Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ontologijos, semantinis saitynas ir semantinė paieška

pranešimas Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo seminare
„Išmanioji informacijos paieška“
2013.11.20 d. VU MKIC

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Ontologijos, semantinis saitynas ir semantinė paieška

 1. 1. Ontologijos, semantinis saitynas ir semantinė paieška Saulius Maskeliūnas VU Matematikos ir informatikos institutas Akademijos 4, Vilnius 08663 .
 2. 2. MII 2 Turinys 1. Saityno raida 2. Semantinis saitynas 3. Ontologijos 4. Semantinė paieška
 3. 3. MII 3 1. Saityno raida
 4. 4. MII Terminija ontologies ontologijos explicit knowlege išreikštos žinios KNOWLEDGE TECHNOLOGIES KNOWLEDGE MANAGEMENT ŽINIŲ TECHNOLOGIJOS ŽINIŲ VALDYMAS ontosemantic networks groupware knowledge map expert system semantiniai tinklai logijomis grupinio žinių žemėlapis ekspertinė sistema grindžiamas darbo frames žinių valdymas intellectual capital sistema inference freimai management rules intelektinis kapitalas loginis išvedimas taisyklės semantiniu knowledge centre knowledge base saitynu žinių centras Semantic Web grindžiamas žinių bazė knowlege audit semantinis saitynas žinių valKnowledge Web-based žinių auditas dymas Grid OWL kalba knowledge networking Data Grid semantinis saitynu grindžiamo duomenų išteklių išteklių tinklas semantinė saityžinių tinklo naudojimas no paslauga tinklas Semantic Grid GRID TECHNOLOGIES IŠTEKLIŲ TINKLO TECHNOLOGIJOS Grid-Web service išteklių tinklo saityno paslauga Web service saityno paslauga 4 Web 2.0 antros kartos saitynas WEB TECHNOLOGIES hypertext Grid/Web service oriented SAITYNO TECHNOLOGIJOS hipertekstas architecture (SOA) paslaugomis grindžiama Web server architektūra XML kalba webmail saityno serveris Grid HTML kalba saityno paštas kn. discovery browser HTTP protokolas žinių radimas naršykė išteklių tinkle Computational Grid skaičiavimo išteklių tinklas Žinių ir saityno technologijų žodynėlis Web knowledge discovery žinių radimas knowledge discovery meta-model saityne KNOWLEDGE DISCOVERY ŽINIŲ RADIMAS žinių radimo metamodelis Web[-based] information system saityno informacinė sistema Web-based workflow saitynu grindžiami darbų srautai WORKFLOW Web database knowledge discovery saityno duomenų bazė in databases workflow žinių radimas database DATABASE TECHNOLOGIES duomenų bazėse DUOMENŲ BAZIŲ TECHNOLOGIJOS TECHNOLOGIES DARBŲ SRAUTŲ TECHNOLOGIJOS http://terminai.vlkk.lt ir http://eta.ktl.mii.lt/~mask/LIKS-IS/Z'iniu_technologiju_z'odyne'lis.pdf ; VLKK: Vietoj „žiniatinklio“ – „saitynas“ http://www.vlkk.lt/lit/88519
 5. 5. MII 5 Saityno kilmė ir raida Web of Data Semantic Web WWW Semantic Annotations Hypermedia Hypertext Dr. Vannevar Bush “As We May Think”, 1945 Picture from http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush http://oc.sti2.at/sites/default/files/Google%20Knowledge%20Graph_0.ppt 5
 6. 6. MII 6 Saityno kartos (1) 1. Pamatų padėjimas: HTML kalba derinyje su HTTP ryšio protokolu (WWW) WWW – labai sėkminga technologija (plg.: prieinamos informacijos kiekis, tokios informacijos naudotojų kiekis), tačiau WWW pirmiausiai skirta tik žmonėms skaityti, o ne kompiuteriams automatiškai naudoti.
 7. 7. MII 7 Saityno kartos (2) 1. Pamatų padėjimas: HTML kalba derinyje su HTTP ryšio protokolu (WWW) [~paskutinis XX a. dešimtmetis] 2. Save aprašančių dokumentų naudojimas, remiantis XML ir RDF kalbomis [~pirmasis XXI a. dešimtmetis]
 8. 8. MII 8 XML ypatybės • XML dokumentų prasmė yra intuityviai aiški (dėka "semantinio" sužymėjimo, žymės yra taikomųjų sričių vardai) • Tačiau kompiuteriai intuicijos neturi (t.y., žymių vardai patys savaime semantikos nepateikia) • DTD aprašuose objektai nesiskiria nuo sąryšių • XML turi ne semantinį, o tik žemo lygio modelį (t.y., medžio tipo vidinę struktūrą)
 9. 9. MII 9 RDF ir RDF-S ypatybės RDF (t.y., WWW meta-duomenų vaizdavimo būdas): • naudoja mažą modeliavimo konstrukcijų rinkinį; • neatitinka taikymo srities žodyno. RDF Schema : • išplečia modeliavimo konstrukcijų rinkinį (klasėpoklasė-tipas, savybė-subsavybė, domenas-sfera); • įgalina apibrėžti taikymo srities žodyną; • organizuoja šį žodyną kaip apibendrinimų hierarchiją; • tačiau RDF-S išreiškiamoji galia yra maža (be tiksliai apibrėžiamos prasmės, be loginio išvedimo modelio).
