еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf

Sevdie Alieva
еTwinning проект „Азбука на здравето” РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И
ЗАДАЧИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА
Създаване и изработване на общи партньорски продукти от дейности в проекта в
сътрудничество - Електронни книги, Padlet стени, Wakelet колекции, Google Формуляри и други.
Изготвил: Севдие Алиева
ДГ „Слънце“, гр. Левски
1. Севдие Алиева - ДГ „Слънце", гр. Левски – автор на проекта
1. Създаване и оформление на страниците на проекта в TwinSpace на проекта.
2. Споделяне на тематични образователни ресурси и материали в страниците на проекта и Messenger
работна група.
3. Създаване на Facebook страница на eTwinning проект "Азбука на здравето”.
Линк: https://www.facebook.com/AzbukaNaZdraveto/
4. Създаване на Facebook Messenger работна група за партньорите в проекта.
5. Създаване на Форма на анкета за оценка - гласуване на ЛОГО В ПРИЛОЖЕНИЕ.
Линк за Google Формуляр: https://form.jotform.com/
6. Избор на ЛОГО на еTwinning проект „Азбука на здравето”-Анкета. Линк за Google Формуляр № 1:
https://form.jotform.com/230613165930349?session=JF-S4L-m0FYnfqe&stoken=JF-TyDi0vdz-43
Линк за Google Формуляр№ 2: https://form.jotform.com/230704525831350
- Резултати от избор на ЛОГО на еTwinning проект „Азбука на здравето” - Анкета.
Линк за Google Формуляр: https://eu.jotform.com/tables/230704525831350
7. Избор на ТАЛИМАН на еTwinning проект „Азбука на здравето”.
Линк за Google Формуляр - Анкета: https://form.jotform.com/230686695432061
Избор на ТАЛИМАН еTwinning проект „Азбука на здравето”.
Линк от резултатите за гласуване в Google формуляр-Анкета: https://eu.jotform.com/tables/230686695432061
8. Електронна книга „Предложения за ТАЛИСМАН от партньори-учители в еTwinning проект Азбука на
здравето”. Линк за ел. книга - общ продукт: https://online.pubhtml5.com/bwzu/miyy/
Севдие Алиева - ДГ „Слънце", гр. Левски – автор на проекта
9. „УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“. Създаване и споделяне на полезни рубрики към родителите свързани с
здравословния начин на живот, двигателната активност и дневния режим за деца.
- Детето и храната - тематичен материал полезни съвети за здравословен режим.
Линк: https://dg185.bg/wp-content/uploads/2020/11/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE-
%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
- ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ДЕЦА. Полезни съвети и насоки на тема „Защо е важно децата да имат дневен
режим?”. Линк за тематичен материал: http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=2&newsid=72427
10. Разпределение за екипна задача за създаване на общ продукт – „Дневен режим в детската градина“.
11. Изработване на общ екипен продукт интерактивен банер-постер „ДНЕВЕН РЕЖИМ”.
12. Електронна книга Лапбук „Дневен режим". Линк за електронна книга: https://pubhtml5.com/bwzu/msgp/
13. Създаване на дидактична екипна игра „Моето тяло“ – момиче момче.
Ресурси за дидактична образователна игра за групови занимания.
14. Wakelet – „Здравословна плодова салата и сандвич със зеленчуци”.
Общо споделено пространство с дейности на всички партньорски детски градини в партньорство с деца,
родители и учители. Линк за колекция от Wakelet пространство:
https://wakelet.com/spaces/ZmfFA-IhaJE6h74qcEOi4https://wakelet.com/i/invite?isSpace=true&code=q0598wrv
15. Wakelet с дейности на партньорски детски градини от eTwinning проект „Азбука на здравето”.
Европейската седмица на програмирането и кодирането 8—23 октомври 2022 г. Организирано и
регистриране на събитие с тема: „Кодираме есента We code autumn - #CodeWeek 2022“.
Линк за колекция от Wakelet пространство: https://wakelet.com/spaces/lBN9HB-Qkx_T5hwDi49J3
Севдие Алиева - ДГ „Слънце", гр. Левски – автор на проекта
16. Padlet стена – Кукерски маски – обща дейност на партньори в eTwinning проект „Азбука на здравето”
в партньорство с родителите -виртуална изложба от творчески проекти изработени у дома.
