Peter Vermeulen

Stebo vzw
Stebo vzwweb & graphic design at Stebo vzw um Stebo vzw
Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
2
Nood aan 240.000 tot 300.000 extra woningen = een stad zo groot als Brussel
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1.174.869 inwoners)
2
De opgave: 1 miljoen extra inwoners
3
‘Binnen 10 jaar is er niets meer …
dan is het onherroepelijk gedaan
met bouwen’
(Het Nieuwsblad 19.02.2015)
3
De opgave
Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw
Artikel
bouwkroniek:
over 10 jaar is
bouwgrond in
Vlaanderen op
De opgave: 1 miljoen extra inwoners
4
‘Vlaanderen heeft een visie,
… maar slaagt er niet in
om die waar te maken’
(De Standaard 01.03.2015)
4
Geschiedenis
Gaëtan Hannecart, CEO Matexi (ontwikkelaar)
Artikel krant:
Vlaanderen vol?
Dat is klinkklare
onzin
De opgave: 1 miljoen extra inwoners
55
De opgave
Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw
De opgave: 1 miljoen extra inwoners
Woonuitbreidingsgebieden: uitzonderingen worden er steeds uit gelicht.
Trendbreuk?
66
Planologisch: de juridische voorraad
Inventaris onbebouwde percelen in woongebied én woonuitbreidingsgebied
300.000 onbebouwde percelen > goed voor méér dan 600.000 woningen
Heeft meer dan 50% van die bouwgronden dus slechts een virtuele waarde?
7
Planologisch: de juridische voorraad
Kenmerken: grote oppervlakte, versnippering, verlinting, (extreem) lage dichtheden
Reële vraag: wat met juridische voorraad op reeds bebouwde percelen?
In feite heeft 100% van die ‘onbebouwde percelen’ dus slechts virtuele waarde!
Gewestplannen: totale oppervlakte woongebied + woonuitbreidingsgebied
7
88
Planologisch: de juridische voorraad
Structuurplanning = 25 wo/ha stedelijk gebied 15 wo/ha kernen buitengebied
GRUP Stedelijk Gebied Turnhout: woondichtheden en woonprogrammatie
9
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
9
Woondichtheden
Gewestplan
Planologisch: de juridische voorraad
Reële gemiddelde dichtheid? Voorbeeld Vosselaar: 8,4 wo/ha: extreem laag
1010
Juridische voorraad
Verdichtingsmogelijkheden = ‘reële’ juridische voorraad
Scenario 1: + 6.489 wo (x3) Scenario 2: + 2.580 wo (x2) Scenario 3: + 430 à 650 wo (+10%)
Planologisch: de juridische voorraad
Extrapolatie over heel Vlaanderen, à respectievelijk 15 wo/ha – 25 wo/ha
Juridische voorraad (met redelijke verdichting): volstaat voor 18 miljoen inwoners
1111
Verdichting kan kwaliteit opleveren, 15 à 25 wo/ha is helemaal niet overdreven hoog
Planologisch: de juridische voorraad
1212
Probleem … te weinig bebouwbare ruimte?
Omkering … veel te veel bebouwbare ruimte!
1313
Vraag 1: waar en hoe
Opgave erg relatief, urgentie extreem hoog: business as usual of trendbreuk?
De opgave: ‘slechts’ 1 miljoen extra
inwoners
1414
Vraag 2: waar vooral niet … en wat dan met de ‘virtuele waarde’
Opgave erg relatief, urgentie extreem hoog: business as usual of trendbreuk?
De opgave: ‘slechts’ 1 miljoen extra
inwoners
deel slecht gelegen bestaande bebouwing: niet te verdichten
1515
Waar en hoe?
Lessen uit het verleden
Business as usual?
16
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
19de eeuw: industriële revolutie: beluiken,
fabriekswijken ...
16Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Geschiedenis
Collectieve woonvormen zijn van alle tijden
17
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
20ste eeuw: tuinwijken (Le Logis Floréal)
17Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Geschiedenis
Collectieve woonvormen zijn van alle tijden
18
20ste eeuw: hoogbouw (Kiel)
18Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Geschiedenis
Collectieve woonvormen zijn van alle tijden
1919Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Geschiedenis
katholieke verkavelingen
Wet De Taeye (1948)
socialistische hoogbouw
Wet Brunfaut (1949)
2020
Waar en hoe? Business as usual?
XXe eeuw: suburbanisatie ‘verkavelingsvlaanderen’
21
XXe eeuw: 100 jaar stadsvlucht
Bron: NIS; Verwerking: APS, Stativaria-24 p25 21
Waar en hoe? Business as usual?
22
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Bron: VRIND 2012 (a)
De Morgen 26.03.2013( b)
22
Waar en hoe? Gaat het vanzelf?
XXIe eeuw: 100 jaar stadsvlucht ‘vanzelf’ gekeerd
23
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
23
Business as usual: verspilling van ruimte gaat door
Feitelijke situatie vandaag … ook 20 jaar na het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
2424
Ruimtebeslag rechtstreeks beïnvloed door beleid
0 5 10 15 20 25 30 35
0
2
4
6
8
10
12
Groeiperdag(ha)
1997
WUG
omzendbrief
RSV
2002
versoepeling
omzendbrief
WUG
Waar en hoe? Gaat het vanzelf?
25
Woonprogrammatie totaal
irrelevant
25
Structuurplanning: woonprogrammatie?
Afbakening Stedelijk Gebied Turnhout: taakstelling gemeente Vosselaar
Bouwblok langs de steenweg
… relatief dicht bij de kern en het
openbaar vervoer op de steenweg
Woonuitbreidingsgebieden
… relatief ver van de kern en het
openbaar vervoer op de steenweg
2626
Villapercelen: aanvragen verdichting … van 1 wo/ha tot 26, 36, 56 wo/ha
Woonprogrammatie totaal irrelevant … in vergelijking met reële ‘speculatieve’
markt
Business as usual: de ‘markt’ gaat zijn gang
27
Creatieve verdichtingsmogelijkheden …
Business as usual: verdichten?
22
Wonen in het groen … van de buren?
Verdichten niet altijd verhoging kwaliteit
2828
Klassieke verkaveling blijft voor de meeste ontwikkelaars
het grootste marktsegment
Kleinere percelen, iets meer collectief groen
Iets minder open en halfopen bebouwing
Business as usual: verkavelen?
29
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
29
Business as usual: verappartementisering?
Speculatieve ontwikkeling zonder enig respect voor
karakter, schaal, morfologie van de omgeving
3030
Business as usual: verdere toename ruimtebeslag
Resultaat: inefficiënte en weinig kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling
Vandaag 32% bebouwde ruimte, verwachte stijging naar 40%?
3131
Waar en hoe?
Eindelijk een trendbreuk?
32
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Ruimteneutraal bouwen, doelstelling tegen 2050 … of is het dan al lang te laat?
Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Ruimtelijk (woon)beleid: Hefboom ifv trendbreuk?
32
Algemene doelstelling: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, efficiënt, kwalitatief
3333
Nood aan trendbreuk: alles werkt tegen
Gemeentelijke fiscaliteit: opcentiemen rand veel lager, nefast voor wonen in de stad
Stad: schaalvoordelen en takenpakket (voorzieningen, cultuur) … niet gevalideerd
Rand: kosten nutsvoorzieningen, post, openbaar vervoer, mobiliteit … niet
doorgerekend
3434
Nood aan trendbreuk: alles werkt tegen
Speculatieve woningmarkt: werkt gewenste ruimtelijke (stads)ontwikkeling tegen
en lost problemen inzake sociaal wonen, huurmarkt, gentrification helemaal niet op
Stad: problemen betaalbaar wonen … de strijd om de middenklasse/tweeverdieners
Rand: woningmarkt stuk goedkoper dan in stad … en mikt op dezelfde doelgroepen
35
Grote villa’s (woonparken) stilaan ‘onverkoopbaar’? … Toenemend overaanbod
35
Waar? Voorstellen verdichting vanuit woningmarkt
Splitsen percelen niet wenselijk: oplossing op perceelsniveau is niet structureel
Vastgoedcrisis op komst? … alleen in dit marktsegment?
