bota sot 206

Shefqet Avdush Emini

bota sot 206

D I A S P O R A20 BOTASOTº31maj2006
Artistët tanë figurativ në mërgatë pa
mëdyshje po paraqesin ambasadorët
më të denjë të kulturës shqiptare në
shumë vende perëndimore. Në këtë
kontekst duhet shikuar edhe
veprimtarinë shumë të frytshme të
dy piktorëve shqiptarë me prejard-
hje nga Kosova : Shefqet Eminit me
banim në Holandë dhe të Arsim
Kajtazit në Gjermani. Që të dy këta
krijues për shkak të cilësisë së puni-
meve të tyre, por edhe gatishmërisë
që kanë treguar për të bashkëpunuar
edhe me galeritë më prestigjioze në
disa vende perëndimore, kanë arri-
tur që të jenë prezentë edhe në disa
ekspozita me renome evropiane.
Kështu ata sapo janë prezantuar me
nga katër punime në një ekspozitë të
porsahapur në Delft të Holandes
edhe atë në saje të një bashkëpunimi
ndërgaleristik. Galeria e mirënjohur
"Molenhof ", e cila ekspozon veprat
e të përzgjedhurve të vet në "Galerie
De Sigarenfabrik" . e cila u hap
ditëve të fundit- më 26 maj 2006 e
që do të qëndrojë e hapur deri më 11
korrik 2006 në qytetin e artit dhe
galerive Delft të Holandës, mirëpri-
ti edhe punimet e këtyre dy autorëve
shqiptarë në mesin e disa autorëve
te njohur vendas.
Lidhur me prezantimin e dy
autorëve tanë zhvilluam një bisedë
rasti me piktorin Shefqet Emini (i
lindur më 1957 në Davidoc të
Kosovës), i cili që nga viti 1994
jeton dhe krijon ne Holandë dhe i
cili deri më tash në disa qendra dhe
galeri të njohura të këtij shteti,
madje edhe në disa galeri muzeore
ka hapur një mori ekspozitash per-
sonale dhe kolektive. ndërsa që vjet
ekspozoi edhe në një galeri interna-
cionale "Marciart" në Hamburg të
Gjermanisë. Për Eminin mund të
thuhet se është ndër krijuesit shqip-
tarë që aktualisht jeton në Evropën
perëndimore, e që po e shquan per-
sonalitetin e tij kreativ në fushën e
artit pamor.
Duke i interpretuar përshtypjet e një
vizitori të njohur në këtë ekspozitë
të porsahapur në Delft të Holandë, i
cili u shpreh se: “ Se në këtë botë të
shëmtuar është kënaqësi shumë e
madhe të jesh me një botë tjetër për-
plot bukuri artistike”, piktori ynë
Shefqet Emini shpreh kënaqësinë
që në këtë botën tjetër, atë të artit,
kishte edhe ai me një kolegë tjetër
shqiptarë punimet e ekspozuara në
mesin e shumë emrave të njohur të
artit në këtë qytet ku arti çmohet
mbi të gjitha.
- Ndjeja kënaqësi gjatë pjesëmarr-
jes sime në këtë ekspozitë, duke
dëgjuar reagime të shumta pozitive.
Për momentin ishte kënaqësi e
rrallë të jesh krijues dhe kolegë e
artist në një botë të posaçme brenda
mureve të kësaj galerie të njohur.
Te jesh në mes te kolegeve të njo-
hur e të panjohur të dhe të shkëm-
besh mendime dhe mbresa. Si për
punime e të tjerëve ashtu edhe për
punimet e mia dhe të shokut tim të
jetës e të artit- Arsim Kajtazit.
Pjesëmarrja ne ndonjë ekspozitë
për mua ka qenë gjithmonë një rast
i mirë për vënien e kontakteve me
kolegë , ndaj edhe kjo ekspozitë
ishte e veçantë ngase krijoi edhe një
atmosferë të bukur, aq më parë kur
kisha mundësinë të jem në mesin e
shumë krijuesve- kolegëve ku flitet
vetëm me gjuhën e artit dhe ku
mund të zgjerosh horizontet artisti-
