عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89

siarezaee
بسم الله الرحمن الرحیم,[object Object]
   ,[object Object],   ,[object Object],   ,[object Object],   ,[object Object],آشنائي با كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي,[object Object],دانشگاه ,[object Object],وعملکرد آن در سال 89,[object Object]
            به نام خداوند جان و خرد   كزين برتر اندیشه برنگذرد,[object Object],              ,[object Object],این کتابخانهاز آبان ماه سال ۱۳۷۸ رسما" آغاز به كار نمود. هدف از تاسيس اين كتابخانه,[object Object], عمدتا برآورده ساختن نياز دانشجويان،كاركنان،و اساتيد دانشگاه در زمينه كتابهاي فرهنگي و,[object Object], غير درسي بود.,[object Object], كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه,[object Object],دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه با حجم عظيمي از كتابها و منابع درسي مواجه مي شوند ,[object Object],كه در اين ميان لازم است علاوه بر تنوع در نوع مطالعه و رفع خستگي ذهني جهت ارتقائ,[object Object],سطح آگاهی های عمومی و فرهنگی خود بار اطلاعاتی خویش را افزایش دهند.لذا,[object Object],وجود چنين كتابخانه اي به طور وضوح آشكار ميگردد.,[object Object]
وظايف كتابخانه فرهنگی,[object Object],انتخاب و تهيه كتابهاي مناسب،حفاظت،سازماندهي و اشاعه صحيح اطلاعات نهفته در اين كتابهااز ,[object Object],وظايف اصلي این كتابخانه و کتابخانه فرهنگی خوابگاه های دانشجوئی تحت پوشش است.,[object Object],به كار گيري روشهاي علمي كتابداري و اطلاع رساني با استفاده از نيروهاي آموزش ديدهبراي رده بندي و فهرست نويسي منابع ,[object Object],وجين كردن كتابهاي خارج از رده,[object Object],معرفي كتابهاي موجود در كتابخانه فرهنگي ازطریق تبليغات,[object Object],برگزاری مسابقات کتابخوانی در سطح دانشگاه,[object Object],برپایی نمایشگاه و فروشگاه کتاب به مناسبت های مختلف,[object Object], اشتراک روزنامه ها ی کثیر الانتشارجهت کتابخانه کلیه خوابگاههای دانشجوئی تسویه حساب دانشجویان و کارکنا ن,[object Object],گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و نظر سنجی ها,[object Object]
بخش ورود وتجزیه و تحلیل اطلاعات و امانت(مرجع(,[object Object],وظيفه اصلي مسئول اين بخش پاسخگوئي به نياز مراجعه كنندگان و راهنمائي آنان در نحوه جستجووبازيابي كتابهايمورد نيازوورود اطلاعات به سیستم رایانه ای میباشد. گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانهنیز از وظایف این بخش است.,[object Object]
بخش فهرست نویسی و ثبت کتاب:,[object Object],در این بخش علاوه بر فهرست نویسی ،مشخصات کلیه کتب خریداری شده یا اهداییدر دفتر ثبت ،درج و کتابها شماره گذاریمیشوند.,[object Object],تنظيم مستمر مجموعه و قفسه خواني نیزدر ,[object Object],این بخش انجام میشود.,[object Object]
بخش آماده سازی و ثبت رایانه ای کتب:,[object Object],در این بخش علاوه بر آماده سازی کتاب ها,[object Object],(جیب گذاری و قرار دادن کارت کتاب),[object Object], مشخصات کتب در رایانه ثبت میشوند،ضمنا مسئول این بخش پس از بازگرداندن کتب به داخل قفسه ها به مرتب نمودن آنها بر اساس رده های خاص خودشان اقدام مینماید.از دیگر وظایف این بخش امور اداری(شامل مکاتبات و پیگیریها )میباشد.,[object Object]
بخش تهیه ، اشتراک و توزیع نشریات:,[object Object],  در این بخش پس از درخواست اشتراک روزنامه های ایران ،همشهری ،جام جم، کیهان ،ایران ورزشی و مجلات موفقیت ،هفته نامه سلامت ، این جراید به کلیه خوابگاه ها ارسال می شود و در صورت موارد جدید مورد نیاز دانشجویان، در خواست و پیگیری انجام میشود,[object Object]
تنوع موضوعات كتابها,[object Object],مجموعه كتابهاي اين كتابخانه مشتمل بر موضوعاتی از قبيل مذهبي،ادبي،تاريخي،هنري،اجتماعي،سياسي، روانشناسي،جغرافي و...ميباشدكه تعداد آنها بالغ بر 10000 جلد می باشد.,[object Object]
