СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Sevdie Alieva
Севдие Алиева – ст. учител
ДГ „Слънце”, гр. Левски
e-mail: sevdi_75@abv.bg
За повече информация:
сайт на ДГ “Слънце”, гр. Левски
http://slynce.info
e-mail: sevdi_75@abv.bg
АВТОР НА ПРОЕКТ
Играта е най-високата форма на изследване"
(Алберт Айнщайн)
 Създаване на колекция от разнообразни игри и успешна им
интеграция в образователния процес, които да позволят на
децата да развиват креативността си, критичното мислене и да
постигат целеви резултати в повече компетенции.
постигат целеви резултати в повече компетенции.
 Сътрудничество, обмяна на опит и развиване на идеи в
образователни интернет платформи, web-
базирани ИКТ инструменти и технологии.
 Да се развият дигитални форми на обучение, които ще
допринесат за дигитална грамотност и по-добра реализация на
едно цяло поколение.
В проектни дейности и инициативи за една календарна година включихме:
• Представяне на училищата и детските градини партньори в проекта;
• Проучване и сътрудничество за предстоящи дейности – срещи,
анкети, план за работа, разпределение на отговорности и др.;
• Представяне на проекта пред родителите и привличането им като
активни партньори в живота на техните деца в детската градина;
• Изработване на лого на проекта и избор чрез онлайн гласуване;
• Представяне /споделяне/ на разнообразни игри интегрирани към
всички образователните направления и активности с деца:
• STEM в природата - април
• Реализиране на творчески дейности и активности – изложби,
конкурси, инициативи, тематични работилници и др.;
• Дейности по разпространение и популяризиране на проекта;
• Проучване на учителите, децата и родителите – оценка;
•Рефлексия - обратна връзка;
• Изработване на общи продукти – електрони книги, общи споделени
платформи и приложения, сборник с игри от семейството, сборник с
игри от учителя, създаване на авторска песен , обща приказна
история, изписване на букви с природни материалии други.
• Представяне /споделяне/ на разнообразни игри интегрирани към
всички образователните направления и активности с деца:
• STEM в природата - април
• Реализиране на творчески дейности и активности – изложби,
конкурси, инициативи, тематични работилници и др.;
• Дейности по разпространение и популяризиране на проекта;
• Проучване на учителите, децата и родителите – оценка;
•Рефлексия - обратна връзка;
• Изработване на общи продукти – електрони книги, общи споделени
платформи и приложения, сборник с игри от семейството, сборник с
игри от учителя, създаване на авторска песен , обща приказна
история, изписване на букви с природни материалии други.
ДГ „Слънце” – гр. Левски – група “Мики Маус”
Учители: Севдие Алиева & Моника Иванова
ДГ „Знаме на мира”, гр. Белене
 група „Мини и Мики Маус” и група „Петле“
Учители: Стефка Павлова & Стефка Георгиева
ДГ „Конче вихрогонче” , гр. Шумен - група „Слънчо”
Учители: Маринка Чанева
ДГ „Ален мак“, гр. Г. Оряховица , група „Пчеличката Мая”
ПАРТНЬОРИ В ЕTWINNIG ПРОЕКТ ИГРОТЕКА@ЧУДНОТЕКА:
ДГ „Ален мак“, гр. Г. Оряховица , група „Пчеличката Мая”
Учители: Петя Керемедчиева
ДГ „Щастливо детство”, гр. Плевен, група „Пчелички”
Учители: Нели Симеонова
ДГ „Щастливо детство”, гр. Плевен, група „Палави мишлета”
Учители: Виолета Златева & Лидия Цветанова
ДГ „Катя Ванчева”, гр. Батак, група „Пчеличка”
Учители: Трендафилка Петрова
ДГ „Пчеличка”, гр. Добрич - група „Еделвайс“
Учители: Оксана Иванова
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
обща дейност
Почетен плакет на Министерството на младежта и спорта и награди
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
 Подреди онлайн приказният пъзел!   
 Разпознай и назови приказката на пъзела!   
 Изработване обемни фигури с героите !  
 Да играем на театър на маса!
Червената шапчица
 Подреди онлайн приказният пъзел!   
 Разпознай и назови приказката на пъзела!   
 Изработване обемни фигури с героите !  
 Да играем на театър на маса!
Трите прасенца
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
“Открий сянката на пролетното цвете”
ДГ „Слънце”, гр. Левски
Група „Мики Маус”
ИНТЕРАКТИВНИ ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ –
“Всяка птица в нейното гнездо” и “Какво липсва на животното”
ИГРАЕМ ИНТЕРАКТИВНАИ ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ ТВОРБИ
Нашите “ЕСЕННИ ФАНТАЗИИ”
„БУХАЛЧЕТА ОТ ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ”
 
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Участие в Национален конкурс
"Красива природа, красива наука"
Лято 2020 г.
ОБЯВА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ:
Научно-образователен център
STEAM и Община Шумен
Творчески проекти изработени в партньорство с родители
ИЗЛОЖБА ОТ ТЕМАТИЧНИ ПРОДУКТИ
ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГРАД ЛЕВСКИ – ГРУПА „МИКИ МАУС” С ВИСОКИ
ОТЛИЧИЯ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КРАСИВА ПРИРОДА, КРАСИВА НАУКА”
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
БЛАГОДАРИМ НА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ В
ИНИЦИАТИВАТА И ПРЕДСТАВЕНИТЕ КРАСИВИ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ!
ТРАДИЦИИТЕ СЕ ПРЕДАВАТ ОТ ПОКОЛЕНИЕ НА ПОКОЛЕНИЕ,
НО ТРАДИЦИИ СЕ И СЪЗДАВАТ И ПРЕТВОРЯВАТ!
обща дейност
ОБЩА СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА НА ВСИЧКИ
ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОБЩ ВИДЕОФИЛМ НА ПАРТНЬОРИ В YouTube
ЛИНК - https://www.youtube.com/watch?v=fbRM8IBv-O4&t=3s
„
21 ноември
Ден на Християнското семейство!













ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОЗДРАВИТЕЛНИ
КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ






 




ЧЕСИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!
ИГРОТЕЧО И ЧУДНОТЕЧКО
Учител: Севдие Алиева
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Stem in Nature
„STEAM – лаборатория за малки изследователи”
„STEAM – лаборатория за малки изследователи”
ПРИРОДАТА В STEM И STEM В ПРИРОДАТА
ОБЩА ДЕЙНОСТ
Stem in Nature
ДГ “Слънце”, гр. Левски
Изписване на букви с природни материали
Изписване на име
на проекта с
природни материали
ОБЩА ДЕЙНОСТ
ЕКСПЕРИМЕНТ “ЦВЕТНА ДЪГА”: Наблюдаваме как водата
взаимодейства - сливането на цветовете, свойствата и силата
на водата… Как се получават красивите „Цветни дъги”?!?
ЕКСПЕРИМЕНТ „СКРИТА ЗВЕЗДА” В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И У ДОМА
ЗАБАВНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ И ОПИТИ
ЗА ДЕЦА У ДОМА РАЛИЗИРАНИ В
ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ
ЕКСПЕРИМЕНТ „СКРИТА КАРТИНКА”
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЪЗДАВАНЕ НА ТАЛИСМАНИ
НА ПРОЕКТА
ОБЩА ДЕЙНОСТ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СБОРНИК С АВТОРСКИ ИГРИ ПРЕДСТАВЕНИ
ОТ ПЕДЕГОЗИ-ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА
ОНЛАЙН СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ в eTwinning Live 10.05.2021 г.
9-ти май - Деня на Европа и Деня на eTwinning
9-ти май - Деня на Европа и Деня на eTwinning
Ден на Европа & Ден на eTwinning!
Електронна книга – музикален албум “Песен на проекта”
общ продукт
АВТОРСКА ПЕСЕН НА ПРОЕКТА - ИЗУЧАВАНА ОТ ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ
На 09.05. 2021 г. в организирано онлайн събитие всички деца от
партньорските детски градини я изпеяха заедно. Събитието е по
случай 16-ят Рожденият Ден на eTwinning, и за първи път в онлайн
пространството прозвуча авторска тапесен на Национален eTwinning
проект „Игротека@Чуднотека”.
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
ДГ „Слънце”, град Левски с високо отличие от националната
инициатива Европейска седмица в България от 9 до 16 май 2021 г.
Авторитетно жури присъди 1-ва награда на детската
градина за отличното представяне в събитието.
Целта на кампанията бе
популяризиране на
общоевропейските
ценности.
ценности.
Благодарим на НЗК по
дейност eTwinning за
България за високата
оценка!
СРЕЩИ НА ПАРТНЬОРИТЕ
ОБЛАСТЕН ФОРУМ „ПАНОРАМА НА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
ПЛЕВЕН, 23 юни 2021 ГОДИНА
Под мотото „Творчески,
Иновативни, Успешни!“
ЧАСТ ОТ ОБЩИТЕ ПРОДУКТИ ИЗРАБОТЕНИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО
АВТОРСКИ ЕЛЕКТРОННИ
ИГРИ - ПЪЗЕЛИ
Padlet стената
"КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЪЛШЕБСТВА И МЕЧТИ"
споделени /коледни картички, рисунки, украси и сувенири/
Детско творчество с талисманите на проекта
Игротечко и Чуднотечко
/споделени детски рисунки/
Padlet стената
IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "КРАСИВА ПРИРОДА, КРАСИВА НАУКА"
ЛЯТО 2020г.
/споделени творчески проекти изработени в партньорство с родители/
Padlet стената
 PowerPoint /създаване на презентации/
 Pubhtml5 https://pubhtml5.com – /електрони книги/
 Book Creator https://bookcreator.com - /електрони книги/
 Storyjumper https://www.storyjumper.com -- /електрони книги/
 WriteReader https://app.writereader.com/ - /електрони книги/
 Jigsawplanet https://www.jigsawplanet.com -/онлайн игри-пъзели/
https://www.jigsawplanet.com/sevidiealieva/vesela-koleda-i-sastliva-nova-godina
 Movie Make /създаване на видеоклип/
https://windows_movie_maker.bg.downloadastro.com
 Wakelet - https://wakelet.com - /споделяне на добри практики,
съхраняване на информация, дигитални инструменти и др./
 Padlet стена http://www.padlet.com /виртуални изложби, споделяне на
добри практики и съвместни проектни дейности/
 YouTube - /уебсайт за видеосподеляне/
 Fotojet https://www.fotojet.com - фотоколаж
 Slideshare https://www.slideshare.net – /споделени презентации в
социални платформи и медии/
 Гугъл формуляри https://docs.google.com/forms/ - анкети
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLPteUEjXXsDBk2JODIlPTHHb
1BOD1cCfMnengsVbpYbXxw/viewform
 Weebly https://education.weebly.com/ - /създаване на уебсайт/ И ДРУГИ …
Web 2.0
 PowerPoint /създаване на презентации/
 Pubhtml5 https://pubhtml5.com – /електрони книги/
 Book Creator https://bookcreator.com - /електрони книги/
 Storyjumper https://www.storyjumper.com -- /електрони книги/
 WriteReader https://app.writereader.com/ - /електрони книги/
 Jigsawplanet https://www.jigsawplanet.com -/онлайн игри-пъзели/
https://www.jigsawplanet.com/sevidiealieva/vesela-koleda-i-sastliva-nova-godina
 Movie Make /създаване на видеоклип/
https://windows_movie_maker.bg.downloadastro.com
 Wakelet - https://wakelet.com - /споделяне на добри практики,
съхраняване на информация, дигитални инструменти и др./
 Padlet стена http://www.padlet.com /виртуални изложби, споделяне на
добри практики и съвместни проектни дейности/
 YouTube - /уебсайт за видеосподеляне/
 Fotojet https://www.fotojet.com - фотоколаж
