Enneagram workshop

Sarah Neirinckx
Sarah Neirinckxassistent um het Ontwikkelingsinstituut
Het Enneagram
BLOOM - Sarah Neirinckx
Het Enneagram model
• Model voor persoonlijke ontwikkeling
• 9 basis types, elke nummer van het Enneagram staat voor één type
• Ieders van ons heft 1 basis type: je vindt jezelf wel een beetje terug in elk type maar
één type springt er uit, dit is dan jouw basis persoonlijkheidstype
• Elk type heeft een of twee vleugel(s)
• Het Enneagram plaats het menselijk gedrag door te gaan kijken naar welke
motivaties er achter het gedrag zitten
• Onze wereld visie en focus waarmee we naar de wereld kijken
BLOOM - Sarah Neirinckx
De 3 Centra
Buik -> autonomie-> woede
Hart -> erkenning -> schaamte
Hoofd -> zekerheid -> angst
• Het Enneagram bestaat uit 3 centers en elk center telt 3 types
• De 3 types van elk center hebben aspecten gemeenschappelijk
BLOOM - Sarah Neirinckx
De 9 ontwikkelings niveaus
1
2 GEZONDE LEVELS
3
4
5 AUTOMATISCHE PILOOT
6
7
8 ONGEZONDE LEVELS
9
BLOOM - Sarah Neirinckx
BUIKCENTRUM
AUTONOMIE / WOEDE
Focus: verzet en beheersing van de omgeving
Kwesties: agressie en repressie
Streven: autonomie
Onderliggend gevoel: woede
8. UITEN VAN WOEDE
9. PASSIEF/AGRESSIEVE WOEDE
1. ERGERNIS/BEHEERSTE WOEDE
BLOOM - Sarah Neirinckx
HARTCENTRUM
ERKENNING / SCHAAMTE
Focus: liefde voor het valse zelfbeeld
Kwesties: identiteit en vijandigheid
Streven: aandacht
Onderliggend gevoel: schaamte
2. ERKENNING DOOR HELPEN EN GEVEN
3. ERKENNING DOOR SUCCES
4. ERKENNING DOOR UNIEK ZIJN
BLOOM - Sarah Neirinckx
HOOFDCENTRUM
ZEKERHEID / ANGST
Focus: strategieën en overtuigingen
Kwesties: onzekerheid en ongerustheid
Streven: zekerheid
Onderliggend gevoel: angst
5. zekerheid door kennis en analyse
6. zekerheid door voorbereiding
7. zekerheid in de opties en de veelheid
BLOOM - Sarah Neirinckx
De 9 types
1. De deugdzame hervormer
2. De zorgende adviseur
3. De succesvolle presteerder
4. De romantische individualist
5. De onderzoekende denker
6. De loyale bewaker
7. De entertainende Optimist
8. De beschermende uitdager
9. De Vreedzame Bemiddelaar
9 ontwikkelingsniveaus
3 verschijningsvormen per type (dominant instinct)
2 mogelijke vleugels per type
2 verbindingslijnen per type
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 8: De beschermende uitdager
Focus: Krachtverhoudingen
Drijfveer: Bepalen voor de andere mij bepaalt
Aansluiting met de wereld : Strijden
Algemene kenmerken:
Assertief, sterk, durven experimenteren, impactvol, strijdlustig, intense en direct,
zelfverzekerd, no nonsens, dominant, durven confronteren en intimideren, beschermend
Sterke punten
Natuurlijke leider, rots in de branding, tomeloze energie, kunnen empoweren,
grootmoedig, inspirerend, levendig
Overtuiging: Je moet sterk zijn om te overleven
Motivatie:
• Towards: zelf voorziend en sterk, een impact op de wereld hebben.
• Away from: zwak zijn, kwetsbaarheid ten kosten van anderen.
