Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

iop.vn - hanh vi nguoi tieu dung google 2014

359 Aufrufe

Veröffentlicht am

phân tích hành vi người tiêu dùng (hay có thể hiểu là phân tích insign tập đối tượng) là một trong những bước quan trọng và không thể bỏ qua khi triển khai chiến dịch marketing online. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp cho các bạn triển khai tốt hợp kế hoạch marketing online của mình.
http://iop.vn/

Veröffentlicht in: Marketing
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

iop.vn - hanh vi nguoi tieu dung google 2014

 1. 1. r' I-*v I"` ` ` Ị ỵ .Ờ _, hŕ ý_ D If J Báo Cáo Hành Vi i!gười Tiêu Dùng Online Tháng FWƯỜÍ l`ø”ìỘt, 2014 | Hà Nội
 2. 2. Nội dung chính ø Tiềm hăng của” việc muà hàng .trực tuyền ø Lý do mua hàng trực tuyến ø Nhữn rào cản chính khi mua hàng 0 Hành vi của người mua hàng trực tuyển 0 Tác động của. quảng_ các đến việc quyết đinh' mua hàng: G Tâm lý của người bản h`àng trực tuyến
 3. 3. Đối tượng khảo sát Những người Sống Ở Việt Nam CÓ thể truy Cập vào internet Được Chia thành 4 nhóm: Ế ít lễ Ỉ L. lễ Người mua online gàn đày Người mua online đã làu Người Chưa từng mua Oníìne Người bản Đã mua hàng Ðã mua hàng I Ĩ Chưa bao gÌ_Ờ Từng bận hàng Online trong Vòng Online trong Vòng ,je mua hang 0nl'ne Onl'ne 1 tháng qua 6 tháng qua
 4. 4. ~L `IIẵt'I ørềĩmllh "lLllẤ uvalĩ-r.^ Ế-fẨ^`1ị`[C,L"Iμ't_V" `ĩ'.ìa'.'ị`lμ`: tỸÍíPlĨầL` l'l;Iu.vl"4W v'Ỉễ`Ỉ`= llI'.ñl`Í 'Iỉ'lNĨĩr lIll;f:.l Ỉ^rẵIl'L `tr'g_*Jn“' ÍbÂ`YrầFX FỆ]1”l ~:`FẶ]P ĩ[ằlr
 5. 5. TIỀM NẮNG CỦA MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Nhiều người Chưa mua hàng Online giờ muốn thừ bãt đâu mua hàng Online ..gg EEŨŨŨ Ư I Ù ' (yo số người online tại Việt Nam i I I Chưa bao giờ mua hàng trực tuyến Ạ __ CÓ mong muôn mua hàng trên mạng trong vòng 12 thảng tới
 6. 6. TIỀM NẮNG CỦA MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Quần áo là mặt hàng được mua online đầu tiên nhiều nhất 0 . . . .. 51 /0 số ngươi onllne tạl Vlẹt Nam chưa bao giờ mua hàng trực tuyến muốn thử mua quàn áo trên mang
 7. 7. TIỀM NẮNG CỦA MUA HẢNG TRỰC TUYẾN Điện thoại, hàng điện tử và Sách cũng là Các mặt hàng Có triển Vọng phát triển Cao Người chưa từng Người IIIUĨI online mua online đa lau Quầuáovàphụ lciện Ệ Quầuáovảphụ Idện _ Ðiệu thoại, máy tính bàng và phụ kiện - Điện thoại, máy tính bảng và phụ Idện À Hàng điệnnìvà gia dụng 2 Sảchvàtạpchí _ Sách và tạp chỉ - Điện thoại, máy tính hàng và phụ kiện - ' Xe cộ và phụ kiện I Nội thất gia dìnhvàvănphòng 2 Hàng tạp hoá gia dụng I Sản phẩm em bé - Nộithấtgìađĩnhvàvãuphòng I Hàngmphoágíammg I I Đang cản Ị Ðang_câu sản phầm em bé Ii i nhắc mua Xe cộ và phụ ldện - nhắc mua