 Slideshare https://www.slideshare.net – /споделени презентации в
социални платформи и медии/
 Гугъл формуляри https://docs.google.com/forms/ - анкети
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLPteUEjXXsDBk2JODIlPTHHb
1BOD1cCfMnengsVbpYbXxw/viewform
 Weebly https://education.weebly.com/ - /създаване на уебсайт/ И ДРУГИ …
Учител:
Севдие Алиева
Учител:
Севдие Алиева
Учител: Севдие Алиева
За повече информация:
сайт на ДГ “Слънце”
гр. Левски
http://slynce.info
Споделен опит - презентатор
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА В НАЦИОНАЛНИ И
МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМИ, СЕМИНАРИ, КОНКУРСИ И ДРУГИ
Севдие Алиева – ДГ „Слънце”гр. Левски
РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР БЛАГОЕВГРАД 28-29 януари 2021 г.
“Да направим 'ъпгрейд' на училището - eTwinning school label“
Участие в Национален онлайн семинар
Севдие Алиева – ст. учител
ДГ „Слънце” – гр. Левски
e-mail: sevdi_75@abv.bg
Споделен опит - презентатор
Участие в Национални онлайн конференции и събития -
популяризиране и разпространение на проектни дейности
29-ти юни от 10:00 до 17:00 часа
през платформата Zoom.us
Представен доклад
и презентация
https://padlet.com/Amalipe2020/Conference2021_kindergarten
Месец октомври 2020 год.
Представени творчески проекти
в партньорство с родителите
УЧАСТИЕ В IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "КРАСИВА ПРИРОДА,
КРАСИВА НАУКА” ЛЯТО 2020г.
Организиран от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM
https://www.slideshare.net/sevdiealieva/steam-239087488 https://www.slideshare.net/sevdiealieva/steam-239087366
ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ
Децата от ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус” завоюваха престижни места
получиха колективни и индивидуални награди и грамоти в първа възрастова група.
Участие в Национална конференция
„Насърчаване на четенето 2021“
28-30 юли 2021 г.
гр. Пловдив
Споделен опит - доклад и презентация
общ партньорски продукт
общ партньорски продукт
Част от ел. книга – обща
Част от ел. книга – обща
приказна история
Осми международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности
(занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание,
развитие и социализация на децата и учениците – 2021“
на тема:
„Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и
учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“
Споделен добър педагогически опит - доклад и презентация
Висока оценка и награда на Издателство Клет - АНУБИС и
БУЛВЕСТ 2000 за представена добра практика реализирана
в рамките на еTwinning проект Игротека@Чуднотека
26-31 август 2021 г. – СОК “КАМЧИЯ”
информационни табла, сайт на детската градина,Фейсбук
страница на група и медии
https://igroteka-chudnoteka.weebly.com/
https://www.facebook.com/IgrotekA4udnotekA/
Учители: Севдие Алиева & Моника Иванова
Уважаеми колеги, на финала на реализираният от всички нас
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека”, ние авторите на проекта -
Sevdie Alieva и Stefka Pavlova, Ви благодарим за успешното и
ползотворно партньорство. Всеки един от вас е специален и значим за
осъществяването на проекта. За поред път доказахме, че сърцата ни са
големи, мислите, идеите и действията креативни и иновативни.
Когато сме заедно, можем повече! Вярваме, че всеки един от нас
получи позитиви от нашето сътрудничество в името на децата! Нашата
професия на УЧИТЕЛИ е нашата МИСИЯ! Това е професия на
разнообразието, пъстротата на взаимоотношенията и добрият пример!
В eTwinning платформата съвременните предизвикателства са
осъществими! Чрез инструментите на портала ние учителите имаме
възможността да работим съвместно във виртуални партньорства и да
ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА!
С уважение Ви връчваме БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ за
успешното участие в проекта! Бъдете здрави, щастливи и все така
творчески вдъхновени! До нови срещи!
БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ ЗА
ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА ПРОЕКТА
Когато сме заедно, можем повече! Вярваме, че всеки един от нас
получи позитиви от нашето сътрудничество в името на децата! Нашата
професия на УЧИТЕЛИ е нашата МИСИЯ! Това е професия на
разнообразието, пъстротата на взаимоотношенията и добрият пример!
В eTwinning платформата съвременните предизвикателства са
осъществими! Чрез инструментите на портала ние учителите имаме
възможността да работим съвместно във виртуални партньорства и да
ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА!
С уважение Ви връчваме БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ за
успешното участие в проекта! Бъдете здрави, щастливи и все така
творчески вдъхновени! До нови срещи!
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Благодаря Ви
за вниманието!
eTwinning проект
Facebook
страница на проекта:
Игротека-Чуднотека
За повече информация:
еTwinning платформа
https://twinspace.etwinning.net
/122507/home
Сайт на ДГ “Слънце”
гр. Левски:
http://slynce.info/blog/
@IgrotekA4udnotekA
БЛОГ НА ПРОЕКТА - https://igroteka-chudnoteka.weebly.com/
1 von 75

