Lagar och regler

Sara Sjölund
Sara SjölundLärare um Rudbeckianska gymnasiet
Lagar, bestämmelser
och etiska regler
PUL, Upphovsrätt, Sekretess, Offentlighetsprincipen, Netikett mm.
1
PUL - Personuppgiftslagen
 Ny lag 1998
 Varför har vi lagen?
 Skydda din personliga integritet: ditt namn och personuppgifter (text och bild)
får ett spridas hur som helst.
 Reglera vilka uppgifter som får finnas i register
 Vem som får upprätta ett register (du har rätt att se vilka uppgifter som finns om
dig i ett register).
 Vem som får ta del av uppgifter i ett register
 Hur uppgifterna ska hanteras
2
PUL - Personuppgiftslagen
 Undantag:
 privat bruk
 journalistiskt ändamål
 Böter eller fängelse
 Datainspektionen
 Ser till att bl a PUL följs.
3
Offentlighetsprincipen
 Allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter.
 Får ej strida mot PUL.
 Sekretessbelagda handlingar (känsliga uppgifter).
 Gäller ej: bolag, företag, föreningar, stiftelser
 Om en allmän handling är hemlig beror det på att man vill skydda
följande:
 förbindelser med andra stater
 rikets säkerhet
 myndigheters ekonomi
 enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
 djur- och växtarter.
4
Upphovsrättslagen
 Skyddar texter, bilder, filmer, ritningar, konstverk och datorprogram mot
otillåten spridning.
 Upphovsmannens godkännande.
 Upphovsrätten uppstår vid skapandet.
 Gäller 70 år efter upphovsmannens död.
 Global lag.
 Registrering krävs ej.
5
Upphovsrättslagen
 Ändring 1 juli 2005 – kopiering av musik och film på internet.
 Ej tillåtet att:
 Kopiera datorprogram
 Kopiera hela böcker
 Dela musik/film på internet
 Ladda ner musik/film utan tillstånd från upphovsmannen
 Knäcka kopieringsspärr
6
Upphovsrätt
 Det är tillåtet att:
 Göra enstaka kopior av ett verk (t ex CD-skiva som du köpt) till dig själv, din
familj eller vänner.
 Lägga ut musik/bilder mm som du själv skapat.
 Ladda ner musik/filmer mm som är utlagt med upphovsmannens tillstånd.
7
Upphovsrättens två delar
 Ideell rätt:
 Rätt att namnges vid uppvisande av verket.
 Kan ej överlåtas.
 Ekonomisk rätt:
 Rätt att kontrollera vem som får tjäna pengar på ditt verk.
 Kan överlåtas.
8
Undvik att bryta mot
Upphovsrättslagen
 Använd bara eget material.
 Använd material märkt med CC-licens (Creative Commons).
 Fråga upphovsmannen.
9
 Ett sätt att märka sina verk (bilder, filmer, texter mm) för att visa för andra hur
dessa får användas.
 Söka efter CC-material i olika sökmotorer/websidor:
10
6 CC-licenser
 CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE
 CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE DELA LIKA
 CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR
 CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL
 CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA
 CREATIVE COMMONS: ATTRIBUTION ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR
11
Etiska regler
Netikett
 Skrivna och oskrivna regler.
 Etik och moral på internet: Netikett.
 Ta hänsyn till andra och visa respekt.
 Skriv kort
 Använd gemener (ej versaler)
 Undvik personangrepp
 Följ gällande lagar (PUL, upphovsrätt mm).
12
1 von 12

Más contenido relacionado

Más de Sara Sjölund

DispositionDisposition
DispositionSara Sjölund
1.7K views8 Folien
Writing lettersWriting letters
Writing lettersSara Sjölund
393 views6 Folien
Novel assignmentNovel assignment
Novel assignmentSara Sjölund
1.4K views12 Folien
Source criticismSource criticism
Source criticismSara Sjölund
2.1K views8 Folien

Más de Sara Sjölund(8)