ke. Për mua kësaj radhe ishte edhe
një kënaqësi më e madhe prania e
veprave të kolegut Arsim Kajtazi, e
sidomos ishte edhe më inkurajuese
për mua kur dëgjoja fjalët më të
mira për krijimet e tij artistike të
cilat u pritën fortë mirë nga artdas-
hësit vendas, që paraqesin njohës të
mirë të artit. Ky moment për mua
solli edhe një ndjenjë më të madhe
ngrohtësie , ngase unë me Arsimin
kësaj radhe nuk e prezantonim
vetëm krijimtarinë tonë personale,
por edhe një pjesë të kulturës shqip-
tare. Çka do të thotë e mundësonim
pranin e krijuesve shqiptare në një
mjedis të artit holandez, ndaj edhe
dëshira ime është që në një të ardh-
me të afërme të shtohet edhe bash-
këpunimi ndërinstitucional mes
Holandes dhe Kosovës, në mënyrë
që prania e kulturës shqiptare të
shtohet sa më shumë në një vend të
tillë evropian, ku arti zë një vend
meritor, theksoi gjatë kësaj bisede
Shefqet Emini. J edhe disa fjalë
rreth krijimtarisë Arsim Kajtazit (i
lindur në vitin 1958 në Vitak të
Kosovës) i cili aktualisht jeton dhe
vepron në Bad Dürkheim të
Gjermanisë. Ai pos me pikturë
është marrë dhe merret edhe me
letërsi, publicistikë, kritikë letrare.
Deri më tash ka botuar 7 libra ,
kryesisht përmbledhje poetike si
dhe dy romane. Njëherazi është
edhe anëtar i Shoqatës së
Shkrimtarëve të Kosovës. Edhe pas
kalimit në migrim, më 1993 në
Gjermani, Arsimi nuk e ndërpret
krijimtarinë e tij, sidomos e thellon
atë në fushën e artit pamorë, duke
qenë pjesëmarrës në shumë ekspo-
zita personale e kolektive, siç është
edhe kjo e fundit në Delft te
Holandës.
Kjo ekspozitë do të qëndrojë e
hapur për 3 javë,( deri më 11 kor-
rik), në kohën prej 13:00 deri më
17:00, në "Galerie De
Sigarenfabriek" , Barabantase
Turfmarkt 75 A, Delft, Niderland
(Holandë).
Rexhep Rifati
Asokohe ne nuk mund të kupto-
nim se ç'ishte një agjenci kulturo-
re apo qendër ndërkombëtare e
kulturës, artit dhe e letërsisë (si
CICAL-Brindisi) e drejtuar nga
një person i vetëm dhe jo nga
shteti. Sigurisht që dite pas dite,
aktivitet pas aktiviteti do njihes-
him me një mik dhe do kuptonim
frymëzimin e tij shtytës drejt bri-
gjeve të Shqipërisë. Historitë e
treguara nga i ati (ushtar gjatë
viteve të luftës së dytë botërore
në Shqipëri), për natyrën e bukur,
bujarinë njerëzore, kulturën e
shumë kuriozitete të tjera, e
shtyjnë, me mundësinë e parë në
vitin 1991 të niset drejt vendit të
ëndrrave të fëmijërisë. E fuqish-
me do të ishte dhe shtysa prej
profesionisti e menaxheri plot
fantazi e Brunos në fusha të arte-
ve dhe letërsisë.
Duke parë realitetin e fillimit të
viteve '90 ai programon projekte
në fushat e edukimit, artit dhe
kulturës. Është i qartë dhe këm-
bëngulës në kapërcimin e vësh-
tirësive për realizimin e tyre
sepse kuptonte kontributin e
zhvillimit kulturor si një faktor të
rëndësishëm në proceset e trans-
formimeve që kërkonte koha.
Janë të panumërta takimet me
njerëzit që nga nxënësit e
shkollave deri tek personalitete të
artit, kulturës dhe politikës. Këto
takime bënë të mundur realizimin
e shumë projekteve në Durrës,
Tiranë dhe Lushnje me shkollat e
artit, ekspozita pikture, koncerte
