Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Electrify Albania Start-Up
Electrify Albania Start-Up
Wird geladen in …3
×
1 von 12

Tirana Last Mile Shqip Long

2

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

TIRANA LAST MILE
ProjektikonsistonnëbiznesinetaksivenëTiranë,pornuklimitohetvetëmnëkëtëqytet.ProjektimundtëpërdoretedhenëqytetetëEvropësLindore,oseqytetetëtjeramekarakteristikasitëqytetittëTiranës:popullësia,ekonomiadheshërbimiitransportit.
Qëllimiiprojektitështëtëzëvëndësojë80%tëmakinavememotormedjegietebrëndshmememakinaelektrikenëbiznesinetaksive.Kjodotësjellëpërfitimesi:
•Zgjidhëproblemtëtransportit
•ÇdogjëdotëmenaxhohetnëRe(Cloud)–lidhjadheveprimeteklientitmeshoferin
•Zvogëlojëndotjennëqytetetembipopullura
•Rrisëtëardhuratnëbiznesinetaksisë
•Ulëçmimineshërbimittëtaksisë
•Shërbimitransportipërshërbimetderëmëderë
•Dokrijojënjëmënyrëkrejtsishttërepërprobabilitetineshpërndarjesdhekostossëdërgesës.
•Dotërrisënumrinehapësiravetëparkimit
•Dokrijojëmundësinëpërsistemineshpërndarjessëbiçikletaveelektrike.
Sistemido tëofrojëmundësitëmëtëmirapërtëmbështeturstrukturatqëlidhenme: IoT(Internet of Things), M2M (Machine to Machine) & System of Systems.

Weitere Verwandte Inhalte

Das Könnte Ihnen Auch Gefallen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Tirana Last Mile Shqip Long