36
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Morkhoven
36
Waar? Voorstellen ontwikkeling/verdichting
Confederatie Bouw: selectief aansnijden woonuitbreidingsgebieden?
3737
Verdichting
Architectuurwereld: hoogbouw naast de kerktoren?
Hoe? Voorstellen ontwikkeling/verdichting
3838
Een echte trendbreuk?
Waar dan wel?
1. Kernversterking stad/dorp
2. Transport oriented design
3. Reconversie en inbreiding
3939
Denkrichting 1: kernversterking
40
Grotere stad
(grootstedelijk/regionaalstedelijk)
40
Respect voor de schaal, morfologie, eigenheid, karakter kernen steden en gemeenten
Kleinere stad
(kleinstedelijk)
Dorp
(buitengebied)
Denkrichting 1: kernversterking
4141
Respect voor de schaal, morfologie, eigenheid, karakter kernen steden en gemeenten
Denkrichting 1: kernversterking
Paleisstraat Antwerpen
4242
Verdichting
Verdichten met ademruimte: groen in de stad
Denkrichting 1: kernversterking
Funen Amsterdam
43
De Vrijheid en de Heerlijkheid, grenzeloos genieten in en om Ronse
43Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Verdichting
Wonen in de kern van kleine steden/gemeenten
Denkrichting 1: kernversterking
44
De Vrijheid en de Heerlijkheid, grenzeloos genieten in en om Ronse
44Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Verdichting
Wonen in de kern van kleine steden/gemeenten
4545
RUP Olen-centrum: dorpskarakter behouden
Verdichting
Wonen in de dorpskern
Denkrichting 1: kernversterking
4646
Verdichting
Wonen in de dorpskern
RUP Olen-centrum: afbakening historische kern (strengere regels)
Denkrichting 1: kernversterking
4747
PPS Oostmalle: wonen met respect voor dorpskarakter
Verdichting
Wonen in de dorpskern
Denkrichting 1: kernversterking
48
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
48
PPS Oostmalle: wonen met respect voor dorpskarakter
Verdichting
Wonen in de dorpskern
Denkrichting 1: kernversterking
4949
VerdichtingDenkrichting 1: kernversterking
Gentbrugse Meersen: Strategie van de twee netwerken: OV + groen-blauw-netwerk
Verdichten met ademruimte: groen en blauw in de stad
5050Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Instrumentarium
Locatiebeleid
Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
5151
Woonontwikkeling alleen rond knooppunten openbaar vervoer: win-win-situatie
Zonder koppeling mobiliteit niet langer beheersbaar
en openbaar vervoer niet langer organiseerbaar
Strategie van de twee netwerken: OV + groen-blauw-netwerk
Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
5252
Woonontwikkeling alleen in nabijheid knooppunt openbaar vervoer
Finger plan Kopenhagen, rond assen OV
Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
5353
Ringland: Masterplan 2025, uitbouw trein- en tramnetwerk, knooppunten
Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
5454
Ringland
Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
Ringland: 80% groen, 20% stadsontwikkeling: randafwerking en stationsomgevingen
5555
Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
56
Antwerpen: woonproject school Mère Jeanne
56
Hergebruik patrimonium
Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
57
Gendarmerie Lier
57
Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
Hergebruik patrimonium
58
Gendarmerie Lier
58
Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
Hergebruik patrimonium
5959
Reconversie industriële site
Hoboken: reconversie Groen-Zuid
Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
60
Behoud en uitbreiding groenstructuren
Uitbouw verbindingen langzaam verkeer
Variatie in woonprogrammatie
Aandacht voor betaalbaarheid
60
Reconversie industriële site
Hoboken: reconversie Groen-Zuid
Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
61
Reconversie : Groen-Zuid
61Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Verdichting
Wonen in de stad
6262
Een echte trendbreuk?
Hoe dan wel?