Линк за Padlet стена: https://padlet.com/sevdie_alieva_/etwinning-7fgf68284dst671f
17. Електронна книга „еTwinning проект Азбука на здравето - виртуален планер“ общ финален продукт“ –
създадена в сътрудничество на партньорските детски градини в проекта.
Линк за електронна книга: https://www.storyjumper.com/book/read/157161281/64624e7aae2f4
18. Padlet стена с общи партньорски продукти – ел. книги от съвместни дейности в Twinning проект „Азбука
на здравето”. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/sevdie_alieva_/twinning-padlet-
tx3l19kpjcxpbeuw?fbclid=IwAR1ZMNFWLQhMdM13S3EleOgPLIiaOKuMA8jvtNFOuvjEiKtJjhDo0qt7g14
19. Електрон книга „СЕРТИФИКАТИ за УЧИТЕЛИ/eTwinning проект-АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО“.
Линк за електронна книга:
https://pubhtml5.com/bwzu/tuuh/?fbclid=IwAR00if1TeqZmtFISFbZF_t5PFkxqNWpJsPRw49Am5X7QV9lszDFE4qjvqK8
20. Електронна книга „ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА от ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект-
АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО“. Линк за електронна книга: https://pubhtml5.com/bwzu/lidg/?fbclid=IwAR0I-
fdeRLE5xLT8tOrOd2Ukqfgo1B7J2v16sz4BpLg_bGDsQiRyC9UD6iY
21. Електронна книга „Разпределение на отговорности и задачи между партньори в eTwinning проект Азбука
на здравето“.
Линк за електронна книга: https://pubhtml5.com/
22. Изработване на грамоти и сертификати и обща колажна снимка за деца и учители на финала на проекта.
2. Стефка Павлова - ДГ Знаме на мира", гр. Белене – автор на проекта
1. Анкети за запознаване, търсенето на прегледаните ни впечатления за проекта, нашите идеи и
предложенията за реализиране на проектните дейности в началото на проекта.
Линк за Google Формуляр:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYuBp0YibJef_TNf_AATMV3gr_s-2Bk2i-
YCcpORDwjFzy8Q/viewform
2. Анкети в края на учебната година и след приключване на проектните дейности. Линк за Google
Формуляр:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvJuIPzzcXTPR-e-xgRrYdCDItjFy-
Yxe14CSUDo7st5QILg/viewform?fbclid=IwAR3unCnrBFrodUezDE1gaU1HuBPJXvgHgm7NyVTAU2mQ4x2M3-
dUqFjg9YQ
3. Мултимедийна презентация „Кукеровден“.
Линк за презентация: https://www.slideshare.net/sevdiealieva/kukerovdenpptx
4. Електронна книга „Ден на българския спорт – 17 май“ – дейности от съвместна инициатива на
партньорските детски градини.
Линк за електронна книга: https://www.storyjumper.com/book/read/158866681/--winning----
3. Маринка Чанева - ДГ "Конче вихрогонче", гр. Шумен
1. Създаване - изработване и поддържане на УЕБСАЙТ- WORDPRESS НА ПРОЕКТА с актуална
информация за дейности.
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК на еTwinning проект „Азбука на здравето”
ЛИНК: https://azbuka-na-zdraveto.weebly.com/
2. Създаване на Google Формуляр: - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРИ -ДЕТСКА ГРАДИНА, ГРУПА, АДРЕС, ЕЛ.
ПОЩА.
Линк за Google Формуляр: https://bit.ly/3I0GEXZ
3. Padlet стена - ИЗПОЛЗВАНИ ИКТ ИНСТРУМЕНТИ Web 2.0. в НАЦИОНАЛЕН ETWINNING ПРОЕКТ
"АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО".
Линк за Padlet стена:
https://padlet.com/mchaneva74/web-2-0-vh0znbwibi5qsv9o
4. Сабрие Мюмюн - ДГ „Никола Вапцаров", гр. Асеновград
1. Padlet стена РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ в НАЦИОНАЛЕН ETWINNING ПРОЕКТ
"АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО".
