Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Facilitaire modellen

  • Als Erste(r) kommentieren

Facilitaire modellen

  1. 1. Drie facilitaire modellen Uitvoeringsorganisatie Regieorganisatie Demandorganisatie Uitbesteed Eigen beheer Strategisch Tactisch Operationeel
  2. 2. Kenmerken Regieorganisatie • Stoot uitvoerende/operationale taken af • Klant: Verbinding tussen vraag en aanbod • Leveranciers: Actieve besturing vraag en aanbod • Beperkt van omvang • Hoger opleidingsniveau • Inrichting: account- en leveranciers- management
  3. 3. Kenmerken Regieorganisatie • Projecten- en adviesafdeling • Goed ingerichte bedrijfsvoering, manage- mentinformatie en kwaliteitsborging • DVO of SLA met klanten • Klant- en verwachtingenmanagement • Proactief op klantbehoeften inspelen • Contracten bundelen schaalvoordeel • Marktkennis • Periodiek toetsing contracten
  4. 4. Definitie Regie • Een regieorganisatie is een organisatie die de klantvraag en het aanbod op elkaar afstemt, deze op strategisch en tactisch niveau managet en die de operationele activiteiten in hoge mate heeft uitbesteed. • Van Dale: Regie is het beheer van goederen en het voeren van beheer voor rekening van een derde, wie de zaak aangaat en wie men verantwoording schuldig is.
  5. 5. Waarom regie? Redenen om te kiezen voor regie: • Kostenflexibiliteit • Kosteninzicht • Minder personeel door hogere uitbesteding • Minder tijd in bedrijfsvoering, meer aandacht voor klanten en leveranciers • Keuze in kwaliteit van dienstverlening • Huis op orde brengen
  6. 6. Samenwerking binnen FB Gezamenlijk resultaat: facilitaire dienstverlening aan Zorgbedrijven en externe huurders Overzichten:  Klantgegevens Zorgbedrijven en externe huurders  Locaties in regio’s  Kosten op jaarbasis  Producten en dienstencatalogus Rol Fac.Mngrs. Regio’s en klantenservice: Facilitair managers in de regio’s zorgen voor facilitair beheer van de locaties voor zorgbedrijven in hun regio en worden daarbij ondersteund door klantenservice Rol SLM-ers: SLM-ers zorgen voor levering uitbestede producten en diensten PBG-breed aan zorgbedrijven Voorwaarde bij dienstverlening: Samenwerking SLM-ers, facilitair managers regio’s en klantenservice Gezamenlijk resultaat: facilitaire dienstverlening aan Zorgbedrijven en externe huurders Overzichten:  Klantgegevens Zorgbedrijven en externe huurders  Locaties in regio’s  Kosten op jaarbasis  Producten en dienstencatalogus Rol Fac.Mngrs. Regio’s en klantenservice: Facilitair managers in de regio’s zorgen voor facilitair beheer van de locaties voor zorgbedrijven in hun regio en worden daarbij ondersteund door klantenservice Rol SLM-ers: SLM-ers zorgen voor levering uitbestede producten en diensten PBG-breed aan zorgbedrijven Voorwaarde bij dienstverlening: Samenwerking SLM-ers, facilitair managers regio’s en klantenservice
  7. 7. Inrichting Dienstverlening Klanten Frontoffice Klantcontacten Backoffice Extern Backoffice Intern Locaties Zorgbedrijven Derden Facilitair Managers Regio’s Klantenservice Management Vastgoedbeheer Locatiebeheerders zorgbedrijven Externe leveranciers InkoopSecretariaat Management Service Level Managers Financien en control Klanten Frontoffice Klantcontacten Backoffice Extern Backoffice Intern Locaties Zorgbedrijven Derden Facilitair Managers Regio’s Klantenservice Management Vastgoedbeheer Locatiebeheerders zorgbedrijven Externe leveranciers InkoopSecretariaat Management Service Level Managers Financien en control
  8. 8. Kwaliteitsmanagement Veranderende klanteisen Wet- & regelgeving NEN 2748 Rubricering Facilitaire producten en diensten Producten en dienstencatalogus (PDC) Procedures en werkinstructies (Handboek FB) Fmis Planon Intranetsite/ Servicepagina Accountmanagement door facilitair managers regio’s op locatieniveau en door divisiemanager FB in regiegroep FB Dienstverlenings- overeenkomsten (DVO’s) Verantwoording middels begroting en afrekening in Regiegroep FB Strategisch beleidsplan FB en jaarplan per regio

×