1. Verhandelbare bouwrechten
2. Collectieve oplossingen
3. Bouwblokrenovatie
63
Klik op het pictogram als u een afbeelding wil
63
Bouwrechten inzetten bij elk nieuw project = tegengaan speculatie
Instrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten
Prijs recht-evenredig met aantal m²? Realistisch en sociaal?
64
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Vosselaar: woonprogrammatie stedelijk gebied
64
InstrumentariumInstrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten
Woonprogrammatie niet relevant als beleidssturing
65
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
65
‘Gemeentelijk Verdichtingsplan’ als leidraad
Verdichting
woonuitbreidingsgebieden
overige woongebieden
Instrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten
6666Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Juridische voorraad
Verdichtingsmogelijkheden
Verdichtingsstudie Vosselaar
6767Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Juridische voorraad
Verdichtingsmogelijkheden
Verdichtingsstudie Vosselaar
68
Conclusies
Verdichting kan kwaliteit opleveren
68Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Wonen in meervoud, de toekomst?
69
Instrumentarium 2: collectieve oplossingen
69
70
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Reconversie: Haringrokerij
70
Collectief wonen in de stad
Instrumentarium 2: collectieve oplossingen
71
Reconversie: Haringrokerij
71
Collectief wonen in de stad
Instrumentarium 2: collectieve oplossingen
72
Reconversie: Haringrokerij
72
Instrumentarium 2: collectieve oplossingen
7373Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
Verdichting
Wonen in het buitengebied
Cohousing Vinderhoute
74
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Cohousing Vinderhoute
74
VerdichtingInstrumentarium 2: collectieve oplossingen
Collectief wonen
75
Cohousing Tielt
75
VerdichtingInstrumentarium 2: collectieve oplossingen
Collectief wonen
76
Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling
Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar
76
77
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Bouwblokrenovatie
77
Instrumentarium
Kortrijk
Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling
Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar
78
Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Bouwblokrenovatie
78
Instrumentarium
Gent
Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling
Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar
79
Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling
Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar
79
80
Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling
Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar
80
Renoseec
81
ctogram als u een afbeelding wilt toevoegen
Pleidooi voor een sterk, duurzaam en inclusief ruimtelijk woonbeleid
1 von 81

Más contenido relacionado

Similar a Peter Vermeulen(20)

Betekenis stadslandbouwBetekenis stadslandbouw
Betekenis stadslandbouw
Jurgen Hoogendoorn669 views
Executive summary Scheldepark LOExecutive summary Scheldepark LO
Executive summary Scheldepark LO
Evelien Broeckx114 views
Strijd tegen leegstand in Brussel - Fouad Ahidar (sp.a)Strijd tegen leegstand in Brussel - Fouad Ahidar (sp.a)
Strijd tegen leegstand in Brussel - Fouad Ahidar (sp.a)
Beliris & Reinventing the Wheel776 views
Een terugblik op 15 jaar stadsvernieuwingEen terugblik op 15 jaar stadsvernieuwing
Een terugblik op 15 jaar stadsvernieuwing
Stedenbeleid Vlaanderen1.2K views
Zoom op KoekelbergZoom op Koekelberg
Zoom op Koekelberg
Dirk Lagast1.3K views
AcademiebouwkunstgroningenAcademiebouwkunstgroningen
Academiebouwkunstgroningen
Jurgen Hoogendoorn329 views
Presentatie Vgs Kijk In De WijkPresentatie Vgs Kijk In De Wijk
Presentatie Vgs Kijk In De Wijk
MarkRenne188 views
w_HSS_Entreerede_Karel_Mulderw_HSS_Entreerede_Karel_Mulder
w_HSS_Entreerede_Karel_Mulder
Karel Mulder257 views

Más de Stebo vzw(20)

Samen duurzaam wonen genkSamen duurzaam wonen genk
Samen duurzaam wonen genk
Stebo vzw950 views
Flowleren!Flowleren!
Flowleren!
