Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Kako odabrati drustvene mreze za svoj brend tvitomanija

 1. Kako odabrati društvene mreže za svoj brend? SANDRA SIMONOVIĆ AGENCIJA ŠNAJDERAJ TVITOMANIJA, 8.-12. MAJA 2013. GODINE
 2. rs.linkedin.com/in/sandrakravitz about.me/sandra.kravitz
 3. Budžet! • Koliko je novca na raspolaganju? • Koliko osoba može da radi na tome? • Sa koliko vremena raspolažu? Bez plana budžeta nema strategije!
 4. Cilj! Prvo: glavni cilj prisustva na društvenim mrežama Drugo: cilj svake kampanje ponaosob [Napomena] 40.000 fanova nije cilj, nego sredstvo Ako ne znate krajnju destinaciju, onda vam je svejedno kojim putem idete.
 5. Osnovni koraci u online komunikaciji Prikupljanje informacija o kompaniji, ciljevima poslovanja, izrada persone i plana online komunikacije Izrada web prezentacije i osnovna postavka naloga na društvenim mrežama Stvaranje i promocija sadržaja od posebne vrednosti (fotografije, video snimci, blog tekstovi) Izgradnja, širenje i učvršdivanje zajednice oko kompanije na društvenim mrežama
 6. Pogoditi cilj(nu grupu) online komunikacije Online komunikacija ne može biti sama sebi cilj, ved samo sredstvo ostvarenja cilja Neophodno je dobro se upoznati sa kompanijom, njenom misijom i vizijom, a posebno je važno pravilno odrediti korisnike – jer se na osnovu njihovih karakteristika i potreba planira komunikacija
 7. Kuglični ležajevi “Roleraši” i “skejteri” (pretežno 13 do 25 godina) Biciklisti (pretežno 15 do 35 godina) Klikeri Dečaci (pretežno osnovnoškolskog uzrasta) Roditelji Odabir ciljne grupe ka kojoj će biti usmerena online komunikacija Kuglica d.o.o.
 8. Kuglični ležajevi su “potrošni materijal” svakog “roleraša”, “skejtera” i “bajkera” Oni su uglavnom srednjoškolci, i u najvedem broju imaju naloge na društvenim mrežama Procena je da je samo u Beogradu oko 10,000 roleraša i skejtera, od toga oko 1,500 njih koji se time aktivno (profesionalno) bave Kuglica d.o.o. ima proizvod koji pokriva njihove potrebe Cilj: dopreti do njih i na taj način obezbediti nove, stalne klijente Način: iskoristiti mogudnosti društvenih mreža za brzu i jednostavnu komunikaciju Postati deo koji nedostaje Usmeravanje promo aktivnosti ka korisnicima društvenih mreža
 9. Testiranje različitih tipova kugličnih ležajeva Saveti za održavanje ležajeva i opreme Saveti i trikovi za vožnje i “finte” Biti deo koji povezuje Nisu kuglični ležajevi jedino što rolerašima i skejterima treba Društveni mediji i jesu stvoreni sa svrhom povezivanja istomišljenika i ljudi sa istim potrebama u zajednice. Pokazati brigu prema potrebama svakog korisnika ponaosob – umede to da prepoznaju i cene.
 10. Saveti Video snimci Fotografije Tekstovi Trikovi Servis, održavanje, korišdenje Trikovi, događaji Saveti profesionalaca Trikovi, finte, događaji Saveti, održavanje, najave Pružati korist i stvarati vrednost Snimati profesionalne fotografije i video snimke, ali ohrabrivati ih da i sami prave zapise
 11. Facebook Komunikacija YouTube Blog Newsletter Pinterest Twitter Video snimci (saveti, događaji i sl.) Fan stranica = zajednica: Fotografije, video snimci, diskusije, neposredan kontakt Kratka obaveštenja, neposredan kontakt Fotografije (trikovi, saveti, događaji i sl.) Tekstovi: obaveštenja, saveti, novosti i sl. (pradeno fotografijama i video snimcima) Obaveštenja mailom o svim novostima na sajtu, dešavanjima i sl. Kanali online komunikacije
 12. Izbor društvene mreže BUDŽET Koliko novca? Koliko vremena? CILJ Zašto?
 13. Hvala vam na pažnji Sandra Kravitz Simonovid www.snajderaj.com @SandraKravitz about.me/sandra.kravitz
Anzeige