Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Valprogram 2010 Suomi (20)

Anzeige

Valprogram 2010 Suomi

  1. 1. VALPROGRAM Kortfattad version | 2010-2014 Socialdemokraterna i Eskilstuna Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/
  2. 2. Tasa-arvo ja vapaus – näin luodaan tulevaisuuden Eskilstuna Socialdemokraterna (Sosiaalidemokraatit) on puolue, joka toimii tasa- arvon ja vapauden puolesta. Käsityksemme yhteiskunnasta on toisenlainen kuin se, missä elämme tänään. Haluamme luoda mahdollisuuksien Eskilstunan. Yhteisön, jossa ihmiset voivat kasvaa, mutteivät koskaan kanssaihmisten tai ympäristön kustannuksella. Yhteisön, jossa naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet ja valta vaikuttaa elämäänsä ja yhteiskunnan kehittämiseen. Haluamme, että tälle yhteisölle olisi luonteenomaista ihmisten välinen solidaarisuus, missä yhden vapaus ei tarkoita vapauden puuttumista toiselta. Tämän yhteiskunnallisen rakenteen periaatteena on, että jokaiselta vaaditaan kykyjensä mukaan ja jokaiselle annetaan tarpeittensa mukaan. Haluamme harjoittaa politiikkaa, joka aktiivisesti parantaa ihmisten elinehtoja sekä luo mahdollisuuksia. Oikeus työhön, koulutukseen sekä monipuoliseen vapaa-aikaan ja kulttuurielämään on politiikkamme perusta. Asetamme ihmisten ja ympäristön taloudellisten intressien edelle. Olemme vakuuttuneita siitä, että yleinen vero-rahoihin perustuva hyvinvointi on paras tapa luoda turvallisuutta ja vapautta ihmisille. Yksilön turvallisuus tarkoittaa kaikkien turvallisuutta. Tämä on vaaliohjelmamme. Sen mukaista politiikkaa haluamme harjoittaa, mikäli saamme äänestäjien luottamuksen jatkaa Eskilstunan johtamista. Ymmärrämme, ettei ehkä kaikkea ole mahdollista saavuttaa neljässä vuodessa, mutta haluamme onnistua siinä kuitenkin. Haluamme ansaita luottamuksesi ja jatkaa Eskilstunan kehittämistä demokraattisen ja avoimen johtajuuden kautta. Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/
  3. 3. Hyvä ja tasa-arvoinen koulutus • Pyrimme parantamaan opiskelijoiden akateemisia suorituksia ja oppimisympäristöä. • Nostamme koulurahaa vähitellen kansalliselle tasolle, jotta voisimme varmistaa opiskelijoiden oikeuden hyvään ja kehittävään koulutukseen. • Toimikauden aikana haluamme päästää tavoitteeseen, jonka mukaan päiväkotien lapsiryhmät pienentyisivät siten, että ryhmässä olisi keskimäärin 17,5 lasta. • Olkoon oppimishalu johtotähtenä kaikelle opetustyölle Eskilstunassa. • Meillä on kriittinen ja rajoittava lähestymistapa vapaakouluihin. • Lisäämme opiskelijoiden mahdollisuuksia omien valintojensa kautta muokata koulutustaan sellaiseksi, että se kiinnostaa ja tarjoaa sopivan oppimistyylin. • Lisäämme opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöä. • Lisäämme aikuisten lukumäärää koulussa, muun muassa siten, että palautetaan kouluihin kokeilumielessä kouluisännät, joiden tarpeellisuutta arvioidaan toimikautemme loppupuolella. • Otamme tasa-arvonäkökulman huomioon kaikissa koulutustoimissa, jotta voisimme vaikuttaa perinteisiä sukupuolirooleja vastaan ja antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden olla ainutlaatuinen. • Kytkemme toisiinsa ruotsinopetuksen maahanmuuttajille (SFI) ja äidinkielen opetuksen esikoulussa. • Pyrimme siihen, että koulu opetustoiminnassaan jakaisi tietoa ympäristöasioista sekä yhdessä opiskelijoiden kanssa kehittyisi ilmastoystävällisemmäksi. • Pyrimme integroimaan LGBT-tasa-arvonäkökulman kaikkeen koulutustoimintaan. • Panostamme kunnalliseen aikuiskoulutukseen sekä ammattikoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen. • Otamme käyttöön paikallisen koulutarkastajan, joka antaa kansalaisille ja poliittisille päättäjille puolueettoman kuvan kaikkien koulujen laadusta ja sisällöstä. Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/
