Lucrul individual

drept civil

sLucrul individual
Drept Civil
Tema: Jurisprudența – izvor al dreptului civil
Elaborat de: Botez Sergiu
Precedentul judiciar este o soluţie dată de instanţă într-un caz similar anterior.
Precedentul judiciar multiplu este ceea ce numim practică judiciară, sau, cu alte cuvinte,
totalitatea hotărîrilor judecătoreşti pronunţate de către instanţe.
Totalitatea hotărîrilor judecătoreşti pronunţate de către instanţe mai poartă denumirea de
jurisprudenţă (jurisprudenţă =jus (justiţie) + dictio (pronunţare) în sens de stabilire, de
creare a dreptului.
Activitatea care urmăreşte soluţionarea problemelor ce apar în relaţiile intersubiective are
o importanţă majoră în dezvoltarea dreptului. Judecătorul care aplică normele juridice
constată în ce măsură problema apărută se încadrează în sistemul normelor juridice
existente, în acelaşi timp, activitatea jurisdicţională poate sugera şi noi idei, impuse de
dezvoltarea şi complexitatea raporturilor sociale.
Rolul practicii judiciare, într-o măsură mai mare sau mai mică, a fostapreciat pe parcursul
evoluţiei. Datorită activităţii judecătoreşti, practicii acumulate s-au făcut rectificările
respective, căutîndu-se cele mai oportune soluţii.
Esenţa jurisprudenţei nu constăîn decizia bazată pe interpretarea şi aplicarea sentimentală
a judecătorului, pentru că aceastaar însemna desfiinţarea dreptului propriu-zis. E important
ca din analiza amănunţită a faptelor să se deducă ceea ce în mod necesar se impune, ca
principiu de dreptate. Cu alte cuvinte, practica judecătorească, precedentele juridice sînt
bune în măsura în care practicienii ţin cont de ele, neabsolutizîndu-le, în măsura în care ei
nu vor fi robii practicii anterioare.
Principiul certitudinii juridice este un principiu fundamental, potrivit caruia aplicarea legii
la o situatie specifică trebuie sa fie previzibilă.
În conformitate cu prevederile legea Nr. 789/1996 art. 2 Atribuţiile Curţii Supreme de
Justiţie lit. c) generalizează practica judiciară şi analizează statistica judiciară proprie;
lit. d) dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară ce nu ţin de interpretarea
legilor şi nu au caracter obligatoriu pentru judecători, iar art. 16 Codulde proceduracivilă
(din 2003) dispune că, în cadrul procedurii civile, pentru aplicarea corectă şi uniformă a
legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie generalizează, din oficiu, practica examinării de
către instanţele judecătoreşti a unor anumite categorii de pricini, adoptă şi dă publicităţii
hotărîri explicative privind aplicarea corectă a normelor de drept şi soluţionarea justă a
pricinilor civile, astfel formînd practica judiciară.
Se poate spune că hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu pot fi considerate
izvoare de drept civil. Nefiind izvoare de drept civil, atît aceste hotărîri, cît şi practica
judiciară joacă un rol important în aplicarea uniformă a legislaţiei civile. Ele prezintă
utilitate în interpretarea şi aplicarea corectă a normelor de drept civil. Hotărîrile Plenului
Curţii Supreme de Justiţie interpretează actele normative, le dezvăluie sensul la rezolvarea
litigiilor, unificînd astfel practica judiciară. Interpretările date de Curtea Supremă de
Justiţie în hotărîrile sale nu sunt considerate interpretări oficiale, pe care le poate face doar
organul emitent. Curtea Supremă de Justiţie nu trebuie să schimbe sensul normei
interpretate.
Hotărîrile explicative ale Curţii Supreme de Justiţie
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor legale la
soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părţile au
încheiat convenţia de arbitraj
În scopulaplicării uniforme a normelor juridice ce vizează acţiunile instanţelor de judecată
la soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părţile au încheiat
convenţia de arbitraj, în temeiul art.2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova consideră necesar de a da următoarele explicaţii:
B. Tipuri de convenţii arbitrale
5. Se va reţine că compromisul poate fi încheiat între părţi, avînd forma unei înţelegeri de
sine stătătoare, atunci cînd litigiul a izvorît cu certitudine. Pentru valabilitate încompromis
urmează să se indice obiectul litigiului şi instituţia de arbitraj. Cuprinsul convenţiei
arbitrale depinde de natura arbitrajului ales de părţi, fiind mai complex pentru un arbitraj
ad-hoc, unde trebuie arătaţi arbitrii sau modul în care vor fi desemnate regulile de
procedurăarbitrală saumodul încare vor fi stabilite, întimp ce la arbitrajul instituţionalizat
referirea la regulamentul acesteia este suficientă.
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
Cu privire la examinarea de către instanţele judecătoreşti a litigiilor izvorîte din raporturile
deleasing financiar În scopulaplicării uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor
juridice ce vizează tematica abordată, în temeiul art. 2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu
privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 1996, art. 17 CPC,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova oferă următoarele explicaţii:
Antecontract
4. Se explică instanţelor că, pînă la încheierea contractului de leasing, părţile au dreptul să
încheie un antecontract (art. 679 alin. (3) CC), adică un contract prealabil, în baza căruia
se obligă să încheie în viitor contractul de bază. Pentru valabilitatea antecontractului e
necesar ca acesta să conţină clauzele esenţiale ale contractului de leasing. În caz contrar,
nici una din părţi nu va putea obliga partea opusă la încheierea contractului de leasing.
De asemenea, instanţele trebuie să ţină cont de prevederile art. 679 alin. (3)
CC care prevăd că forma stabilită pentru contract se aplică şi pentru antecontract.
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
HOTĂRÎRE
Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei privind gajul şi ipoteca
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a
legislaţiei ce reglementează raporturile juridice cu privire la gaj şi ipotecă, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie, în temeiul art. 2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie şi art. 17 din Codul de procedură civilă, dă următoarele explicaţii:
2. Se va avea în vedere că dispoziţiile Codului civil (art. 454-495) şi ale Legii cu privire la
gaj se aplică atît asupra regimului juridic al gajului, cît şi asupra regimului juridic al
ipotecii, însă instanţele de judecată vor aplica prevederile generale privind gajul la
soluţionarea litigiilor legate de ipotecă, în măsura în care Legea cu privire la ipotecă nu
stabileşte alte norme speciale. Astfel, în sensul art.4alin. (2) din Legea cu privire la gaj,
normele din această lege se vor extinde asupra raporturilor juridice deipotecă în măsura în
care nu este stipulat expres altfel în legea menţionată sau în situaţia în care nu este
reglementat altfel în Legea cu privire la ipotecă, deoarece Legea cu privire la ipotecă este
o lege specială în raportcu Legea cu privire la gaj şiCodulcivil. 3. Se reţine că, în temeiul
art.454 alin.(2) Cod civil, art. 4
Lucrul individual

