Γ.1.1.pptx

S
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ80,
ΜΑ, MSc, MPhil
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ
ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ
ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ
ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ
ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ
ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ
ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Θυμάστε στα νιάτα σας (Α’
Γυμνασίου) που σας έλεγα στην
οικιακή οικονομία ότι ο άνθρωπος
είναι κοινωνικό ον;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Και ότι όποιος μπορεί να
ζήσει εκτός κοινωνίας είναι…
ΘΗΡΙΟ
ΘΕΟΣ
Αριστοτέλης, Πολιτικά
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Η ανάγκη του ανθρώπου
για
«Κοινωνική συμβίωση»
Κοινωνικότητα
Ανθρώπινος
Πολιτισμός
Τι ορίζεται ως
«Κοινωνικότητα»;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Η ανάγκη του ανθρώπου
για
«Κοινωνική συμβίωση»
Κοινωνικότητα
Ανθρώπινος
Πολιτισμός
Τι ορίζεται ως
«Κοινωνικότητα»;
Σημειώστε παρακαλώ!!
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ζουν Επικοινωνούν
Επεμβαίνουν στο
περιβάλλον Ομάδες
Δημιουργούν
Στόχους Ανάγκες
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ζουν Επικοινωνούν
Επεμβαίνουν στο
περιβάλλον Ομάδες
Δημιουργούν
Στόχους Ανάγκες
Γλώσσα
Θρησκεία
Αξίες
…
…
…
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΑΝΕΝΑΝ
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
ΚΑΝΕΝΑΝ
Ζουν Επικοινωνούν
Επεμβαίνουν στο
περιβάλλον Ομάδες
Δημιουργούν
Στόχους Ανάγκες
Γλώσσα
Θρησκεία
Αξίες
…
…
…
ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Η ανάγκη του ανθρώπου
για
«Κοινωνική συμβίωση»
Κοινωνικότητα
Ανθρώπινος
Πολιτισμός
Τα ζώα δε
λειτουργούν σε
ομάδες;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ποιες είναι οι κύριες διαφορές
• της ανθρώπινης κοινωνίας
από
• τις μορφές συλλογικής
ζωής των ζώων;
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία
Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Πώς παίρνουν αποφάσεις για
τον σχηματισμό της ομάδας
στην οποία θα ανήκουν οι
άνθρωποι και πώς τα ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ποιο από τα επόμενα
αποφθέγματα -“quotes” όπως τα
λέμε στο χωριό μας!!- θα
μπορούσε πιθανότερα να
αντιστοιχεί στον κάθε «χρήστη»;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία
Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική Ενστικτώδης
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Πώς λειτουργούν- παίρνουν
αποφάσεις οι άνθρωποι και
πώς τα ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική
Ενστικτώδης
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Κατά πόσο εξαρτώνται οι
άνθρωποι από το φυσικό
περιβάλλον και κατά πόσο τα
ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ποια είναι η σχέση των ζώων με το
φυσικό περιβάλλον;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Ισχύει το ίδιο για τον
άνθρωπο;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική
Ενστικτώδης
Περιορισμένη (αντιστρόφως
ανάλογη με την τεχνολογία)
Άμεση και απόλυτη
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Κατά πόσο εξαρτώνται οι
άνθρωποι από το φυσικό
περιβάλλον και κατά πόσο τα
ζώα;
Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
Άνθρωποι Ζώα
Μορφή
Συγκρότηση
Εξάρτηση από το
φυσικό περιβάλλον
Δυνατότητα
δημιουργίας τεχνητού
περιβάλλοντος
Κοινωνία Αγέλη
Σμήνος
Κυψέλη
Λογική (ή) και
συναισθηματική
Ενστικτώδης
Περιορισμένη (αντιστρόφως
ανάλογη με την τεχνολογία)
Άμεση και απόλυτη
Απεριόριστη (περιορίζεται
μόνο από την τεχνολογία)
Περιορισμένη (κυρίως
στην κατασκευή φωλιάς)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
Κατά πόσο μπορούν οι
άνθρωποι να δημιουργήσουν
τεχνητό περιβάλλον και κατά
πόσο τα ζώα;
1 von 24