Recomendados

ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО... von
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...
ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ - СЕВДИЕ АЛИЕВА / ОБЗОР НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНО...Sevdie Alieva
145 views65 Folien
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ... von
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...
Safer internet day february 2021/ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 ДГ...Sevdie Alieva
420 views17 Folien
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау... von
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...
Хербарий от цветя и билки - STEAM в ДГ „Слънце”, гр. Левски - Група „Мики Мау...Sevdie Alieva
624 views23 Folien
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик... von
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...
еTwinning проект „Игротека@Чуднотека” в ДГ "Слънце", град Левски - група "Мик...Sevdie Alieva
251 views30 Folien
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot... von
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...
Sedie Alieva - DG Slantse, gr. Levski / Prikazna istoria - Igrote4ko i 4udnot...Sevdie Alieva
174 views40 Folien
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека von
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@ЧуднотекаГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@Чуднотека
ГРАМОТА ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА eTwinning ПРОЕКТ Игротека@ЧуднотекаSevdie Alieva
166 views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... von
 STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...
STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...Sevdie Alieva
423 views33 Folien
Igroteka@Chudnoteka von
Igroteka@ChudnotekaIgroteka@Chudnoteka
Igroteka@Chudnotekastefkapavlova1
89 views28 Folien
Игротека@Чуднотека von
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@ЧуднотекаStefkaLacheva
136 views30 Folien
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу... von
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...Sevdie Alieva
231 views12 Folien
ПОРТФОЛИО von
ПОРТФОЛИОПОРТФОЛИО
ПОРТФОЛИОпепа чавдарова
2.2K views127 Folien
РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ von
РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ
РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ пепа чавдарова
43.7K views52 Folien

Was ist angesagt?(20)

STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... von Sevdie Alieva
 STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -... STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...
STEAM в партньорство с родители ДГ „Слънце”, гр. Левски, Група „Мики Маус” -...
Sevdie Alieva423 views
Игротека@Чуднотека von StefkaLacheva
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@Чуднотека
StefkaLacheva136 views
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу... von Sevdie Alieva
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...
СЕРТИФИКАТИ-CodeWeek-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- eTwinning проект Игротека@Чу...
Sevdie Alieva231 views
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ... von Sevdie Alieva
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva194 views
Портфолио група "Звънчета" von soukim
Портфолио група "Звънчета"Портфолио група "Звънчета"
Портфолио група "Звънчета"
soukim1.1K views
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата) von D. Andronova
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
Childhood under the rainbow( Детство под дъгата)
D. Andronova735 views
Портфолио група “Снежанка” von soukim
Портфолио група “Снежанка”Портфолио група “Снежанка”
Портфолио група “Снежанка”
soukim340 views
"Вълшебствата на българската народна приказка" von tatianasandalova
"Вълшебствата на българската народна приказка""Вълшебствата на българската народна приказка"
"Вълшебствата на българската народна приказка"
tatianasandalova8.5K views
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ... von Sevdie Alieva
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
ETWINNING PROJECT „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В БЪ...
Sevdie Alieva146 views
Портфолио на група „Палави козлета“ von soukim
Портфолио на група „Палави козлета“Портфолио на група „Палави козлета“
Портфолио на група „Палави козлета“
soukim1.8K views
ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА"ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ"ПРАЗНУВАТ!!!2013-2014 ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА. von tatianasandalova
ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА"ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ"ПРАЗНУВАТ!!!2013-2014 ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА.ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА"ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ"ПРАЗНУВАТ!!!2013-2014 ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА.
ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА"ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ"ПРАЗНУВАТ!!!2013-2014 ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА.
tatianasandalova3.3K views
м.маус проект златното ключе von Pavel Ivanov
м.маус проект златното ключем.маус проект златното ключе
м.маус проект златното ключе
Pavel Ivanov1.2K views
Презентация по проект von Luiza Antova
Презентация по проектПрезентация по проект
Презентация по проект
Luiza Antova1.8K views
целодневна детска градина von rossitsazlankova
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova2.4K views

Similar a СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... von
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...Sevdie Alieva
410 views47 Folien
Etwinning project von
Etwinning projectEtwinning project
Etwinning projectStefka Pavlova
243 views35 Folien
Proekt az sam bulgarche obicham von
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
112 views37 Folien
Az sam bulgarche obicham von
Az sam bulgarche obichamAz sam bulgarche obicham
Az sam bulgarche obichamStefkaLacheva
98 views37 Folien
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... von
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Glob@l Libraries - Bulgaria Program
1.1K views28 Folien
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf von
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdfеTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdfSevdie Alieva
23 views12 Folien

Similar a СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ(20)

СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ... von Sevdie Alieva
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ..." - ДГ „СЛЪНЦЕ", ...
Sevdie Alieva410 views
Proekt az sam bulgarche obicham von StefkaLacheva
Proekt az sam bulgarche obichamProekt az sam bulgarche obicham
Proekt az sam bulgarche obicham
StefkaLacheva112 views
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр... von Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
Г-жа Теодора Кузманова, Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, гр. Асеновгр...
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf von Sevdie Alieva
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdfеTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
еTwinning проект Азбука на здравето_РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ.pdf
Sevdie Alieva23 views
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.) von Elena Iwanowa
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.),,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
,,Експериментът - най-доброто обучение за децатаот ПУВ'',Eразъм +(2014-2016г.)
Elena Iwanowa252 views
Издателство Марк 91, Програмна система von Petar Ilievski
Издателство Марк 91, Програмна системаИздателство Марк 91, Програмна система
Издателство Марк 91, Програмна система
Petar Ilievski4.4K views
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек... von Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
Обучителният център при РБ Смолян, оборудван по Програма „Глоб@лни библиотек...
E twinning happy bearthday! von megikatq
E twinning happy bearthday!E twinning happy bearthday!
E twinning happy bearthday!
megikatq323 views
Отчет на МО Хуманитарни науки von Rose Sunrise
Отчет на МО Хуманитарни наукиОтчет на МО Хуманитарни науки
Отчет на МО Хуманитарни науки
Rose Sunrise2.2K views
УСПЕХ (2012-2013) von souhs
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
souhs4.8K views

Más de Sevdie Alieva

Картинна аззбука за напреднали.ppt von
Картинна аззбука за напреднали.pptКартинна аззбука за напреднали.ppt
Картинна аззбука за напреднали.pptSevdie Alieva
17 views30 Folien
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx von
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxДни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxSevdie Alieva
14 views1 Folie
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з... von
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...Sevdie Alieva
102 views6 Folien
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН... von
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...Sevdie Alieva
224 views30 Folien
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ” von
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”Sevdie Alieva
206 views20 Folien
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ von
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“Sevdie Alieva
387 views29 Folien

Más de Sevdie Alieva(16)

Картинна аззбука за напреднали.ppt von Sevdie Alieva
Картинна аззбука за напреднали.pptКартинна аззбука за напреднали.ppt
Картинна аззбука за напреднали.ppt
Sevdie Alieva17 views
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx von Sevdie Alieva
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docxДни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Дни на детската книга в група Мики Маус, ДГ Слънце, гр. Левски.docx
Sevdie Alieva14 views
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з... von Sevdie Alieva
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
ГРАМОТИ ЗА ДЕЦА-ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГАДИНИ В eTwinning проект 3D Работилница з...
Sevdie Alieva102 views
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН... von Sevdie Alieva
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
STEM - ГРУПА „МИКИ МАУС”, ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ – ПРОГРАМИРУЕМА ИНТЕРАКТИВН...
Sevdie Alieva224 views
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ” von Sevdie Alieva
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС” – ДИ „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ”
Sevdie Alieva206 views
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ von Sevdie Alieva
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“
STEAM - ЕКСПЕРИМЕНТ „ЦВЕТНА ДЪГА”/ДГ „СЛЪНЦЕ” ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“
Sevdie Alieva387 views
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус” von Sevdie Alieva
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”
Семейна Игротека@Чуднотека/ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус”
Sevdie Alieva247 views
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д... von Sevdie Alieva
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...
ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГР, ЛЕВСКИ, ГРУПА „МИКИ МАУС“ - РЕЦЕПТИТЕ НА БАБА - КОНКУРС ЗА Д...
Sevdie Alieva72 views
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "... von Sevdie Alieva
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...
БАБОМАРТЕНСКА РАБОТИЛНИЦА “СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ” - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "...
Sevdie Alieva102 views
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ... von Sevdie Alieva
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ..."ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ...
"ЛЮБИМИТЕ РЕЦЕПТИ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО" - ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ЛЕВСКИ, ГРУПА "МИКИ ...
Sevdie Alieva111 views
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА... von Sevdie Alieva
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ” - ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА...
Sevdie Alieva55 views
„Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ... von Sevdie Alieva
 „Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ... „Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ...
„Красива природа, красива наука 2020" – STEAM- „Слънце”, гр. Левски - Група ...
Sevdie Alieva66 views
"Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ... von Sevdie Alieva
"Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ..."Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ...
"Красива природа, красива наука 2020" - STEAM - „Слънце”, гр. Левски - Група ...
Sevdie Alieva71 views
еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група... von Sevdie Alieva
еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група...еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група...
еTwinning project „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ОБИЧАМ…” - ДГ „Слънце” – гр. Левски, група...
Sevdie Alieva206 views
ПЪТУВАЩА КНИЖКА "ПРИКАЗНА СЪКРОВИЩНИЦА" - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ГРА... von Sevdie Alieva
ПЪТУВАЩА КНИЖКА "ПРИКАЗНА СЪКРОВИЩНИЦА" - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ГРА...ПЪТУВАЩА КНИЖКА "ПРИКАЗНА СЪКРОВИЩНИЦА" - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ГРА...
ПЪТУВАЩА КНИЖКА "ПРИКАЗНА СЪКРОВИЩНИЦА" - ГРУПА "МИКИ МАУС", ДГ "СЛЪНЦЕ", ГРА...
Sevdie Alieva115 views
Sreshta na partnyorite ot natsionalen eTuining proekt - Az sam balgarche obi... von Sevdie Alieva
Sreshta na partnyorite ot natsionalen eTuining proekt - Az sam balgarche obi...Sreshta na partnyorite ot natsionalen eTuining proekt - Az sam balgarche obi...
Sreshta na partnyorite ot natsionalen eTuining proekt - Az sam balgarche obi...
Sevdie Alieva291 views

СЕВДИЕ АЛИЕВА - eTwinning project „Игротека@Чуднотека” - ДГ „СЛЪНЦЕ", ГРАД ЛЕВСКИ - РЕТРОСПЕКЦИЯ НА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