Линк за Padlet стена: https://padlet.com/sabri_si/padlet-606c21c81veg
2. Електронна книга ДИ „МОЕТО ТЯЛО“ – екипни игри
Линк за електронна книга:
https://www.storyjumper.com/book/read/159649751/eTwinning-----#
5. Нели Симеонова - ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен
1. Изработване на Д Е К Л А Р А Ц И Я за информирано съгласие на родител /текстови документ/.
2. Padlet стена - Представяне на деца – партньори.
Линк за Padlet стена: https://padlet.com/neli_ps/padlet-
3z0ldba2y56yykeu?fbclid=IwAR3D66r7EtvFhpJ6RlLM9NhuDUL-
2chYZxBuOGF5QIgCUQzjHrY_th7VLvY
3. Padlet стена - Представяне на учители – партньори.
Линк за Padlet стена: https://padlet.com/neli_ps/padlet-
4ryl7igi0y1l3s8q?fbclid=IwAR0dzCD4x6yNEPGWJAaGyJ8vjI7EmyQVnSdXR217inKQBMq-
vY9byLYMCLI
4. Padlet стена - МЕДИИТЕ ЗА ПРОЕКТА.
Линк за Padlet стена:
https://padlet.com/neli_ps/padlet-sgu7ptg8scf1pp8u?fbclid=IwAR1-
BXMX9nGuwlu7ZTJfyhrGYd9LToF_ySfe0sXq5Po1929d-cbZTQRocQ4
6. Петя Керемедчиева - ДГ „Ален мак”, гр. Горна Оряховица
1. Padlet стена - „ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”.
Линк за Padlet стена:
https://padlet.com/pkeremedchieva1/padlet-wx08cbvh02gpgjn0
2. Padlet стена „ДНЕВЕН РЕЖИМ У ДОМА“.
Линк за Padlet стена:
https://padlet.com/pkeremedchieva1/padlet-25aq20zqirn83op8
3. Padlet стена „ВЕЛИКДЕН" - символи, традиции и обичаи. Споделени общи дейности и инициативи на
партньорските детски градини.
Линк за Padlet стена: https://padlet.com/pkeremedchieva1/padlet-fw3o6g8jzolhconc
4. Създаване на Анкета за деца – рефлексия обратна връзка на финала на проекта.
5. Анкета за родители – рефлексия обратна връзка на финала на проекта.
7. Бирсен Исмаилова - ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич
1. Електронна музикална книга - изпълнение на песента „Трите Еко кофи”. Общ продукт на
всички партньорски детски градини.
Линк за електронна книга:
https://read.bookcreator.com/2O4oqJee7ZRrJoPfC0OH3ShbL3l2/j8zP6dWqQAaU3oZwTv-17Q
8. Адриана Минчева - ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич
1. Електронна книга - СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО еТwinning проект „АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО" от
партньорски детски градини.
Линк за електронна книга:
https://read.bookcreator.com/L563MehySgNwV6RWKz5hD9LrrvN2/t6ENiBJ1TyyBFmScS6nb8g/nYa
MRvM6SG6xB1xRBiQxvg
9. Моника Иванова - ДГ "Слънце", гр. Левски
1. Електронна книга - „Рециклираме с Трите Еко Кофи" – общ партньорски продукт от дейности
в „еТwinning проект „АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО".