Recomendados

ΚΠΑ Γ.3.3 von
ΚΠΑ Γ.3.3ΚΠΑ Γ.3.3
ΚΠΑ Γ.3.3sidiropo
202 views20 Folien
Γ.1.2 von
Γ.1.2Γ.1.2
Γ.1.2sidiropo
86 views28 Folien
ΚΠΑ Γ.3.4 von
ΚΠΑ Γ.3.4ΚΠΑ Γ.3.4
ΚΠΑ Γ.3.4sidiropo
328 views45 Folien
ΚΠΑ Γ.3.1 von
ΚΠΑ Γ.3.1ΚΠΑ Γ.3.1
ΚΠΑ Γ.3.1sidiropo
254 views20 Folien
ΚΠΑ Γ.3.2 sidiropo von
ΚΠΑ Γ.3.2 sidiropoΚΠΑ Γ.3.2 sidiropo
ΚΠΑ Γ.3.2 sidiroposidiropo
127 views26 Folien
Γ.3.5 sidiropo von
Γ.3.5 sidiropoΓ.3.5 sidiropo
Γ.3.5 sidiroposidiropo
120 views20 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Γ.1.1.pptx

Γ.1.3.pptx von
Γ.1.3.pptxΓ.1.3.pptx
Γ.1.3.pptxsidiropo
7 views21 Folien
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelis von
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisBiwmatiko dimakopoulos-chiotelis
Biwmatiko dimakopoulos-chiotelisHIOTELIS IOANNIS
169 views30 Folien
β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία von
β2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασίαβ2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασία
β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία1gel
1.3K views30 Folien
κεφάλαιο α1.4. von
κεφάλαιο α1.4.κεφάλαιο α1.4.
κεφάλαιο α1.4.sidiropo
744 views13 Folien
Diafylikes Sxeseis Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas von
Diafylikes Sxeseis  Agogi Ygeias 3o Gymnasio FlorinasDiafylikes Sxeseis  Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas
Diafylikes Sxeseis Agogi Ygeias 3o Gymnasio FlorinasEva Skoudaropoulou
622 views33 Folien
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα von
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνακλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίναkaterina lisiova
199 views26 Folien

Similar a Γ.1.1.pptx(20)

β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία von 1gel
β2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασίαβ2 αθλητισμός και άνθρωπος  ερευνητική εργασία
β2 αθλητισμός και άνθρωπος ερευνητική εργασία
1gel1.3K views
κεφάλαιο α1.4. von sidiropo
κεφάλαιο α1.4.κεφάλαιο α1.4.
κεφάλαιο α1.4.
sidiropo744 views
Diafylikes Sxeseis Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas von Eva Skoudaropoulou
Diafylikes Sxeseis  Agogi Ygeias 3o Gymnasio FlorinasDiafylikes Sxeseis  Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas
Diafylikes Sxeseis Agogi Ygeias 3o Gymnasio Florinas
Eva Skoudaropoulou622 views
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα von katerina lisiova
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνακλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα
κλιματική αλλαγή λυσιόβα κατερίνα
katerina lisiova199 views
Syllabus newsroom technologies von Lia-Paschalia
Syllabus newsroom technologiesSyllabus newsroom technologies
Syllabus newsroom technologies
Lia-Paschalia455 views
Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας von PAVLISFOUNDATION
 Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας
Επιδράσεις στους ανηλίκους από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχαγωγίας
PAVLISFOUNDATION300 views
παρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφία von Maria Raftopoulou
παρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφίαπαρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφία
παρουσίαση ιστοεξερεύνησης φιλοσοφία
Maria Raftopoulou859 views
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ von ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΨΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ... von Panagiota Argiri
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ...Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ...
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο ως εργαλείο Επαγγελματικής Αναπτυξης της Εκπαιδευ...
Panagiota Argiri67 views
ομιλια για χρηση ουσιων von Yolanda Komianou
ομιλια για χρηση ουσιωνομιλια για χρηση ουσιων
ομιλια για χρηση ουσιων
Yolanda Komianou376 views
Final program von psaltakis
Final programFinal program
Final program
psaltakis263 views
A.1.4. epikoinwnia par1 von sidiropo
A.1.4. epikoinwnia par1A.1.4. epikoinwnia par1
A.1.4. epikoinwnia par1
sidiropo104 views
ο ρόλος του δασκάλου στα Moo cs von Rozita Tsoni
ο ρόλος του δασκάλου στα Moo csο ρόλος του δασκάλου στα Moo cs
ο ρόλος του δασκάλου στα Moo cs
Rozita Tsoni266 views