DispositionDisposition
Disposition
Sara Sjölund1.7K views
Subject verb-agreementSubject verb-agreement
Subject verb-agreement
Sara Sjölund916 views
Writing lettersWriting letters
Writing letters
Sara Sjölund393 views
Novel assignmentNovel assignment
Novel assignment
Sara Sjölund1.4K views
Analysing literatureAnalysing literature
Analysing literature
Sara Sjölund684 views
Source criticismSource criticism
Source criticism
Sara Sjölund2.1K views
Holidays and high daysHolidays and high days
Holidays and high days
Sara Sjölund607 views
Bildbehandling och bildhanteringBildbehandling och bildhantering
Bildbehandling och bildhantering
Sara Sjölund495 views

Lagar och regler

 • 1. Lagar, bestämmelser och etiska regler PUL, Upphovsrätt, Sekretess, Offentlighetsprincipen, Netikett mm. 1
 • 2. PUL - Personuppgiftslagen  Ny lag 1998  Varför har vi lagen?  Skydda din personliga integritet: ditt namn och personuppgifter (text och bild) får ett spridas hur som helst.  Reglera vilka uppgifter som får finnas i register  Vem som får upprätta ett register (du har rätt att se vilka uppgifter som finns om dig i ett register).  Vem som får ta del av uppgifter i ett register  Hur uppgifterna ska hanteras 2
 • 3. PUL - Personuppgiftslagen  Undantag:  privat bruk  journalistiskt ändamål  Böter eller fängelse  Datainspektionen  Ser till att bl a PUL följs. 3
 • 4. Offentlighetsprincipen  Allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter.  Får ej strida mot PUL.  Sekretessbelagda handlingar (känsliga uppgifter).  Gäller ej: bolag, företag, föreningar, stiftelser  Om en allmän handling är hemlig beror det på att man vill skydda följande:  förbindelser med andra stater  rikets säkerhet  myndigheters ekonomi  enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden  djur- och växtarter. 4
 • 5. Upphovsrättslagen  Skyddar texter, bilder, filmer, ritningar, konstverk och datorprogram mot otillåten spridning.  Upphovsmannens godkännande.  Upphovsrätten uppstår vid skapandet.  Gäller 70 år efter upphovsmannens död.  Global lag.  Registrering krävs ej. 5
 • 6. Upphovsrättslagen  Ändring 1 juli 2005 – kopiering av musik och film på internet.  Ej tillåtet att:  Kopiera datorprogram  Kopiera hela böcker  Dela musik/film på internet  Ladda ner musik/film utan tillstånd från upphovsmannen  Knäcka kopieringsspärr 6
 • 7. Upphovsrätt  Det är tillåtet att:  Göra enstaka kopior av ett verk (t ex CD-skiva som du köpt) till dig själv, din familj eller vänner.  Lägga ut musik/bilder mm som du själv skapat.  Ladda ner musik/filmer mm som är utlagt med upphovsmannens tillstånd. 7
 • 8. Upphovsrättens två delar  Ideell rätt:  Rätt att namnges vid uppvisande av verket.  Kan ej överlåtas.  Ekonomisk rätt:  Rätt att kontrollera vem som får tjäna pengar på ditt verk.  Kan överlåtas. 8
 • 9. Undvik att bryta mot Upphovsrättslagen  Använd bara eget material.  Använd material märkt med CC-licens (Creative Commons).  Fråga upphovsmannen. 9
 • 10.  Ett sätt att märka sina verk (bilder, filmer, texter mm) för att visa för andra hur dessa får användas.  Söka efter CC-material i olika sökmotorer/websidor: 10
 • 11. 6 CC-licenser  CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE  CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE DELA LIKA  CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR  CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL  CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA  CREATIVE COMMONS: ATTRIBUTION ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR 11
 • 12. Etiska regler Netikett  Skrivna och oskrivna regler.  Etik och moral på internet: Netikett.  Ta hänsyn till andra och visa respekt.  Skriv kort  Använd gemener (ej versaler)  Undvik personangrepp  Följ gällande lagar (PUL, upphovsrätt mm). 12