 • 1. Севдие Алиева – ст. учител ДГ „Слънце”, гр. Левски e-mail: sevdi_75@abv.bg За повече информация: сайт на ДГ “Слънце”, гр. Левски http://slynce.info e-mail: sevdi_75@abv.bg АВТОР НА ПРОЕКТ
 • 2. Играта е най-високата форма на изследване" (Алберт Айнщайн)  Създаване на колекция от разнообразни игри и успешна им интеграция в образователния процес, които да позволят на децата да развиват креативността си, критичното мислене и да постигат целеви резултати в повече компетенции. постигат целеви резултати в повече компетенции.  Сътрудничество, обмяна на опит и развиване на идеи в образователни интернет платформи, web- базирани ИКТ инструменти и технологии.  Да се развият дигитални форми на обучение, които ще допринесат за дигитална грамотност и по-добра реализация на едно цяло поколение.
 • 3. В проектни дейности и инициативи за една календарна година включихме: • Представяне на училищата и детските градини партньори в проекта; • Проучване и сътрудничество за предстоящи дейности – срещи, анкети, план за работа, разпределение на отговорности и др.; • Представяне на проекта пред родителите и привличането им като активни партньори в живота на техните деца в детската градина; • Изработване на лого на проекта и избор чрез онлайн гласуване; • Представяне /споделяне/ на разнообразни игри интегрирани към всички образователните направления и активности с деца: • STEM в природата - април • Реализиране на творчески дейности и активности – изложби, конкурси, инициативи, тематични работилници и др.; • Дейности по разпространение и популяризиране на проекта; • Проучване на учителите, децата и родителите – оценка; •Рефлексия - обратна връзка; • Изработване на общи продукти – електрони книги, общи споделени платформи и приложения, сборник с игри от семейството, сборник с игри от учителя, създаване на авторска песен , обща приказна история, изписване на букви с природни материалии други. • Представяне /споделяне/ на разнообразни игри интегрирани към всички образователните направления и активности с деца: • STEM в природата - април • Реализиране на творчески дейности и активности – изложби, конкурси, инициативи, тематични работилници и др.; • Дейности по разпространение и популяризиране на проекта; • Проучване на учителите, децата и родителите – оценка; •Рефлексия - обратна връзка; • Изработване на общи продукти – електрони книги, общи споделени платформи и приложения, сборник с игри от семейството, сборник с игри от учителя, създаване на авторска песен , обща приказна история, изписване на букви с природни материалии други.
 • 4. ДГ „Слънце” – гр. Левски – група “Мики Маус” Учители: Севдие Алиева & Моника Иванова ДГ „Знаме на мира”, гр. Белене  група „Мини и Мики Маус” и група „Петле“ Учители: Стефка Павлова & Стефка Георгиева ДГ „Конче вихрогонче” , гр. Шумен - група „Слънчо” Учители: Маринка Чанева ДГ „Ален мак“, гр. Г. Оряховица , група „Пчеличката Мая” ПАРТНЬОРИ В ЕTWINNIG ПРОЕКТ ИГРОТЕКА@ЧУДНОТЕКА: ДГ „Ален мак“, гр. Г. Оряховица , група „Пчеличката Мая” Учители: Петя Керемедчиева ДГ „Щастливо детство”, гр. Плевен, група „Пчелички” Учители: Нели Симеонова ДГ „Щастливо детство”, гр. Плевен, група „Палави мишлета” Учители: Виолета Златева & Лидия Цветанова ДГ „Катя Ванчева”, гр. Батак, група „Пчеличка” Учители: Трендафилка Петрова ДГ „Пчеличка”, гр. Добрич - група „Еделвайс“ Учители: Оксана Иванова
 • 7. Почетен плакет на Министерството на младежта и спорта и награди
 • 9.  Подреди онлайн приказният пъзел!     Разпознай и назови приказката на пъзела!     Изработване обемни фигури с героите !    Да играем на театър на маса! Червената шапчица
 • 10.  Подреди онлайн приказният пъзел!     Разпознай и назови приказката на пъзела!     Изработване обемни фигури с героите !    Да играем на театър на маса! Трите прасенца
 • 13. “Открий сянката на пролетното цвете” ДГ „Слънце”, гр. Левски Група „Мики Маус”
 • 14. ИНТЕРАКТИВНИ ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ – “Всяка птица в нейното гнездо” и “Какво липсва на животното”
 • 17. ИЗЛОЖБА ОТ ДЕТСКИ ТВОРБИ Нашите “ЕСЕННИ ФАНТАЗИИ” „БУХАЛЧЕТА ОТ ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ”  
 • 20. Участие в Национален конкурс "Красива природа, красива наука" Лято 2020 г. ОБЯВА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ: Научно-образователен център STEAM и Община Шумен
 • 21. Творчески проекти изработени в партньорство с родители
 • 23. ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛЪНЦЕ”, ГРАД ЛЕВСКИ – ГРУПА „МИКИ МАУС” С ВИСОКИ ОТЛИЧИЯ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „КРАСИВА ПРИРОДА, КРАСИВА НАУКА”
 • 25. БЛАГОДАРИМ НА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА И ПРЕДСТАВЕНИТЕ КРАСИВИ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ! ТРАДИЦИИТЕ СЕ ПРЕДАВАТ ОТ ПОКОЛЕНИЕ НА ПОКОЛЕНИЕ, НО ТРАДИЦИИ СЕ И СЪЗДАВАТ И ПРЕТВОРЯВАТ! обща дейност
 • 26. ОБЩА СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА НА ВСИЧКИ ПАРТНЬОРСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