Groei kans: Zwakte of kwetsbaarheid tonen is een teken van sterkte
In contact komen met hart
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 8: De beschermende uitdager
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 9: De vreedzame bemiddelaar
Focus: Punten van overeenkomst / positie en/of gezichtspunt van de anderen
Drijfveer: Eenheid en innerlijke rust
Aansluiting met de wereld: Overeenstemming / eensgezindheid / verbondenheid
Algemene kenmerken:
Rustig, receptief, gelijkmatig, inschikkelijk, versmelten met de omgeving,
ongedwongen, conflictvermijdend, aanvaardend, koppig, apatisch
Sterke punten:
Geduldig, innerlijke stabiliteit, zien de anderen en beluisteren hen, bouwen bruggen,
bemiddelen, brengen rust
Overtuiging: Alles komt inorde. Alles heeft zijn waarde
Motivatie
• Towards: vrede behouden, versmelten met de anderen
• Away from: conflict
Groei kans: Terug in contact komen met eigen passie.
Uiten van eigen mening – positie kiezen
Op een gezonde manier in conflict gaan, waardoor er innerlijke rust komt
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 9: De vreedzame bemiddelaar
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 1: De deugdzame hervormer
Focus: Wat is er fout, wat is er juist? Innerlijke standaard voor perfectie
Drijfveer: Zich zelf en anderen verbeteren
Aansluiting met de wereld: Beheersing
Algemene kenmerken:
Gestructureerd, praktisch, perfectionistisch, beheerst, idealistisch, kritisch, oordelend,
ordelijk, moreel, kompas, verantwoordelijk, principieel, eigen normen en waarden
Sterke punten:
Consistent, integer, correct, afwerken, oog voor detail, planmatig, optimaliseert, fine
tuning.
Overtuiging: There is a right way. Let me show you
Motivatie:
• Towards: zaken juist doen. Zich zelf en anderen verbeteren
• Away from: fouten maken
Groei kans: Leren genieten en minder meten
“het is goed genoeg”
Juist volgens wiens criteria?
Moeten ? BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 1: De deugdzame hervormer
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 2: De zorgende adviseur
Focus: Behoeften/ wat anderen willen. Hoe krijg ik hun erkenning/goedkeuring
Drijfveer: Erkenning door hulp en advies
Aansluiting met de wereld: Dienstbaarheid
Algemene kenmerken
Zorgzaam, wil helpen, warm, waarderend, vrijgevig, hartelijk, behagend, demostratief,
bezitterig, altijd in de weer
Sterke punten
Toegewijd, gevend, creeëren gezelligheid, liefdevol, behulpzaam, anticiperen op
behoefte van anderen
Overtuiging: Relaties zijn het belangrijkste. Ik steun anderen. Indien zij die ik lief heb
gelukkig zijn ben ik dat ook.
Motivatie
• Toward: gewaardeerd worden. Anderen hebben mij nodig
• Away from: gezien worden als behoeftig
Groei kans
Geven zonder nadenken of zonder iets terug te verwachten, eigen behoeften
(h)erkennen
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 2: De zorgende adviseur
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 3: De Succesvolle Presteerder
Focus: Succes: “de beste zijn”. Taken , doelen , erkenning
Drijfveer: Bewierookt worden
Aansluiting met de wereld: Efficiëntie
Algemene kenmerken:
Pragmatisch, gedreven, imagobewust en verfijnd, materialistisch,
doelgericht, competent, charmant, prestatiegericht, flexibel
Sterke punten:
Anderen stimuleren tot sterke prestaties, ambitieus, zelfvetrouwen, sterke
uitstraling, gericht op succes
Overtuiging: De wereld houdt van winnaars. Mijn waarde hangt af van
wat ik doe
Motivatie
• Towards: succesvol lijken en zijn. Hard werke. Leidinggeven. Winnen
• Away from: mislukken
Groei kans
‘zijn’ ipv doen, authenticiteit laten zien, “de beste” volgens wie?
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 3: De Succesvolle Presteerder
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 4: De Romantische Individualist
Focus: Wat mis ik? Het verleden , de toekomst, de afwezige
Drijfveer: Zich onderscheiden
Aansluiting met de wereld: Emotionele intensiteit
Algemene kenmerken:
Sensitief, ontvankelijk, introspectief, hartstochtelijk, romantisch, orgineel, geestig,
fantasierijk, expressief, ups-and-downs, individualist, dramatisch
Sterke punten:
Intuïtief, creatief, emotioneel intelligent, inspireren anderen om in contact te komen
met hun gevoel, diepgang.