Линк за електронна книга:
https://www.storyjumper.com/book/read/156503561/645b77fe3664f?fbclid=IwAR3c6RG-
d0sSLLRe__mKoSG58nCrP9jSJLrVa3uxNemMVobtq_jNoOwzRtY
10. Даниела Стефанова - ДГ „Ален мак”, гр. Горна Оряховица
11. Ивелина Сидерова - ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен
12. Трендафилка Чожгова - ДГ „Катя Ванчева”, гр. Батак
1. Sevdie Alieva – автор на проект
Севдие Алиева/Група "Мики Маус", ДГ "Слънце", гр. Левски
2. Stefka YORGOVA – автор на проекта
Стефка Павлова/Група "Мини и Мики Маус", ДГ “Знаме на мира", гр. Белене
3. Marinka Chaneva – партньор
Маринка Чанева/Група "Слънчо", ДГ "Конче вихрогонче", гр. Шумен
4. Sabrie Myumyun - партньор
Сабрие Мюмюн/Група „Пчелички”, ДГ „Никола Вапцаров", гр. Асеновград
5. Neli Simeonova – партньор
Нели Симеонова/Група "Пчелички", ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен
6. ПEТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА – партньор
Група “Пчеличката Мая” ДГ “Ален мак”, гр. Горна Оряховица
7. Birsen Ismailova - партньор
Бирсен Исмаилова/Група „Мечо Пух”, ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич
8. Adriana Mincheva - партньор
Адриана Минчева/Група „Мечо Пух”, ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич
9. Monika Ivanova - партньор
Моника Иванова/Група "Мики Маус", ДГ "Слънце", гр. Левски
10. Даниела Стефанова – партньор
Група “Пчеличката Мая” ДГ “Ален мак”, гр. Горна Оряховица
11. Ivelina Siderova - партньор
Ивелина Сидерова/Група "Пчелички", ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен
12. Trendafilka Chozhgova - партньор
Трендафилка Чожгова /Група „Пчеличка”, ДГ „Катя Ванчева”, гр. Батак
Националев еTwinning проект „АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО”
РЕАЛИЗИРАН ОТ ПАРТНЬОРСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Created by:
Sevdie Alieva
Kindergarten
"Slantse",
city Levski, Bulgaria
„Mickey Mouse”
Group
teacher
1 von 12

Recomendados

СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ... von
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕ...Sevdie Alieva
315 views75 Folien
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер... von
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...
Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Ер...Elena Iwanowa
219 views18 Folien
Презентация заключителна пресконференция von
Презентация заключителна пресконференцияПрезентация заключителна пресконференция
Презентация заключителна пресконференцияБорислав Крумов
273 views11 Folien
M1 von
M1M1
M1mn121
815 views47 Folien
Игротека@Чуднотека von
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@ЧуднотекаStefkaLacheva
136 views30 Folien
press release www.bgmkedu.eu von
press release  www.bgmkedu.eupress release  www.bgmkedu.eu
press release www.bgmkedu.euБорислав Крумов
149 views2 Folien

Más contenido relacionado

Similar a еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf

Брошура МНПЦ Каварна von
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварнаmnpc2012
131 views2 Folien
Portugal pdw von
Portugal pdwPortugal pdw
Portugal pdwGalina Netova
1.7K views87 Folien
Igroteka@Chudnoteka von
Igroteka@ChudnotekaIgroteka@Chudnoteka
Igroteka@Chudnotekastefkapavlova1
89 views28 Folien
Училищният уебсайт в помощ на родителите von
Училищният уебсайт в помощ на родителитеУчилищният уебсайт в помощ на родителите
Училищният уебсайт в помощ на родителитеСтефан Стефанов
643 views13 Folien
икс с глогстер еду von
икс с глогстер едуикс с глогстер еду
икс с глогстер едуRose Sunrise
981 views26 Folien
Etwinning von
EtwinningEtwinning
EtwinningD. Andronova
602 views29 Folien

Similar a еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf(20)

Брошура МНПЦ Каварна von mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 views
икс с глогстер еду von Rose Sunrise
икс с глогстер едуикс с глогстер еду
икс с глогстер еду
Rose Sunrise981 views
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека von Sevdie Alieva
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@ЧуднотекаГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека
Sevdie Alieva166 views
Presentation of the project to students and teachers in Bulgaria von darinamitkova
Presentation of the project to students and teachers in BulgariaPresentation of the project to students and teachers in Bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in Bulgaria
darinamitkova24 views
Presentation of the project to students and teachers in bulgaria von darinamitkova
Presentation of the project to students and teachers in bulgariaPresentation of the project to students and teachers in bulgaria
Presentation of the project to students and teachers in bulgaria
darinamitkova33 views
EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”. von Sevdie Alieva
EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”. EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”.
EU CODE WEEK - eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”.
Sevdie Alieva187 views
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит... von Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Г-жа Румяна Койчева, консултант към ЗУП: „Детски университет чрез общественит...
