Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Beleidsplan
Beleidsplan
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie (20)

Anzeige

Weitere von seriousambtenaar (20)

Opdracht 20: SVB presentatie paneldiscussie

 1. 1. Serious Ambtenaar groep SVB Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de WMO? Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 1
 2. 2. Onderwerpen Introductie en proces Ronde 1 ‘De SVB als werkgever’ Ronde 2 ‘De SVB als WMO loket’ Ronde 3 ‘De SVB als gegevensmakelaar’ Ronde 4 ‘De SVB als uitblinker….’ Afronding Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 2
 3. 3. Introductie en proces Dank! (geweldige ontvangst en verrijking) Proces Dag 1 -kennismaking en korte toelichting SVB -onderverdeling aanbod (SVB) en vraag (gemeenten) -opstelling longlist en keuze SVB van 3-4 thema’s -bepalen werkvorm dag 2 en oplevervormen Proces Dag 2 -reproduceren en uitwerken van 4 thema’s -maken van factsheets, sheets en taken verdelen -voorbereiden op paneldiscussie -presentatie en paneldiscussie Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 3
 4. 4. Ronde 1 De SVB als werkgever Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO? Antwoord: de SVB kan de gemeente ondersteunen door de financiële en administratieve verantwoordelijkheid van de budgethouder over te nemen waarbij de keuze t.a.v. dienstverlening bij de budgethouder blijft. Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 4
 5. 5. Ronde 1 De SVB als werkgever • Dienstverlening uitbreiden met administratieve werkzaamheden, zelfs de formele werkgeversrol. • Keuzevrijheid voor dienstverlener blijft bij budgethouder. • Meer mensen zijn in staat om budgethouder te zijn. • Malafide organisaties worden buitenspel gezet. • De kracht van het SVB wordt maatschappelijk beter uitgenut Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 5
 6. 6. Ronde 1 De SVB als werkgever Stelling Moet de SVB zich in de diffuse wereld van de WMO begeven? Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 6
 7. 7. Ronde 2 De SVB als WMO loket Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO? Antwoord: SVB kan de gemeenten ondersteunen door : •de overlap in de taken tussen CAK en SVB te elimineren en •daarmee één WMO-loket voor gemeenten aan te bieden. . Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 7
 8. 8. Ronde 2 De SVB als WMO loket • Administratie en facturatie van eigen bijdrage vanuit één partij • Eén aanspreekpunt voor gemeenten en WMO-klanten. • SVB beschikt over benodigde informatie. • PGB, zorg in natura en financiële tegemoetkoming worden integraal verstrekt. • CAK en SVB vallen onder verschillende ministeriële verantwoordelijkheden. Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 8
 9. 9. Ronde 2 De SVB als WMO loket Stelling We zijn een stapje dichter bij de overheid als Big Brother, een steeds groter wordende database met informatie over de burger. Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 9
 10. 10. De SVB als gegevensmakelaar Ronde 3 Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO? Antwoord: SVB kan de gemeenten ondersteunen door : Het leveren van beleidsinformatie aan gemeenten om de uitvoering van de WMO te verbeteren. Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 10
 11. 11. De SVB als gegevensmakelaar Ronde 3 • zowel structurele managementinformatie als informatie tbv transitiefase • voorbeelden: hoeveel ouderen met zorgbehoefte en laag inkomen in een bepaalde wijk, hoeveel mensen vanuit de AWBZ naar de WMO • Wat nodig: informatie van CAK en CIZ nodig en koppeling gegevens Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 11
 12. 12. De SVB als gegevensmakelaar Ronde 3 • Voordelen gemeenten: benchmarken, gerichter beleid maken, betere dienstverlening, makkelijker verantwoordingsinformatie aanleveren • Voordelen SVB: belangrijke schakel in de keten, betere samenwerking met CAK en CIZ, verrijking van informatie • aandachtspunten: koppelen gegevens, informatiebehoefte van gemeenten Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 12
 13. 13. De SVB als gegevensmakelaar Ronde 3 Stelling De SVB is de unieke partner voor het leveren van beleidsinformatie over de WMO aan gemeenten. Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 13
 14. 14. Ronde 4 De SVB uitblinker…. Vraag: Hoe kan de SVB gemeenten ondersteunen bij de invoering van de WMO? Antwoord: SVB kan de gemeenten ondersteunen door : de kennis en kunde die de SVB heeft op het gebied van dienstverlening(sconcepten) beschikbaar te stellen aan gemeenten. Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 14
 15. 15. Ronde 4 De SVB uitblinker…. Stelling De SVB moet deze rol actief oppakken Versus Gemeenten weten zelf prima hoe ze diensten moet verlenen. De SVB heeft hier geen toegevoegde waarde! Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 15
 16. 16. Afronden Serious Ambtenaar Groep SVB 18 maart 2013 17 april 2013 16

Hinweis der Redaktion

 • Welkom en voorstellen
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   
 • * Contact met de leerkracht
   
  * Handelingsplannen en zelfstandig werken
   
  * Niveaulezen
   
  * Verjaardagen
   
  * Buitenspelen
   
  * Data belangrijke activiteiten in groep 4
   
  * Klassenouders+ taken
   
  * Luizencontrole
   

×