Overtuiging:
Gevoelens en authentiek zijn zijn het belangrijkste
Motivatie
• Towards: uniek zijn, de betekenis van het leven vinden
• Away from: gewoon zijn
Groei kans
Gemis aanvaarden, in het hier en nu leven en aanvaarden wat nu is wat heb je met
anderen mensen gemeen
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 4: De Romantische Individualist
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 5: De Onderzoekende Denker
Focus: Observatie, gevoelens loskoppelen om te kunnen observeren, denken
Drijfveer: onafhankelijkheid
Aansluiting met de wereld: begrijpen
Algemene kenmerken:
Gefocust, leergierig, expert, scherpzinnig, onderzoekend, zich terugtrekkend in hoofd,
minimalitisch, compartimenteren wereld, uitgestelde emoties, kennisjacht
Sterke punten:
Visionair, wil begrijpen, objectief, zeer geconcentreerd, doorgronden van complexiteit,
begrijpen het geheel en samenstellende delen, soberheid is troef
Overtuiging: Denken is de hoogste waarde. Ik kan enkel op mezelf vertrouwen
Motivatie
• Towards: weten, begrijpen, zelf voorziende zijn
• Away from: het antwoord niet weten, voor gek staan
Groei kans:
Zich openstellen voor buitenwereld en relaties, doen vs conceptualiseren
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 5: De Onderzoekende Denker
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 6: De Loyale Bewaker
Focus: Gevaren
Drijfveer: Zekerheid door voorbereiding en de anderen
Aansluiting met de wereld: twijfel
Algemene kenmerken:
Betrouwbaar, relativerende humor, risico’s evaluerend, behoedzaam, gelovend en
twijfelend, loyaal, pessimistisch, test autoriteit, achterdochtig
Sterke punten:
Moedig, toegewijd, vooruitziend, doorziet uiterlijke schijn, geëngageerd, steunt
anderen, volhardend, methodische benadering van problemen
Overtuiging: Er schuilt gevaar achter dagdagelijkse voorkomens
Motivatie
• Towards: zekerheid
• Away from: voorkomen van twijfel door goedkeuring, vragen of confrontatie
Groei kans:
Vertrouwen op innerlijke leiding (vs comité)
Gevaar en risico’s relativeren
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 6: De Loyale Bewaker
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 7: De entertainende optimist
Focus: Mogelijkheden / opties /plezier
Drijfveer: Genot en vrijheid
Aansluiting met de wereld: positief herkaderen
Algemene kenmerken:
Snel enthousiast, optimistisch, gretig, snel contact leggen, toekomstgericht,
avontuurlijk, zoekt afwisseling, generalist, veelzijdig, praatlustig, houdt opties open,
snel afgeleid, levenslustig
Sterke punten:
Snelle denker, entertainer, speels en spontaan, vrolijk, genietend van alles, legt
verbanden, creëert systheses, vernieuwend, brainstormers
Overtuiging:Het leven is een banquet. Verken het allemaal
Motivatie
• Towards: gelukkig zijn, leuke dingen plannen, bijdrage aan de wereld
• Away from: pijn en lijden
Groei kans: Pijn aanvaarden
Tevreden zijn met wat nu is, in contact komen met diepere gevoelns en engagement
BLOOM - Sarah Neirinckx
Type 7: De entertainende optimist
BLOOM - Sarah Neirinckx
1 von 26

Recomendados

Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk model von
Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk modelHet Enneagram als ontwikkel en samenwerk model
Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk modelDaMeul
1.9K views59 Folien
Enneagram workshop von
Enneagram workshopEnneagram workshop
Enneagram workshopSarah Neirinckx
801 views26 Folien
Enneagram HRM Kennisnetwerk 23-04-2009 von
Enneagram HRM Kennisnetwerk 23-04-2009Enneagram HRM Kennisnetwerk 23-04-2009
Enneagram HRM Kennisnetwerk 23-04-2009Dave Stoeten
803 views25 Folien
Mdi workshop in het kort von
Mdi workshop in het kortMdi workshop in het kort
Mdi workshop in het kortJos van de Werken
344 views18 Folien
De Kern van je kwaliteiten - Sterke punten! von
De Kern van je kwaliteiten - Sterke punten! De Kern van je kwaliteiten - Sterke punten!
