Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Infobrokering w Polsce: historia, stan obecny, perspektywy

3.741 Aufrufe

Veröffentlicht am

Międzynarodowe seminarium
Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu
Kraków, Akademia Frycza Modrzewskiego, 2015-04-23

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Infobrokering w Polsce: historia, stan obecny, perspektywy

 1. 1. Brokering informacji w Polsce: historia, stan obecny, perspektywy Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Międzynarodowe seminarium Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu Kraków, Akademia Frycza Modrzewskiego, 2015-04-23 1
 2. 2. Spis treści • O czym mówimy? Co to jest infobrokering i kim jest broker informacji? • Infobrokering (brokering informacji), historia • Infobrokering (brokering informacji), stan obecny • Infobrokering (brokering informacji), perspektywy • Wybrana literatura przedmiotu 2
 3. 3. CO TO JEST INFOBROKERING I KIM JEST BROKER INFORMACJI? O czym mówimy? 3
 4. 4. Infobrokering • Infobrokering = zawodowe, komercyjne pośrednictwo (mediacja) w świecie informacji • Niektórzy mówią „infobrokerstwo”, jest też „infobrokerstwo systemowe” 4
 5. 5. Nazwy alternatywne i w innych językach • Broker informacji, infobroker, profesjonalista informacji, researcher, specjalista informacji • W języku angielskim – raczej „information professional” albo „independent information professional” • W języku niemieckim – „infobroker” 5
 6. 6. Z „Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych Broker informacji (researcher) (262204)” • Broker informacji (researcher) zajmuje się pozyskiwaniem, oceną, analizą i dostarczaniem różnego typu informacji odpłatnie i na zlecenie. • Broker informacji (researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji na zlecenie. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.). 6
 7. 7. Z książki „Zawód infobroker. Polski rynek informacji” (Wolters Kluwer 2015) • <Infobrokering (…) jest to zawodowe, komercyjne pośrednictwo (mediacja) w świecie informacji. Infobroker zatem stanowi podmiot, który na zlecenie i odpłatnie wyszukuje, ocenia, opracowuje, przetwarza i udostępnia informację. W swojej pracy opiera się przede wszystkim na już upublicznionych źródłach dokumentalnych, zarówno w wolnym jak i restrykcyjnym dostępie. • Osoba ta (lub przedsiębiorstwo) pośredniczy, stąd „broker”, pomiędzy istniejącym zasobem informacyjnym, stąd „info”, a klientem. • Opisana usługa (a także branża i profesja), która może również obejmować inne działania związane z szeroko rozumianą informacją, to infobrokering (brokering informacji) bądź infobrokerstwo.> 7
 8. 8. Kim jest infobroker (broker informacji)? 1 • Jest pośrednikiem (information intermediary) pomiędzy zasobami informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy informacji potrzebują • Swoje usługi oferuje odpłatnie i na zlecenie • Sprzedaje NIE informację (w sensie – wiadomość, treść) – ale usługę informacyjną 8
 9. 9. Kim jest infobroker (broker informacji)? 2 • W swojej pracy opiera się przede wszystkim na już istniejących, upublicznionych (opublikowanych, udostępnionych w internecie itp.) zasobach danych i informacji, źródłach dokumentalnych w wolnym lub restrykcyjnym dostępie – Oczywiście, gdy zachodzi taka konieczność może skorzystać również z osobowych oraz pierwotnych źródeł informacji, np. skontaktować się z ekspertem lub zadzwonić do danej firmy itp. 9
 10. 10. Kim jest infobroker (broker informacji)? 3 • Może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą (independent information professional), może także funkcjonować jako freelancer (bez etatu, realizując projekty na zlecenie) albo pracownik etatowy w różnych firmach, organizacjach i urzędach, w których informacja odgrywa zasadniczą rolę • Posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, kieruje się etyką zawodową, korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji. 10
 11. 11. HISTORIA Infobrokering (brokering informacji) 11
 12. 12. Świat • Lata 60. i 70. XX w., USA, bibliotekarze się „prywatyzują” • 1987 – powstanie AIIP Association of Independent Information Professionals 12