Stebo vzw384 views
Eindpublicatie stebo flowleertEindpublicatie stebo flowleert
Eindpublicatie stebo flowleert
Stebo vzw366 views
Flowleren de-kernFlowleren de-kern
Flowleren de-kern
Stebo vzw249 views
WindkrachtWindkracht
Windkracht
Stebo vzw356 views
De oogst-van-stebo-flowleert-1De oogst-van-stebo-flowleert-1
De oogst-van-stebo-flowleert-1
Stebo vzw529 views
Inzichten lut1-3Inzichten lut1-3
Inzichten lut1-3
Stebo vzw753 views
Licht conceptendagLicht conceptendag
Licht conceptendag
Stebo vzw473 views
RestaurantRestaurant
Restaurant
Stebo vzw543 views
Stebo labo presentatie flowStebo labo presentatie flow
Stebo labo presentatie flow
Stebo vzw627 views
Presentatie leercirkel defPresentatie leercirkel def
Presentatie leercirkel def
Stebo vzw643 views
Ms digitaal nieuwe_normaalMs digitaal nieuwe_normaal
Ms digitaal nieuwe_normaal
Stebo vzw4.1K views
Ebermann Ebermann
Ebermann
Stebo vzw499 views
eric philipparteric philippart
eric philippart
Stebo vzw727 views

Peter Vermeulen

 • 1. Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid
 • 2. 2 Nood aan 240.000 tot 300.000 extra woningen = een stad zo groot als Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1.174.869 inwoners) 2 De opgave: 1 miljoen extra inwoners
 • 3. 3 ‘Binnen 10 jaar is er niets meer … dan is het onherroepelijk gedaan met bouwen’ (Het Nieuwsblad 19.02.2015) 3 De opgave Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw Artikel bouwkroniek: over 10 jaar is bouwgrond in Vlaanderen op De opgave: 1 miljoen extra inwoners
 • 4. 4 ‘Vlaanderen heeft een visie, … maar slaagt er niet in om die waar te maken’ (De Standaard 01.03.2015) 4 Geschiedenis Gaëtan Hannecart, CEO Matexi (ontwikkelaar) Artikel krant: Vlaanderen vol? Dat is klinkklare onzin De opgave: 1 miljoen extra inwoners
 • 5. 55 De opgave Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw De opgave: 1 miljoen extra inwoners Woonuitbreidingsgebieden: uitzonderingen worden er steeds uit gelicht. Trendbreuk?
 • 6. 66 Planologisch: de juridische voorraad Inventaris onbebouwde percelen in woongebied én woonuitbreidingsgebied 300.000 onbebouwde percelen > goed voor méér dan 600.000 woningen Heeft meer dan 50% van die bouwgronden dus slechts een virtuele waarde?
 • 7. 7 Planologisch: de juridische voorraad Kenmerken: grote oppervlakte, versnippering, verlinting, (extreem) lage dichtheden Reële vraag: wat met juridische voorraad op reeds bebouwde percelen? In feite heeft 100% van die ‘onbebouwde percelen’ dus slechts virtuele waarde! Gewestplannen: totale oppervlakte woongebied + woonuitbreidingsgebied 7
 • 8. 88 Planologisch: de juridische voorraad Structuurplanning = 25 wo/ha stedelijk gebied 15 wo/ha kernen buitengebied GRUP Stedelijk Gebied Turnhout: woondichtheden en woonprogrammatie
 • 9. 9 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen 9 Woondichtheden Gewestplan Planologisch: de juridische voorraad Reële gemiddelde dichtheid? Voorbeeld Vosselaar: 8,4 wo/ha: extreem laag
 • 10. 1010 Juridische voorraad Verdichtingsmogelijkheden = ‘reële’ juridische voorraad Scenario 1: + 6.489 wo (x3) Scenario 2: + 2.580 wo (x2) Scenario 3: + 430 à 650 wo (+10%) Planologisch: de juridische voorraad Extrapolatie over heel Vlaanderen, à respectievelijk 15 wo/ha – 25 wo/ha Juridische voorraad (met redelijke verdichting): volstaat voor 18 miljoen inwoners
 • 11. 1111 Verdichting kan kwaliteit opleveren, 15 à 25 wo/ha is helemaal niet overdreven hoog Planologisch: de juridische voorraad
 • 12. 1212 Probleem … te weinig bebouwbare ruimte? Omkering … veel te veel bebouwbare ruimte!
