Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie jeugdzorg veranderingen 28102014

Uw zorg Onze zorg Dorpsraad Beek en Donk

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie jeugdzorg veranderingen 28102014

 1. 1. Wat verandert er voor gezinnen en jongeren die hulp (nodig) hebben? 1
 2. 2. Veranderingen jeugdzorg • Nieuwe Jeugdwet • Gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp • Geen indicatie meer nodig van Bureau Jeugdzorg of CIZ • Jeugdhulp anders organiseren: dichtbij inwoners en meer maatwerk • Beter kijken wat mensen zelf kunnen, eventueel met hulp van familie en bekenden 2
 3. 3. 2015 is overgangsjaar • Jeugdigen met indicatie houden recht op zorg van dezelfde zorgaanbieder tot einddatum indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016 • Gesprek als indicatie afloopt • Geldt niet voor door rechter opgelegde maatregelen zoals pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten pleegzorg • Voor vragen kunt u terecht bij Peel 6.1. 3
 4. 4. Eén gezin, één ondersteuner, één plan Jeugdprofessional is contactpersoon voor gezin met meerdere problemen: • Ondersteunt gezin bij het maken van gezinsplan • Betrekt overige professionals • Ziet toe op een goede samenwerking en is contactpersoon voor het gezin (gezin heeft dus één contactpersoon) • Op verzoek van gezin begeleiden, meegaan naar afspraken, gesprek samen voorbereiden, evalueren, etc. 4
 5. 5. Anne vindt het thuis niet meer fijn 5
 6. 6. Wat als u vragen of problemen heeft met opvoeden en opgroeien? 6 Mijn dochtertje eet veel te weinig. Gaat zij daardoor slecht groeien? Mijn zoon spijbelt veel en gaat om met de verkeerde vrienden. Ik maak me zorgen. Ik durf niet meer naar school, want dan gaan ze me weer pesten Mijn dochtertje krijgt steeds driftbuien. Hoe ga ik daar mee om? Mijn dochter heeft veel verdriet over het overlijden van haar oma. Hoe kan ik haar helpen?
 7. 7. De opvoedondersteuners van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpen u graag! 7
 8. 8. Opvoedondersteuners
 9. 9. Waar vindt u ze? • In alle dorpskernen van Laarbeek • Consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen • Op www.laarbeek.nl/cjg • Of bel gratis 0800 - 55 66 555 • Of bel coördinator CJG: Linda Nouwen T: 06 18310741
 10. 10. WFialamrp vjien dotp vuo zeed?ondersteuners
 11. 11. Waar vindt u ze? Op school verlegen, thuis brutaal
 12. 12. Misverstanden over de Jeugdzorg Familie, buren en vrienden worden verplicht ons kind te helpen en mee op te voeden. Nee, zij zijn nooit verplicht om te helpen. Wij kijken wel met u of mensen in uw omgeving u kunnen helpen. Als er (daarnaast) professionele ondersteuning nodig is blijft dat mogelijk. 12
 13. 13. Misverstanden over de Jeugdzorg Wordt bij de overdracht van gegevens rekening gehouden met de privacy van mijn kind? De wet stelt strenge eisen aan ambtenaren en professionals over welke persoonsinformatie zij wel en niet mogen uitwisselen. Gemeenteambtenaren mogen geen medische dossiers inzien. Gemeenten mogen wel over persoonsgegevens beschikken om bijvoorbeeld rekeningen te kunnen betalen. 13
 14. 14. Misverstanden over de jeugdzorg De gemeente beslist straks welke zorg mijn kind krijgt De gemeente heeft een zogenaamde jeugdhulpplicht. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er voldoende goede hulp beschikbaar is. De zorgprofessional bepaalt vervolgens of zorg nodig is en welke zorg u krijgt. 14
 15. 15. Handige websites • Guido Laarbeek: alle informatie over wonen, welzijn en 15 zorg (nog in ontwikkeling) • Laarbeekvoorelkaar: hulp vragen en bieden
 16. 16. Nog vragen? • www.peel6-1.nl: veel gestelde vragen • Bel Peel 6.1 via tel. 14 0492 (zonder kengetal) voor vragen over zorg en ondersteuning en jeugdzorg • Informatie over veranderingen langdurige zorg: www.hoeverandertmijnzorg.nl • Kijk op www.laarbeek.nl/cjg • Neem de folders mee! 16

×