Представяне на сайта на МНПЦ von mnpc2012
Представяне на сайта на МНПЦПредставяне на сайта на МНПЦ
Представяне на сайта на МНПЦ
mnpc2012247 views
Изработка на интеренет сайт von 10minutes
Изработка на интеренет сайтИзработка на интеренет сайт
Изработка на интеренет сайт
10minutes1.3K views
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) von D. Andronova
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
D. Andronova735 views
презентацията на мария von Rosen Dimov
презентацията на марияпрезентацията на мария
презентацията на мария
Rosen Dimov198 views

Más de Sevdie Alieva

Картинна аззбука за напреднали.ppt von
Картинна аззбука за напреднали.pptКартинна аззбука за напреднали.ppt
Картинна аззбука за напреднали.pptSevdie Alieva
17 views30 Folien
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx von
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxДни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxSevdie Alieva
14 views1 Folie
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з... von
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...Sevdie Alieva
102 views6 Folien
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... von
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...Sevdie Alieva
145 views65 Folien
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot... von
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...Sevdie Alieva
174 views40 Folien
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН... von
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...Sevdie Alieva
224 views30 Folien

Más de Sevdie Alieva(20)

Картинна аззбука за напреднали.ppt von Sevdie Alieva
Картинна аззбука за напреднали.pptКартинна аззбука за напреднали.ppt
Картинна аззбука за напреднали.ppt
Sevdie Alieva17 views
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx von Sevdie Alieva
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxДни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Sevdie Alieva14 views
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з... von Sevdie Alieva
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
Sevdie Alieva102 views
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... von Sevdie Alieva
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
Sevdie Alieva145 views
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot... von Sevdie Alieva
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sevdie Alieva174 views
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН... von Sevdie Alieva
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
Sevdie Alieva224 views
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ” von Sevdie Alieva
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
Sevdie Alieva206 views
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ von Sevdie Alieva
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“
Sevdie Alieva386 views
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус” von Sevdie Alieva
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”
Sevdie Alieva247 views
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д... von Sevdie Alieva
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...
Sevdie Alieva72 views
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека von Sevdie Alieva
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@ЧуднотекаСЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПЕДАГОЗИ-ПАРТНЬОРИ - eTwinning проект Игротека@Чуднотека
Sevdie Alieva209 views
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу... von Sevdie Alieva
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...
Sevdie Alieva231 views
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "... von Sevdie Alieva
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...
Sevdie Alieva102 views
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ... von Sevdie Alieva
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva194 views
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ... von Sevdie Alieva
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ..."ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ...
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ...
Sevdie Alieva111 views
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ... von Sevdie Alieva
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Sevdie Alieva420 views
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА... von Sevdie Alieva
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...
Sevdie Alieva55 views
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик... von Sevdie Alieva
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...
Sevdie Alieva251 views
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау... von Sevdie Alieva
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...
Sevdie Alieva624 views
STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... von Sevdie Alieva
 STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...
STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...
Sevdie Alieva423 views

еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf

 • 1. еTwinning проект „Азбука на здравето” РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА Създаване и изработване на общи партньорски продукти от дейности в проекта в сътрудничество - Електронни книги, Padlet стени, Wakelet колекции, Google Формуляри и други. Изготвил: Севдие Алиева ДГ „Слънце“, гр. Левски
 • 2. 1. Севдие Алиева - ДГ „Слънце", гр. Левски – автор на проекта 1. Създаване и оформление на страниците на проекта в TwinSpace на проекта. 2. Споделяне на тематични образователни ресурси и материали в страниците на проекта и Messenger работна група. 3. Създаване на Facebook страница на eTwinning проект "Азбука на здравето”. Линк: https://www.facebook.com/AzbukaNaZdraveto/ 4. Създаване на Facebook Messenger работна група за партньорите в проекта. 5. Създаване на Форма на анкета за оценка - гласуване на ЛОГО В ПРИЛОЖЕНИЕ. Линк за Google Формуляр: https://form.jotform.com/ 6. Избор на ЛОГО на еTwinning проект „Азбука на здравето”-Анкета. Линк за Google Формуляр № 1: https://form.jotform.com/230613165930349?session=JF-S4L-m0FYnfqe&stoken=JF-TyDi0vdz-43 Линк за Google Формуляр№ 2: https://form.jotform.com/230704525831350 - Резултати от избор на ЛОГО на еTwinning проект „Азбука на здравето” - Анкета. Линк за Google Формуляр: https://eu.jotform.com/tables/230704525831350 7. Избор на ТАЛИМАН на еTwinning проект „Азбука на здравето”. Линк за Google Формуляр - Анкета: https://form.jotform.com/230686695432061 Избор на ТАЛИМАН еTwinning проект „Азбука на здравето”. Линк от резултатите за гласуване в Google формуляр-Анкета: https://eu.jotform.com/tables/230686695432061 8. Електронна книга „Предложения за ТАЛИСМАН от партньори-учители в еTwinning проект Азбука на здравето”. Линк за ел. книга - общ продукт: https://online.pubhtml5.com/bwzu/miyy/
 • 3. Севдие Алиева - ДГ „Слънце", гр. Левски – автор на проекта 9. „УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ“. Създаване и споделяне на полезни рубрики към родителите свързани с здравословния начин на живот, двигателната активност и дневния режим за деца. - Детето и храната - тематичен материал полезни съвети за здравословен режим. Линк: https://dg185.bg/wp-content/uploads/2020/11/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE- %D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf - ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ДЕЦА. Полезни съвети и насоки на тема „Защо е важно децата да имат дневен режим?”. Линк за тематичен материал: http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=2&newsid=72427 10. Разпределение за екипна задача за създаване на общ продукт – „Дневен режим в детската градина“. 11. Изработване на общ екипен продукт интерактивен банер-постер „ДНЕВЕН РЕЖИМ”. 12. Електронна книга Лапбук „Дневен режим". Линк за електронна книга: https://pubhtml5.com/bwzu/msgp/ 13. Създаване на дидактична екипна игра „Моето тяло“ – момиче момче. Ресурси за дидактична образователна игра за групови занимания. 14. Wakelet – „Здравословна плодова салата и сандвич със зеленчуци”. Общо споделено пространство с дейности на всички партньорски детски градини в партньорство с деца, родители и учители. Линк за колекция от Wakelet пространство: https://wakelet.com/spaces/ZmfFA-IhaJE6h74qcEOi4https://wakelet.com/i/invite?isSpace=true&code=q0598wrv 15. Wakelet с дейности на партньорски детски градини от eTwinning проект „Азбука на здравето”. Европейската седмица на програмирането и кодирането 8—23 октомври 2022 г. Организирано и регистриране на събитие с тема: „Кодираме есента We code autumn - #CodeWeek 2022“. Линк за колекция от Wakelet пространство: https://wakelet.com/spaces/lBN9HB-Qkx_T5hwDi49J3
 • 4. Севдие Алиева - ДГ „Слънце", гр. Левски – автор на проекта 16. Padlet стена – Кукерски маски – обща дейност на партньори в eTwinning проект „Азбука на здравето” в партньорство с родителите -виртуална изложба от творчески проекти изработени у дома. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/sevdie_alieva_/etwinning-7fgf68284dst671f 17. Електронна книга „еTwinning проект Азбука на здравето - виртуален планер“ общ финален продукт“ – създадена в сътрудничество на партньорските детски градини в проекта. Линк за електронна книга: https://www.storyjumper.com/book/read/157161281/64624e7aae2f4 18. Padlet стена с общи партньорски продукти – ел. книги от съвместни дейности в Twinning проект „Азбука на здравето”. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/sevdie_alieva_/twinning-padlet- tx3l19kpjcxpbeuw?fbclid=IwAR1ZMNFWLQhMdM13S3EleOgPLIiaOKuMA8jvtNFOuvjEiKtJjhDo0qt7g14 19. Електрон книга „СЕРТИФИКАТИ за УЧИТЕЛИ/eTwinning проект-АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО“. Линк за електронна книга: https://pubhtml5.com/bwzu/tuuh/?fbclid=IwAR00if1TeqZmtFISFbZF_t5PFkxqNWpJsPRw49Am5X7QV9lszDFE4qjvqK8 20. Електронна книга „ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА от ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект- АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО“. Линк за електронна книга: https://pubhtml5.com/bwzu/lidg/?fbclid=IwAR0I- fdeRLE5xLT8tOrOd2Ukqfgo1B7J2v16sz4BpLg_bGDsQiRyC9UD6iY 21. Електронна книга „Разпределение на отговорности и задачи между партньори в eTwinning проект Азбука на здравето“. Линк за електронна книга: https://pubhtml5.com/ 22. Изработване на грамоти и сертификати и обща колажна снимка за деца и учители на финала на проекта.