 8. 8. `7°fẵl'Ĩ= 'T Ìắĩầni `ĩFẫIỊIii gr}:ĩ1gV[iÍ.l;T `ỉĨIliZl ỉlllĩiì, i”`IỀilỈi”IỀLịi i`b;|ll.›IỀlFi `ĨlÌIUẫỒẵi ”ÍỈi'iễ[Ẹ| l'llb.r=.› i:`Ifằ.liLgi `:llỀ|Ỉìml=4 Ii`IỂr` lllặrgi i”rE.Ir[;L "iI_iiv. iầlễlĩẫfk ciịi ÍÌlUỂJi”ễ. :NTI `:ỊÙ.I=.lrl iIl`;llk;i Ỉ`l`Ĩ`JI*i ĨÊÌl`i VĨÊ gữẳi vẹfẵi iựlrảli“pgi Y[[jũ‹:v LỈ_Ị`ÌEỸ|lr:` v:Ểl`Ĩ~ t~ẫ`lrẵ.l4ị:Ịi~l irẫliiięl `;ỊÌẬYỈằỈ vỉÌ1ỵ:|i`Ị C_ỊẾiIęỊv"` 'Ạ .V Ell” l'lIiĨ.~^` 'briìole `luTl'ẹ;“l"“ “l` Bìlảøl `ÍF'ằ" ỀĨL.
 9. 9. LÝ DO MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Những người Chưa mua hàng Online bao giờ có thể được khuyên khích thử mua hàng Online thông qua Các ý kiên đánh giá từ gia đình và bạn bè n Ồ 0/ ŕ' 0 .á Ồ O R T2 /CJ muốn thử mua hàng online... muốn thử mua hàng Online... ...nếu tôi biết bạn bè hay ngườii thân đã ..`.nếu tôi Có bảo hành hoặc bảo đảm từng mua Các mặt hàng như thê này vê sản phầm online và có trải nghiệm tốt
 10. 10. LÝ DO MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Lợi ích chính Của việc mua hàng online là 'tiết kiệm thời gian', Cao hơn nhiêu Sọ với 'giá Cả'. Các Công ty thương mại điện tử Cân nhân mạnh và không ngừng nâng Cao Sự thuận tiện Người mua hàng online gần đây nói... ư - - 'Tôi tiết kiệm thời gian' khi mua hàng Online' 'Tôi Có thể mua hàng trên mạng giá rẻ hơn hàng bán lẻ trên thị trường
 11. 11. LÝ D0 MUA HÀNG TRỰC TUYẾN 6 yếu tố quan trọng quyết định việc mua hàng ìẵ Người chưa từng mua hàng online Nếu tôi biết bạn bè/gia đình đã từng mua món hàng này online và 29.,/ có trải nghiệm tốt ° gt Nếu tôi có bảo hành/bảo đảm đi cùng với sản phầm 12% °' Nếu sản phầm mua online rẻ hơn So với mua tại cửa hàng bản iẻ 11% thông thường Ấ Nếu tôi có thể trả tiền mặt 8% _- Nếu có khuyến mãi đáng kể hơn So với cửa hàng bán lẻ thông 8% thường Nếu tôi được hoàn tiền cho sản phầm bị hư hoặc lỗi 8"/o
 12. 12. cit :ỹẮ" ^7:h`l :‹'r~ll μhl‹.y: ẸVẠXEIẸ `I:ll._^1xỀr `PFi..›'.'ị`iL`I KYAIIỄỂĨFI “`itrỀ.FI›ĩ:' đĨ[ằnP:~ 'Íi”`IiLỸ?` lllrĩlii i`Ỉệ,IỈlẸAl Yŕẫi i~:` i“LgtạIi 'YÉ4 íỊiìiẽỆĩ,iỊ iẺ,'J`;`l1`1gi ỈỀẵ,l i“`l“llỉĨi*u`1Ẹj `,ÍíỄ' cịgtạĩi i›»^Ja“1 iẽltđrẵìíl t=.ii”-ri lllI.r=.l ilẫlhịęi =ễ=ỈỂlnl[ẳ+
 13. 13. RÀO CẮN KHI MUA HẢNG TRỰC TUYẾN Mong muốn được chạmlvào mặt hàng là rào cản phổ ` biên nhât. , Các kháIch hàng tiêm năng lo ngại hàng giả ỵà muôn tiêp Cận món hàng càng nhanh càng tôt Người chưa từng mua online: .I"c”‹>/ /u o‹y ị 1. Pty J I O `TI`J 0 `TI`O O "i'1lli= irẽllig iíellui givhu i[Ĩẫ!` "i`Ĩ Iltli"il ii t2,Iii”!Ii"lv" .PIĨỈIP Ềíì Íìliẳ Ỹẫi” Illili IỂIIL Il`ẫi^`Il Iílli llIVI=" lỊl`i1ii irtẵlirti Viiv: Illlic lietcl' Fẩp iỈvữ'i