Recomendados

Teza rosca von
Teza rosca Teza rosca
Teza rosca exodumuser
1.4K views102 Folien
Manualul judecătorului von
Manualul judecătoruluiManualul judecătorului
Manualul judecătoruluiexodumuser
2.9K views743 Folien
210272965 modele-de-acte-judecătoreşti-procedura-civilă-ediţia-a-iii-a-2014 von
210272965 modele-de-acte-judecătoreşti-procedura-civilă-ediţia-a-iii-a-2014210272965 modele-de-acte-judecătoreşti-procedura-civilă-ediţia-a-iii-a-2014
210272965 modele-de-acte-judecătoreşti-procedura-civilă-ediţia-a-iii-a-2014exodumuser
2.2K views1140 Folien
Sinteza procedura penala von
Sinteza procedura penalaSinteza procedura penala
Sinteza procedura penalaAlina Ularu
1.3K views134 Folien
119222592 drept-penal von
119222592 drept-penal119222592 drept-penal
119222592 drept-penalexodumuser
557 views150 Folien
243309040 volonciu-nicolae-tratat-de-procedura-penala-doc von
243309040 volonciu-nicolae-tratat-de-procedura-penala-doc243309040 volonciu-nicolae-tratat-de-procedura-penala-doc
243309040 volonciu-nicolae-tratat-de-procedura-penala-docexodumuser
15.7K views280 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

procedura penala 1 von
procedura penala 1procedura penala 1
procedura penala 1Florentina Florea
4.3K views240 Folien
Pop drept penitenciar von
Pop drept penitenciarPop drept penitenciar
Pop drept penitenciarIlie Nicu
11.9K views106 Folien
223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-international von
223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-international223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-international
223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-internationalexodumuser
26.3K views211 Folien
294887871 drept-procesual-penal von
294887871 drept-procesual-penal294887871 drept-procesual-penal
294887871 drept-procesual-penalexodumuser
17.4K views350 Folien
123681161 reghini-suport-de-curs von
123681161 reghini-suport-de-curs123681161 reghini-suport-de-curs
123681161 reghini-suport-de-cursexodumuser
20.2K views129 Folien
Obiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bce von
Obiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bceObiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bce
Obiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bceexodumuser
1.7K views677 Folien