 10. 10. MII 10 Saityno kartos (3) 1. Pamatų padėjimas: HTML kalba derinyje su HTTP ryšio protokolu (WWW) [paskutinis XX a. dešimtmetis] 2. Save aprašančių dokumentų naudojimas, remiantis XML ir RDF kalbomis [pirmasis XXI a. dešimtmetis] 3. Semantinis saitynas (angl.: "Semantic Web"), automatinės semantinės kompiuterių sąveikos galimybių rengimas
 11. 11. MII 11 Nuo saityno link semantinio saityno Informacijos radimo, gavimo, vaizdavimo, interpretavimo, palaikymo problemų sprendimas Statinis saitynas Saitynas (WWW) URI, HTML, HTTP Semantinis saitynas RDF, RDF(S), OWL, OWL 2 D. Fensel, Ch. Bussler. Semantic Web Enabled Web Services http://nextwebgeneration.com/swsi/resources/wsmf.pdf
 12. 12. MII 12 Nuo saityno link saityno paslaugų Dinaminis pasaulinis tinklas Saityno paslaugos UDDI, WSDL, SOAP Kompiuterių skaičiuojamosios galios panaudojimas Statinis pasaulinis tinklas Saitynas (WWW) URI, HTML, HTTP Semantinis saitynas RDF, RDF(S), OWL, OWL 2 D. Fensel, Ch. Bussler. Semantic Web Enabled Web Services http://nextwebgeneration.com/swsi/resources/wsmf.pdf
 13. 13. MII 13 Paslaugomis grindžiama architektūra 1. Paslauga yra esybė, kuri suteikia tam tikras galimybes klientams keitimosi pranešimais būdu; operacijos apibrėžiamos keitimosi pranešimais terminais. Paslaugomis grindžiama architektūra yra tokia, kurioje visos esybės yra paslaugos ir bet kokia architektūroje matoma operacija yra keitimosi pranešimais rezultatas. I. Foster, C. Kessleman, S. Tueke “SOA” (Chapter 17 of “The Grid 2”) 2004 , http://www.cse.buffalo.edu/gridforce/SOAApril13.ppt 2. Paslaugomis grindžiama architektūra pasižymi: 2.1. laisvai susiejamomis paslaugomis, 2.2. aprašomomis nuo programinės aplinkos nepriklausančiomis sąveikomis 2.3. paslaugos gali būti aptiktos ir vykdomos dinamiškai. <soaprpc/> Frequently asked questions http://soaprpc.wordpress.com/category/soa/
 14. 14. MII 14 Paslaugomis grindžiamos architektūros supaprastinta schema Paslauga Informacijos magistralė Paslaugos aprašas http://www.w3.org/TR/ws-arch/ , 2003.
 15. 15. MII 15 Paslaugomis grindžiama integracija 15  6 sąryšiai tarp 6 grafo viršūnių IT transformation to Service-Oriented architecture. Bea White paper, 2004. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007beijing/papers/554-525.pdf
 16. 16. EAA (EIONET) MII Vandens išteklių valdymo informacinė sistema (pagrįsta saityno paslaugomis) RAAD Monitoringo taškai AAA RAAD AM padaliniai ... mė gin iai mė gin iai ... RAAD laboratorijos Liet. Statistikos Departam. Vand. DB VIVIS portalas AAA laboratorija Vandens tiekėjai Hydrologijos monitoringo taškai LGT Regioninės stotys LHMT Hymer Jūros, etc. monitoringo taškai Jūr.Tyr.C. VIVIS meta DB ... Internetas 16
 17. 17. MII 17 Semantinės saityno paslaugos Semantinio saityno ir saityno paslaugų ypatybių suderinimas Dinaminis pasaulinis tinklas Saityno paslaugos UDDI, WSDL, SOAP Intelektualiosios saityno paslaugos Statinis pasaulinis tinklas Saitynas (WWW) URI, HTML, HTTP Semantinis saitynas XML, RDF, RDF(S), OWL, OWL2 D. Fensel, Ch. Bussler. Semantic Web Enabled Web Services, http://www.swsi.org/resources/wsmf.pdf
 18. 18. MII 18 Saityno raida http://projects.kmi.open.ac.uk/euclid/introduction/
 19. 19. MII 19 2. Semantinis saitynas (angl. Semantic Web)
 20. 20. MII 20 Pokyčiai per pastaruosius 30 metų • 1985 m.: duomenų bazių koncepcinis modeliavimas, dirbtinis intelektas, loginis išvedimas  ekspertinės, žiniomis grindžiamos sistemos • 1991 m.: LITNET (Internetas Lietuvoje), kiek vėliau – ir saitynas (WWW) • nuo 2005 m.: saitynas  semantinis saitynas  ...