të muzikës së dhomës e simfoni-
ke, konkurse të instrumentistëve
të rinj, aktivitete të etnokulturës,
botime etj.
Franco Bruno do dinte të koordi-
nonte më sukses dhe shkëmbimet
e ndërsjellta kulturore në të dy
anët e Adriatikut. Ai prezanton
artistë shqiptarë në Brindisi, rajo-
nin e Puljas e më gjerë.
Mundëson shkollimin apo pjesë-
marrjen e artistëve të rinj në kon-
kurse të ndryshme në Itali.
Botimet letrare në dy gjuhë të
CICAL Citta' di Brindisi sjellin
një kontribut të veçantë në lidhjet
shpirtërore e kulturore tek të dy
popujt. Askush nuk mund ta
marrë me mend se deri ku mund
të arrijnë limitet e këtij njeriu që
me gjithë barrën e viteve mbi
supe asnjëherë nuk di të pushojë.
Dhe frytet e punës së tij tashme
janë një realitet. Për të gjitha këto
u mblodhën së bashku më 15 maj
ditën e titullit “Qytetar nderi i
Durrësit” dhënë Franco Bruno-s
nga kryetari i Bashkisë Lefter
Koka si shenjë mirënjohjeje. Një
vlerësim iu bë dhe nga ana e
ambasadorit të Italisë në Shqipëri
Z. Enzo Iannucci. Dekorata në
emër të bashkisë së Durrësit iu
dorëzua nga zv.Kryetari Sokol
Kokomani. Iu bënë dhe dhurata
nga miq të shumtë, por dhurata
më e bukur besoj, ishte kocerti i
organizuar enkas dhe vullnetar
nga muzikantë të Tiranës dhe
Durrësit, një simbol i veçantë
falenderimi. /H.Z.
Prej disa ditësh në galerinë private
“Arti në shtëpinë blu” në Frankfurt
të Gjermanisë, po ekspozohen mbi
30 punë të piktorit shkodran
Gjovalin Paci. Në këtë ekspozitë
prezantohen tre cikle punimesh.
Njëri prej tyre quhet “Shpërthimet
biblike”, me rreth 10 punime që i
afrohen abstraksionit dhe punime
në reliev. Një tjetër cikël luan me
mitet, kohën e shkuar e të ardhme.
Ndërsa cikli i tretë është një trajte-
së e besimit në kohët moderne. Por
nuk mungojnë edhe motivet tipike
shqiptare. Disa prej punimeve që
udhëtuan drejt Gjermanisë, u pre-
zantuan disa muaj më parë edhe në
Ambientet e Muzeut Historik
Kombëtar, në një tjetër ekspozitë.
A.M.
NJË MIK NË DITËT E PARA TË LIRISË
CICAL-BRINDISI FRYMËZIMIN
SHTYTËS DREJT
BRIGJEVE TË SHQIPËRISË
Askush nuk mund ta imagjinonte 15 vite më parë se
ç'kishte ndër mend një burrë i thjeshtë i quajtur
Franko Bruno që vinte nga Brindizi e mblodhi në
takim një grup artistësh durrsakë për të shkëmbyer
mendime për artin.
MITET E GJOVALIN
PACIT NË FRANKFURT
Nuk mungojnë edhe motivet tipike shqiptare. Disa
prej punimeve që udhëtuan drejt Gjermanisë, u pre-
zantuan disa muaj më parë edhe në ambientet e
Muzeut Historik Kombëtar, në një tjetër ekspozitë.
PJESËMARRJA E KRIJUESVE TANË NË AKTET KULTURORE TË VENDEVE PERËNDIMORE
NË EKSPOZITËN E PORSAHAPUR NË DELFT TË
HOLANDËS EDHE DY AUTORË NGA KOSOVA
Me nga katër piktura në këtë ekspozitë u prezantuan edhe dy prej artistëve tanë tejet
të frytshëm nga mërgata : Shefqet Eminit (Holandë) dhe Arsim Kajtazi (Gjermani),
punimet e të cilëve u priten me interesim dhe dashamirësi nga artdashësit vendas.
Moment nga hapja e ekspozitës në Delft te Holandës , ku u prezantuan
edhe punimet e dy piktorëve me prejardhje nga Kosova
Disa nga punimet e dy artistëve nga Kosova Shefqet Eminit dhe Arsim Kajtazit

