Anzeige
Anzeige

Net21, idrott

  1. Idrott och Hälsa 1 ● Syftet med uppgiften Undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga, samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. (utdrag ur Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa, ”Ämnets syfte”) ● Mål att uppnå Mål 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa Mål 7. Kunskaper och de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser
  2. Bakgrund ● Hur får jag eleverna att förstå vad kroppslig förmåga och rörelsekvaliteter är? ● Hur får jag eleverna att bli bättre på att träna på sina rörelsekvaliteter? ● Hur kan jag träna eleverna på att använda tekniska hjälpmedel i sin dokumentation och analys? ● Hur kan jag hjälpa eleverna att bli bättre på att analysera och utvärdera varandra och sig själva? (Kamratbedömning/feedback/feedforward)
  3. Upplägg av uppgiften ● Elever får reda på i förväg att vi kommer att träna på grundmotoriska egenskaper (krypa, klättra, hänga, stödja, rulla, hoppa, balansera) ● Elever får ta med sig sin Ipad, dator eller telefon ● Vi jobbar två och två och är varandras ”PT´n” (personliga tränare) ● Elev A går igenom en bana som innehåller 6 olika övningskombinationer ● Elev B filmar detta med elev A´s mobil, Ipad, dator ● Elev B går banan, elev A filmar ● Båda tittar igenom varandras filmer och bestämmer sig för tre övningar som behöver förbättras/tränas på. Ärlig, framåtsyftande feedforward. ● Båda tränar på sina tre moment och filmar varandra på nytt. Jämför filmerna.
  4. Övningsbana elev 1 http://youtu.be/w5w8u9Y2jR8
  5. Övningsbana elev 2 ● http://youtu.be/CUzOKVvnVL0
  6. Medverkande i filmer ● Helen Hedblom, idrottslärare på Sundsvalls Gymnasium ● Henrik Persson, elev på Sundsvalls Gymnasium Båda har gett sitt medgivande att publisera filmerna:-)
Anzeige