 14. 14. RÀO CẮN KHI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Í!gưỜi chưa tưng mua`hàng Online ngại muẩì online Vì họ không cảm thây tự tin Vê chât lượng sản pham và không thể trả giá món hàng `iii`^`ì" lũlltgi Ìlìtấllliầlv ỡfễ níi! -[ịlifỈT2°Ầì` giĨ”*'i.` ỉiiấìlig íil: 'lì "`^T 12il°`1 L_ I.` il 'tỗi ỒỶLIÌI piiiẵll 'ŕẵl I,ỈI9‹iĨ^l 'lịi Ị” fệì | il `J L ;ị”Iỵ; ;†ę'g, lỈÌIÍ`JlLg` `Ỉ'ẵ"tl'ŕ”`liiLLị llllfắi gơilrấill `t"T C15 lilfẵrll õlIu'.'1" *li'Ilìu'l-r”T` Người chưa từng mua online: ^4Ẻ-5% ễẵ- 4E=% 39%
 15. 15. vgl. °~'Ỉẩ`L*I“ri với uhlI..lé“ “~`IẮị`[lB'x“Itti_,^í*” `Fi h'i'E`l›ĩi *ị:lẺ.FằỂliầi ẵ.l`”` El l”lrễJíị Ỉ°rẵIiaẸị 'rỀỈiĂ_Í'ptỄ-l“ Ĩĩlĩầni ‹“Ii`tắỈ. lllhfęl `:li“InmlỂả P†ỈLỊ_lũ.'JF.“Ji `iỈỈlmLẸi :if: 'ỂIỊIl^Ẹi -Ĩitịầuni iilllrali z'Ii*fiằIL.i -Ĩtễ .ĩllli 'iillỂìu"Lgi 'iihi Ịll"IL,:Il:t;i _ĩíị ỊlIL.r=.i iìrẵluĩkgi `C_ỊIf:_l `ĨỈĨầ1”i iÍỀìl›:rịĨi.
 16. 16. HÀNH Vl MUA HẢNG TRỰC TUYẾN Quận áo được`mua Nhưng trung bìn`h giá trị nhiêu gâp hai lân So với đợn hàng Vê`quân áo chĩ hàng điện tử hay Sách & băng một phân tám So với tạp chí hàng điện tử. “Vo mua hàng trong tháng Vừa qua: trung bình đơn hàng : _ As:l°lz._, _ VND 938k quan ao quan ao Ỷ °1nI'Iỵ,` Mỷ vil`I' `,3iỊi2iỈ“ hàng điện từ hàng điện từ ĨĨĨ"0ęw ` C T VND 566k ụ Ầ Sách &tạp chi Sách &tạp Chi
 17. 17. HÀNH Vl MUA HẢNG TRỰC TUYẾN Nhiều người mua hàng online nghiên cứu thông tin Sản phẩm trên điện thoại di động, nhưng ít mua hàng qua thiết bị này, làm mất nhiều cơ hội của các công ty thương mại điện tử Nghiên cứu Mua hàng thông tin PCILapt0p Mobilelsmartphone
 18. 18. HÀNH Vl MUA HÀNG TRỰC TUYẾN Thanh toán bằng tiền mặt là, phượng thức đang ` được Sử dụng và mong muôn được Sử dụng nhiêu nhat đol vơl ngươl mua hang trực tuyen Ệ Phương thức thanh Phương thức thanh Người mua toán hiện có toán mong muốn onịine gân đây 6 Trả tiền m t K `Ấ Chuyển tiền qua ATM Chuyểniụtlển trực tiển (qua dịch vụ ngân hàng trực tuyển Ố Thẻ tin dụng '= Thẻ ghl nợ
 19. 19. :Ạ `L“:`xir ỊỈỊVZVIỬIỂT "ỊI^.”!:` í;1[lIẶ°μ(cĩ`^]Ẫ"` *Ậ:lL.I^ễ`ỆiẸLịl 'ĨỸẵl"` `rli°ÌnEỈỂt ĨẾJFI i'IắIl*li`i lỉữịìilậl ÍiiLấI`Ỉ' ĨiỂÌịỸ~ 'lẵl Ẻll^ẸI tỉtlẫlll i`Iiĩl!i `:ỸỂĨlW.l ”Íìl`ll Ềfiằlii Íi”IỀìEỊgị inñt `7lmi^uị tĩiịi 'ĩIl“li t~ấiểìl`ll 'lãi l`lrậI,i'LLị :Ei i”lịTÍ `ĨlỀỈv`;`l=:` ';ỊĨliI':Il`1 ỉE]l`li mltứằli lEli'lẳÌÍỊ
