Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 31 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 13 enter (20)

Anzeige

Weitere von secretariat_hermitage (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

13 enter

 1. 1. ASSOCIACIÓ GABELLA L’Associació Gabella és una entitat social vinculada als germans maristes, dintre de la xarxa d’obres socials de la Fundació Champagnat.
 2. 2. Ciutat Vella. BCN • Està situada al barri Gòtic de Barcelona. Si bé les seves activitats van començar l’any 1991, no va ser fins el 2003 que l’obra no es va integrar en la xarxa d’obres socials maristes i fins l’any 2007, no va ser reconeguda l’associació. El seu principal projecte, el Centre Obert Compartir
 3. 3. Els seus objectius principals són :  Promoure i realitzar iniciatives i projectes orientats a atendre necessitats educatives, socials, laborals i d’integració d’infants, adolescents i joves que es troben en situació de risc social.  Desenvolupar activitats en l’àmbit del lleure i de l’esport que afavoreixin la integració social i intercultural dels infants, adolescents i joves.  Desvetllar en la societat la inquietud pel tema social, la solidaritat i el compromís de respondre als problemes del Quart món.
 4. 4. Els seus objectius principals són :  Promoure el voluntariat social, així com desenvolupar campanyes de sensibilització que impulsin interès social des d’una concepció cristiana de la vida i el món.  Afavorir l’acollida i la integració de persones immigrades
 5. 5. PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ GABELLA Centre obert compartir
 6. 6. PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ GABELLA CLUB FUTBOL SALA COMPARTIR
 7. 7. PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ GABELLA Associació juvenil ma oberta cor obert
 8. 8. PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ GABELLA PROJECTE ENTERCOMPARTIR. • Enter Compartir és un servei d’ informació, acompanyament, formació, inserció i acollida per a joves en el seu procés de trànsit cap a la vida adulta. L’objectiu principal del projecte Enter Compartir és la integració/inclusió dels joves en situació de risc i/o vulnerabilitat a la xarxa social normalitzada
 9. 9. ENTER COMPARTIR ENTER COMPARTIR INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ FORMACIÓ ITINIERARI D’INSERCIÓ LABORAL ACOLLIDA RESIDENCIAL (Pis assistit)
 10. 10. DESTINATARIS. El projecte està destinat a adolescents i joves a partir dels 16 anys, • l que es troben en situació de de necessitat, • Amb poc suport familiar, • Desvinculats de recursos formatius, • Desvinculats de recursos d’oci, • poca vinculació a les xarxes social • immigrants no acompanyats • majors d’edat sense referents concrets.
 11. 11. Programa d’informació i orientació. • Acollir-los i donar-los resposta a demandes d’informació i orientació puntuals. • Oferir als joves un espai de referència on poder trobar eines que els facilitin el seu procés d’autonomia personal. • Potenciar el coneixement de les pròpies capacitats per tal de créixer com a persones autònomes. • Donar suport als joves en el camí de la presa de decisions i l’assumpció de responsabilitats que això comporta.
 12. 12. Programa d’informació i orientació. • Establir pactes de seguiment i acompanyament així com de complementarietat amb d’altres recursos i serveis que atenen al jove. • Vincular els joves amb d’altres entitats i recursos formatius, laborals i de lleure per tal de garantir la correcta consecució del projecte individual. • Orientar al joves en aquells temes relacionats amb les dinàmiques familiars. • Despertar en el jove la necessitat de tenir cura de sí mateix per a un correcte desenvolupament personal i orientar al jove en temes mèdics, tant a nivell físic com mental. • Facilitar i orientar els joves atesos en situació irregular al territori nacional sobre gestions i tràmits per estabilitzar la seva situació legal al país.
 13. 13. Programa de formació. • Orientar els joves cap a possibles processos formatius ajustats a la seves capacitats i a la realitat del mercat laboral actual. • Conèixer i oferir els recursos existents de formació acadèmica i informar sobre els mecanismes d’accés a la xarxa formativa especialment en l’acabament de l’educació obligatòria. • Despertar processos d’interès i motivació cap a la formació continuada i el foment del treball i l’ocupació. • Donar suport escolar mitjançant reforç educatiu. • Organitzar cursos específics de formació per a joves en risc d’exclusió segons necessitats i possibilitats de l’entitat.
 14. 14. Programa de formació. • ESCOLA DE CAMBRERS • AJUDANT DE CUINA • ALFABETITZACIÓ. Català Castellà • PREMONITORS • COSTURA • Detectar interessos formatius puntuals.
 15. 15. Programa de formació. Escola de cambrers 3 cursos anuals. Curs de 130 hores. (80 teòriques i 50 pràctiques en empresa) 15 joves en risc social. 17-21 anys.