 21. 21. MII 21
 22. 22. MII 22 Semantinio saityno idėja Tikslas: automatinė kompiuterių tarpusavio sąveika bendrai priimtos terminijos pagrindu, naudojant: • ontologijų kalbas • logikos formalizmus • loginio išvedimo galimybes W3C papildomi reikalavimai: • realizuojama XML bazėje • semantinius teiginius išreiškiančios deklaratyvios kalbos turi būti RDF ir RDF Schemos antstatu
 23. 23. MII 23 Ontologijos samprata • Filosofijoje "ontologija" turi prasmę "būties teorija", "visos tikrovės svarbiausių ypatybių nagrinėjimas". Čia "ontologija" yra sinonimas terminui "metafizika" (tai aptarinėjo ir Aristotelis IV a.pr.m.e.). „Ontologijos" terminas pirmą kartą panaudotas XVII a. • Maždaug nuo 1990 m. šis terminas pradėtas naudoti ir Dirbtinio intelekto srityse, kalbant apie: • • • • žinių bendrą naudojimą [sharing], programinių agentų tarpusavio sąveiką, visuotinai pripažįstamų [common sense] žinių atvaizdavimą, natūralios kalbos apdorojimą ir kt.
 24. 24. MII 24 Kas tai yra ontologija? Pasaulio tam tikro aspekto modelis, kuris: • Apibrėžia nagrinėjamos srities žodyną • Specikuoja terminų prasmes Širdis yra raumeninis organas ir yra dalis circuliacinės sistemos • Formalizuoja panaudojant tinkamą logiką, pvz.: http://www.cs.ox.ac.uk/ian.horrocks/Seminars/download/OWL2-overview.ppt
 25. 25. MII 25 Ontologijų naudojimo privalumai • žinių struktūrizavimo palengvinimas naujose srityse • bibliotekoje saugomų komponentų pakartotinas naudojimas (išvengiant būtinumo kurti iš naujo) • tarpusavio sąveikos tarp skirtingų komponentų palengvinimas, išsiaiškinant atitikmenis tarp jų naudojamų terminų • intelektuali paieška apdorojant užklausas (t.y., automatiškai apibendrinant užklausas, surandant artimiausius dalinius atitikmenis)
 26. 26. MII 26 Loginių samprotavimų realizavimas • • • • • • • Neprieštaringumo tikrinimas Ryšių tarp ontologijų nustatymas Išvestų (netikėtų) sąryšių tikrinimas Ontologijų kūrimo pagalbinė priemonė Didelėms ontologijoms Kai ontologijos autorių yra daug Ontologijų integravimui ir bendram naudojimui
 27. 27. MII 27 Semantinio saityno kalbų stekas SWRL (taksonomijos) (identifikatoriai) http://projects.kmi.open.ac.uk/euclid/introduction/
 28. 28. MII 28 Agentų žymėjimo kalba DAML (http://www.daml.org/ , http://xml.coverpages.org/daml.html) • Buvo kurta pagal JAV DARPA užsakymą • Skirta: • • semantinės informacijos vaizdavimui kompiuteriams perskaitomu pavidalu, semantinės sąveikos tarp programinių agentų užtikrinimui (vietoj šiuo metu naudojamos XML sintaksinės sąveikos) • Suderinama su esamomis ir ateities Interneto technologijomis
 29. 29. MII 29 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/ka3/studer.pps
 30. 30. MII 30 Semantinio saityno panaudojimas Ypač greitai auganti rinka: • "Verslo su verslu sąveikos" (B2B) taikomosios sistemos • Agentais paremtos paslaugos • Semantinio saityno portalai • Žinių valdymo sistemos
 31. 31. MII 31 3. Ontologijos
 32. 32. MII 32 Ontologijų apibrėžimas • Ontologija - tai pasirinktos srities sąvokų visumos specifikavimas išreikštu pavidalu [“explicit specification of a conceptualization” T.R.Gruber 1993 m.]. • Ontologijos specifikuoja nagrinėjimo srities: • • • • Sąvokas, esybių (daiktų bei reiškinių) tipus Sąvokų hierarchijas, esybių tipų tarpusavio sąryšius, priklausomybes [Aksiomas, taisykles, dėsningumus apie esybių tipus ir sąryšius] [Pavyzdinius atvejus]
 33. 33. MII 33 Ontologijų sudėtingumo lygiai Deborah L. McGuinness. “Ontologies Come of Age”. In: D. Fensel, J. Hendler, H. Lieberman, W. Wahlster (eds.) The Semantic Web: Why, What, and How, MIT Press, 2001 www-ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontologies-come-of-age-mit-press-(with-citation).htm
