Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TENAGA BURUH, GUNA TENAGA
DAN PENGANGGURAN DI
MALAYSIA DARI TAHUN 2000
HINGGA TAHUN 2012:
ANALISIS GUNA TENAGA DI
MALAYSIA...
OBJEKTIF KAJIAN
• Mengenalpasti pola guna tenaga dalam sektor
kedua di Malaysia dari tahun 2000 hingga
tahun 2012.
• Mengk...
KAEDAH KAJIAN
• Sumber Internet
• Kaedah Perpustakaan
• Kaedah Formula
a) Guna tenaga sektor kedua = guna tenaga pembinaan...
HASIL DAPATAN OBJEKTIF PERTAMA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ...
HASIL DAPATAN OBJEKTIF KEDUA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2...
CADANGAN
• Pembangunan wilayah baru.
 Rancangan Malaysia Kesembilan kerajaan telah
melancarkan lima koridor pembangunan s...
PENUTUP
 Guna tenaga merujuk kepada tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi
untuk menghasilkan barang dan perkh...
SEKIAN TERIMA KASIH
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ekonomi - Tenaga Buruh, Guna Tenaga dan Pengangguran di Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2012

20.880 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ekonomi - Tenaga Buruh, Guna Tenaga dan Pengangguran di Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2012

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Ekonomi - Tenaga Buruh, Guna Tenaga dan Pengangguran di Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2012

  1. 1. TENAGA BURUH, GUNA TENAGA DAN PENGANGGURAN DI MALAYSIA DARI TAHUN 2000 HINGGA TAHUN 2012: ANALISIS GUNA TENAGA DI MALAYSIA DARI TAHUN 2000 HINGGA TAHUN 2012. SURESH A/L K.KANAKARAJAN 6 USE
  2. 2. OBJEKTIF KAJIAN • Mengenalpasti pola guna tenaga dalam sektor kedua di Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2012. • Mengkaji hubungan guna tenaga sektor kedua dengan KDNK sektor kedua Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2012.
  3. 3. KAEDAH KAJIAN • Sumber Internet • Kaedah Perpustakaan • Kaedah Formula a) Guna tenaga sektor kedua = guna tenaga pembinaan + guna tenaga pembuatan b) Jumlah KDNK sektor kedua = KDNK sektor pembuatan + KDNK sektor pembinaan
  4. 4. HASIL DAPATAN OBJEKTIF PERTAMA 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Arahalirangunatenagamengikutsektor Tahun ARAH ALIRAN GUNA TENAGA DALAM SEKTOR KEDUA Sektor Pembinaan Sektor Pembuatan
  5. 5. HASIL DAPATAN OBJEKTIF KEDUA 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gunatenagasektorkedua JumlahKDNKsektorkedua Tahun HUBUNGAN ANTARA GUNA TENAGA DENGAN KDNK SEKTOR KEDUA Jumlah KDNK sektor kedua Guna Tenaga
  6. 6. CADANGAN • Pembangunan wilayah baru.  Rancangan Malaysia Kesembilan kerajaan telah melancarkan lima koridor pembangunan seperti Wilayah Pembangunan Johor Selatan yang dikenali sebagai Iskandar Malaysia, Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), Koridor Pembangunan Sabah (SDC) dan Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak (SCORE) untuk menyempitkan jurang antara negeri maju dan negeri mundur di Malaysia. • Membangunkan ekonomi yang berasaskan pengetahuan.
  7. 7. PENUTUP  Guna tenaga merujuk kepada tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan manakala Keluaran dalam Negara kasar ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran dalam sesebuah Negara dalam tempoh satu tahun tanpa mengira sama ada faktor pengeluaran yang digunakan adalah milik Negara itu atau milik Negara asing.  Langkah yang efektif telah digunakan untuk meningkatkan guna tenaga dalam sektor kedua adalah dengan pembukaan wilayah baru dan membangunkan ekonomi yang berasaskan pengetahuan.  Penyertaan guna tenaga dalam sektor kedua yang paling sedikit adalah pada tahun 2009 iaitu sebanyak 3,978,00 orang. Hal ini kerana, berlaku kemelesatan ekonomi yang melanda dunia kita. Keadaan ini menyebabkan ramai pekerja menjadi penganggur.  Jumlah guna tenaga yang paling ramai adalah pada tahun 2012, iaitu seramai 4,390,200 orang. Hal ini demikian kerana, kerajaan telah menggalakkan industri pembinaan.
  8. 8. SEKIAN TERIMA KASIH

×