 16. 16. Programa de formació. Escola de cambrers • Facilita un temps i un espai de formació per a joves en el camp de la restauració. • Potencia el creixement personal i les habilitats socials • Imparteix competències bàsiques en l’àmbit de la restauració i en el món laboral • Inicia i acompanya processos de recerca de feina i d’inserció laboral .
 17. 17. Programa de formació. Escola de cambrers 50 hores de pràctiques en empreses i un certificat acreditatiu.
 18. 18. Programa de formació. Ajudant de cuina Un curs. Primera vegada. Curs de 120 hores. (80 teòriques i 50 pràctiques en empresa) 10 joves en risc social. 17-21 anys.
 19. 19. Programa de formació. Ajudant de cuina - Facilitar un temps i un espai de formació per adolescents i joves amb baix nivell de formació acadèmica i prelaboral. - Oferir un instrument educatiu que els capaciti des de l’àmbit personal, i les habilitats socials. - Adquirir competències bàsiques en l’àmbit de la restauració desenvolupant la tasca d’ajudant de cuina. - Iniciar processos de recerca i d’inserció laboral.
 20. 20. Programa de formació. Ajudant de cuina - 50 hores de pràctiques en empreses i diploma acreditatiu.
 21. 21. Programa de formació. Alfabetització. Adreçat a joves, pares i mares de l’Associació. ASSOCIACIÓ GABELLA CARRER RULL, 9 Barcelona VOLS APRENDRE CATALÀ? DILLUNS I DIMECRES DE 10h A 11:15 ¿QUIERES APRENDER CASTELLANO? LUNES Y MIÉRCOLES DE 10h A 11:15h VOLS APRENDRE A COSIR? “Giata” DIMARTS DE 18h A 19:30h
 22. 22. Programa de formació. Costura. Adreçat a mares dels infants vinculats als projectes de l’associació. Per iniciativa de les mares.
 23. 23. Programa de formació. Curs de premonitors/es JOVES DE SANTA COLOMA I CIUTAT VELLA IMPARTIT PER L’ESCOLA MIRALL . 16 hores teòriques 30 hores de pràctiques Acompanyament d’un tutor de pràctiques - Continguts - Pedagogia del lleure - Dinàmiques grupals - Animació en el lleure - Jocs educatius
 24. 24. Programa d’inserció. Acompanyament en la recerca laboral .  Construir un projecte personalitzat d’inserció laboral realista i ajustat a les necessitats i interessos de la persona.  Pactar amb cada usuari uns compromisos graduals i mesurables que possibilitin el procés d’inserció laboral.  Acompanyar processos d’inserció.
 25. 25. Programa d’inserció. Acompanyament en la recerca laboral .  Prospectar empreses i cercar ofertes de treball.  Construir relacions estables i continuades entre el projecte i les empreses.  Treballar amb la Xarxa laboral del Gòtic.
 26. 26. Programa d’acollida residencial . Acollir joves extutelats o sense habitatge per tal que assoleixin les competències personals necessàries i l’autonomia suficient, promovent la seva correcta inserció social i laboral. El pis assistit per joves extutelats Llar Champagnat Barcelona s’emmarca en el programa d’habitatge fonamentalment. El pis assistit ofereix un projecte socioeducatiu integral:
 27. 27. Programa d’acollida residencial .L’acollida residencial temporal Per a joves vinculats a algun dels programes i que tenen necessitats residencials de manera puntual. Possibilitat de ser acollit temporalment a la comunitat marista de carrer Escudellers.  Elaborar un pla d’acollida personalitzat.  Seguiment del pla personalitzat.  Derivar el/la jove a altres serveis d’acollida.
 28. 28. Metodologia. El jove és agent de canvi i millora de la seva situació personal, familiar i social, activant i iniciant mecanismes i recursos propis Els valors fonamentals són els següents:  Voluntarietat.  Respecte:  Participació.  Atenció centrada en la persona.  Caràcter socioeducatiu de la intervenció:.  Importància de la relació educativa- vincle educatiu  Caràcter transformador de la intervenció:.  Treball en xarxa:  Treball en equip  Millora continuada:
 29. 29. Recursos humans: Eines d’interpretació socioeducativa. • Equip directiu de l’associació • Educadora social a temps parcial • Pedagog - educador social. • Professionals especialitzats en l’àmbit formatiu. 25 hores setmanals d’atenció directa. En funció dels programes utilitzarem diferents eines: · Projecte Educatiu · Reglament de Règim Intern (RRI) · Programació Anual . Documentació d’ acollida . Protocol d’observació · Seguiment Socioeducatiu Individual: . Informe derivació . Projecte educatiu individual (PEI) . Full d’acords i seguiment del cas · Registre de reunions de coordinació interna i externa. · Memòria anual
 30. 30. DADES DE LA MEMÒRIA DEL CURS 2014 DADES DE LA MEMÒRIA DEL CURS ANTERIOR.
 31. 31. Propostes de millora en general  Organitzar millor les tasques i funcions de l’equip educatiu.  Definir millor els objectius i estratègies dels programes.  Oferir propostes formatives noves que interessin els joves, tot mantenint les actuals.  Fixar les dates dels cursos buscant el període de temps més adequat per les practiques  Sistematitzar la prospecció i els horaris per l’atenció individual.  Impulsar més la inserció laboral i treballar en xarxa amb les entitats.  Vincular-nos a l’Àrea de suport al jove.  Recerca de subvencions. Presentar-se a les convocatòries.  Fer les memòries des de l’equip.

×