 34. 34. MII 34 Ontologijų rūšys (pagal formalumą) • Neformalios (pvz., terminų katalogai) • Formalios • • • Aksiomatizuotos (pvz.: formalios mokslų teorijos, taisyklių ir freimų rinkiniai ekspertinėse sistemose, duomenų bazių koncepcinių schemų specifikacijos) Prototipais paremtos (terminologinės) Mišrios
 35. 35. MII 35 Ontologijų rūšys (pagal sudėtingumą) • “Lengvasvorės" ontologijos išreiškia: • • • • sąvokas elementarius tipus sąvokų hierarchiją sąryšius tarp sąvokų • “Sunkiasvorės" ontologijos papildomai išreiškia: • • • • Kardinalumo (elementų kiekio rinkinyje) apribojimus sąryšių klasifikaciją pakartotinius tvirtinimus galimybes manipuliuoti aksiomomis ir semantika, naudojant logikos formalizmus ir loginio išvedimo sistemas
 36. 36. MII 36 Ontologijų rūšys (pagal paskirtį) • žinių vaizdavimo ontologijos; • bendrosios ontologijos, visuotinai naudojamų sąvokų ontologijos; • aukščiausio lygio ontologijos, meta-ontologijos; • lingvistinės ontologijos; • nagrinėjimo sričių ontologijos; • užduočių ontologijos, metodų ontologijos, taikomųjų programų ontologijos; ir kt.
 37. 37. MII 37 Ontologijų specifikavimo kalbos • Tradicinės – CARIN, FLogic, LOOM, OCML, Ontolingua • Specializuotos – CycL (CyC ontologijai), GRAIL (medicininei ontologijai GALEN), NKRL (naratyvinių dokumentų semantiniam kontekstui aprašyti) • Saitynui skirtos– SHOE, XOL, OML, RDF ir RDF Schema, OIL, DAML+OIL, Web Ontology Language (OWL, OWL 2)
 38. 38. MII 38 Web Ontology Language (OWL 2) • OWL yra Semantinio saityno sudedamoji dalis; ją kūrė “W3C Web Ontology” darbo grupė DAML+OIL ontologijų kalbos pagrindu, vystoma nuo 2001 m. • OWL yra W3C konsorciumo rekomenduojama saityno ontologijų aprašymo kalba nuo 2004 m. • nuo 2009 m. W3C konsorciumas saityno ontologijų aprašymui rekomenduoja naudoti OWL 2 kalbą (OWL 2 tapo faktiniu saityno ontologijų kalbų standartu) http://www.w3.org/TR/owl2-primer/
 39. 39. MII 39 Ontologijų kūrimo priemonės • • • • • • Apollo LinkFactory® OILEd OntoEdit Ontolingua Server OntoSaurus • • • • • • OpenKnoME Protégé 4.3 SymOntoX WebODE WebOnto WebProtégé Stanfordo universitete sukurta priemonė. Laisvai platinama, plačiai naudojama (230 914 registruotų naudotojų), lengvai išplečiama (iki 150 000 freimų), suderinama su OWL 2. http://protege.stanford.edu Listing of 185 Ontology Building Tools: http://www.mkbergman.com/904/
 40. 40. MII [Protégé + TMTab]  XML(XTM)  TMNav 40
 41. 41. MII 41 WebProtégé http://webprotege.stanford.edu/ Pavyzdys: ontologija „Bibliotekos ir informacijos mokslas“ webprotege.stanford.edu/#Edit:projectId=19fca821-7cfd-402a-af63-376a361c4bfe
 42. 42. MII 42 Automatinis ontologijų kūrimas • Daugybės ontologijų sudarymo poreikis • Ontologijų inžinerijos sudėtingumas ir darbaimlumas • Mašininio mokymosi panaudojimas ontologijų kūrimui • Ontologijų automatinis generavimas esamiems informacijos ištekliams ("rekonstruojanti inžinerija“, semantinis anotavimas)
 43. 43. MII 43 Ontologijų evoliucionavimas • Pasaulis nuolat keičiasi (naujos veiklos, naujos organizacijų struktūros, nauji produktai ir paslaugos, …) • Ontologijos turi atspindėti šiuos pokyčius (naujos [ar nereikalingomis tampančios] sąvokos ir sąryšiai, naujos sąvokų prasmės) • Ontologijų palaikymo svarba (taikomųjų programinių sistemų veikimo kokybės priklausymas nuo naudojamų ontologijų „šviežumo“)
 44. 44. MII 44 Ontologijų bibliotekos Internete • DAML ontologijų biblioteka http://www.daml.org/ontologies/ • Atviros biologijos ir biomedicinos ontologijos http://www.obofoundry.org/ • ... • Protégé ontologijų biblioteka http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Protege_Ontology_Library • Paieška daugiau nei 10 000 ontologijų (!) http://swoogle.umbc.edu/