De Kern van je kwaliteiten - Sterke punten! TeSsA FaBeR
2.5K views61 Folien
Sessie 41 Strategieën om je werk te organiseren von
Sessie 41 Strategieën om je werk te organiserenSessie 41 Strategieën om je werk te organiseren
Sessie 41 Strategieën om je werk te organiserenVereniging Vlaamse Jeugddiensten
469 views28 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Regie in eigen hand, Ludo Daems von
Regie in eigen hand, Ludo DaemsRegie in eigen hand, Ludo Daems
Regie in eigen hand, Ludo DaemsINK Utrecht
812 views28 Folien
Keuzes maken von
Keuzes makenKeuzes maken
Keuzes makenwelvdf
381 views1 Folie
Kernkwadranten von
KernkwadrantenKernkwadranten
KernkwadrantenSarah Neirinckx
4.7K views23 Folien
De Sturende Rol Van Emoties von
De Sturende Rol Van EmotiesDe Sturende Rol Van Emoties
De Sturende Rol Van EmotiesMaarten Tromp
716 views94 Folien
DISC type's_kenmerken von
DISC type's_kenmerkenDISC type's_kenmerken
DISC type's_kenmerkenBeing Authentic
4.2K views20 Folien
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011 von
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011IngridToet
2.3K views49 Folien

Was ist angesagt?(11)

Similar a Enneagram workshop

YourCoach Café met Sandra De Clercq over het Enneagram von
YourCoach Café met Sandra De Clercq over het EnneagramYourCoach Café met Sandra De Clercq over het Enneagram
YourCoach Café met Sandra De Clercq over het EnneagramYourCoach BVBA
3.5K views27 Folien
PP moedige gesprekken von
PP moedige gesprekkenPP moedige gesprekken
PP moedige gesprekkenRob Marrevee
175 views12 Folien
Workshop action type en mentaal begeleiden von
Workshop action type en mentaal begeleidenWorkshop action type en mentaal begeleiden
Workshop action type en mentaal begeleidenTon Kallenberg
4K views38 Folien
Profiel Edwin de Nies von
Profiel Edwin de NiesProfiel Edwin de Nies
Profiel Edwin de Nies@Win De Nies
246 views8 Folien
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck) von
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)Wendy Claes
780 views46 Folien
Coachen met het enneagram von
Coachen met het enneagramCoachen met het enneagram
Coachen met het enneagramPeter Plusquin
1.9K views54 Folien

Similar a Enneagram workshop(20)

YourCoach Café met Sandra De Clercq over het Enneagram von YourCoach BVBA
YourCoach Café met Sandra De Clercq over het EnneagramYourCoach Café met Sandra De Clercq over het Enneagram
YourCoach Café met Sandra De Clercq over het Enneagram
YourCoach BVBA3.5K views
Workshop action type en mentaal begeleiden von Ton Kallenberg
Workshop action type en mentaal begeleidenWorkshop action type en mentaal begeleiden
Workshop action type en mentaal begeleiden
Ton Kallenberg4K views
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck) von Wendy Claes
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
Hoe zit ik aan het stuur van mijn onderneming (Katleen Van Speybroeck)
Wendy Claes780 views
Typologie schema's von Time2Assist
Typologie schema'sTypologie schema's
Typologie schema's
Time2Assist348 views
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012 von CoendeVries
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
CoendeVries378 views
Hoogbegaafd, Creatief En Hooggevoelig von Frank de Mink
Hoogbegaafd, Creatief En HooggevoeligHoogbegaafd, Creatief En Hooggevoelig
Hoogbegaafd, Creatief En Hooggevoelig
Frank de Mink9.7K views
Hoogbegaafden op het werk - Hoe haal je ze eruit en hoe haal je er meer uit? von Dialogues House
Hoogbegaafden op het werk - Hoe haal je ze eruit en hoe haal je er meer uit? Hoogbegaafden op het werk - Hoe haal je ze eruit en hoe haal je er meer uit?
