Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Turk perakendesektoru

958 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Turk perakendesektoru

  1. 1. Türkiye Ekonomisine Genel BakışTürkiye, 72 milyonluk nüfusu ve 2005 yılında 360 milyar, 2006’da ise 400 milyar dolar seviyesindeGayri Safi Milli Hasılası ile bölgesindeki en büyük ekonomilerden birine sahiptir. Önümüzdeki beşyılda, düşen enflasyon oranı ve faiz rakamları, artan üretkenlik, yükselen doğrudan yabancı sermayegirişleri ve artan dış ticaret hacmi ile Türkiye’nin GSMH büyüme oranının %5 ve daha üzeri olmasıbeklenmektedir.PricewaterhouseCoopers World 2050 raporunda Türkiye’nin, 2005-2050 yılları arasında yıllık %5,6büyümeyle GSMH’nin 4,1 trilyon dolara ve kişibaşı GSMH’nin de 41.930 dolara ulaşarak dünyada enbüyük 12. ekonomiye sahip olacağı öngörülmektedir. 2001 2002 2003 2004 2005GSMH (milyar dolar) 149,8 183,7 241,3 300,6 361,5Kişibaşı GSMH (dolar) 2.140 2.622 3.412 4.187 5.016GSMH Büyüme Oranı (%) -7,40 7,82 5,80 8,90 7,40Doğrudan Yabancı Sermaye (milyon dolar) 3.352 1.137 1.752 2.847 9.673İhracat (milyon dolar) 31.334 36.059 47.253 63.167 73.275İthalat (milyon dolar) 41.339 51.554 69.340 97.540 116.352Toplam Dış Ticaret (milyon dolar) 72.733 87.613 116.593 160.707 189.627Nüfus (milyon) 68,6 70 70,7 71,8 72,1İstihdam (milyon) 21,5 21,3 21,1 21,8 22İşsizlik Oranı (%) 8,40 10,30 10,50 10,30 10,30 Kaynak. PwCTürkiye’de Nüfus DağılımıEkonomideki büyüme ile birlikte Türkiye nüfusundaki yaş dağılımı ve nüfusa göre gelir dağılımları dapiyasalar için önem arz etmektedir. Türkiye’nin yüksek genç nüfusu ekonominin canlanmasındakiönemli etkenlerden biri olarak görülebilir.Yaş Grubu 2000 2005 2010 2015 20200-14 29,97% 28,44% 26,56% 24,43% 23,19%15-30 29,26% 27,25% 25,56% 24,84% 24,08%30-44 20,62% 22,18% 23,61% 24,01% 22,86%45-60 11,97% 13,48% 15,02% 16,31% 17,98%60+ 8,19% 8,65% 9,25% 10,41% 11,88% Yıllara göre nüfus dağılımı 84301 80524 76505 72065 67420 65% 65% 64% 63% 62% 15-60 2000 2005 2010 2015 2020 ToplamTürkiye’de 5.000 dolar seviyesinde olan kişi başı milli gelirin nüfustaki dağılımına baktığımızda;3,1 milyon kişinin 38.666 dolar,6,9 milyon kişinin 22.422 dolar ve11,3 milyon kişinin 5.331 dolar gelire sahip olduğu görülmektedir.
  2. 2. Değişen DinamiklerDünya genelinde değişen dinamikler ülkelerin yatırımlarına da yön vermektedir. Hizmet sektörüneyapılan önemli ölçüdeki yatırımlarla bu sektördeki istihdam rakamları da hızla artmaktadır. Türkiye’deistihdam rakamlarına bakıldığında tarımdan hizmet ve sanayi sektörüne doğru önemli bir akış olduğugörülmektedir. Hizmet sektörü payı Çalışan dağılım oranları 86,06% 85,77% 100% 82,80% 82,45% 78,57% 77,24% 90% 80% 70% 60% 42,56% 50% 40% 30% Tarım 20% Sanayi 10% Hizmet 0% Türkiye ABD Fransa İtalya Polonya Hindistan Çin 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Çalışan dağılım oranları Hizmet %32 Hizmet %43 Sanayi %20 Sanayi %28 Tarım %48 Tarım %29 1995 2025Türkiye Perakende Sektörü:Perakende sektörü eriştiği rakamlar itibariyle Türkiye için bir lokomotif sektördür. 2006 yılı verilerinegöre 137 milyar dolarlık cirosu, toplam 2,5 milyon istihdamı, 190 bin satış noktası ile enerji, eğitim vesağlık sektörlerinden sonra Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri konumundadır.Rakamlarla Türkiye Perakende SektörüToplam ciro 137 milyar dolarToplam istihdam 2,5 milyonToplam satış noktası 190 bin Geleneksel Perakende Organize PerakendeHacim %65 %35İstihdam 2,2 milyon 300 binSatış noktası 180 bin 10 binAlışveriş Merkezleri:1987 yılında açılan ilk alışveriş merkezi Galleria ile Türkiye’de perakende sektörü yeni bir dönemegirmiş oldu. Ardı ardına gelişen yeni projelerle yaklaşık 20 yılda Türkiye’deki alışveriş merkezi sayısı135’e, toplam kiralanabilir alan ise 2 milyon 384 bin 858 metrekareye ulaşmıştır.Türkiye’de Alışveriş Merkezleri Şu anda aktif İnşaat halinde Proje halindeİstanbul 45 38 46Anadolu 90 29 51Toplam 135 67 97
  3. 3. Açılan AVM Sayısı 120 102 100 80 60 40 30 20 3 0 1980ler 1990lar 2000ler Kaynak: Alkaş Danışmanlık Türkiye’deki bu hızlı gelişimle ortaya çıkan rakamlar büyük gibi görünse de Avrupa ülkelerine bakıldığında ortalamanın oldukça altında kalmaktadır. Türkiye’de 1000 kişiye düşen kiralanabilir alan 32 m2 iken, bu değer Norveç’te 734 m2’ ye ulaşmıştır. 1000 Kişi başına düşen kiralanabilir alan (metrekare) HOLLANDA İSVEÇ İRLANDA İNGİLTERE FRANSA İSPANYA ÇEK CUMH. ORTALAMA PORTEKİZ İTALYA POLANYA ALMANYAMACARİSTAN BELÇİKA SLOVAKYAYUNANİSTAN SLOVENYA TÜRKİYE ROMANYA RUSYA TOTAL GLA / 1.000 INHABITANTS 0 100 200 300 400 – Türkiye Toplam Kiralanabilir Alan (TKA) : 2.384.858 m2 – 1000 kişiye düşen TKA (Türkiye) : 32 m2 – 1000 kişiye düşen TKA (İstanbul) : 84.6 m2 • TKA / 1000 kişi - Norveç : 734 m2 • TKA / 1000 kişi - İngiltere : 230 m2 • TKA / 1000 kişi - İtalya : 121 m2 • TKA / 1000 kişi – Çek Cumhuriyeti : 80 m2

×