Was ist angesagt?(20)

Pop drept penitenciar von Ilie Nicu
Pop drept penitenciarPop drept penitenciar
Pop drept penitenciar
Ilie Nicu11.9K views
223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-international von exodumuser
223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-international223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-international
223483242 dragos-sitaru-dreptul-comertului-international
exodumuser26.3K views
294887871 drept-procesual-penal von exodumuser
294887871 drept-procesual-penal294887871 drept-procesual-penal
294887871 drept-procesual-penal
exodumuser17.4K views
123681161 reghini-suport-de-curs von exodumuser
123681161 reghini-suport-de-curs123681161 reghini-suport-de-curs
123681161 reghini-suport-de-curs
exodumuser20.2K views
Obiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bce von exodumuser
Obiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bceObiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bce
Obiectul infractiunilor-contra-patrimoniului51bce
exodumuser1.7K views
261916302 6-drept-procesual-penal-partea-generala-i-si-ii-pdf von exodumuser
261916302 6-drept-procesual-penal-partea-generala-i-si-ii-pdf261916302 6-drept-procesual-penal-partea-generala-i-si-ii-pdf
261916302 6-drept-procesual-penal-partea-generala-i-si-ii-pdf
exodumuser22.7K views
025 -dreptul_contraventional von exodumuser
025 -dreptul_contraventional 025 -dreptul_contraventional
025 -dreptul_contraventional
exodumuser20.1K views
Liviu pop + curs de obligaţii 106 pagini von exodumuser
Liviu pop + curs de obligaţii 106 paginiLiviu pop + curs de obligaţii 106 pagini
Liviu pop + curs de obligaţii 106 pagini
exodumuser34.2K views
LUCRARE LICENTA - Apelul in dreptul procesual civil - Ciuraru _Verdes_ Dana C... von Dana Cristina Verdes
LUCRARE LICENTA - Apelul in dreptul procesual civil - Ciuraru _Verdes_ Dana C...LUCRARE LICENTA - Apelul in dreptul procesual civil - Ciuraru _Verdes_ Dana C...
LUCRARE LICENTA - Apelul in dreptul procesual civil - Ciuraru _Verdes_ Dana C...
Ionel reghini & serban diaconescu & paul vasilescu von exodumuser
Ionel reghini & serban diaconescu & paul vasilescuIonel reghini & serban diaconescu & paul vasilescu
Ionel reghini & serban diaconescu & paul vasilescu
exodumuser24.4K views
Drept penal.[conspecte.md] von exodumuser
Drept penal.[conspecte.md]Drept penal.[conspecte.md]
Drept penal.[conspecte.md]
exodumuser33K views
Drept consular von exodumuser
Drept consularDrept consular
Drept consular
exodumuser6.3K views
Drept penal european suport de curs.[conspecte.md] von exodumuser
Drept penal european  suport de curs.[conspecte.md] Drept penal european  suport de curs.[conspecte.md]
Drept penal european suport de curs.[conspecte.md]
exodumuser31.5K views
155127647 lucrare-jurisprudenta-cedo von ZapataElimiano
155127647 lucrare-jurisprudenta-cedo155127647 lucrare-jurisprudenta-cedo
155127647 lucrare-jurisprudenta-cedo
ZapataElimiano255 views
Monografia machet343b1 von exodumuser
Monografia machet343b1Monografia machet343b1
Monografia machet343b1
exodumuser1.4K views
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala von exodumuser
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
exodumuser5.2K views
Drept penal von exodumuser
Drept penal Drept penal
Drept penal
exodumuser30.8K views
076 -notariatul von exodumuser
076 -notariatul 076 -notariatul
076 -notariatul
exodumuser10.1K views
079 -arbitrajul_comercial_international von exodumuser
079 -arbitrajul_comercial_international 079 -arbitrajul_comercial_international
079 -arbitrajul_comercial_international
exodumuser3.8K views