Recomendados

Faruk Tasholli Intervist me Shefqet Avdush Eminin nga kosova në atdheun e re... von
Faruk Tasholli Intervist me Shefqet Avdush Eminin nga kosova në atdheun e re...Faruk Tasholli Intervist me Shefqet Avdush Eminin nga kosova në atdheun e re...
Faruk Tasholli Intervist me Shefqet Avdush Eminin nga kosova në atdheun e re...Shefqet Avdush Emini
530 views21 Folien
Referat ne letersi von
Referat ne letersiReferat ne letersi
Referat ne letersiAnxhela Karreçi
23.3K views7 Folien
SULOVAR von
SULOVARSULOVAR
SULOVARBujar Kapllani
177 views3 Folien
Shefqet Avdush Emini Publications von
Shefqet Avdush Emini PublicationsShefqet Avdush Emini Publications
Shefqet Avdush Emini PublicationsShefqet Avdush Emini
54 views79 Folien
Shefqet Avdush Emini von
Shefqet Avdush EminiShefqet Avdush Emini
Shefqet Avdush EminiShefqet Avdush Emini
536 views79 Folien
Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis" von
Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis"Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis"
Gjergj fishta dhe "Lahuta e Malecis"Matilda Gremi
62.7K views17 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

1.biografia fahredin shehu von
1.biografia  fahredin shehu1.biografia  fahredin shehu
1.biografia fahredin shehuVisar
664 views21 Folien
Lahuta e Malcis - At Gjergj FISHTA von
Lahuta e Malcis  - At Gjergj FISHTALahuta e Malcis  - At Gjergj FISHTA
Lahuta e Malcis - At Gjergj FISHTAMarjan DODAJ
18.3K views728 Folien
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS” von
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS” PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS”
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS” #MesueseAurela Elezaj
50.4K views24 Folien
Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..! von
Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..!Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..!
Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..!Marjan DODAJ
317 views3 Folien
Projekt-Arte von
Projekt-ArteProjekt-Arte
Projekt-ArteTina Shemaj
11.2K views10 Folien
Piktore te shquar shqiptare von
Piktore te shquar shqiptare Piktore te shquar shqiptare
Piktore te shquar shqiptare #MesueseAurela Elezaj
12.1K views9 Folien

Was ist angesagt?(18)

1.biografia fahredin shehu von Visar
1.biografia  fahredin shehu1.biografia  fahredin shehu
1.biografia fahredin shehu
Visar664 views
Lahuta e Malcis - At Gjergj FISHTA von Marjan DODAJ
Lahuta e Malcis  - At Gjergj FISHTALahuta e Malcis  - At Gjergj FISHTA
Lahuta e Malcis - At Gjergj FISHTA
Marjan DODAJ18.3K views
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS” von #MesueseAurela Elezaj
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS” PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS”
PROJEKT: GJERGJ FISHTA DHE ” LAHUTA E MALCIS”
#MesueseAurela Elezaj50.4K views
Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..! von Marjan DODAJ
Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..!Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..!
Nga Fritz RADOVANI - O QOSE, HIQ “MJEKRREN FALLSO“..!
Marjan DODAJ317 views
Projekt-Arte von Tina Shemaj
Projekt-ArteProjekt-Arte
Projekt-Arte
Tina Shemaj11.2K views
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE von Marjan DODAJ
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKEARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE
ARISTIDH KOLA - SHQIPJA, NËNA E GJUHËS GREKE
Marjan DODAJ4.5K views
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret von Marjan DODAJ
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe ShqiptaretPashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret
Pashko Vasa - E verteta mbi Shqiperine dhe Shqiptaret
Marjan DODAJ7.9K views
Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr... von Lingua culture
Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr...Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr...
Franz Liszt, Marie Pleyel (Marie-Félicité-Denise Moke), studi d'esecuzione tr...
Lingua culture1.1K views
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI von Marjan DODAJ
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQIOLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI
OLIMPI SHQIPTAR liber nga Flori BRUQI
Marjan DODAJ8.9K views
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe von Ajlinda Idrizi
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe ShqipeLetersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe
Letersia shqiptare e rilindjes Gjuhe Shqipe
Ajlinda Idrizi12.6K views

Similar a bota sot 206

110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti von
110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurtiMarjan DODAJ
1.1K views11 Folien
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI von
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANIMarjan DODAJ
1.1K views11 Folien
Artist: Shefqet Avdush Emini von
Artist: Shefqet Avdush EminiArtist: Shefqet Avdush Emini
Artist: Shefqet Avdush EminiShefqet Avdush Emini
222 views2 Folien
Gazeta kritika, shefqeti von
Gazeta kritika, shefqeti Gazeta kritika, shefqeti
Gazeta kritika, shefqeti Shefqet Avdush Emini
44 views3 Folien
ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013 von
ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013
ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013Shefqet Avdush Emini
200 views2 Folien
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra. von
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.Bujar Kapllani
75 views4 Folien

