Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentem les bases oficials dels premis llibreria serret de literatura rural

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Montserrat roig[1]
Montserrat roig[1]
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Presentem les bases oficials dels premis llibreria serret de literatura rural (20)

Weitere von Camins Serret - Ilercavonia – Centro Cultural y Turístico (20)

Anzeige

Presentem les bases oficials dels premis llibreria serret de literatura rural

  1. 1. BASES PREMIS LLIBRERIA SERRET DE LITERATURA RURAL Els Premis Llibreria Serret de Literatura Rural tenen com a objectiu promoure la creació literària relacionada amb el territori. S’atorguen en quatre modalitats: a) Premi Literatura Rural en català Poden optar­hi obres originals i inèdites escrites en català. S’acceptaran: ● ● Narrativa: novel·la, narracions, contes, literatura del jo. Assaig: històric, etnològic, científic, filològic, filosòfic, polític, periodístic. Les  obres  s’han  de  centrar  en  el  món  rural  d’avui,  en  el  seu  territori,  en  el seu  paisatge,  en  la seva  gent.  Es  valorarà  especialment  que  incideixin  en   la  manera  en  què  el  món  agrari  conviu amb els reptes que les societats contemporànies es plantegen per al nou mil∙lenni. Els  originals  han  de  tenir  una  extensió  mínima  de  150  fulls  (2.100  caràcters  per  pàgina aproximadament). El guardó està dotat amb 1.500 euros, aportats pel Museu de la Vida Rural, en concepte d’avançament de drets d’autor per a la primera edició del llibre. 1
  2. 2. Editorial Barcino publicarà l’obra guanyadora dins de la col·lecció Museu de la Vida Rural i signarà un acord de publicació amb l’autor amb les condicions establertes a la col·lecció. El  jurat   està  format  per  Albert  Pujol,  Carme  Martí,  Roger  Vilà  Padró,  Jordi  Quer,  Maria  Carme Jiménez i Joan Santanach (Editorial Barcino). b) Premi Literatura Rural en castellà Poden optar­hi obres originals i inèdites escrites en castellà. S’acceptaran: ● ● Narrativa: novel·la, narracions, contes, literatura del jo. Assaig: històric, etnològic, científic, filològic, filosòfic, polític, periodístic. Les  obres  s’han  de  centrar  en  el  món  rural  d’avui,  en  el  seu  territori,  en  el seu  paisatge,  en  la seva  gent.  Es  valorarà  especialment  que  incideixin  en   la  manera  en  què  el  món  agrari  conviu amb els reptes que les societats contemporànies es plantegen per al nou mil∙lenni. Els  originals  han  de  tenir  una  extensió  mínima  de  150  fulls  (2.100  caràcters  per  pàgina aproximadament). El guardó està dotat amb 1.500 euros, aportats per Masia de Roures SL, en concepte d’avançament de drets d’autor per a la primera edició del llibre. PRAMES publicarà l’obra guanyadora dins de les seves col·leccions i signarà un acord de publicació amb l’autor amb les condicions establertes a les seves col·leccions. El  jurat   està  format  per  Lorenzo  Silva,  Rosa  Regàs,  Antoni  Marí,  Fernando  Martínez  Laínez, Ramón Acín i Chusé Aragüés (Editorial Prames). c) Premi Literatura Rural en aragonès Poden optar­hi obres originals i inèdites escrites en aragonès. S’acceptaran: ● ● Narrativa: novel·la, narracions, contes, literatura del jo. Assaig: històric, etnològic, científic, filològic, filosòfic, polític, periodístic. Les  obres  s’han  de  centrar  en  el  món  rural  d’avui,  en  el  seu  territori,  en  el seu  paisatge,  en  la seva  gent.  Es  valorarà  especialment  que  incideixin  en   la  manera  en  què  el  món  agrari  conviu 2
  3. 3. amb els reptes que les societats contemporànies es plantegen per al nou mil∙lenni. Els  originals  han  de  tenir  una  extensió  mínima  de  150  fulls  (2.100  caràcters  per  pàgina aproximadament). El guardó està dotat amb 500 euros, aportats per #3territoris, en concepte d’avançament de drets d’autor per a la primera edició del llibre. Gara d’Edizions publicarà l’obra guanyadora dins de les seves col·leccions i signarà un acord de publicació amb l’autor amb les condicions establertes a les seves col·leccions. El jurat està format per Artur Quintana, Pascual Miguel i Chusé Aragüés (Gara d’Edizions). d) Premi al millor Àlbum Il·lustrat Infantil Rural en català, castellà o anglès Poden optar­hi àlbums il∙lustrats inèdits, escrits en castellà, català o anglès. Les  obres  s’han  de  centrar  en  el  món  rural  d’avui,  en  el  seu  territori,  en  el seu  paisatge,  en  la seva  gent.  Es  valorarà  especialment  que  incideixin  en   la  manera  en  què  el  món  agrari  conviu amb els reptes que les societats contemporànies es plantegen per al nou mil∙lenni. Els  originals  han  de  tenir una extensió  entre  24  i  40  pàgines  (no superior  a les 1.300 paraules). Han d’anar adreçats a lectors entre 3 i 8 anys d’edat. Les obres s’han de cenyir al concepte d’àlbum il·lustrat. És a dir, han de presentar una interacció entre el text i les imatges de manera que es complementin en una successió fluïda i coherent. El format de l’obra és lliure. La mida ha de ser no inferior a 20 cm d’ample i no superior a 32 cm d’alt. Els autors han de presentar una maqueta del projecte final que inclogui almenys quatre il·lustracions acabades i el text íntegre, col·locat en les pàgines corresponents. El guardó està dotat amb 1.500 euros, aportats per #3territoris, en concepte d’avançament de drets d’autor per a la primera edició del llibre. Editorial Juventud publicarà l’obra guanyadora en un termini màxim de 10 mesos a partir de la concessió del premi. L’autor es compromet a treballar en col·laboració amb els equips professionals de l’editorial per tal de completar el projecte en el termini indicat i garantir que es respectarà la línia editorial marcada per Juventud. Editorial Juventud signarà un acord de publicació amb el guanyador amb les condicions establertes en la seva col·lecció d’àlbums. Així mateix, es reserva els drets mundials d’explotació de l’obra en totes les llengües. 3
  4. 4. El jurat està format per Antón Castro, Elisenda Roca, Cinta Arasa, Anna Gasol, Julia Millán i Elodie Bourgeois (Editorial Juventud). Bases generals El termini d’admissió de les obres començarà el 23 de gener de 2014 i finalitzarà el 23 de maig de 2014. El veredicte es farà públic el 30 d'agost de 2014. L'enviament dels originals s’ha de fer per correu electrònic, mitjançant un arxiu PDF, a l'adreça electrònica info@serretllibres.com. L'autor ha d'indicar que es tracta d’una OBRA PER PARTICIPAR ALS PREMIS LLIBRERIA SERRET DE LITERATURA RURAL i indicar la modalitat a la qual vol presentar-se. En un document adjunt cal que hi faci constar les seves referències (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). En la modalitat d’àlbum infantil il·lustrat, la maqueta cald enviar-la a l’adreça següent: Llibreria Serret, Av. Hispanidad, 21, 44580, Vall-de-roures (Terol). Els autors dels originals presentats es comprometen a no retirar-los abans de fer-se públic el veredicte dels premis. El jurat pot declarar desertes les modalitats dels premis. La Llibreria Serret es reserva l’opció preferent per publicar en el termini d’un any obres presentades als Premis que no hagin estat guardonades i recomanar-les a editors. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar a info@serretllibres.com o al telèfon 978890077. 4

×