 20. 20. TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO Hầu hệt người mua hàng online thực hiện hành động hoặc tiên hành nghiên cứu thông tin Sau khi nhìn thây mâu quảng cáo 75% thực hiện hành động ngay khi nhìn thấy quảng cáo 84% Sử dụng thông tin từ i quảng cáo để nghiên cưu thêm về sản pham
 21. 21. TÁC ĐỘNG CỦA QUẢNG CÁO Người mua hàng online nghiên Cứu thông tin chủ yếu qua công Cụ tìm kiêm và mạng Xã hôi I ŕ ziclvt., ` ii ilẵềậg sử dụng công cụ tim kiếm để tim thông tin có kinh nghiệm trước về sản phầm ậ`."'I1, i `FTố*i7(øỵ dùng mạng Xã hội để tìm thông tin dùng các chương trình khuyến mãi Fftwự ii ỂĨ”ĨẤ dùng trang web của Cửa hàng/ nhà bán lẻ dùng Các kênh báo/tạp Chí Q t1fỮ.Ộ.Ó thxeo lời khuyên của gia đình, bạn bè hoặc đong nghiệp
 22. 22. toe'ŕẤìuitẸÝicùitrhGiư,ịălịịà*ẶNéBịịNẹ=hạgụo1ĩμYấNị ốrN9ựỜløíỂ9ấ[ìĨ!KhÊm9!m9n9'ẳễ@Lăá,,Ðằ .'ị.v , *°v ` °,“› -k.l.V`v, ợ'fv.”, ,4f,/Y .' "‹'” ĩ.'ql'T- ›`.đlỊìỆẫGỆgJầ“LGa0“,n,hấÍTỉkẸỈiỂáDặLẫangin ễtĨiêrèirịlịĨi“'çỉẺi_Ễjię°:ni`tcỊìỆtílj*Ìịịg`f=ĨIaẵíỈtìhĨiỆj`ÍầỶgỆẳãỈẳỉi g,.1nv_l .Ạ. μ Al . μ laa.-,, - ,- ›'ỉ.I,ỉ al(-!,',lzũ Ì Í hìh R ii nhị'Ì3ịu:'Ish.ế;Giiì.iJíâFiĨ9ẫ I itÍề7ỈĨĩÍIrn`ắlTịự`g3ĨỌ†
 23. 23. TẮM LÝ NGƯỜI BÁN Quy mô thị trượng bán hàng online giúp bù lại mức giá thâp hơn người bán mong đợi ịl 76°/C) người bản Chỉ CỎ 47% người bản cho rằng lý do bán hàng online là do CÓ cho rằng lý do bán hàng online là do nhiều người mua online mức giá bán tốt
 24. 24. Tiềm năng Lý do Rào cản Hành vi người mua Tác động quàng các ° Tâm lý người bản TỔNG KẾT Nhiều người chưa từng mua muốn thừ mua Quần áo được mua nhiều nhất, kế đến là cũện thoại, hàng điện tử và sách Ỷ kiến đánh giá của người thân bạn bè khuyến khích việc mua hàng lằn đầu "Tiết kiệm thời gian" quan trọng hơn so với “giá cả" Muốn chạm vào mặt hàng E ngại hàng giả và chất lượng hàng Tiếp cận mặt hàng nhanh Không thể trả giá Quần áo được mua nhiều nhưng giá trị đơn hàng thấp Người dùng nghiên cửu thông tin nhiều trên điệnthoại di động nhưng it đặt hàng qua kênh này Thanh toán tiền mặt Vẫn được Sử dụng nhiều và ưa chuộng Quảng cáo tác động mạnh đến việc mua hàng và tìm kiếm thông tin Người mua tìm thông tin chủ yếu trên công cụ tim kiếm và mạng Xã hội Bán hàng trên mạng do có nhiều khách hàng tiềm nãng online hơn là có mức giá tốt
 25. 25. Phượng thức khảo Sát Ðối tượng Nam và Nử Độ tuổi 18-60 Mẫu khảo Sát: Người mua hàng oniine gần đây n = 318 Người mua hàng online đã [âu n = 153 Người chưa tửng mua online n = 197 Người bản n = 496 Phượng thức Bảng khảo Sát online Ðộ dài 25 phút Quản lý dự án Thời gian thực hiện: 30/07/2014 - 11/08/2014 Dự án quản lý bởi: TNS Australia/Google

×