 • 13. 1313 Vraag 1: waar en hoe Opgave erg relatief, urgentie extreem hoog: business as usual of trendbreuk? De opgave: ‘slechts’ 1 miljoen extra inwoners
 • 14. 1414 Vraag 2: waar vooral niet … en wat dan met de ‘virtuele waarde’ Opgave erg relatief, urgentie extreem hoog: business as usual of trendbreuk? De opgave: ‘slechts’ 1 miljoen extra inwoners deel slecht gelegen bestaande bebouwing: niet te verdichten
 • 15. 1515 Waar en hoe? Lessen uit het verleden Business as usual?
 • 16. 16 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen 19de eeuw: industriële revolutie: beluiken, fabriekswijken ... 16Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Geschiedenis Collectieve woonvormen zijn van alle tijden
 • 17. 17 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen 20ste eeuw: tuinwijken (Le Logis Floréal) 17Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Geschiedenis Collectieve woonvormen zijn van alle tijden
 • 18. 18 20ste eeuw: hoogbouw (Kiel) 18Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Geschiedenis Collectieve woonvormen zijn van alle tijden
 • 19. 1919Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Geschiedenis katholieke verkavelingen Wet De Taeye (1948) socialistische hoogbouw Wet Brunfaut (1949)
 • 20. 2020 Waar en hoe? Business as usual? XXe eeuw: suburbanisatie ‘verkavelingsvlaanderen’
 • 21. 21 XXe eeuw: 100 jaar stadsvlucht Bron: NIS; Verwerking: APS, Stativaria-24 p25 21 Waar en hoe? Business as usual?
 • 22. 22 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Bron: VRIND 2012 (a) De Morgen 26.03.2013( b) 22 Waar en hoe? Gaat het vanzelf? XXIe eeuw: 100 jaar stadsvlucht ‘vanzelf’ gekeerd
 • 23. 23 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen 23 Business as usual: verspilling van ruimte gaat door Feitelijke situatie vandaag … ook 20 jaar na het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
 • 24. 2424 Ruimtebeslag rechtstreeks beïnvloed door beleid 0 5 10 15 20 25 30 35 0 2 4 6 8 10 12 Groeiperdag(ha) 1997 WUG omzendbrief RSV 2002 versoepeling omzendbrief WUG Waar en hoe? Gaat het vanzelf?
 • 25. 25 Woonprogrammatie totaal irrelevant 25 Structuurplanning: woonprogrammatie? Afbakening Stedelijk Gebied Turnhout: taakstelling gemeente Vosselaar Bouwblok langs de steenweg … relatief dicht bij de kern en het openbaar vervoer op de steenweg Woonuitbreidingsgebieden … relatief ver van de kern en het openbaar vervoer op de steenweg
 • 26. 2626 Villapercelen: aanvragen verdichting … van 1 wo/ha tot 26, 36, 56 wo/ha Woonprogrammatie totaal irrelevant … in vergelijking met reële ‘speculatieve’ markt Business as usual: de ‘markt’ gaat zijn gang
 • 27. 27 Creatieve verdichtingsmogelijkheden … Business as usual: verdichten? 22 Wonen in het groen … van de buren? Verdichten niet altijd verhoging kwaliteit
 • 28. 2828 Klassieke verkaveling blijft voor de meeste ontwikkelaars het grootste marktsegment Kleinere percelen, iets meer collectief groen Iets minder open en halfopen bebouwing Business as usual: verkavelen?
 • 29. 29 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen 29 Business as usual: verappartementisering? Speculatieve ontwikkeling zonder enig respect voor karakter, schaal, morfologie van de omgeving
 • 30. 3030 Business as usual: verdere toename ruimtebeslag Resultaat: inefficiënte en weinig kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling Vandaag 32% bebouwde ruimte, verwachte stijging naar 40%?
 • 31. 3131 Waar en hoe? Eindelijk een trendbreuk?