 45. 45. MII 45 Esamos ontologijų taikymų sritys • informacijos mokslas, bibliotekininkystė; profesinės terminijos standartizavimas; • [matematinė] lingvistika; natūralios kalbos generavimas; • ontologijomis pagrįsta programinių sistemų sąveika; • duomenų bazių koncepcinės schemos, koncepcinis modeliavimas; • žinių inžinerija, žinių bazių sistemos; • brokeriai bei kitókios informacijos paieškos sistemos, pagrįstos ontologijomis; • korporacinis žinių valdymas; …
 46. 46. MII 46 Pagrindinės ontologijų rūšys Aukščiausio lygio ontologijos Taikomųjų sričių ontologijos Užduočių ontologijos Taikomųjų sistemų ontologijos N. Guarino. Formal Ontology and Information Systems. In: N. Guarino (ed.), Formal Ontology in Information Systems. Proceedings of FOIS’98, Trento, Italy, June 1998. IOS Press, pp. 3-15 http://www.loa.istc.cnr.it/Papers/FOIS98.pdf
 47. 47. MII 47 Pagrindinės ontologijų rūšys (tęsinys) • Aukščiausio lygio ontologijos (ALO) aprašo bendriausias sąvokas (pvz. erdvė, laikas, objektas, įvykis, veiksmas, ir kt.), nepriklausomas nuo konkrečios problemos ar srities. • Taikomųjų sričių ontologijos aprašo konkrečių sričių žodynus (pvz. medicina, automobiliai), specializuodamos terminus, įvestus aukščiausio lygio ontologijose • Užduočių ontologijos aprašo konkrečių užduočių ar veiklų žodynus (irgi specializuojant ALO terminus). • Taikymų ontologijos aprašo sąvokas, kurios yra tiek taikomųjų sričių, tiek užduočių ontologijų specializacija. Dažnai šios sąvokos atitinka roles kurias atlieka tam tikros taikomosios srities esybės vykdydamos tam tikrą veiklą.
 48. 48. MII 48 Pagrindinės ontologijų rūšys (tęsinys) Žinių vaizdavimo meta-ontologijos Aukščiausio lygio Lingvistinės ontologijos ontologijos Taikomųjų sričių ontologijos Užduočių ontologijos Taikomųjų sistemų ontologijos
 49. 49. MII 49 Žinių vaizdavimo meta-ontologijos • • • • Pirmos eilės predikatų logika Freimų logika UML (universali modeliavimo kalba) Temų žemėlapiai
 50. 50. MII 50 Aukščiausio lygio ontologijos • N.Guarino grupės “Top Level of Particulars” • J.F.Sowa’os “Top Level Ontology” http://www.jfsowa.com/ontology/toplevel.htm • Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) http://www.ontologyportal.org/ • SUO IFF Foundation Ontology http://suo.ieee.org/IFF/ • WordNet top level ontology • Upper Cyc • • • Apie 3 000 bendražmogiškų žinių sąvokų Sąvokos grupuojamos į mikro teorijas Naujausia atvira versija – Open Cyc v4.0 (2012.10.08) http://www.opencyc.com/
 51. 51. MII SUMO (http://www.ontologyportal.org/) 51
 52. 52. MII J.F.Sowa’os „Aukščiausio lygio ontologija“ (http://www.jfsowa.com/ontology/toplevel.htm) 52
 53. 53. MII SUO IFF ontologija (http://suo.ieee.org/IFF/) 53
 54. 54. MII 54 Cyc Knowledge Base CYC žinių bazė Cyc contains: 17,000 Predicates Thing Intangible Individual Thing Sets Relations Space 400,000 Concepts 5,000,000 Assertions Physical Objects Living Things Ecology Natural Geography Political Geography Weather Earth & Solar System Paths Human Anatomy & Physiology Partially Tangible Thing Events Scripts Artifacts Actors Actions Movement State Change Dynamics Plants Temporal Thing Logic Math Borders Geometry Plans Goals Physical Agents Animals Emotion Human Products Conceptual Perception Behavior & Devices Works Belief Actions Vehicles Buildings Weapons Spatial Thing Spatial Paths Materials Parts Statics Life Forms Human Beings Human Artifacts Represented in: • First Order Logic • Higher Order Logic Time • Modal Logic Agents • Context Logic Organization • Micro-theories Organizational Plans Agent Organizations Social Behavior Mechanical Software Social & Electrical Literature Language Relations, Devices Works of Art Culture Organizational Actions Social Activities Human Activities Business & Commerce Purchasing Shopping Types of Organizations Politics Warfare Sports Recreation Entertainment Transportation & Logistics Human Organizations Nations Governments Geo-Politics Professions Occupations Travel Communication Everyday Living Law Business, Military Organizations General Knowledge about Various Domains Specific data, facts, and observations 54 http://videolectures.net/bsciw08_lenat_bsw/
