Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

4. darab-1

darab

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

4. darab-1

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.1 Menulis ayatmatematik bagi operasi darab Standard Pembelajaran (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyakmenggunakan : a. bahan konkrit b. gambar Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak Aktiviti Kumpulan sama banyak (Bukuteks– Muka surat 53-54) 1. Murid bercerita gambar. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Murid membina kumpulan sama banyak melalui aktiviti dengan menggunakan bahan konkrit, seperti butang, guli dan batang aiskrim. 4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 41-42) 5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ muriddapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______muridyang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….
  2. 2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.1 Menulis ayatmatematik bagi operasi darab Standard Pembelajaran (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyakmenggunakan : c. garis nombor (ii) Menulis ayatmatematik tambah berulang: a. dua-dua b. lima-lima c. sepuluh-sepuluh d. empat-empat Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak 2. Menulis ayat matematik tambah berulang Aktiviti Tambah berulang (Bukuteks– Muka surat 55-56) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid melakukan aktiviti tambah berulang dengan menggunakan bahan konkrit dan garis nombor. 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 43-44) 4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ muriddapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______muridyang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….
  3. 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab Standard Pembelajaran (iii) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan: a. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab, b. Menulis simbolnya, c. Menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi (iv)Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, limalima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan : a. objek b. gambar c. garis nombor yang sama banyak Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak 2. Menulis ayat matematik tambah berulang Aktiviti Apa itu darab? (Bukuteks – Muka surat 57-59) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid memahami konsep darab dengan menggunakan bahan konkrit untuk mewakili kumpulan dan ahli. 3. Murid memahami istilah ‘kali’ yang juga bermaksud darab, simbol darab, sama dengan, hasil darab dan ayat matematik darab. 4. Murid menulis ayat matematik darab berpandukan kumpulan objek, kumpulan gambar dan garis nombor. 5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 45-46) 6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….
  4. 4. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab Standard Pembelajaran (v)Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan Aktiviti Operasi darab? (Bukuteks – Muka surat 60-61) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid melakukan simulasi yang melibatkan kumpulan objek untuk menunjukkan bahawa hasil darab adalah sama walaupun kedudukan nombor yang didarab diubah. 3. Murid melakukan simulasi yang melibatkan lajur dan baris untuk menunjukkan operasi darab dengan menggunakan nombor yang berbeza tetapi memberi hasil darab yang sama. 4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 47-48) 5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….
  5. 5. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.2 Melengkapkan ayat matematik darab Standard Pembelajaran (i) Membina sifir dua, lima, 10 dan empat dengan berpandukan: a. objek konkrit b. gambar c. garis nombor (iii)Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifar, dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Membina sifir dua, lima, 10 dan empat 2. Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifar, dua, lima, 10, empat, satu dan sifar. Aktiviti Mari bina sifir? (Bukuteks – Muka surat 62-65) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid membina sifir dengan menggunakan jadual sifir. 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 49) 4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….
  6. 6. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.3 Menyatakan secara spontan sifir darab Standard Pembelajaran (i)Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut: a. tertib menaik b. rawak c. salah satu daripada dua nombor yang didarab tertentu (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1 Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Menyatakan secara spontan sifirdua, lima, 10, empat, satu dan sifar 2. Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1 Aktiviti Mari darab cepat (Bukuteks – Muka surat 66) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid menggunakan jadual sifir untuk menjawab sifir secara spontan. 3. Murid menggunakan abacus untuk menunjukkan jawapan bagi sifir yang berkaitan. 4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 50-51) 5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….
  7. 7. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.4 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan sifir darab Standard Pembelajaran (i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi: a. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat Aktiviti Mari bina cerita (Bukuteks– Muka surat 67) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid mereka cerita berdasarkan gambar dan ayat matematik. 3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 52) 4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ muriddapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______muridyang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….
  8. 8. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 2 Tarikh Kelas Masa Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Darab Standard Kandungan 4.4 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan sifir darab Standard Pembelajaran (i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi: b. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- 1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor Aktiviti Mari kira (Bukuteks– Muka surat 68-69) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Murid mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat yang diberi serta memahami kehendak soalan. 3. Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah yang sesuai. 4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 53-54) 5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran; ______ muriddapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______muridyang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. PdP ditunda kerana…………………………………………............................................................. ………………………………………………………………………………………………………………….

×