 • 32. 32 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Ruimteneutraal bouwen, doelstelling tegen 2050 … of is het dan al lang te laat? Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Ruimtelijk (woon)beleid: Hefboom ifv trendbreuk? 32 Algemene doelstelling: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, efficiënt, kwalitatief
 • 33. 3333 Nood aan trendbreuk: alles werkt tegen Gemeentelijke fiscaliteit: opcentiemen rand veel lager, nefast voor wonen in de stad Stad: schaalvoordelen en takenpakket (voorzieningen, cultuur) … niet gevalideerd Rand: kosten nutsvoorzieningen, post, openbaar vervoer, mobiliteit … niet doorgerekend
 • 34. 3434 Nood aan trendbreuk: alles werkt tegen Speculatieve woningmarkt: werkt gewenste ruimtelijke (stads)ontwikkeling tegen en lost problemen inzake sociaal wonen, huurmarkt, gentrification helemaal niet op Stad: problemen betaalbaar wonen … de strijd om de middenklasse/tweeverdieners Rand: woningmarkt stuk goedkoper dan in stad … en mikt op dezelfde doelgroepen
 • 35. 35 Grote villa’s (woonparken) stilaan ‘onverkoopbaar’? … Toenemend overaanbod 35 Waar? Voorstellen verdichting vanuit woningmarkt Splitsen percelen niet wenselijk: oplossing op perceelsniveau is niet structureel Vastgoedcrisis op komst? … alleen in dit marktsegment?
 • 36. 36 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Morkhoven 36 Waar? Voorstellen ontwikkeling/verdichting Confederatie Bouw: selectief aansnijden woonuitbreidingsgebieden?
 • 37. 3737 Verdichting Architectuurwereld: hoogbouw naast de kerktoren? Hoe? Voorstellen ontwikkeling/verdichting
 • 38. 3838 Een echte trendbreuk? Waar dan wel? 1. Kernversterking stad/dorp 2. Transport oriented design 3. Reconversie en inbreiding
 • 40. 40 Grotere stad (grootstedelijk/regionaalstedelijk) 40 Respect voor de schaal, morfologie, eigenheid, karakter kernen steden en gemeenten Kleinere stad (kleinstedelijk) Dorp (buitengebied) Denkrichting 1: kernversterking
 • 41. 4141 Respect voor de schaal, morfologie, eigenheid, karakter kernen steden en gemeenten Denkrichting 1: kernversterking Paleisstraat Antwerpen
 • 42. 4242 Verdichting Verdichten met ademruimte: groen in de stad Denkrichting 1: kernversterking Funen Amsterdam
 • 43. 43 De Vrijheid en de Heerlijkheid, grenzeloos genieten in en om Ronse 43Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Verdichting Wonen in de kern van kleine steden/gemeenten Denkrichting 1: kernversterking
 • 44. 44 De Vrijheid en de Heerlijkheid, grenzeloos genieten in en om Ronse 44Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Verdichting Wonen in de kern van kleine steden/gemeenten
 • 45. 4545 RUP Olen-centrum: dorpskarakter behouden Verdichting Wonen in de dorpskern Denkrichting 1: kernversterking
 • 46. 4646 Verdichting Wonen in de dorpskern RUP Olen-centrum: afbakening historische kern (strengere regels) Denkrichting 1: kernversterking
 • 47. 4747 PPS Oostmalle: wonen met respect voor dorpskarakter Verdichting Wonen in de dorpskern Denkrichting 1: kernversterking
 • 48. 48 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen 48 PPS Oostmalle: wonen met respect voor dorpskarakter Verdichting Wonen in de dorpskern Denkrichting 1: kernversterking
 • 49. 4949 VerdichtingDenkrichting 1: kernversterking Gentbrugse Meersen: Strategie van de twee netwerken: OV + groen-blauw-netwerk Verdichten met ademruimte: groen en blauw in de stad
 • 50. 5050Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Instrumentarium Locatiebeleid Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
 • 51. 5151 Woonontwikkeling alleen rond knooppunten openbaar vervoer: win-win-situatie Zonder koppeling mobiliteit niet langer beheersbaar en openbaar vervoer niet langer organiseerbaar Strategie van de twee netwerken: OV + groen-blauw-netwerk Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