 55. 55. MII 55 CYC žinių bazė http://videolectures.net/bsciw08_lenat_bsw/
 56. 56. MII 56 Lingvistinės ontologijos • CoreLex, EDR Electronic Dictionary, Goi-Taikei (GT) • Mikrokosmos • The Generalized Upper Model http://www.darmstadt.gmd.de/publish/komet/gen-um/newUM.html • SENSUS http://www.isi.edu/natural- language/projects/ONTOLOGIES.html • WordNet http://wordnet.princeton.edu Turi 118 000 žodžių formų ir 90 000 žodžių reikšmių • Žodžiai kategorizuojami į daiktavardžius, veiksmažodžius, būdvardžius, prieveiksmius • Išreiškiami semantiniai sąryšiai tarp žodžių reikšmių (sinonimai, antonimai, IS_A, PART_OF sąryšiai) • EuroWordNet http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
 57. 57. MII WordNet (http://wordnet.princeton.edu) 57
 58. 58. MII 58 WordNet (http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webw) http://www.visualthesaurus.com/
 59. 59. MII 59 WordNet vizuali versija (http://www.visuwords.com/)
 60. 60. MII 60 Pagrindinės ontologijų rūšys (tęsinys) Žinių vaizdavimo meta-ontologijos Aukščiausio lygio Lingvistinės ontologijos ontologijos Taikomųjų sričių ontologijos Užduočių ontologijos Taikomųjų sistemų ontologijos
 61. 61. MII Taikomųjų sričių ontologijos – Įmonių ontologija (1) Veikla (Activity) Organizacija (Organisation) Strategija (Strategy) Prekyba (Marketing) Laikas (Time) 61 Veiklos specifikacija (Activity Specification), Vykdyti (Execute), Vykdoma veiklos specifikacija (Executed Activity Specification), Pradžios momentas (T-Begin), Pabaigos momentas (T-End), Pradinės sąlygos (PreConditions), Pasekmė (Effect), Veikėjas (Doer), Veiklos dalis (Sub-Activity), Valdžia (Authority), Veiklos valdytojas (Activity Owner), Įvykis (Event), Planas (Plan), Plano dalis (Sub-Plan), Planavimas (Planning), Proceso specifikacija (Process Specification), Sugebėjimas (Capability), Įgūdis (Skill), Išteklius (Resource), Išteklių paskirstymas (Resource Allocation), Išteklių pakaitalas (Resource Substitute). Asmuo (Person), Įrenginys (Machine), Akcinė bendrovė (Corporation), Partnerystė (Partnership), Partneris (Partner), Juridinė esybė (Legal Entity), Organizacijos padalinys (Organisational Unit), Valdyti (Manage), Įgalioti (Delegate), Valdymo grandis (Management Link), Teisinė nuosavybė (Legal Ownership), Neteisinė nuosavybė (Non-Legal Ownership), Nuosavybė (Ownership), Savininkas (Owner), Turtas (Asset), Sandėrio dalyvis (Stakeholder), Įdarbinimo sutartis (Employment Contract), Pajus (Share), Pajaus savininkas (Share Holder). Tiklas (Purpose), Turėti tikslą (Hold Purpose), Numatomas tiklas (Intended Purpose), Strateginis tikslas (Strategic Purpose), Siekis (Objective), Vizija(Vision), Pavedimas(Mission), Užduotis(Goal), Pagalbos siekis (Help Achieve), Strategija (Strategy), Strateginis planavimas (Strategic Planning), Strateginis veiksmas (Strategic Action), Sprendimas (Decision), Prielaida (Assumption), Kritinė prielaida (Critical Assumption), Nekritinė prielaida (Non-Critical Assumption), Įtakos veiksnys (Influence Factor), Kritinis įtakos veiksnys (Critical Influence Factor), Nekritinis įtakos veiksnys (Non-Critical Influence Factor), Kritinis sėkmės veiksnys (Critical Success Factor), Rizika (Risk). Pardavimas (Sale), Galimas pardavimas (Potential Sale), Skirta pardavimui (For Sale), Siūlymas parduoti (Sale Offer), Pardavėjas (Vendor), Faktinis pirkėjas (Actual Customer), Galimas pirkėjas (Potential Customer), Pirkėjas (Customer), Perpardavėjas (Reseller), Prekė (Product), Kainos klausìmas (Asking Price), Pardavimo kaina (Sale Price), Rinka (Market), Segmentavimo kintamasis (Segmentation Variable), Rinkos dalis (Market Segment), Rinkos tyrimas (Market Research), Rūšies ženklas (Brand Image), Ypatybė (Feature), Poreikis (Need), Rinkos poreikis (Market Need), Parama parduotant (Promotion), Konkurentas (Competitor). Laiko linija (Time Line), Laiko intervalas (Time Interval), Laiko momentas (Time Point). http://www.aiai.ed.ac.uk/project/enterprise/enterprise/ontology.html