Más de sidiropo

Γ.2.2.-2.3.pptx von
Γ.2.2.-2.3.pptxΓ.2.2.-2.3.pptx
Γ.2.2.-2.3.pptxsidiropo
2 views28 Folien
Γ.2.1.pptx von
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 views46 Folien
Είδη συγγένειας.pptx von
Είδη συγγένειας.pptxΕίδη συγγένειας.pptx
Είδη συγγένειας.pptxsidiropo
19 views7 Folien
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx von
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptxA.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptxsidiropo
170 views16 Folien
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx von
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptxΑ1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptxsidiropo
85 views9 Folien
κεφάλαιο α1.4. von
κεφάλαιο α1.4.κεφάλαιο α1.4.
κεφάλαιο α1.4.sidiropo
792 views13 Folien

Más de sidiropo(20)

Γ.2.2.-2.3.pptx von sidiropo
Γ.2.2.-2.3.pptxΓ.2.2.-2.3.pptx
Γ.2.2.-2.3.pptx
sidiropo2 views
Είδη συγγένειας.pptx von sidiropo
Είδη συγγένειας.pptxΕίδη συγγένειας.pptx
Είδη συγγένειας.pptx
sidiropo19 views
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx von sidiropo
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptxA.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx
A.1.1.μορφες οικογένειας συγγενειας.pptx
sidiropo170 views
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx von sidiropo
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptxΑ1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx
Α1.1 ιστορικη εξελιξη θεσμου οικογ.pptx
sidiropo85 views
κεφάλαιο α1.4. von sidiropo
κεφάλαιο α1.4.κεφάλαιο α1.4.
κεφάλαιο α1.4.
sidiropo792 views
β1.1ews1.3 von sidiropo
β1.1ews1.3β1.1ews1.3
β1.1ews1.3
sidiropo431 views
λίπη και έλαια von sidiropo
λίπη και έλαιαλίπη και έλαια
λίπη και έλαια
sidiropo1.6K views
Stef von sidiropo
StefStef
Stef
sidiropo2.1K views
Kreas a3 von sidiropo
Kreas a3Kreas a3
Kreas a3
sidiropo807 views
Kreas a1 von sidiropo
Kreas a1Kreas a1
Kreas a1
sidiropo695 views
γεωγραφία27b1 von sidiropo
γεωγραφία27b1γεωγραφία27b1
γεωγραφία27b1
sidiropo348 views
γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3 von sidiropo
γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3
γεωγραφια β΄ μαθημα 29 b3
sidiropo943 views
Aκύλας και πρίσκιλλα von sidiropo
Aκύλας και πρίσκιλλαAκύλας και πρίσκιλλα
Aκύλας και πρίσκιλλα
sidiropo272 views
ο έρωτας περνάει από το στομάχι von sidiropo
ο έρωτας περνάει από το στομάχιο έρωτας περνάει από το στομάχι
ο έρωτας περνάει από το στομάχι
sidiropo618 views
επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1 von sidiropo
επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1
επικινδυνοσ εθισμοσ η εξαρτηση απο το διαδ ικτυο1
sidiropo237 views
περιστατικα1 von sidiropo
περιστατικα1περιστατικα1
περιστατικα1
sidiropo210 views
θετικά αρνητικά Facebook von sidiropo
θετικά αρνητικά Facebookθετικά αρνητικά Facebook
θετικά αρνητικά Facebook
sidiropo1.3K views
Aκύλας και πρίσκιλλα von sidiropo
Aκύλας και πρίσκιλλαAκύλας και πρίσκιλλα
Aκύλας και πρίσκιλλα
sidiropo242 views

Último

Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf von
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
26 views6 Folien
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
17 views13 Folien
ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
104 views3 Folien
Το σκιάχτρο von
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
13 views14 Folien
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
13 views27 Folien
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf von
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
9 views652 Folien

Último(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas17 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd104 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki13 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212405 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c7 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212493 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist28 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views