Destacado

Tarea geografía von
Tarea geografíaTarea geografía
Tarea geografíaEdmundoVazquez
264 views4 Folien
Will Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaign von
Will Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaignWill Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaign
Will Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaignPage Lizard
150 views8 Folien
Sabana santa von
Sabana santaSabana santa
Sabana santaAna María Jiménez Díaz
357 views12 Folien
Plastic Piling CPD Presentation Nov 2016 Part 1 von
Plastic Piling CPD Presentation Nov 2016 Part 1Plastic Piling CPD Presentation Nov 2016 Part 1
Plastic Piling CPD Presentation Nov 2016 Part 1The Hammerman Equipment Plastic Piling Co. Ltd
283 views19 Folien
Aplicaciones informáticas en la red von
Aplicaciones informáticas en la redAplicaciones informáticas en la red
Aplicaciones informáticas en la redROSITABONILLA
436 views3 Folien
Fabi von
FabiFabi
Fabilozafabianar
443 views3 Folien

Destacado(16)

Will Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaign von Page Lizard
Will Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaignWill Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaign
Will Straw - lessons from the Britain Stronger in Europe campaign
Page Lizard150 views
Aplicaciones informáticas en la red von ROSITABONILLA
Aplicaciones informáticas en la redAplicaciones informáticas en la red
Aplicaciones informáticas en la red
ROSITABONILLA436 views
Informe de-tics von Dan593
Informe de-ticsInforme de-tics
Informe de-tics
Dan59350 views
Prae cem santa teresita el encano von GXNC
Prae cem santa teresita  el encanoPrae cem santa teresita  el encano
Prae cem santa teresita el encano
GXNC706 views
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ITAL... von Sarah Land
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ITAL...SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ITAL...
SYNERGY Induction to Pedagogy Programme - Evaluation of the Environment (ITAL...
Sarah Land79 views
Soc nal, soc mund jon becerra y fabi von Cyntia Ocañas
Soc nal, soc mund jon becerra y fabiSoc nal, soc mund jon becerra y fabi
Soc nal, soc mund jon becerra y fabi
Cyntia Ocañas372 views
Enhancing teachers curriculum ownership via teacher engagement in state based... von Anita Kärner
Enhancing teachers curriculum ownership via teacher engagement in state based...Enhancing teachers curriculum ownership via teacher engagement in state based...
Enhancing teachers curriculum ownership via teacher engagement in state based...
Anita Kärner98 views
plan van aanpak Blijven is meedoen in Houten von Wim Top
plan van aanpak Blijven is meedoen in Houtenplan van aanpak Blijven is meedoen in Houten
plan van aanpak Blijven is meedoen in Houten
Wim Top143 views
Aplicaciones informáticas en la red von ROSITABONILLA
Aplicaciones informáticas en la redAplicaciones informáticas en la red
Aplicaciones informáticas en la red
ROSITABONILLA237 views

Similar a Lucrul individual

Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995 von
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995
Critica deciziilor ccr_ref_art_28_lit_c din L 51/1995Av Ion Gabriel Anghelus
57 views9 Folien
Executarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpc von
Executarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpcExecutarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpc
Executarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpcDya-Andreea Furnica
1.2K views13 Folien
Decizia nr 539 2018 (1) von
Decizia nr 539 2018 (1)Decizia nr 539 2018 (1)
Decizia nr 539 2018 (1)Igora7
46 views19 Folien
Folosirea de către avocat a unor procedee incompatibile cu demnitatea profes... von
Folosirea de către avocat a unor procedee incompatibile cu demnitatea profes...Folosirea de către avocat a unor procedee incompatibile cu demnitatea profes...
Folosirea de către avocat a unor procedee incompatibile cu demnitatea profes...Țuca Zbârcea & Asociații
24 views3 Folien
Docs 20120726_note de curs von
 Docs 20120726_note de curs Docs 20120726_note de curs
Docs 20120726_note de cursNegulescu Adelaida
1.7K views129 Folien
Tuca Zbarcea si Asociatii: Buletin legislativ - Drept Bancar von
Tuca Zbarcea si Asociatii: Buletin legislativ - Drept BancarTuca Zbarcea si Asociatii: Buletin legislativ - Drept Bancar
Tuca Zbarcea si Asociatii: Buletin legislativ - Drept BancarȚuca Zbârcea & Asociații
27 views5 Folien