 62. 62. MII Taikomųjų sričių ontologijos – Įmonių ontologija (2) 62 (Define-Class Legal-Entity (?X) "That which can enter into a legal contract. For the purposes of the Enterprise Ontology, this is equivalent to the union of Person, Corporation, and Partnership." :Iff-Def (And (Eo-Entity ?X) (Or (Person ?X) (Corporation ?X) (Partnership ?X))) :Axiom-Def (Partition Legal-Entity (Setof Person Corporation Partnership))) ________________________________________________________________ (Define-Class Purpose (?Purpose) "a State-Of-Affairs that is either 1) the Intended-Purpose of some Plan, or 2) in a Hold-Purpose relationship with some Actor" :Iff-Def (And (State-Of-Affairs ?Purpose) (Qua-Entity ?Purpose) (Or (Exists (?Plan) (Intended-Purpose ?Plan ?Purpose)) (Exists (?Actor) (Hold-Purpose ?Actor ?Purpose))))) http://www.aiai.ed.ac.uk/project/enterprise/enterprise/ontology.html
 63. 63. MII 63 Pagrindinės ontologijų rūšys (tęsinys) Žinių vaizdavimo meta-ontologijos Aukščiausio lygio Lingvistinės ontologijos ontologijos Taikomųjų sričių ontologijos Užduočių ontologijos Taikomųjų sistemų ontologijos
 64. 64. MII Užduočių ontologijos – Verslo procesų modeliavimo kalba 64 The Business Process Management Initiative (http://www.bpmi.org/) : • Business Process Modeling Language (BPML) • • • Verslo procesų modeliavimo kalba (BPML) yra verslo procesų ir juos palaikančių esybių abstraktus modelis. BPML apibrėžia formalų modelį abstraktiems ir vykdomiems procesams išreikšti, apimantį visus įmonių verslo procesus (tame tarpe įvairaus sudėtingumo veiklas, transakcijas bei jų kompensavimą, duomenų valdymą, konkuravimą, išimčių apdorojimą ir operacinę semantiką). BPML išreiškia ir gramatiką (XML schemos forma) įgalinančią išsaugoti ir keistis apibrėžimais heterogeninėse sistemose ir modeliavimo priemonėse. • Business Process Modeling Notation v.2.0
 65. 65. MII 65 BPML specifikacijoje apibrėžti veiklų tipai
 66. 66. MII 66 BPML specifikacijoje apibrėžta veiklų egzempliorių būsenų perėjimo diagrama
 67. 67. MII 67 Veiklų orkestravimas ir choreografija Choreografija Orkestravimas C. Bock. Introduction to the Business Process Definition Metamodel. OMG, 2008. http://www.omg.org/cgi-bin/doc?omg/08-06-32.pdf
 68. 68. MII 68 Pagrindinės ontologijų rūšys (tęsinys) Žinių vaizdavimo meta-ontologijos Aukščiausio lygio Lingvistinės ontologijos ontologijos Taikomųjų sričių ontologijos Užduočių ontologijos Taikomųjų sistemų ontologijos
 69. 69. Taikomųjų sistemų ontologijos – Įmonių inžinerijos ontologija MII 69 A.Čaplinskas, A.Lupeikienė, O.Vasilecas. Unified Enterprise engineering environment: ontological point of view. BalticDB&IS-2002 proceedings, Kluwer, 2002, 2 pav.: Functional entities execute Enterprise system aspects: FUNCTION / ACTIVITY Enterprise Enterprise System Business System Business Process Basic Process INFORMATION manipulates Business Entity Supporting Process models Information System Information manipulates Business Processing Information Process Object COMPUTERISATION Business Software System implements Application Program represents manipulates Software Business Object
 70. 70. MII 70 4. Semantinė paieška