Similar a bota sot 206(20)

110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti von Marjan DODAJ
110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti
Marjan DODAJ1.1K views
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI von Marjan DODAJ
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
Marjan DODAJ1.1K views
ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013 von Shefqet Avdush Emini
ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013
ARTIST SHEFQET AVDUSH EMINI Text nga Faruk Tasholli 2013
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra. von Bujar Kapllani
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.
Bujar Kapllani75 views
64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilika von Eduart Mucaj
64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilika64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilika
64538093 fragmente-hulumtimesh-te-studiuesit-dhimiter-pilika
Eduart Mucaj826 views
BOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINIT von Marjan DODAJ
BOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINITBOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINIT
BOTOHET KOLONA E VEPRAVE TË AT ZEF VALENTINIT
Marjan DODAJ1K views
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI von Marjan DODAJ
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLIFeja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI
Feja dhe flamuri - DANIEL GÀZULLI
Marjan DODAJ3.2K views
ndertesat popullore korce *rafaela* von Vajza Vogel
ndertesat popullore korce *rafaela*ndertesat popullore korce *rafaela*
ndertesat popullore korce *rafaela*
Vajza Vogel1.7K views
Rilindja Kombetare Shqiptare von Olsi Sita
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare Shqiptare
Olsi Sita51.5K views
Lin DELIJA - Punimi Perfundimtar von Bujar Kapllani
Lin DELIJA - Punimi PerfundimtarLin DELIJA - Punimi Perfundimtar
Lin DELIJA - Punimi Perfundimtar
Bujar Kapllani268 views
Humanistet shqiptar von Marjan DODAJ
Humanistet shqiptarHumanistet shqiptar
Humanistet shqiptar
Marjan DODAJ36.4K views
Tik projekt von Mirsad
Tik projektTik projekt
Tik projekt
Mirsad1.1K views
ARTI PAMOR von roni45
ARTI PAMORARTI PAMOR
ARTI PAMOR
roni454.3K views
Daniel azulli kane gri dom ndrene! - poeti i ambelsires, dom ndre zadeja von Marjan DODAJ
Daniel azulli  kane gri dom ndrene! - poeti i ambelsires, dom ndre zadejaDaniel azulli  kane gri dom ndrene! - poeti i ambelsires, dom ndre zadeja
Daniel azulli kane gri dom ndrene! - poeti i ambelsires, dom ndre zadeja
Marjan DODAJ429 views
Daniel Gazulli KANE GRI DOM NDRENE Poeti i ambelsires Dom Ndre Zadeja von Marjan DODAJ
Daniel Gazulli KANE GRI DOM NDRENE Poeti i ambelsires Dom Ndre ZadejaDaniel Gazulli KANE GRI DOM NDRENE Poeti i ambelsires Dom Ndre Zadeja
Daniel Gazulli KANE GRI DOM NDRENE Poeti i ambelsires Dom Ndre Zadeja
Marjan DODAJ279 views

Más de Shefqet Avdush Emini

Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla... von
Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla...Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla...
Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla...Shefqet Avdush Emini
42 views1 Folie
Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands... von
Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands...Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands...
Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands...Shefqet Avdush Emini
30 views1 Folie
Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e... von
Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e...Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e...
Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e...Shefqet Avdush Emini
24 views1 Folie
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020 von
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020Shefqet Avdush Emini
31 views2 Folien
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda von
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga HolandaOpinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga HolandaShefqet Avdush Emini
27 views2 Folien
Tr art- von
Tr art- Tr art-
Tr art- Shefqet Avdush Emini
42 views5 Folien

Más de Shefqet Avdush Emini(20)

Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla... von Shefqet Avdush Emini
Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla...Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla...
Nergis orhon soydaner she gives hare opinion on the artist from the netherla...
Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands... von Shefqet Avdush Emini
Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands...Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands...
Elba mabel alarcon she gives hare opinion on the artist from the netherlands...
Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e... von Shefqet Avdush Emini
Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e...Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e...
Galileo gives his opinion on the artist from the netherlands shefqet avdush e...
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020 von Shefqet Avdush Emini
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020
Opinion per Artistin Shefqet Avdush Emini nga Holanda 2020
Review from Patimat Guseynova Sharuhanova Shefqet Avdush Emini pa modesti k... von Shefqet Avdush Emini
Review from Patimat Guseynova Sharuhanova Shefqet Avdush Emini pa modesti k...Review from Patimat Guseynova Sharuhanova Shefqet Avdush Emini pa modesti k...
Review from Patimat Guseynova Sharuhanova Shefqet Avdush Emini pa modesti k...
Mieke Mooije Kiend - Interview met Shefqet Avdush Emini 2011 von Shefqet Avdush Emini
Mieke Mooije Kiend - Interview met Shefqet Avdush Emini 2011Mieke Mooije Kiend - Interview met Shefqet Avdush Emini 2011
Mieke Mooije Kiend - Interview met Shefqet Avdush Emini 2011
Shefqet Avdush Emini is the frst artist to represent BOA on posters,curently ... von Shefqet Avdush Emini
Shefqet Avdush Emini is the frst artist to represent BOA on posters,curently ...Shefqet Avdush Emini is the frst artist to represent BOA on posters,curently ...
Shefqet Avdush Emini is the frst artist to represent BOA on posters,curently ...
Joining your voice to expat artists in the netherlands von Shefqet Avdush Emini
Joining your voice to expat artists in the netherlands Joining your voice to expat artists in the netherlands
Joining your voice to expat artists in the netherlands
Exhibition of shefqet emini opens at the hague 5 november 2011 von Shefqet Avdush Emini
Exhibition of shefqet emini opens at the hague 5 november 2011Exhibition of shefqet emini opens at the hague 5 november 2011
Exhibition of shefqet emini opens at the hague 5 november 2011