 • 5. 2. Стефка Павлова - ДГ Знаме на мира", гр. Белене – автор на проекта 1. Анкети за запознаване, търсенето на прегледаните ни впечатления за проекта, нашите идеи и предложенията за реализиране на проектните дейности в началото на проекта. Линк за Google Формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYuBp0YibJef_TNf_AATMV3gr_s-2Bk2i- YCcpORDwjFzy8Q/viewform 2. Анкети в края на учебната година и след приключване на проектните дейности. Линк за Google Формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvJuIPzzcXTPR-e-xgRrYdCDItjFy- Yxe14CSUDo7st5QILg/viewform?fbclid=IwAR3unCnrBFrodUezDE1gaU1HuBPJXvgHgm7NyVTAU2mQ4x2M3- dUqFjg9YQ 3. Мултимедийна презентация „Кукеровден“. Линк за презентация: https://www.slideshare.net/sevdiealieva/kukerovdenpptx 4. Електронна книга „Ден на българския спорт – 17 май“ – дейности от съвместна инициатива на партньорските детски градини. Линк за електронна книга: https://www.storyjumper.com/book/read/158866681/--winning----
 • 6. 3. Маринка Чанева - ДГ "Конче вихрогонче", гр. Шумен 1. Създаване - изработване и поддържане на УЕБСАЙТ- WORDPRESS НА ПРОЕКТА с актуална информация за дейности. ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК на еTwinning проект „Азбука на здравето” ЛИНК: https://azbuka-na-zdraveto.weebly.com/ 2. Създаване на Google Формуляр: - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРИ -ДЕТСКА ГРАДИНА, ГРУПА, АДРЕС, ЕЛ. ПОЩА. Линк за Google Формуляр: https://bit.ly/3I0GEXZ 3. Padlet стена - ИЗПОЛЗВАНИ ИКТ ИНСТРУМЕНТИ Web 2.0. в НАЦИОНАЛЕН ETWINNING ПРОЕКТ "АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО". Линк за Padlet стена: https://padlet.com/mchaneva74/web-2-0-vh0znbwibi5qsv9o 4. Сабрие Мюмюн - ДГ „Никола Вапцаров", гр. Асеновград 1. Padlet стена РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ в НАЦИОНАЛЕН ETWINNING ПРОЕКТ "АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО". Линк за Padlet стена: https://padlet.com/sabri_si/padlet-606c21c81veg 2. Електронна книга ДИ „МОЕТО ТЯЛО“ – екипни игри Линк за електронна книга: https://www.storyjumper.com/book/read/159649751/eTwinning-----#
 • 7. 5. Нели Симеонова - ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен 1. Изработване на Д Е К Л А Р А Ц И Я за информирано съгласие на родител /текстови документ/. 2. Padlet стена - Представяне на деца – партньори. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/neli_ps/padlet- 3z0ldba2y56yykeu?fbclid=IwAR3D66r7EtvFhpJ6RlLM9NhuDUL- 2chYZxBuOGF5QIgCUQzjHrY_th7VLvY 3. Padlet стена - Представяне на учители – партньори. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/neli_ps/padlet- 4ryl7igi0y1l3s8q?fbclid=IwAR0dzCD4x6yNEPGWJAaGyJ8vjI7EmyQVnSdXR217inKQBMq- vY9byLYMCLI 4. Padlet стена - МЕДИИТЕ ЗА ПРОЕКТА. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/neli_ps/padlet-sgu7ptg8scf1pp8u?fbclid=IwAR1- BXMX9nGuwlu7ZTJfyhrGYd9LToF_ySfe0sXq5Po1929d-cbZTQRocQ4
 • 8. 6. Петя Керемедчиева - ДГ „Ален мак”, гр. Горна Оряховица 1. Padlet стена - „ДНЕВЕН РЕЖИМ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/pkeremedchieva1/padlet-wx08cbvh02gpgjn0 2. Padlet стена „ДНЕВЕН РЕЖИМ У ДОМА“. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/pkeremedchieva1/padlet-25aq20zqirn83op8 3. Padlet стена „ВЕЛИКДЕН" - символи, традиции и обичаи. Споделени общи дейности и инициативи на партньорските детски градини. Линк за Padlet стена: https://padlet.com/pkeremedchieva1/padlet-fw3o6g8jzolhconc 4. Създаване на Анкета за деца – рефлексия обратна връзка на финала на проекта. 5. Анкета за родители – рефлексия обратна връзка на финала на проекта.