Similar a Lucrul individual(18)

Executarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpc von Dya-Andreea Furnica
Executarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpcExecutarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpc
Executarea silita in contencios administrativ, dupa intrarea in vigoare a ncpc
Dya-Andreea Furnica1.2K views
Decizia nr 539 2018 (1) von Igora7
Decizia nr 539 2018 (1)Decizia nr 539 2018 (1)
Decizia nr 539 2018 (1)
Igora746 views
Tribunal de Prima Instanta von Julybe
Tribunal de Prima InstantaTribunal de Prima Instanta
Tribunal de Prima Instanta
Julybe1.1K views
DECIZIA Nr.23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționa... von Badita Florin
DECIZIA Nr.23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționa...DECIZIA Nr.23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționa...
DECIZIA Nr.23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționa...
Badita Florin488 views
Relatati despre-rolul-activ-al-organului de urmarire penala von Mihai Basarab
Relatati despre-rolul-activ-al-organului de urmarire penalaRelatati despre-rolul-activ-al-organului de urmarire penala
Relatati despre-rolul-activ-al-organului de urmarire penala
Mihai Basarab1.9K views
Document de pozitie Funky Citizens despre abuzul in serviciu von Cosmin Pojoranu
Document de pozitie Funky Citizens despre abuzul in serviciuDocument de pozitie Funky Citizens despre abuzul in serviciu
Document de pozitie Funky Citizens despre abuzul in serviciu
Cosmin Pojoranu347 views
Exceptia de nelegalitate von dragomir1988
Exceptia de nelegalitateExceptia de nelegalitate
Exceptia de nelegalitate
dragomir1988869 views