bota sot 206

 • 1. D I A S P O R A20 BOTASOTº31maj2006 Artistët tanë figurativ në mërgatë pa mëdyshje po paraqesin ambasadorët më të denjë të kulturës shqiptare në shumë vende perëndimore. Në këtë kontekst duhet shikuar edhe veprimtarinë shumë të frytshme të dy piktorëve shqiptarë me prejard- hje nga Kosova : Shefqet Eminit me banim në Holandë dhe të Arsim Kajtazit në Gjermani. Që të dy këta krijues për shkak të cilësisë së puni- meve të tyre, por edhe gatishmërisë që kanë treguar për të bashkëpunuar edhe me galeritë më prestigjioze në disa vende perëndimore, kanë arri- tur që të jenë prezentë edhe në disa ekspozita me renome evropiane. Kështu ata sapo janë prezantuar me nga katër punime në një ekspozitë të porsahapur në Delft të Holandes edhe atë në saje të një bashkëpunimi ndërgaleristik. Galeria e mirënjohur "Molenhof ", e cila ekspozon veprat e të përzgjedhurve të vet në "Galerie De Sigarenfabrik" . e cila u hap ditëve të fundit- më 26 maj 2006 e që do të qëndrojë e hapur deri më 11 korrik 2006 në qytetin e artit dhe galerive Delft të Holandës, mirëpri- ti edhe punimet e këtyre dy autorëve shqiptarë në mesin e disa autorëve te njohur vendas. Lidhur me prezantimin e dy autorëve tanë zhvilluam një bisedë rasti me piktorin Shefqet Emini (i lindur më 1957 në Davidoc të Kosovës), i cili që nga viti 1994 jeton dhe krijon ne Holandë dhe i cili deri më tash në disa qendra dhe galeri të njohura të këtij shteti, madje edhe në disa galeri muzeore ka hapur një mori ekspozitash per- sonale dhe kolektive. ndërsa që vjet ekspozoi edhe në një galeri interna- cionale "Marciart" në Hamburg të Gjermanisë. Për Eminin mund të thuhet se është ndër krijuesit shqip- tarë që aktualisht jeton në Evropën perëndimore, e që po e shquan per- sonalitetin e tij kreativ në fushën e artit pamor. Duke i interpretuar përshtypjet e një vizitori të njohur në këtë ekspozitë të porsahapur në Delft të Holandë, i cili u shpreh se: “ Se në këtë botë të shëmtuar është kënaqësi shumë e madhe të jesh me një botë tjetër për- plot bukuri artistike”, piktori ynë Shefqet Emini shpreh kënaqësinë që në këtë botën tjetër, atë të artit, kishte edhe ai me një kolegë tjetër shqiptarë punimet e ekspozuara në mesin e shumë emrave të njohur të artit në këtë qytet ku arti çmohet mbi të gjitha. - Ndjeja kënaqësi gjatë pjesëmarr- jes sime në këtë ekspozitë, duke dëgjuar reagime të shumta pozitive. Për momentin ishte kënaqësi e rrallë të jesh krijues dhe kolegë e artist në një botë të posaçme brenda mureve të kësaj galerie të njohur. Te jesh në mes te kolegeve të njo- hur e të panjohur të dhe të shkëm- besh mendime dhe mbresa. Si për punime e të tjerëve ashtu edhe për punimet e mia dhe të shokut tim të jetës e të artit- Arsim Kajtazit. Pjesëmarrja ne ndonjë ekspozitë për mua ka qenë gjithmonë një rast i mirë për vënien e kontakteve me kolegë , ndaj edhe kjo ekspozitë ishte e veçantë ngase krijoi edhe një atmosferë të bukur, aq më parë kur kisha mundësinë të jem në mesin e shumë krijuesve- kolegëve ku flitet vetëm me gjuhën e artit dhe ku mund të zgjerosh horizontet artisti- ke. Për mua kësaj radhe ishte edhe një kënaqësi më e madhe prania e veprave të kolegut Arsim Kajtazi, e sidomos ishte edhe më inkurajuese për mua kur dëgjoja fjalët më të mira për krijimet e tij artistike të cilat u pritën fortë mirë nga artdas- hësit vendas, që paraqesin njohës të mirë të artit. Ky moment për mua solli edhe një ndjenjë më të madhe ngrohtësie , ngase unë me Arsimin kësaj radhe nuk e prezantonim vetëm krijimtarinë tonë personale, por edhe një pjesë të kulturës shqip- tare. Çka do të thotë e mundësonim pranin e krijuesve shqiptare në një mjedis të artit holandez, ndaj edhe dëshira ime është që në një të ardh- me të afërme të shtohet edhe bash- këpunimi ndërinstitucional mes Holandes dhe Kosovës, në mënyrë që prania e kulturës shqiptare të shtohet sa më shumë në një vend të tillë evropian, ku arti zë një vend meritor, theksoi gjatë kësaj bisede Shefqet Emini. J edhe disa fjalë rreth krijimtarisë Arsim Kajtazit (i lindur në vitin 1958 në Vitak të Kosovës) i cili aktualisht jeton dhe vepron në Bad Dürkheim të Gjermanisë. Ai pos me pikturë është marrë dhe merret edhe me letërsi, publicistikë, kritikë letrare. Deri më tash ka botuar 7 libra , kryesisht përmbledhje poetike si dhe dy romane. Njëherazi është edhe anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës. Edhe pas kalimit në migrim, më 1993 në Gjermani, Arsimi nuk e ndërpret krijimtarinë e tij, sidomos e thellon atë në fushën e artit pamorë, duke qenë pjesëmarrës në shumë ekspo- zita personale e kolektive, siç është edhe kjo e fundit në Delft te