 71. 71. MII 71 Semantinės paieškos apibrėžimas • Semantinė paieška – tai duomenų ieškojimas pasinaudojant informacija, gauta vykdant loginį išvedimą iš pateiktojoje užklausoje naudojamų terminų griežtai logiškai apibrėžtų reikšmių. (angl.: „The act of looking for data with the help of information inferred from some well-defined meaning of the data itself“). http://www.betaversion.org/~stefano/papers/semanticsearching.ppt
 72. 72. MII 72 Semantinės paieškos tikslai • Semantinė paieška (vykdoma saityne arba uždaroje sistemoje) siekia didinti paieškos tikslumą, suprantant (1) ieškančiojo intencijas ir (2) panaudotų terminų kontekstinę prasmę, ir to dėka generuojant tinkamesnius paieškos rezultatus. http://www.cse.iitb.ac.in/~cs621-2011/2011seminars/SEMANTIC%20SEARCH.ppt
 73. 73. MII 73 Semantinės paieškos pavyzdžiai Paieškos kriterijai: [[Category:Actor]] [[born in::Boston]] [[height::180cm]] [[Category:Actor]] [[height::>6 ft]] [[height::<7 ft]] [[born in::Boston]] OR [[born in::New York]] [[Category:Cities]] [[located in.member of::European Union]] http://ext.bn2vs.com/Semantic%20mapping%20with%20MediaWiki.pptx
 74. 74. MII 74 Paieška semantiniuose žemėlapiuose {{ #ask: [[Category:City]] [[located in::Germany]] | ?population | ?area#km² = Size in km² | ?coordinates | format=map }} http://ext.bn2vs.com/Semantic%20mapping%20with%20MediaWiki.pptx
 75. 75. MII 75 Semantinės paieškos priemonės http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_semantic_search_engines
 76. 76. MII Sveikatos srities semantinė paieškos priemonių pavyzdžiai  http://HealthLine.com o uses own taxonomy of > 250,000 health terms o thousands of Indian doctors and pharmacists  http://www.everydayhealth.com/ • Meta-data clusters; Topical clusters • Second most popular site after WebMD • http://righthealth.com/ o federated search engine o taxonomy of several million nodes o organized into a graph by using a combination of human operators and algorithms  http://MedStory.com o high-level categorizations or popular URLs o Purchased by Microsoft o http://health.msn.com http://units.sla.org/division/dpht/meetings/spring2010/PHTD2010Doszkocs.ppt 76
 77. 77. Ačiū už dėmesį ! Gal turite klausimų ?..
 78. 78. MII Konkrečios įmonės sistemos pavyzdys: VU MII PSIS skyrius 78 • veiklos sistemos priklausančios įmonės sistemai „VU MII PSIS“: • Pagrindinė veikla: • Mokslinė veikla (pagrindinės temos ir papildomų temų vykdymas) • Užsakomieji darbai • Konferencijų organizavimas • Pagalbinė veikla: • Doktorantų, magistrų ruošimas; Inventoriaus priežiūra ir kt.) • Informacinė sistema (IS) – tai, kas yra arba galėtų būti realizuota kaip kompiuterizuota IS.
 79. 79. MII 79 Veiklos sistema „Mokslinė veikla“ Veiklos sistemos Informacinės sistemos posistemiai Programinės sistemos Informacijos kaupimas, Aptarimas, Pristatymas MS Office, El. paštas, Paieškos Internete priemonės, Publikacijų DB – tinklalapis, Mokslininkų DB Publikacijos (esama mokslinė inf.), Diskusijos, Seminaras, Skelbimai, Reikalavimai, Nauja informacija (turinti versijas, tekstinė ir grafinė), Darbuotojai Galimos ateityje: Reikalavimų inžinerijos programinės priemonės, Skelbimų lenta, Kadrų DB, Virtualios konferenc. įranga, Interneto portalas, etc.
 80. 80. MII 80 Veiklos sistema „Konferencijų organizavimas“ Verslo sistemos posistemiai Informacinės sistemos Programinės sistemos Konkrečios rengiamos konferencijos Bendroji informacija, Konferencijos tinklalapis, dalyviai, biudžetas, MS Office, naujienos Elektroninis paštas, Konferencijos dalyvių DB – Dalyvių registravimo sistema Galimos ateityje: Straipsnių įteikimo ir recenzavimo sistema, Dokumentų DB, Biudžeto sistema
 81. 81. MII 81 Pagalbinė verslo sistema „Inventoriaus priežiūra“ Verslo sistemos posistemiai Informacinės sistemos Programinės sistemos – Žiniaraščiai MS Word Galimos ateityje: Darbų srautų sistema, Inventoriaus duomenų bazė

×