شرايط عضويت:,[object Object],تكميل فرم عضويت,[object Object],ارائه فتوكپي كارت دانشجوئي(جهت دانشجويان) و فتوكپي حكم استخدامي براي كاركنان,[object Object],ارائه يك قطعه عكس۴*۳,[object Object],پرداخت مبلغ۱۰۰۰۰ ريال به عنوان حق عضويت سالانه,[object Object],نشاني: تهران-اتوبان همت-جنب برج ميلاد-دانشگاه -ساختمان سلف سرويس معاونت دانشجوئي فرهنگي - طبقه چهارم-كتابخانه فرهنگي            تلفن:۸۲۹۴۵412-82945411,[object Object]
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89,[object Object],طی 9 ماه از سال 89تعداد 2022 نفر به کتابخانه فرهنگی مراجعه نمودند.,[object Object],تعداد 1689 جلد کتاب به امانت داده شد.,[object Object],تعداد 161 نفر عضو جدید ثبت نام شد.,[object Object],تعداد 620 عنوان کتاب جدید ثبت شد.,[object Object],تعداد 1100 عنوان کتاب خریداری شد.,[object Object],تعداد 11 مسابقه کتابخوانی برگزار شد.,[object Object],ارسال تعداد 2400 جلد کتاب به خوابگاه ها,[object Object],بازدید از کتابخانه خوابگاه ها,[object Object]
8-گزینش و آموزش رابطان کتابخانه خوابگاه ها در ترم تازه :رابط كتابخانه فرهنگي خوابگاه برای كار دانشجويي واز بين دانشجويان همان خوابگاه گزینش مي شود و زير نظر كتابخانه فرهنگي مديريت فرهنگي و فوق برنامه فعالیت می کند.,[object Object]
بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به کتابخانه فرهنگی طی9 ماه در سال 89,[object Object]
خرید و توزیع بیش از 3000 جلد کتاب به خوابگاه ها,[object Object]
عملكرد مسابقات كتابخواني ,[object Object],1-. برگزاري مسابقه كتابخواني در روز ولادت حضرت زينب (س) ويژه كاركنان با عناوين زندگاني حضرت زينب(س) درتاريخ 31/1/89 در مراسم فرهنگي روز ميلاد حضرت زينب (س) بصورت حضوري اهدا 2 عدد كارت هديه ده هزار توماني,[object Object], ,[object Object]
- برگزاري مسابقه كتابخواني " آشنايي با خليچ فارس" بصورت حضوري ,[object Object], اهدا 3 عدد كارت هديه ده هزار توماني,[object Object]
3- برگزاري های مسابقه کتابخوانی "حقایقی در باره زندگی سالم و به دور از مواد مخدر" در سطح دانشجويان خوابگاهي در هفته خوابگاهها تعداد شركت كننده 275نفر,[object Object], اهدا 10 عدد كارت هديه بيست هزار توماني,[object Object]
4- برگزاري مسابقه خاطره نویسی با عنوان "دانشجو و خوابگاه" و اعلام 5 اثر برتر مسابقه خاطره نويسي .تعداد شركت كنند گان 20 نفر,[object Object],اهدا 5 عدد كارت هديه بيست هزار توماني,[object Object]
5-برگزاري مسابقه كتابخواني " زن درانديشه امام خميني " در سطح كاركنان و دانشجويان در روز ميلاد حضرت فاطمه و روز زن در خرداد ماه تعداد شركت كنندگان كارمند 125 نفر اهدا 10 عدد كارت هديه بيست هزار توماني,[object Object]
6--برگزاري مسابقه كتابخواني با عنوان  " انرژي هسته اي به زبان ساده " بصورت حضوري اهدا5 عدد كارت هديه بيست هزار توماني,[object Object]
7- برگزاري مسابقه كتابخواني با عنوان  " حفظ 40 حديث از حضرت علي " در سطح كاركنان در روز ميلاد حضرت علي (ع) و روز پدر بصورت حضوري در مراسم فرهنگي,[object Object], اهدا 5 عدد كارت هديه بيست هزار توماني,[object Object]
8- برگزاري مسابقه كتابخواني در نيمه شعبان بصورت مقاله نويسي باعنوان : وظايف شيعيان در عصر غيبت",[object Object],اهدا 3 عدد كارت هديه بيست هزار توماني تعداد شركت كنندگان 15 ,[object Object]
9- برگزاري مسابقه كتابخواني با عنوان " نيم نگاهي به ضوابط پوشش در ساير دانشگاههاي جهان " در جشن وروديه دانشگاه مهرماه 89 و اهدا بيست عدد كارت هديه بيست هزا ر توماني به برندگان مسابقه تعداد شركت كنندگان 620نفر,[object Object]
10 - برگزاري مسابقه كتابخواني با عنوان " حفظ چهل حديث از امام رضا (ع)" در روز جشن ميلاد امام رضا با اهدا 5 عدد كارت هديه بيست هزار توماني به برندگان مسابقه تعداد شركت كنندگان 25 نفر,[object Object]
بازدیدازکتابخانه خوابگاه ها ,[object Object],1- بازدید ازکتابخانه خوابگاه ابن سینا,[object Object]
بازدید از کتابخانه خوابگاه ساعی,[object Object]
بازدید ازکتابخانه خوابگاه نسترن,[object Object]
بازدید از کتابخانه خوابگاه لارستان,[object Object]
بازدید از کتابخانه خوابگاه قائمیه,[object Object]
بازدید از کتابخانه خوابگاه امام علی(ع),[object Object]
موفق باشید,[object Object],پایان,[object Object]
1 von 31