 • 27. ОБЩ ВИДЕОФИЛМ НА ПАРТНЬОРИ В YouTube ЛИНК - https://www.youtube.com/watch?v=fbRM8IBv-O4&t=3s „
 • 28. 21 ноември Ден на Християнското семейство!
 • 30. ЧЕСИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ! ИГРОТЕЧО И ЧУДНОТЕЧКО Учител: Севдие Алиева
 • 35. Stem in Nature „STEAM – лаборатория за малки изследователи” „STEAM – лаборатория за малки изследователи” ПРИРОДАТА В STEM И STEM В ПРИРОДАТА ОБЩА ДЕЙНОСТ Stem in Nature ДГ “Слънце”, гр. Левски
 • 36. Изписване на букви с природни материали
 • 37. Изписване на име на проекта с природни материали ОБЩА ДЕЙНОСТ
 • 38. ЕКСПЕРИМЕНТ “ЦВЕТНА ДЪГА”: Наблюдаваме как водата взаимодейства - сливането на цветовете, свойствата и силата на водата… Как се получават красивите „Цветни дъги”?!?
 • 39. ЕКСПЕРИМЕНТ „СКРИТА ЗВЕЗДА” В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И У ДОМА
 • 40. ЗАБАВНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ И ОПИТИ ЗА ДЕЦА У ДОМА РАЛИЗИРАНИ В ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ ЕКСПЕРИМЕНТ „СКРИТА КАРТИНКА”
 • 42. СЪЗДАВАНЕ НА ТАЛИСМАНИ НА ПРОЕКТА ОБЩА ДЕЙНОСТ
 • 45. СБОРНИК С АВТОРСКИ ИГРИ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ПЕДЕГОЗИ-ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА
 • 46. ОНЛАЙН СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ в eTwinning Live 10.05.2021 г. 9-ти май - Деня на Европа и Деня на eTwinning 9-ти май - Деня на Европа и Деня на eTwinning
 • 47. Ден на Европа & Ден на eTwinning!
 • 48. Електронна книга – музикален албум “Песен на проекта” общ продукт
 • 49. АВТОРСКА ПЕСЕН НА ПРОЕКТА - ИЗУЧАВАНА ОТ ВСИЧКИ ПАРТНЬОРИ На 09.05. 2021 г. в организирано онлайн събитие всички деца от партньорските детски градини я изпеяха заедно. Събитието е по случай 16-ят Рожденият Ден на eTwinning, и за първи път в онлайн пространството прозвуча авторска тапесен на Национален eTwinning проект „Игротека@Чуднотека”.
 • 51. ДГ „Слънце”, град Левски с високо отличие от националната инициатива Европейска седмица в България от 9 до 16 май 2021 г. Авторитетно жури присъди 1-ва награда на детската градина за отличното представяне в събитието. Целта на кампанията бе популяризиране на общоевропейските ценности. ценности. Благодарим на НЗК по дейност eTwinning за България за високата оценка!
 • 53. ОБЛАСТЕН ФОРУМ „ПАНОРАМА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПЛЕВЕН, 23 юни 2021 ГОДИНА Под мотото „Творчески, Иновативни, Успешни!“
 • 54. ЧАСТ ОТ ОБЩИТЕ ПРОДУКТИ ИЗРАБОТЕНИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО АВТОРСКИ ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ - ПЪЗЕЛИ
 • 55. Padlet стената "КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЪЛШЕБСТВА И МЕЧТИ" споделени /коледни картички, рисунки, украси и сувенири/
 • 56. Детско творчество с талисманите на проекта Игротечко и Чуднотечко /споделени детски рисунки/ Padlet стената
 • 57. IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "КРАСИВА ПРИРОДА, КРАСИВА НАУКА" ЛЯТО 2020г. /споделени творчески проекти изработени в партньорство с родители/ Padlet стената
 • 58.  PowerPoint /създаване на презентации/  Pubhtml5 https://pubhtml5.com – /електрони книги/  Book Creator https://bookcreator.com - /електрони книги/  Storyjumper https://www.storyjumper.com -- /електрони книги/  WriteReader https://app.writereader.com/ - /електрони книги/  Jigsawplanet https://www.jigsawplanet.com -/онлайн игри-пъзели/ https://www.jigsawplanet.com/sevidiealieva/vesela-koleda-i-sastliva-nova-godina  Movie Make /създаване на видеоклип/ https://windows_movie_maker.bg.downloadastro.com  Wakelet - https://wakelet.com - /споделяне на добри практики, съхраняване на информация, дигитални инструменти и др./  Padlet стена http://www.padlet.com /виртуални изложби, споделяне на добри практики и съвместни проектни дейности/  YouTube - /уебсайт за видеосподеляне/  Fotojet https://www.fotojet.com - фотоколаж  Slideshare https://www.slideshare.net – /споделени презентации в социални платформи и медии/  Гугъл формуляри https://docs.google.com/forms/ - анкети https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLPteUEjXXsDBk2JODIlPTHHb 1BOD1cCfMnengsVbpYbXxw/viewform  Weebly https://education.weebly.com/ - /създаване на уебсайт/ И ДРУГИ … Web 2.0  PowerPoint /създаване на презентации/  Pubhtml5 https://pubhtml5.com – /електрони книги/  Book Creator https://bookcreator.com - /електрони книги/  Storyjumper https://www.storyjumper.com -- /електрони книги/  WriteReader https://app.writereader.com/ - /електрони книги/  Jigsawplanet https://www.jigsawplanet.com -/онлайн игри-пъзели/ https://www.jigsawplanet.com/sevidiealieva/vesela-koleda-i-sastliva-nova-godina  Movie Make /създаване на видеоклип/ https://windows_movie_maker.bg.downloadastro.com  Wakelet - https://wakelet.com - /споделяне на добри практики, съхраняване на информация, дигитални инструменти и др./  Padlet стена http://www.padlet.com /виртуални изложби, споделяне на добри практики и съвместни проектни дейности/  YouTube - /уебсайт за видеосподеляне/  Fotojet https://www.fotojet.com - фотоколаж  Slideshare https://www.slideshare.net – /споделени презентации в социални платформи и медии/  Гугъл формуляри https://docs.google.com/forms/ - анкети https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffLPteUEjXXsDBk2JODIlPTHHb 1BOD1cCfMnengsVbpYbXxw/viewform  Weebly https://education.weebly.com/ - /създаване на уебсайт/ И ДРУГИ …