Hoogbegaafden op het werk - Hoe haal je ze eruit en hoe haal je er meer uit?
Dialogues House1.1K views
Innovatie atelier ncj-workshop veranderkunde-20141009-HenkjanWerkt von Henkjan Werkt
Innovatie atelier ncj-workshop veranderkunde-20141009-HenkjanWerktInnovatie atelier ncj-workshop veranderkunde-20141009-HenkjanWerkt
Innovatie atelier ncj-workshop veranderkunde-20141009-HenkjanWerkt
Henkjan Werkt2.1K views
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to ChangeTeamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo1.7K views
Hc brillen en gehechtheid von annekesomers
Hc brillen en gehechtheidHc brillen en gehechtheid
Hc brillen en gehechtheid
annekesomers400 views
131003 psychologie en projectmanagement ss von G.W. Woelders
131003 psychologie en projectmanagement ss131003 psychologie en projectmanagement ss
131003 psychologie en projectmanagement ss
G.W. Woelders2.1K views
Partner in Business, vaardigheid en attitude von Angela van de Loo
Partner in Business, vaardigheid en attitudePartner in Business, vaardigheid en attitude
Partner in Business, vaardigheid en attitude
Angela van de Loo533 views

Enneagram workshop

 • 1. Het Enneagram BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 2. Het Enneagram model • Model voor persoonlijke ontwikkeling • 9 basis types, elke nummer van het Enneagram staat voor één type • Ieders van ons heft 1 basis type: je vindt jezelf wel een beetje terug in elk type maar één type springt er uit, dit is dan jouw basis persoonlijkheidstype • Elk type heeft een of twee vleugel(s) • Het Enneagram plaats het menselijk gedrag door te gaan kijken naar welke motivaties er achter het gedrag zitten • Onze wereld visie en focus waarmee we naar de wereld kijken BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 3. De 3 Centra Buik -> autonomie-> woede Hart -> erkenning -> schaamte Hoofd -> zekerheid -> angst • Het Enneagram bestaat uit 3 centers en elk center telt 3 types • De 3 types van elk center hebben aspecten gemeenschappelijk BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 4. De 9 ontwikkelings niveaus 1 2 GEZONDE LEVELS 3 4 5 AUTOMATISCHE PILOOT 6 7 8 ONGEZONDE LEVELS 9 BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 5. BUIKCENTRUM AUTONOMIE / WOEDE Focus: verzet en beheersing van de omgeving Kwesties: agressie en repressie Streven: autonomie Onderliggend gevoel: woede 8. UITEN VAN WOEDE 9. PASSIEF/AGRESSIEVE WOEDE 1. ERGERNIS/BEHEERSTE WOEDE BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 6. HARTCENTRUM ERKENNING / SCHAAMTE Focus: liefde voor het valse zelfbeeld Kwesties: identiteit en vijandigheid Streven: aandacht Onderliggend gevoel: schaamte 2. ERKENNING DOOR HELPEN EN GEVEN 3. ERKENNING DOOR SUCCES 4. ERKENNING DOOR UNIEK ZIJN BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 7. HOOFDCENTRUM ZEKERHEID / ANGST Focus: strategieën en overtuigingen Kwesties: onzekerheid en ongerustheid Streven: zekerheid Onderliggend gevoel: angst 5. zekerheid door kennis en analyse 6. zekerheid door voorbereiding 7. zekerheid in de opties en de veelheid BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 8. De 9 types 1. De deugdzame hervormer 2. De zorgende adviseur 3. De succesvolle presteerder 4. De romantische individualist 5. De onderzoekende denker 6. De loyale bewaker 7. De entertainende Optimist 8. De beschermende uitdager 9. De Vreedzame Bemiddelaar 9 ontwikkelingsniveaus 3 verschijningsvormen per type (dominant instinct) 2 mogelijke vleugels per type 2 verbindingslijnen per type BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 9. Type 8: De beschermende uitdager Focus: Krachtverhoudingen Drijfveer: Bepalen voor de andere mij bepaalt Aansluiting met de wereld : Strijden Algemene kenmerken: Assertief, sterk, durven experimenteren, impactvol, strijdlustig, intense en direct, zelfverzekerd, no nonsens, dominant, durven confronteren en