 • 9. 7. Бирсен Исмаилова - ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич 1. Електронна музикална книга - изпълнение на песента „Трите Еко кофи”. Общ продукт на всички партньорски детски градини. Линк за електронна книга: https://read.bookcreator.com/2O4oqJee7ZRrJoPfC0OH3ShbL3l2/j8zP6dWqQAaU3oZwTv-17Q 8. Адриана Минчева - ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич 1. Електронна книга - СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО еТwinning проект „АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО" от партньорски детски градини. Линк за електронна книга: https://read.bookcreator.com/L563MehySgNwV6RWKz5hD9LrrvN2/t6ENiBJ1TyyBFmScS6nb8g/nYa MRvM6SG6xB1xRBiQxvg
 • 10. 9. Моника Иванова - ДГ "Слънце", гр. Левски 1. Електронна книга - „Рециклираме с Трите Еко Кофи" – общ партньорски продукт от дейности в „еТwinning проект „АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО". Линк за електронна книга: https://www.storyjumper.com/book/read/156503561/645b77fe3664f?fbclid=IwAR3c6RG- d0sSLLRe__mKoSG58nCrP9jSJLrVa3uxNemMVobtq_jNoOwzRtY 10. Даниела Стефанова - ДГ „Ален мак”, гр. Горна Оряховица 11. Ивелина Сидерова - ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен 12. Трендафилка Чожгова - ДГ „Катя Ванчева”, гр. Батак
 • 11. 1. Sevdie Alieva – автор на проект Севдие Алиева/Група "Мики Маус", ДГ "Слънце", гр. Левски 2. Stefka YORGOVA – автор на проекта Стефка Павлова/Група "Мини и Мики Маус", ДГ “Знаме на мира", гр. Белене 3. Marinka Chaneva – партньор Маринка Чанева/Група "Слънчо", ДГ "Конче вихрогонче", гр. Шумен 4. Sabrie Myumyun - партньор Сабрие Мюмюн/Група „Пчелички”, ДГ „Никола Вапцаров", гр. Асеновград 5. Neli Simeonova – партньор Нели Симеонова/Група "Пчелички", ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен 6. ПEТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА – партньор Група “Пчеличката Мая” ДГ “Ален мак”, гр. Горна Оряховица 7. Birsen Ismailova - партньор Бирсен Исмаилова/Група „Мечо Пух”, ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич 8. Adriana Mincheva - партньор Адриана Минчева/Група „Мечо Пух”, ДГ „Дора Габе”, гр. Добрич 9. Monika Ivanova - партньор Моника Иванова/Група "Мики Маус", ДГ "Слънце", гр. Левски 10. Даниела Стефанова – партньор Група “Пчеличката Мая” ДГ “Ален мак”, гр. Горна Оряховица 11. Ivelina Siderova - партньор Ивелина Сидерова/Група "Пчелички", ДГ "Щастливо детство", гр. Плевен 12. Trendafilka Chozhgova - партньор Трендафилка Чожгова /Група „Пчеличка”, ДГ „Катя Ванчева”, гр. Батак Националев еTwinning проект „АЗБУКА НА ЗДРАВЕТО” РЕАЛИЗИРАН ОТ ПАРТНЬОРСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
 • 12. Created by: Sevdie Alieva Kindergarten "Slantse", city Levski, Bulgaria „Mickey Mouse” Group teacher