 • 62. За повече информация: сайт на ДГ “Слънце” гр. Левски http://slynce.info Споделен опит - презентатор РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМИ, СЕМИНАРИ, КОНКУРСИ И ДРУГИ Севдие Алиева – ДГ „Слънце”гр. Левски
 • 63. РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР БЛАГОЕВГРАД 28-29 януари 2021 г. “Да направим 'ъпгрейд' на училището - eTwinning school label“ Участие в Национален онлайн семинар Севдие Алиева – ст. учител ДГ „Слънце” – гр. Левски e-mail: sevdi_75@abv.bg Споделен опит - презентатор
 • 64. Участие в Национални онлайн конференции и събития - популяризиране и разпространение на проектни дейности 29-ти юни от 10:00 до 17:00 часа през платформата Zoom.us Представен доклад и презентация https://padlet.com/Amalipe2020/Conference2021_kindergarten
 • 65. Месец октомври 2020 год. Представени творчески проекти в партньорство с родителите УЧАСТИЕ В IV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "КРАСИВА ПРИРОДА, КРАСИВА НАУКА” ЛЯТО 2020г. Организиран от Община Шумен и Научно-образователен център STEAM https://www.slideshare.net/sevdiealieva/steam-239087488 https://www.slideshare.net/sevdiealieva/steam-239087366 ОНЛАЙН ЕЛЕКТРОНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ДЕЙНОСТИ И ПРОДУКТИ Децата от ДГ „Слънце”, гр. Левски, група „Мики Маус” завоюваха престижни места получиха колективни и индивидуални награди и грамоти в първа възрастова група.
 • 66. Участие в Национална конференция „Насърчаване на четенето 2021“ 28-30 юли 2021 г. гр. Пловдив Споделен опит - доклад и презентация общ партньорски продукт общ партньорски продукт
 • 67. Част от ел. книга – обща Част от ел. книга – обща приказна история
 • 68. Осми международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2021“ на тема: „Развитие на техническото и природонаучното творчество на децата и учениците за формиране на екологична култура и интерес към иновации“ Споделен добър педагогически опит - доклад и презентация Висока оценка и награда на Издателство Клет - АНУБИС и БУЛВЕСТ 2000 за представена добра практика реализирана в рамките на еTwinning проект Игротека@Чуднотека 26-31 август 2021 г. – СОК “КАМЧИЯ”
 • 69. информационни табла, сайт на детската градина,Фейсбук страница на група и медии
 • 71. Учители: Севдие Алиева & Моника Иванова
 • 72. Уважаеми колеги, на финала на реализираният от всички нас еTwinning проект „Игротека@Чуднотека”, ние авторите на проекта - Sevdie Alieva и Stefka Pavlova, Ви благодарим за успешното и ползотворно партньорство. Всеки един от вас е специален и значим за осъществяването на проекта. За поред път доказахме, че сърцата ни са големи, мислите, идеите и действията креативни и иновативни. Когато сме заедно, можем повече! Вярваме, че всеки един от нас получи позитиви от нашето сътрудничество в името на децата! Нашата професия на УЧИТЕЛИ е нашата МИСИЯ! Това е професия на разнообразието, пъстротата на взаимоотношенията и добрият пример! В eTwinning платформата съвременните предизвикателства са осъществими! Чрез инструментите на портала ние учителите имаме възможността да работим съвместно във виртуални партньорства и да ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА! С уважение Ви връчваме БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ за успешното участие в проекта! Бъдете здрави, щастливи и все така творчески вдъхновени! До нови срещи! БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ ЗА ПАРТНЬОРИ ОТ АВТОРИТЕ НА ПРОЕКТА Когато сме заедно, можем повече! Вярваме, че всеки един от нас получи позитиви от нашето сътрудничество в името на децата! Нашата професия на УЧИТЕЛИ е нашата МИСИЯ! Това е професия на разнообразието, пъстротата на взаимоотношенията и добрият пример! В eTwinning платформата съвременните предизвикателства са осъществими! Чрез инструментите на портала ние учителите имаме възможността да работим съвместно във виртуални партньорства и да ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА! С уважение Ви връчваме БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ за успешното участие в проекта! Бъдете здрави, щастливи и все така творчески вдъхновени! До нови срещи!
 • 75. Благодаря Ви за вниманието! eTwinning проект Facebook страница на проекта: Игротека-Чуднотека За повече информация: еTwinning платформа https://twinspace.etwinning.net /122507/home Сайт на ДГ “Слънце” гр. Левски: http://slynce.info/blog/ @IgrotekA4udnotekA БЛОГ НА ПРОЕКТА - https://igroteka-chudnoteka.weebly.com/