Lucrul individual

 • 1. sLucrul individual Drept Civil Tema: Jurisprudența – izvor al dreptului civil Elaborat de: Botez Sergiu Precedentul judiciar este o soluţie dată de instanţă într-un caz similar anterior. Precedentul judiciar multiplu este ceea ce numim practică judiciară, sau, cu alte cuvinte, totalitatea hotărîrilor judecătoreşti pronunţate de către instanţe. Totalitatea hotărîrilor judecătoreşti pronunţate de către instanţe mai poartă denumirea de jurisprudenţă (jurisprudenţă =jus (justiţie) + dictio (pronunţare) în sens de stabilire, de creare a dreptului. Activitatea care urmăreşte soluţionarea problemelor ce apar în relaţiile intersubiective are o importanţă majoră în dezvoltarea dreptului. Judecătorul care aplică normele juridice constată în ce măsură problema apărută se încadrează în sistemul normelor juridice existente, în acelaşi timp, activitatea jurisdicţională poate sugera şi noi idei, impuse de dezvoltarea şi complexitatea raporturilor sociale. Rolul practicii judiciare, într-o măsură mai mare sau mai mică, a fostapreciat pe parcursul evoluţiei. Datorită activităţii judecătoreşti, practicii acumulate s-au făcut rectificările respective, căutîndu-se cele mai oportune soluţii. Esenţa jurisprudenţei nu constăîn decizia bazată pe interpretarea şi aplicarea sentimentală a judecătorului, pentru că aceastaar însemna desfiinţarea dreptului propriu-zis. E important ca din analiza amănunţită a faptelor să se deducă ceea ce în mod necesar se impune, ca principiu de dreptate. Cu alte cuvinte, practica judecătorească, precedentele juridice sînt bune în măsura în care practicienii ţin cont de ele, neabsolutizîndu-le, în măsura în care ei nu vor fi robii practicii anterioare. Principiul certitudinii juridice este un principiu fundamental, potrivit caruia aplicarea legii la o situatie specifică trebuie sa fie previzibilă. În conformitate cu prevederile legea Nr. 789/1996 art. 2 Atribuţiile Curţii Supreme de Justiţie lit. c) generalizează practica judiciară şi analizează statistica judiciară proprie; lit. d) dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară ce nu ţin de interpretarea legilor şi nu au caracter obligatoriu pentru judecători, iar art. 16 Codulde proceduracivilă
 • 2. (din 2003) dispune că, în cadrul procedurii civile, pentru aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie generalizează, din oficiu, practica examinării de către instanţele judecătoreşti a unor anumite categorii de pricini, adoptă şi dă publicităţii hotărîri explicative privind aplicarea corectă a normelor de drept şi soluţionarea justă a pricinilor civile, astfel formînd practica judiciară. Se poate spune că hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu pot fi considerate izvoare de drept civil. Nefiind izvoare de drept civil, atît aceste hotărîri, cît şi practica judiciară joacă un rol important în aplicarea uniformă a legislaţiei civile. Ele prezintă utilitate în interpretarea şi aplicarea corectă a normelor de drept civil. Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie interpretează actele normative, le dezvăluie sensul la rezolvarea litigiilor, unificînd astfel practica judiciară. Interpretările date de Curtea Supremă de Justiţie în hotărîrile sale nu sunt considerate interpretări oficiale, pe care le poate face doar organul emitent. Curtea Supremă de Justiţie nu trebuie să schimbe sensul normei interpretate. Hotărîrile explicative ale Curţii Supreme de Justiţie Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova HOTĂRÎRE cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor legale la soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părţile au încheiat convenţia de arbitraj În scopulaplicării uniforme a normelor juridice ce vizează acţiunile instanţelor de judecată la soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părţile au încheiat convenţia de arbitraj, în temeiul art.2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova consideră necesar de a da următoarele explicaţii: B. Tipuri de convenţii arbitrale 5. Se va reţine că compromisul poate fi încheiat între părţi, avînd forma unei înţelegeri de sine stătătoare, atunci cînd litigiul a izvorît cu certitudine. Pentru valabilitate încompromis urmează să se indice obiectul litigiului şi instituţia de arbitraj. Cuprinsul convenţiei arbitrale depinde de natura arbitrajului ales de părţi, fiind mai complex pentru un arbitraj ad-hoc, unde trebuie arătaţi arbitrii sau modul în care vor fi desemnate regulile de procedurăarbitrală saumodul încare vor fi stabilite, întimp ce la arbitrajul instituţionalizat referirea la regulamentul acesteia este suficientă.
 • 3. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova HOTĂRÎRE Cu privire la examinarea de către instanţele judecătoreşti a litigiilor izvorîte din raporturile deleasing financiar În scopulaplicării uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor juridice ce vizează tematica abordată, în temeiul art. 2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr. 789-XIII din 1996, art. 17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova oferă următoarele explicaţii: Antecontract 4. Se explică instanţelor că, pînă la încheierea contractului de leasing, părţile au dreptul să încheie un antecontract (art. 679 alin. (3) CC), adică un contract prealabil, în baza căruia se obligă să încheie în viitor contractul de bază. Pentru valabilitatea antecontractului e necesar ca acesta să conţină clauzele esenţiale ale contractului de leasing. În caz contrar, nici una din părţi nu va putea obliga partea opusă la încheierea contractului de leasing. De asemenea, instanţele trebuie să ţină cont de prevederile art. 679 alin. (3) CC care prevăd că forma stabilită pentru contract se aplică şi pentru antecontract. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova HOTĂRÎRE Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei privind gajul şi ipoteca În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează raporturile juridice cu privire la gaj şi ipotecă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art. 2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art. 17 din Codul de procedură civilă, dă următoarele explicaţii: 2. Se va avea în vedere că dispoziţiile Codului civil (art. 454-495) şi ale Legii cu privire la gaj se aplică atît asupra regimului juridic al gajului, cît şi asupra regimului juridic al ipotecii, însă instanţele de judecată vor aplica prevederile generale privind gajul la soluţionarea litigiilor legate de ipotecă, în măsura în care Legea cu privire la ipotecă nu stabileşte alte norme speciale. Astfel, în sensul art.4alin. (2) din Legea cu privire la gaj, normele din această lege se vor extinde asupra raporturilor juridice deipotecă în măsura în care nu este stipulat expres altfel în legea menţionată sau în situaţia în care nu este reglementat altfel în Legea cu privire la ipotecă, deoarece Legea cu privire la ipotecă este o lege specială în raportcu Legea cu privire la gaj şiCodulcivil. 3. Se reţine că, în temeiul art.454 alin.(2) Cod civil, art. 4