Γ.1.1.pptx

 • 1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ80, ΜΑ, MSc, MPhil 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
 • 2. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • 3. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80, MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝ. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝ. ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΗ ΚΟΙΝ. ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΘΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • 4. Θυμάστε στα νιάτα σας (Α’ Γυμνασίου) που σας έλεγα στην οικιακή οικονομία ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον; Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
 • 5. Και ότι όποιος μπορεί να ζήσει εκτός κοινωνίας είναι… ΘΗΡΙΟ ΘΕΟΣ Αριστοτέλης, Πολιτικά Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
 • 6. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Η ανάγκη του ανθρώπου για «Κοινωνική συμβίωση» Κοινωνικότητα Ανθρώπινος Πολιτισμός Τι ορίζεται ως «Κοινωνικότητα»;
 • 7. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Η ανάγκη του ανθρώπου για «Κοινωνική συμβίωση» Κοινωνικότητα Ανθρώπινος Πολιτισμός Τι ορίζεται ως «Κοινωνικότητα»; Σημειώστε παρακαλώ!!
 • 8. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 9. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ζουν Επικοινωνούν Επεμβαίνουν στο περιβάλλον Ομάδες Δημιουργούν Στόχους Ανάγκες ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 10. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 11. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ζουν Επικοινωνούν Επεμβαίνουν στο περιβάλλον Ομάδες Δημιουργούν Στόχους Ανάγκες Γλώσσα Θρησκεία Αξίες … … … ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 12. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 13. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil ΚΑΝΕΝΑΝ Ζουν Επικοινωνούν Επεμβαίνουν στο περιβάλλον Ομάδες Δημιουργούν Στόχους Ανάγκες Γλώσσα Θρησκεία Αξίες … … … ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έτσι όλοι μας σήμερα διαθέτουμε:
 • 14. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Η ανάγκη του ανθρώπου για «Κοινωνική συμβίωση» Κοινωνικότητα Ανθρώπινος Πολιτισμός Τα ζώα δε λειτουργούν σε ομάδες;
 • 15. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ποιες είναι οι κύριες διαφορές • της ανθρώπινης κοινωνίας από • τις μορφές συλλογικής ζωής των ζώων; Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
 • 16. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Πώς παίρνουν αποφάσεις για τον σχηματισμό της ομάδας στην οποία θα ανήκουν οι άνθρωποι και πώς τα ζώα;
 • 17. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ποιο από τα επόμενα αποφθέγματα -“quotes” όπως τα λέμε στο χωριό μας!!- θα μπορούσε πιθανότερα να αντιστοιχεί στον κάθε «χρήστη»;
 • 18. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil
 • 19. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Πώς λειτουργούν- παίρνουν αποφάσεις οι άνθρωποι και πώς τα ζώα;
 • 20. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Κατά πόσο εξαρτώνται οι άνθρωποι από το φυσικό περιβάλλον και κατά πόσο τα ζώα;
 • 21. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ποια είναι η σχέση των ζώων με το φυσικό περιβάλλον;
 • 22. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Ισχύει το ίδιο για τον άνθρωπο;
 • 23. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης Περιορισμένη (αντιστρόφως ανάλογη με την τεχνολογία) Άμεση και απόλυτη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Κατά πόσο εξαρτώνται οι άνθρωποι από το φυσικό περιβάλλον και κατά πόσο τα ζώα;
 • 24. Σιδηροπούλου Ελένη, ΠΕ80 (π.ΠΕ15), MA, MSc, MPhil Άνθρωποι Ζώα Μορφή Συγκρότηση Εξάρτηση από το φυσικό περιβάλλον Δυνατότητα δημιουργίας τεχνητού περιβάλλοντος Κοινωνία Αγέλη Σμήνος Κυψέλη Λογική (ή) και συναισθηματική Ενστικτώδης Περιορισμένη (αντιστρόφως ανάλογη με την τεχνολογία) Άμεση και απόλυτη Απεριόριστη (περιορίζεται μόνο από την τεχνολογία) Περιορισμένη (κυρίως στην κατασκευή φωλιάς) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Κατά πόσο μπορούν οι άνθρωποι να δημιουργήσουν τεχνητό περιβάλλον και κατά πόσο τα ζώα;