intimideren, beschermend Sterke punten Natuurlijke leider, rots in de branding, tomeloze energie, kunnen empoweren, grootmoedig, inspirerend, levendig Overtuiging: Je moet sterk zijn om te overleven Motivatie: • Towards: zelf voorziend en sterk, een impact op de wereld hebben. • Away from: zwak zijn, kwetsbaarheid ten kosten van anderen. Groei kans: Zwakte of kwetsbaarheid tonen is een teken van sterkte In contact komen met hart BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 10. Type 8: De beschermende uitdager BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 11. Type 9: De vreedzame bemiddelaar Focus: Punten van overeenkomst / positie en/of gezichtspunt van de anderen Drijfveer: Eenheid en innerlijke rust Aansluiting met de wereld: Overeenstemming / eensgezindheid / verbondenheid Algemene kenmerken: Rustig, receptief, gelijkmatig, inschikkelijk, versmelten met de omgeving, ongedwongen, conflictvermijdend, aanvaardend, koppig, apatisch Sterke punten: Geduldig, innerlijke stabiliteit, zien de anderen en beluisteren hen, bouwen bruggen, bemiddelen, brengen rust Overtuiging: Alles komt inorde. Alles heeft zijn waarde Motivatie • Towards: vrede behouden, versmelten met de anderen • Away from: conflict Groei kans: Terug in contact komen met eigen passie. Uiten van eigen mening – positie kiezen Op een gezonde manier in conflict gaan, waardoor er innerlijke rust komt BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 12. Type 9: De vreedzame bemiddelaar BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 13. Type 1: De deugdzame hervormer Focus: Wat is er fout, wat is er juist? Innerlijke standaard voor perfectie Drijfveer: Zich zelf en anderen verbeteren Aansluiting met de wereld: Beheersing Algemene kenmerken: Gestructureerd, praktisch, perfectionistisch, beheerst, idealistisch, kritisch, oordelend, ordelijk, moreel, kompas, verantwoordelijk, principieel, eigen normen en waarden Sterke punten: Consistent, integer, correct, afwerken, oog voor detail, planmatig, optimaliseert, fine tuning. Overtuiging: There is a right way. Let me show you Motivatie: • Towards: zaken juist doen. Zich zelf en anderen verbeteren • Away from: fouten maken Groei kans: Leren genieten en minder meten “het is goed genoeg” Juist volgens wiens criteria? Moeten ? BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 14. Type 1: De deugdzame hervormer BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 15. Type 2: De zorgende adviseur Focus: Behoeften/ wat anderen willen. Hoe krijg ik hun erkenning/goedkeuring Drijfveer: Erkenning door hulp en advies Aansluiting met de wereld: Dienstbaarheid Algemene kenmerken Zorgzaam, wil helpen, warm, waarderend, vrijgevig, hartelijk, behagend, demostratief, bezitterig, altijd in de weer Sterke punten Toegewijd, gevend, creeëren gezelligheid, liefdevol, behulpzaam, anticiperen op behoefte van anderen Overtuiging: Relaties zijn het belangrijkste. Ik steun anderen. Indien zij die ik lief heb gelukkig zijn ben ik dat ook. Motivatie • Toward: gewaardeerd worden. Anderen hebben mij nodig • Away from: gezien worden als behoeftig Groei kans Geven zonder nadenken of zonder iets terug te verwachten, eigen behoeften (h)erkennen BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 16. Type 2: De zorgende adviseur BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 17. Type 3: De Succesvolle Presteerder Focus: Succes: “de beste zijn”. Taken , doelen , erkenning Drijfveer: Bewierookt worden Aansluiting met de wereld: Efficiëntie Algemene kenmerken: Pragmatisch, gedreven, imagobewust en verfijnd, materialistisch, doelgericht, competent, charmant, prestatiegericht, flexibel Sterke punten: Anderen stimuleren tot sterke prestaties, ambitieus, zelfvetrouwen, sterke uitstraling, gericht op succes Overtuiging: De wereld houdt van winnaars. Mijn waarde hangt af van wat ik doe Motivatie • Towards: succesvol