  4. 4. Kestävän kehityksen Eskilstuna • Panostamme energiatehokkaaseen rakentamiseen. • Kasvatamme joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäämällä vuoroja ja laskemalla lippuhintoja. • Parannamme paikallisia juna- ja linja-autoyhteyksiä. • Syventämällä yhteistyötä paikallisten elintarviketuottajien kanssa lisäämme kuntien mahdollisuuksia luonnonmukaisten ja paikallisesti tuotettujen tuotteiden hankintaan. • Pyrimme vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen kotiviljelyä kohtaan perustamalla enemmän siirtolapuutarhoja yksityishenkilöille. • Jatkamme investointeja biokaasuun, jotta riippuvuuttamme öljystä voidaan vähentää. Eskilstunasta kehitetään alueen biokaasukeskus. • Kannustamme pienimuotoisen uusiutuvan energian tuotantoon. • Pyrimme strategisella suunnittelulla mahdollistamaan tuulivoiman ja aurinkoenergian kasvavan tuotannon. • Lisäämme ja parannamme jalkakäytäviä ja pyöräteitä Eskilstunan kunnassa. • Investoimme vastuulliseen hulevesien hallintaan. • Luomme edellytyksiä kestäville vihreille työpaikoille. Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/
  5. 5. Oikeus tehdä työtä Jatkamme työtä sen eteen, että Eskilstuna kunnan toiminnoista tulisi esimerkillisiä työpaikkoja. • Toimikautena otamme merkittäviä askeleita saavuttaaksemme tavoitteen, jossa kokopäivätyö olisi oikeus ja osa-aikatyö mahdollisuus kunnan toiminnoissa. • Lisäämme kunnallisia, vammaisille mukautettuja työpaikkoja. • Jatkamme yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän kanssa oppisopimus- ja työharjoittelupaikkojen luomiseksi. • Tuemme ja kannustamme aktiivisesti maahanmuuttajanaisten ja - miesten yrittäjyyttä. • Työskentelemme strategisesti vähentääksemme sukupuolten eriytymistä kuntien toiminnassa sekä antaaksemme väestön koostumukselle suuremman vaikutuksen rekrytoinnissa. • Teemme aloitteen tarjota kaikille lukioikäisille nuorille kesätöitä työehtosopimukseen perustuvine palkkoineen ja työehtoineen. • Jatkamme yhteiskunnallisten yritysten ja osuuskuntien kehittämistä. • Pyrimme hyvään liiketoimintailmapiiriin helpottamalla yritysten etabloitumista elinkeinoelämän yhteistyön ja vuoropuhelun kautta. • Parantaa kunnallisen ympäristöteknologian eli ns. cleantech-osaamista. • Varmistamme, että kunnalla olisi uusien yritysten perustamiseen suunnittelu- ja markkinointivalmius. Elävän musiikin ja kulttuurin kaupunki Luomme lisää urheilupaikkoja. • Avaamme uusia nuorisotiloja toimikauden aikana ja kehitämme jo olemassa olevia. • Perustamme juoksuradan Kronskogenissa, joka on esteetön myös liikuntarajoitteisille. • Toimikauden aikana rakennamme urheilun monitoimikeskuksen keskeiselle paikalle kunnassa. • Toimikauden aikana rakennamme uuden uimahallin. • Perustamme nykyaikaisemman ja oikeudenmukaisemman tukijärjestelmän urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-aikasektoria varten. • Jatkamme musiikkikaupunki Eskilstunan tärkeän kohtaamispaikan ja keihäänkärjen, Balstan musiikkilinnan, kehitystyötä. • Parannamme lainasoittimien saatavuutta sekä toimikauden aikana aloitamme musiikkiopiston opiskelijamaksun purkamisen. • Ylläpidämme ja kannatamme maksuttomia bussimatkoja kunnan koululaisille mahdollistaaksemme aktiivisen vapaa-ajan kaikille lapsille ja nuorille. Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/