Recomendados

عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
371 views13 Folien
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان von
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهانbutest
576 views32 Folien
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي von
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگيكتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگي
كتابخانه فرهنگي معاونت دانشجوئي فرهنگيsiarezaee
391 views28 Folien
Eu training 2 informatsijni resoursy von
Eu training 2 informatsijni resoursyEu training 2 informatsijni resoursy
Eu training 2 informatsijni resoursyVolodymyr Yermolenko
407 views48 Folien
test_pdf von
test_pdftest_pdf
test_pdfQuickoffice Test
218 views4 Folien
Lady of shalott von
Lady of shalottLady of shalott
Lady of shalottEnglishSanchez
385 views7 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

السؤال الآشوري الثالث von
السؤال الآشوري الثالثالسؤال الآشوري الثالث
السؤال الآشوري الثالثreemmohamedalbloushi
314 views4 Folien
Material Handling, Distribution and Routing von
Material Handling, Distribution and Routing Material Handling, Distribution and Routing
Material Handling, Distribution and Routing siska_suryanto
399 views1 Folie
Harris von
HarrisHarris
HarrisJongwook Kim
2.1K views4 Folien
At Ogmore By Sea This August Evening by Dannie Abse von
At Ogmore By Sea This August Evening by Dannie AbseAt Ogmore By Sea This August Evening by Dannie Abse
At Ogmore By Sea This August Evening by Dannie AbseENSFCEnglish
883 views8 Folien
Contaminación trabajo cibercultura von
Contaminación trabajo ciberculturaContaminación trabajo cibercultura
Contaminación trabajo ciberculturaHilda Padilla Prada
204 views9 Folien
Transformation for Teams, Leaders & Organisations von
Transformation for Teams, Leaders & OrganisationsTransformation for Teams, Leaders & Organisations
Transformation for Teams, Leaders & OrganisationsHelen Caton-Hughes MA, PCC, Chartered Marketer
863 views28 Folien

Destacado(18)

Material Handling, Distribution and Routing von siska_suryanto
Material Handling, Distribution and Routing Material Handling, Distribution and Routing
Material Handling, Distribution and Routing
siska_suryanto399 views
At Ogmore By Sea This August Evening by Dannie Abse von ENSFCEnglish
At Ogmore By Sea This August Evening by Dannie AbseAt Ogmore By Sea This August Evening by Dannie Abse
At Ogmore By Sea This August Evening by Dannie Abse
ENSFCEnglish883 views
Pharma Track and Trace 2011 von Torben Haagh
Pharma Track and Trace 2011Pharma Track and Trace 2011
Pharma Track and Trace 2011
Torben Haagh1.2K views
Consumer Buying Behaviour- Refrence Library von Lets Go Bananas
Consumer Buying Behaviour- Refrence LibraryConsumer Buying Behaviour- Refrence Library
Consumer Buying Behaviour- Refrence Library
Lets Go Bananas199 views
Hu program request_form von Me-Gehl Rios
Hu program request_formHu program request_form
Hu program request_form
Me-Gehl Rios132 views

Similar a عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89

عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
363 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
326 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
371 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
331 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
321 views13 Folien
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89siarezaee
379 views13 Folien

Similar a عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89(20)

عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee363 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee326 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee371 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee331 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee321 views
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89 von siarezaee
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89
siarezaee379 views
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان von butest
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
butest433 views
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان von butest
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
butest349 views
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان von butest
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
butest393 views
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان von butest
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
22-1388.docx - دانشکده پزشکی اصفهان
butest456 views
Free ppt22-ghalamo (2) von marzinouri
Free ppt22-ghalamo (2)Free ppt22-ghalamo (2)
Free ppt22-ghalamo (2)
marzinouri57 views
Farhangestane honar von Mehrnaz_re
Farhangestane honarFarhangestane honar
Farhangestane honar
Mehrnaz_re31 views
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh von ghazalehch
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejehKetabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh
Ketabkhane takhasosi vezarat omor kharejeh
ghazalehch28 views
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت von Maryam Moghadami
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناختمدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
مدیریت مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه از طریق شناخت
Maryam Moghadami101 views

عملکرد کتابخانه فرهنگی طی 9 ماه در سال 89

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.