 • 52. 5252 Woonontwikkeling alleen in nabijheid knooppunt openbaar vervoer Finger plan Kopenhagen, rond assen OV Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
 • 53. 5353 Ringland: Masterplan 2025, uitbouw trein- en tramnetwerk, knooppunten Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer
 • 54. 5454 Ringland Denkrichting 2: knooppunten netwerk openbaar vervoer Ringland: 80% groen, 20% stadsontwikkeling: randafwerking en stationsomgevingen
 • 56. 56 Antwerpen: woonproject school Mère Jeanne 56 Hergebruik patrimonium Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
 • 57. 57 Gendarmerie Lier 57 Denkrichting 3: inbreiding en reconversie Hergebruik patrimonium
 • 58. 58 Gendarmerie Lier 58 Denkrichting 3: inbreiding en reconversie Hergebruik patrimonium
 • 59. 5959 Reconversie industriële site Hoboken: reconversie Groen-Zuid Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
 • 60. 60 Behoud en uitbreiding groenstructuren Uitbouw verbindingen langzaam verkeer Variatie in woonprogrammatie Aandacht voor betaalbaarheid 60 Reconversie industriële site Hoboken: reconversie Groen-Zuid Denkrichting 3: inbreiding en reconversie
 • 61. 61 Reconversie : Groen-Zuid 61Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Verdichting Wonen in de stad
 • 62. 6262 Een echte trendbreuk? Hoe dan wel? 1. Verhandelbare bouwrechten 2. Collectieve oplossingen 3. Bouwblokrenovatie
 • 63. 63 Klik op het pictogram als u een afbeelding wil 63 Bouwrechten inzetten bij elk nieuw project = tegengaan speculatie Instrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten Prijs recht-evenredig met aantal m²? Realistisch en sociaal?
 • 64. 64 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Vosselaar: woonprogrammatie stedelijk gebied 64 InstrumentariumInstrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten Woonprogrammatie niet relevant als beleidssturing
 • 65. 65 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen 65 ‘Gemeentelijk Verdichtingsplan’ als leidraad Verdichting woonuitbreidingsgebieden overige woongebieden Instrumentarium 1: verhandelbare bouwrechten
 • 66. 6666Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Juridische voorraad Verdichtingsmogelijkheden Verdichtingsstudie Vosselaar
 • 67. 6767Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Juridische voorraad Verdichtingsmogelijkheden Verdichtingsstudie Vosselaar
 • 68. 68 Conclusies Verdichting kan kwaliteit opleveren 68Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Wonen in meervoud, de toekomst?
 • 70. 70 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Reconversie: Haringrokerij 70 Collectief wonen in de stad Instrumentarium 2: collectieve oplossingen
 • 71. 71 Reconversie: Haringrokerij 71 Collectief wonen in de stad Instrumentarium 2: collectieve oplossingen
 • 73. 7373Pleidooi voor een sterk ruimtelijk woonbeleid Verdichting Wonen in het buitengebied Cohousing Vinderhoute
 • 74. 74 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Cohousing Vinderhoute 74 VerdichtingInstrumentarium 2: collectieve oplossingen Collectief wonen
 • 75. 75 Cohousing Tielt 75 VerdichtingInstrumentarium 2: collectieve oplossingen Collectief wonen
 • 76. 76 Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar 76
 • 77. 77 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Bouwblokrenovatie 77 Instrumentarium Kortrijk Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar
 • 78. 78 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Bouwblokrenovatie 78 Instrumentarium Gent Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar
 • 79. 79 Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar 79
 • 80. 80 Instrumentarium 3: stedelijke ruilverkaveling Bouwblokrenovatie: collectief, sociaal, duurzaam, efficiënt, betaalbaar 80 Renoseec
 • 81. 81 ctogram als u een afbeelding wilt toevoegen Pleidooi voor een sterk, duurzaam en inclusief ruimtelijk woonbeleid

Hinweis der Redaktion

 1. <number>