  6. 6. Hyvä elämä kaikille • Vahvistamme huumeiden ja rikollisuuden vastaista työtä. • Luomme tukitoimintoja ehkäistäksemme nuoria joutumasta väärälle polulle. • Laajennamme ja kehitämme erilaisia avoimia toimintoja niille, joilla on päihderiippuvuus- tai mielenterveysongelmia. • Perustamme päihderiippuvuuskeskuksen nuorille. • Torjumme asunnottomuutta rakentamalla uusia kunnallisia asuntoja. • Tuemme jatkuvasti asuntolatoimintaa vähentääksemme asunnottomien kärsimyksiä. • Tehostamme yhteistyötä kunnan vuokranantajien kanssa, jotta yhä useammat ihmiset voisi ottaa suurempaa sosiaalista vastuuta. • Jatkamme aktiivisesti panostusta toimeentulotukea saaviin henkilöihin, jotta heistä voisi tulla taloudellisesti omavaraisia. • Kehitämme jatkuvasti yhteistyötä lääninhallituksen sekä muiden kunnallistahojen kanssa kerätäksemme resursseja syrjäytymisvaarassa oleville ja estääksemme heitä putoamasta yhteiskunnan turvaverkon läpi. • Yhdessä muiden, kuten lääninhallituksen, seurakuntien ja yhteisöjen, kanssa kehitämme perhekeskuksia Eskilstunassa. Turvallinen ja aktiivinen vanhuus • Jatkamme erikoisasuntojen kehittämistä ja rakentamista sekä tuemme vanhojen pariskuntien yhdessä asumista. • Tuemme vanhusten asumista kotonaan mm. tekniikan kehittämisen kautta. • Panostamme LGBT-näkökulman integroimiseen vanhuspolitiikkaan. • Säilytämme ilmaiset bussimatkat vanhuksille. Tavoitteenamme on, että yhä useampi ihminen käyttäisi tätä mahdollisuutta. • Lisäämme asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia vanhustenhuollossa. • Lisäämme monipuolista toimintaa ja kohtauspaikkoja vanhuksille. • Otamme työhön paikallisen vanhustenhuollon tarkastajan. • Kehitämme vanhusten mahdollisuuksia valita ruokansa ja aterioida yhdessä muiden kanssa. • Varmistamme, että kaikki ateriat, jotka viedään vanhuksille kotiin, ovat sekä ravitsevia että maistuvia. • Annamme kotihoidon asiakkaille mahdollisuuden itse päättää enemmän siitä, miten kotiavun työaikaa käytetään. • Vahvistamme vanhustenhoidon henkilöstön ammatillista kehitystä. Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/
  7. 7. Moderni ja rohkea kaupunkisuunnittelu • Jatkamme huolella kaupungin tiivistämistä ja parannamme pääsyä viheralueille. • Edistämme asuntorakentamista ja eri asuntomuotojen rinnakkaiseloa sekä uusilla että jo olemassa olevilla asuntoalueilla. • Yhteistyössä asukkaiden kanssa pyrimme parantamaan elinympäristöä Eskilstunan laiminlyödyillä asuinalueilla. • Parannamme esteetöntä pääsyä sekä julkisiin että kaupallisiin tiloihin. • Teemme suunnitteluprosesseista avoimempia ja demokraattisempia, jotta ne toimisivat poliitikkojen ja kansalaisten välisen vuoropuhelun foorumina. • Edistämme vaihtoehtoisia vesi- ja jätevesihuollon ratkaisuja maaseudulla. • Kaikessa suunnittelussa otamme huomioon ihmisten, erityisesti lasten ja naisten, turvallisuuden. • Yhteistyössä keskustan kauppiaiden ja kiinteistönomistajien kanssa pyrimme kehittämään Eskilstuna kantakaupungin elinvoimaiseksi ja houkuttelevaksi keskustaksi. • Käynnistämme kävely- ja pyöräilytiehankkeen, jotta kaupungin keskustaan olisi mahdollista päästä kevyen liikenteen väyliä pitkin. Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/
  8. 8. Socialdemokraterna i Eskilstuna Valcentrum: Kungsgatan 14, 1 tr Valhemsida: www.val2010.nu Ordinarie hemsida: www.socialdemokraterna.se/eskilstuna Telefon expedition: 016-200 62 91 Kansallisen politiikan www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Other-languages/Suomen-kieli-Finska/

×