Holandës. Kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur për 3 javë,( deri më 11 kor- rik), në kohën prej 13:00 deri më 17:00, në "Galerie De Sigarenfabriek" , Barabantase Turfmarkt 75 A, Delft, Niderland (Holandë). Rexhep Rifati Asokohe ne nuk mund të kupto- nim se ç'ishte një agjenci kulturo- re apo qendër ndërkombëtare e kulturës, artit dhe e letërsisë (si CICAL-Brindisi) e drejtuar nga një person i vetëm dhe jo nga shteti. Sigurisht që dite pas dite, aktivitet pas aktiviteti do njihes- him me një mik dhe do kuptonim frymëzimin e tij shtytës drejt bri- gjeve të Shqipërisë. Historitë e treguara nga i ati (ushtar gjatë viteve të luftës së dytë botërore në Shqipëri), për natyrën e bukur, bujarinë njerëzore, kulturën e shumë kuriozitete të tjera, e shtyjnë, me mundësinë e parë në vitin 1991 të niset drejt vendit të ëndrrave të fëmijërisë. E fuqish- me do të ishte dhe shtysa prej profesionisti e menaxheri plot fantazi e Brunos në fusha të arte- ve dhe letërsisë. Duke parë realitetin e fillimit të viteve '90 ai programon projekte në fushat e edukimit, artit dhe kulturës. Është i qartë dhe këm- bëngulës në kapërcimin e vësh- tirësive për realizimin e tyre sepse kuptonte kontributin e zhvillimit kulturor si një faktor të rëndësishëm në proceset e trans- formimeve që kërkonte koha. Janë të panumërta takimet me njerëzit që nga nxënësit e shkollave deri tek personalitete të artit, kulturës dhe politikës. Këto takime bënë të mundur realizimin e shumë projekteve në Durrës, Tiranë dhe Lushnje me shkollat e artit, ekspozita pikture, koncerte të muzikës së dhomës e simfoni- ke, konkurse të instrumentistëve të rinj, aktivitete të etnokulturës, botime etj. Franco Bruno do dinte të koordi- nonte më sukses dhe shkëmbimet e ndërsjellta kulturore në të dy anët e Adriatikut. Ai prezanton artistë shqiptarë në Brindisi, rajo- nin e Puljas e më gjerë. Mundëson shkollimin apo pjesë- marrjen e artistëve të rinj në kon- kurse të ndryshme në Itali. Botimet letrare në dy gjuhë të CICAL Citta' di Brindisi sjellin një kontribut të veçantë në lidhjet shpirtërore e kulturore tek të dy popujt. Askush nuk mund ta marrë me mend se deri ku mund të arrijnë limitet e këtij njeriu që me gjithë barrën e viteve mbi supe asnjëherë nuk di të pushojë. Dhe frytet e punës së tij tashme janë një realitet. Për të gjitha këto u mblodhën së bashku më 15 maj ditën e titullit “Qytetar nderi i Durrësit” dhënë Franco Bruno-s nga kryetari i Bashkisë Lefter Koka si shenjë mirënjohjeje. Një vlerësim iu bë dhe nga ana e ambasadorit të Italisë në Shqipëri Z. Enzo Iannucci. Dekorata në emër të bashkisë së Durrësit iu dorëzua nga zv.Kryetari Sokol Kokomani. Iu bënë dhe dhurata nga miq të shumtë, por dhurata më e bukur besoj, ishte kocerti i organizuar enkas dhe vullnetar nga muzikantë të Tiranës dhe Durrësit, një simbol i veçantë falenderimi. /H.Z. Prej disa ditësh në galerinë private “Arti në shtëpinë blu” në Frankfurt të Gjermanisë, po ekspozohen mbi 30 punë të piktorit shkodran Gjovalin Paci. Në këtë ekspozitë prezantohen tre cikle punimesh. Njëri prej tyre quhet “Shpërthimet biblike”, me rreth 10 punime që i afrohen abstraksionit dhe punime në reliev. Një tjetër cikël luan me mitet, kohën e shkuar e të ardhme. Ndërsa cikli i tretë është një trajte- së e besimit në kohët moderne. Por nuk mungojnë edhe motivet tipike shqiptare. Disa prej punimeve që udhëtuan drejt Gjermanisë, u pre- zantuan disa muaj më parë edhe në Ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, në një tjetër ekspozitë. A.M. NJË MIK NË DITËT E PARA TË LIRISË CICAL-BRINDISI FRYMËZIMIN SHTYTËS DREJT BRIGJEVE TË SHQIPËRISË Askush nuk mund ta imagjinonte 15 vite më parë se ç'kishte ndër mend një burrë i thjeshtë i quajtur Franko Bruno që vinte nga Brindizi e mblodhi në takim një grup artistësh durrsakë për të shkëmbyer mendime për artin. MITET E GJOVALIN PACIT NË FRANKFURT Nuk mungojnë edhe motivet tipike shqiptare. Disa prej punimeve që udhëtuan drejt Gjermanisë, u pre- zantuan disa muaj më parë edhe në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, në një tjetër ekspozitë. PJESËMARRJA E KRIJUESVE TANË NË AKTET KULTURORE TË VENDEVE PERËNDIMORE NË EKSPOZITËN E PORSAHAPUR NË DELFT TË HOLANDËS EDHE DY AUTORË NGA KOSOVA Me nga katër piktura në këtë ekspozitë u prezantuan edhe dy prej artistëve tanë tejet të frytshëm nga mërgata : Shefqet Eminit (Holandë) dhe Arsim Kajtazi (Gjermani), punimet e të cilëve u priten me interesim dhe dashamirësi nga artdashësit vendas. Moment nga hapja e ekspozitës në Delft te Holandës , ku u prezantuan edhe punimet e dy piktorëve me prejardhje nga Kosova Disa nga punimet e dy artistëve nga Kosova Shefqet Eminit dhe Arsim Kajtazit