lijken en zijn. Hard werke. Leidinggeven. Winnen • Away from: mislukken Groei kans ‘zijn’ ipv doen, authenticiteit laten zien, “de beste” volgens wie? BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 18. Type 3: De Succesvolle Presteerder BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 19. Type 4: De Romantische Individualist Focus: Wat mis ik? Het verleden , de toekomst, de afwezige Drijfveer: Zich onderscheiden Aansluiting met de wereld: Emotionele intensiteit Algemene kenmerken: Sensitief, ontvankelijk, introspectief, hartstochtelijk, romantisch, orgineel, geestig, fantasierijk, expressief, ups-and-downs, individualist, dramatisch Sterke punten: Intuïtief, creatief, emotioneel intelligent, inspireren anderen om in contact te komen met hun gevoel, diepgang. Overtuiging: Gevoelens en authentiek zijn zijn het belangrijkste Motivatie • Towards: uniek zijn, de betekenis van het leven vinden • Away from: gewoon zijn Groei kans Gemis aanvaarden, in het hier en nu leven en aanvaarden wat nu is wat heb je met anderen mensen gemeen BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 20. Type 4: De Romantische Individualist BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 21. Type 5: De Onderzoekende Denker Focus: Observatie, gevoelens loskoppelen om te kunnen observeren, denken Drijfveer: onafhankelijkheid Aansluiting met de wereld: begrijpen Algemene kenmerken: Gefocust, leergierig, expert, scherpzinnig, onderzoekend, zich terugtrekkend in hoofd, minimalitisch, compartimenteren wereld, uitgestelde emoties, kennisjacht Sterke punten: Visionair, wil begrijpen, objectief, zeer geconcentreerd, doorgronden van complexiteit, begrijpen het geheel en samenstellende delen, soberheid is troef Overtuiging: Denken is de hoogste waarde. Ik kan enkel op mezelf vertrouwen Motivatie • Towards: weten, begrijpen, zelf voorziende zijn • Away from: het antwoord niet weten, voor gek staan Groei kans: Zich openstellen voor buitenwereld en relaties, doen vs conceptualiseren BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 22. Type 5: De Onderzoekende Denker BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 23. Type 6: De Loyale Bewaker Focus: Gevaren Drijfveer: Zekerheid door voorbereiding en de anderen Aansluiting met de wereld: twijfel Algemene kenmerken: Betrouwbaar, relativerende humor, risico’s evaluerend, behoedzaam, gelovend en twijfelend, loyaal, pessimistisch, test autoriteit, achterdochtig Sterke punten: Moedig, toegewijd, vooruitziend, doorziet uiterlijke schijn, geëngageerd, steunt anderen, volhardend, methodische benadering van problemen Overtuiging: Er schuilt gevaar achter dagdagelijkse voorkomens Motivatie • Towards: zekerheid • Away from: voorkomen van twijfel door goedkeuring, vragen of confrontatie Groei kans: Vertrouwen op innerlijke leiding (vs comité) Gevaar en risico’s relativeren BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 24. Type 6: De Loyale Bewaker BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 25. Type 7: De entertainende optimist Focus: Mogelijkheden / opties /plezier Drijfveer: Genot en vrijheid Aansluiting met de wereld: positief herkaderen Algemene kenmerken: Snel enthousiast, optimistisch, gretig, snel contact leggen, toekomstgericht, avontuurlijk, zoekt afwisseling, generalist, veelzijdig, praatlustig, houdt opties open, snel afgeleid, levenslustig Sterke punten: Snelle denker, entertainer, speels en spontaan, vrolijk, genietend van alles, legt verbanden, creëert systheses, vernieuwend, brainstormers Overtuiging:Het leven is een banquet. Verken het allemaal Motivatie • Towards: gelukkig zijn, leuke dingen plannen, bijdrage aan de wereld • Away from: pijn en lijden Groei kans: Pijn aanvaarden Tevreden zijn met wat nu is, in contact komen met diepere gevoelns en engagement BLOOM - Sarah Neirinckx
 • 26. Type 7: De entertainende optimist BLOOM - Sarah Neirinckx