Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013 (20)

Anzeige
Anzeige

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31102013

 1. 1. Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 | Saila Tykkyläinen
 2. 2. ESITYKSEN SISÄLTÖ • Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? • Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? • Yhteiskunnallinen yritys –merkki yrityksen menestystekijänä 30.10.2013 2
 3. 3. YHTEISKUNNALLISILLA YRITYKSILLÄ ON KAKSI TAVOITETTA Yhteiskunnalliset yritykset:  kehittävät liiketoiminnallaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin ja käyttävät siihen suurimman osan voitoistaan  tekevät taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa ” Yhteiskunnallisella yritystoiminnalla tuotetaan ratkaisuja aikamme viheliäisiin ongelmiin. ” ”Yhteiskunnallinen yrittäminen on kannattavaa yritystoimintaa, vaikkakin vahvasti arvoihin sitoutunutta.”
 4. 4. Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä! Lähteet: Inka Lilja & Jussi Mankki (2010): Yhteiskunnallinen yritys - luova ja yhdistävä toimintatapa. Karjalainen Antti & Syrjänen Elina (2009): Onko Suomessa yhteiskunnallisia yrityksiä? Suomen Lontoon Instituutti 30.10.2013 4
 5. 5. YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONIMUOTOISUUS Yhteiskunnallinen yritys • on liiketoimintamalli, ei yritys- tai organisaatiomuoto • voi toimia lähes millä toimialalla tahansa Yhteiskunnallisten yritysten • omistajina on yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita, kolmannen sektorin yhteisöjä ja näiden yhdistelmiä • joukossa on B-to-C, B-to-B ja B-to-P markkinoilla toimivia yrityksiä Yhteiskunnalliset yritykset toimivat kilpailluilla markkinoilla, ne eivät saa erityisiä tukia 30.10.2013 5
 6. 6. YHTEISKUNNALLISET YRITYKSET UUDEN TALOUDEN TEKIJÖINÄ ”Uudenlaiset hyvinvoinnin haasteet koettelevat yhteiskunnan vakautta. Kääntöpuolena on haasteiden ratkomiseen kohdistuva uusi, valtava kysyntä. Se synnyttää yrityksille uusia bisnesmahdollisuuksia.” (Strateginen vastuullisuus -raportti, Sitra ja Demos Helsinki) ”Joka kolmannen suomalaisen kulutusvalintoja ohjaa eettinen ja ekologinen eetos. --- kasvava trendi on tullut jäädäkseen.” (Tripod research, LOHASkuluttaminen Suomessa) 30.10.2013 6 ”Vaikuttavuussijoittaminen --- olisikin tarpeellista löytää uusia toimintamalleja, joiden avulla pystyttäisiin kanavoimaan enemmän yksityistä rahoitusta yhteiskunnan positiivisen kehityksen vauhdittamiseen.” (Sitran Sami Tuhkanen vaikuttavuussijoittamisesta)
 7. 7. 30.10.2013 7
 8. 8. YHTEISKUNNALLINEN YRITYS –MERKKI ON: …nopea ja luotettava keino kertoa yrityksen asiakkaille, että:  yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia ja omistajat ovat sitoutuneet yrityksen yhteiskunnallisiin tavoitteisiin  yrityksen tulostavoitteena on kvartaalin sijaan pitkäjänteinen hyvinvoinnin parantaminen …yrityksen henkilöstölle kiitos merkityksellisestä työstä. …yritykselle tiekartta yhä parempiin ja kestävämpiin toimintatapoihin. Yhteiskunnallinen yritys –merkki on ovi yhteiskunnallisten yritysten kärkijoukkoon ja yhdessä toteutettaviin tempauksiin, tapahtumiin ja viestintään 30.10.2013 8
 9. 9. YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKIN KRITEERIT Ensisijaiset kriteerit Ominaispiirteitä mm. • Yrityksen tarkoitus on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia 2. Suurin osa voitosta käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen 3. Toiminta on läpinäkyvää: mm. 1. ja 2. kriteeri on kirjattu yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen • asiakaslähtöinen kehittäminen, asiakkaiden vaikutusvallan parantaminen • työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen yrityksen toimintaan • ympäristölle ja ihmisten terveydelle tuotettavien haittojen minimointi • paikallisyhteisöjen kehittäminen, paikallinen omistajuus ja paikallistalouden tukeminen 1.
 10. 10. YHTEISKUNNALLINEN YRITYS–MERKKI ON LUOTETTAVA • Merkin sähköinen hakulomake, säännöt ja hakuohjeet löytyvät www.avainlippu.fi –sivulta. • Merkit myöntää Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimittämä Yhteiskunnallinen yritys –merkin toimikunta, jossa on edustettuna po. yrityskentän kannalta keskeiset tahot. • Merkkihakemuksista hylätään yli 30% • Merkin saaneille yrityksille tehdään vuosikysely • Merkkiä on haettava uudestaan kolmen vuoden välein.
 11. 11. YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI 43 yritykselle on 09/2013 mennessä myönnetty Yhteiskunnallinen yritys – merkki, joukossa mm. • Annanpura Oy • Linnanmäki / Lasten Päivän Säätiö • Alvi ry. • Lumituuli Oy • Asennetta-kampanja Oy • Mifuko Oy • Diacor Terveyspalvelut Oy • Orton Oy • Honkalampi-säätiö • S-asunnot Oy • Hovi Group Oy • Sortso osuuskunta • Kierrätysverkko Oy • Taito Myymälät Oy • Kulttuuritehdas Korjaamo Oy ”Tavoitteena taloudellisesti, inhimillisesti ja ympäristöllisesti kestävä yhteiskunta” 30.10.2013 11
 12. 12. 30.10.2013 12
 13. 13. VIESTINTÄ – YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN TUNNETTUUS Mediaviestintä • Punaisena lankana merkkiyritysten tarinat ja teot • Ajankohtaisiin teemoihin linkittäminen • Sosiaalinen media Päättäjäviestintä Tutkimus • Liiton tutkimukset • Opinnäytetyöpalkinto • Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimushanke
 14. 14. YHTEISKUNNALLINEN YRITYS-MERKKIYRITYSTEN TUKEMINEN Viestin yhtenäisyys ja selkeys • Viestintä- ja markkinointimateriaalit • Mediatyö • Markkinointi- ja viestintätyöpajat • Koulutukset Tapahtumat ja kampanjat • Yhteiskunnallinen yritys –merkin kampanja ja video 2014 • Yhteiskunnallisten yritysten superpäivät • Yritysyhteistyö (mm. Kotikorttelin avajaiset, Kuntamarkkinat) 30.10.2013 14
 15. 15. Yhteiskunnallisessa yritystoiminnassa on muutosvoimaa! 30.10.2013 15
 16. 16. Hyvää yhteiskunnallisten yritysten vuotta 2013! Saila Tykkyläinen saila.tykkylainen at avainlippu.fi 050-401 7178 Seuraa Yhteiskunnallinen yritys -merkin Facebook-sivua ja pysy mukana!

×