 1. 1. Aplikcjoni+ Makinat Elektrike = Zgjidhja për ndotjen Përgatiti: Florian Voko TIRANA LAST MILE
 2. 2. 1. Përshkrimi 2. Makinat Elektrike 1. (Makinat Elektrike vs MDB) 2. Krahasim mbi statistika dhe detaje 3. Aplikacioni Saytaxi 1. Përshkrimi 2. Faturimi 4. Diagrama e Operacioneve 5. Vendet e Parkimit 6. Të dhëna mbi biznesin e taksive në Tiranë 1. Numri i taksive 2. Rrezja e veprimit 7. Detaje mbi tregun 1. Çmimet e bashkisë 2. Çmimet e Saytaxi 8. Vlera e tregut MDB: Makinave me motor me djegie te brëndshme 2 Përmbajtja
 3. 3. Qëllimi i projektit është të zëvëndësojë 80% të makinave me motor me djegie te brëndshme me makina elektrike në biznesin e taksive. Kjo do të sjellë përfitime si: 3 1. Përshkrim Sistemi do të ofrojë mundësitë më të mira për të mbështetur strukturat që lidhen me: IoT (Internet of Things), M2M (Machine to Machine) & System of Systems. Projekti konsiston në biznesin e taksive në Tiranë, por nuk limitohet vetëm në këtë qytet. Projekti mund të përdoret edhe në qytete të Evropës Lindore, ose qytete të tjera me karakteristika si të qytetit të Tiranës: popullësia, ekonomia dhe shërbimi i transportit. • Zgjidhë problem të transportit • Çdo gjë do të menaxhohet në Re (Cloud) – lidhja dhe veprimet e klientit me shoferin • Zvogëlojë ndotjen në qytetet e mbipopullura • Rrisë të ardhurat në biznesin e taksisë • Ulë çmimin e shërbimit të taksisë • Shërbimi transporti për shërbimet derë më derë • Do krijojë një mënyrë krejtsisht të re për probabilitetin e shpërndarjes dhe kostos së dërgesës. • Do të rrisë numrin e hapësirave të parkimit • Do krijojë mundësinë për sistemin e shpërndarjes së biçikletave elektrike.
 4. 4. 2.1 Makinat Elektrike vs Makinat me MDB* 4 Makina Elektrike sot janë një teknologji shumë e besueshme në krahasim me 10-20 vjet më parë: • Për përdorim privat, ato nuk kursejnë më shumë se 2.000 Euro/vit në karburant, plus ato krijojnë ankth për rrugen. • Në biznesin e taksive ato kursejnë më shumë se 10.000 euro në karburant dhe në qytete me dimensione, si Tirana, operohet Brenda rrezes së ankthit. • Taksitë në Tiranë operojnë nën 250 km / ditë. • Zgjidh nevojën aktuale të transportit. *MDB = Motor me djegie të brëndshme PËRFITIMET: 1. Automjetet elektrike ulin 10 herë koston e karburantit. 2. Ulin amortizimin me 50%, në krahasim me makina me MDB 3. Ulin koston e mirëmbajtjes për km nga 40-50% 4. Zhduken probleme të ndotjes. 5. Dyfishojnë nivelin e punësimit në sektorin e taksive 6. Hapë rrugën për lloje të ndryshme transporti 7. Rritet përdorimi i shërbimit taksi (për zonën e aplikuar)
 5. 5. Të dhënat e MerrTaxi : Shoferët punojnë me turne – 8 orë/ditë-> 2 turne/ditë (20 shoferë * 2 turne = 40 shoferë) 100 Km/turn -> 200 Km/24 orë shërbim Fitimi mujor/makinë = 1 makinë – 2700 Euro  1200 Euro turn nate  1500 Euro turn dite 2.2 Statistika dhe krahasim i detajuar
 6. 6. 3.1 Përshkrim i Aplikacionit Saytaxi Aplikacioni rrit efikasitetin e shoferëve duke vepruar në re - Normalisht shoferët e taksive faturojë vetëm 20% të kilometrave të udhëtuara (nga statistikat). Me aplikacionin ata do të faturojë deri në 80% të kilometrave të udhëtuara Një mënyrë e besueshme për t’u endur Siguri Me Saytaxi ju merrni vetëm shoferë profesionalë, të cilët kujdesen për shërbimin ndaj klientevë. Përveç kësaj, ju mund të shihni vlerësimin e shoferit para udhëtimit. Lehtësi Saytaxi gjen adresën tuaj menjëherë. Nuk ka nevojë të kontrollojë atë në hartë. Vetëm klikoni “Gjej taksi” dhe ne do të bëjmë pjesën tjetër. Taksia ka ardhur! Ne do t’ju njoftojmë kur arrin shoferi. Nuk ka nevojë të prisni jashtë. Ju jeni në kontroll Ne ju ofrojmë një udhëtim; ju kontrolloni të dhënat e shoferit dhe vendosni nëse do të zgjedhni atë. Është shërbimi juaj privat. Para në dorë apo kartë krediti? Është zgjedhja juaj. Përveç këtyre mënyrave, në Shqipëri do jetë e mundur të paguhet edhe me lekë telefoni, pra pagesë përmes celularit. https://www.youtube.com/ëatch?v=KxykNNhvl1E
 7. 7. Taksistët private faturojnë vetëm 10%. Një kompani taksish me 40 makina, faturon vetëm 30% Një kompani shërbimi taksi duhet të ketë të paktën 50 makina, që të faturojë shumë se 50%. Me aplikacionin Saytaxi, taksistët do të faturojë deri në 80% të km tyre lëvizëse. 3.2 Mundësitë e faturimit 5 Km Rrezja e operimit
 8. 8. 4. Diagrama e Operacioneve Përfaqësuese për Shqipërine, Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi 10 liçensa për taksi për rregullim tregu -20% +10% Çmimi i Bashkisë Çmimi Saytaxi Çmimetpublike Qirajapërshoferëtetaksive Çmimeteulura Tregu Aktual Galaxy Tab3 Makina MDB Makina Elektrike Potenciali i tregut Çmimiaktualitaksisë Makinat e ardhshme
 9. 9. 5. Vendet e Parkimit Wi-Fi Falas -- Aplikacion -- 0 Ndotje Parkim në qendër tregtareParkim HoteliParkim në rrugë
 10. 10. 6. Të dhënat për biznesin e taksive në Tiranë Sipërfaqja: 41.8 Km2 Rrezja e Tiranës për përdrorues taksie: 5 Km Popullesia: 621.000 (më shumë se 200.000 lëvizin brënda/jashtë bashkisë) Gjatësia mesatare e udhëtimit: 3.6 Km Gjithsej janë 1800 licensa taksie, përfshirë 120 taksi në kompanitë: • Merrtaxi 40 • Speedtaxi 50 • City taxi 15 • Friends taxi 15 Nga 1800, vetëm 800 janë në veprim.
 11. 11. Çmimet e Bashkisë ZONA DISTANCA TARIFA per km TARIFA per min NGA PIKA NISJES deri ne 1.5 km 250 Lek Nuk aplikohet ZONA A 5 km e tjera pas 1.5 km 100 Lek/km 25 Lek/min ZONA B 10 km e tjera pas 6.5 km 85 Lek/km 21.25 Lek/min ZONA C mbi 16.5 km 80 Lek/km 20 Lek/min Çmimet e Saytaxi ZONA DISTANCA TARIFA per km TARIFA per min NGA PIKA NISJES deri ne 2.5 km 250 Lek Nuk aplikohet ZONA A Pas 2.5 Km 80 Lek/km 15 Lek/min ZONA B Zona C 8. Detaje mbi Tregun Kompania ka: 20 makina & 40 shoferë Shoferët punojnë me turne – 8 orë/ditë-> 2 turne/ditë (20 shoferë * 2 turne = 40 shoferë) 100 Km/turn -> 200 Km/24 orë shërbim Fitimi mujor/makinë = 1 makinë – 2700 Euro  1200 Euro turn nate  1500 Euro turn dite
 12. 12. 9. Vlera e Tregut 800 makina taksi x 60 Km/Ditë x 360 Ditë Faturuar 20% 3.456.000 Km/Vit 17.280.000 Km/Vit Faturuar 20% 3.456.000 Km/Vit 3.6Km udhëtimi mesatar = 960.000 Udhëtime 460 Lek x 441.600.000 / 140 3.154.285 Euro -25% Më lirë se sa çmimet e bashkisë 1 Km = 166 Lek 3.6 Km = 460 Lek Çmimet e Bashkisë ZONA DISTANCA TARIFA per km TARIFA per min NGA PIKA NISJES deri ne 1.5 km 250 Lek Nuk aplikohet ZONA A 5 km e tjera pas 1.5 km 100 Lek/km 25 Lek/min Tregu: 2.3 Milion Euro/Vit Potenciali i tregut Saytaxi është në rangun e 600 deri 800 automjeteve elektrike në 5 vjet

×