Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

ANIMISMO

  1. 1. LUCKY PRINCESS DELA CRUZ
  2. 2.  Bago dumating ang mga orginasadong relihiyon tulad ng Hinduism, Buddhism, Islam at Kristiyanismo, ang relihiyon ng mga katutubo ng Timog Silangang Asya ay ANIMISMO  Hango sa salitang Latin na anima na nangangahulugang soul- spirit
  3. 3. Ang mga tagasunod ng animismo ay naniniwala na ang daigdig ay pinananahanan ng mga makapangyarihang pwersa o mga espiritu 
  4. 4.  Nananahanan sila sa mga bato, puno, ilog, bundok, talon at iba pang aspeto ng kalikasan  May mga espiritu ng kalikasan na mabubuti at mayroon din namang masasama  Tinatawag ang mga espiritu na anito o diwata sa Pilipinas , nat sa Myanmar, at phi sa Laos  Kailangan silang alayan at dasalan upang masiguro ang kanilangpangangalaga at pagkakaloob ng mga biyaya  Ang mga lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, at ibang kalamidad ay bunga ng galit ng mga espiritu
  5. 5.  Maliban sa espiritu ng kalikasan, dinadasalan din ang mga ninuno upang magkaloob ng patnubay at proteksyon  Karaniwang mabuti ang mga espiritu ng mga ninuno  May ilang hayop din na kinilala bilang makapangyarihang espiritu tulad ng ahas at buwaya
  6. 6.  Ang matataas na lugar ang pinaniniwalaang tahanan ng mga espiritu  Karaniwang may mga bundok na kinilala sa pagiging banal tulad halimbawa ng Banahaw at Arayat sa Pilipinas at Ba Phnom sa Cambodia
  7. 7.  Para sa mga sinaunang taga Timog Silangang Asya, kailangan nila ng mga proteksyon sa isang daigdig na puno ng mga makapangyarihan espiritu  Pangkaraniwang gawain sa kanila ang mag alay at magdasal sa mga espiritu  Ang pagaalay ng dugo ng hayop ay kaugnay sa mga ritwal ukol sa pagbubuntis  Naniniwala rin sila sa kapangyarihan ng mga antinganting na nagliligtas sa mga tao sa kapahamakan

×