 13. 13. Polska, prekursorzy, lata 90. XX wieku • W edukacji – instytuty (katedry) informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, np. w IINiB UJ przedmiot „Informacja biznesowa” prowadzony jest od roku 1993 • W praktyce – Fabryka Informacji, założona we Wrocławiu w roku 1999, uważana jest często za pierwszą firmę infobrokerską w Polsce (Kustra 2013) • W teorii – Katarzyna Materska (1997). Informacionnyj broker … . W: Scientific and Technical Information in Central and Eastern Europe. 6th International Seminar. Proceedings. Zakopane: OPI, s. 81-82. 13
 14. 14. Polska, rozwój w XXI wieku • W edukacji – Pojawiła się oferta edukacyjna, w tym • studia magisterskie i podyplomowe, w szczególności w instytutach informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, np. w UJ albo UMK • kursy, szkolenia, np. organizowane przez CPI w Warszawie • W praktyce – Powstało kilkadziesiąt firm infobrokerskich, ponad 70 wg (Hrabiec-Hojda 2013), nie wszystkie oczywiście przetrwały • W teorii – Publikacje naukowe, profesjonalne, publicystyka, referaty konferencyjne 14
 15. 15. Polska, rozwój w XXI wieku • Formalizacja, kontekst prawny – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537 • 262204 Broker informacji (researcher) • Dostęp w serwisie www GUS http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ – Krajowy standard kompetencji zawodowych Broker informacji (researcher) (262204), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2013 • Dostęp na stronie http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/ 15
 16. 16. STAN OBECNY Infobrokering (brokering informacji) 16
 17. 17. 17 Firmy infobrokerskie i firmy o kompetencjach infobrokerskich (rozróżnienie autorstwa Patrycji Hrabiec-Hojdy) • Obecnie na polskim rynku działają „dwa rodzaje podmiotów: firmy zdeklarowane i zdefiniowane jako firmy infobrokerskie oraz firmy o kompetencjach firm infobrokerskich” (Hrabiec-Hojda 2013, s. 89).
 18. 18. 18 Czym faktycznie zajmują się infobrokerzy w Polsce? „W ofercie infobrokerskiej znajdują się usługi różnego rodzaju. Można je podzielić na następujące grupy: 1. wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji na zlecenie (research), 2. tworzenie raportów i analiz (reports), 3. budowa baz danych (databases).” (Hrabiec-Hojda 2013, s. 88) Więcej na ten temat http://www.sbc.org.pl/Content/72732/bn_1_2013.pdf
 19. 19. 19 Czym faktycznie zajmują się infobrokerzy w Polsce? Cd. • Inne, opcjonalne funkcje i usługi – Architektura informacji, redakcja stron internetowych – Bezpieczeństwo informacji – Marketing internetowy – Monitoring – Internetu, konkurencji, mediów, newsów – Szkolenia w zakresie umiejętności informacyjnych – Usługi tekstowe, copywriting – Weryfikacja danych, faktów – Zarządzanie informacją, zarządzanie wiedzą
 20. 20. 20 Klienci infobrokerów • Podmioty z trzech sektorów gospodarki: – z sektora przedsiębiorstw (prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągania zysku), obejmującego firmy z różnych branż i o różnej wielkości (od MMŚP do korporacji międzynarodowych), tzw. II sektor – z sektora finansów publicznych (organy administracji i władzy, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne uczelnie, placówki służby zdrowia NFZ itp.), tzw. I sektor – z sektora pozarządowego (NGO, organizacje non profit), tzw. III sektor • Klienci indywidualni, np. lekarze, naukowcy, politycy i decydenci
 21. 21. 21 Obszary i usługi pokrewne • Biały wywiad, OSINT, wywiad jawnoźródłowy • Biblioteki i bibliotekarstwo • Desk research • Informacja biznesowa • Informacja gospodarcza, biura informacji gospodarczej – Uwaga na ten termin, zob. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, • Wywiad gospodarczy (biznesowy, konkurencyjny, rynkowy, strategiczny) • Zarządzanie informacją • Zarządzanie wiedzą w organizacjach (infobrokerstwo systemowe)
 22. 22. 22 Stowarzyszenia • Na świecie – Association of Independent Information Professionals http://www.aiip.org/, nie ma polskiego oddziału ale powszechnie stosowany jest kodeks etyki zawodowej AIIP – Strategic and Competitive Intelligence Professionals http://www.scip.org/, istnieje polski oddział • W Polsce – Od roku 2014 funkcjonuje nieformalne Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji http://www.spi.org.pl/
 23. 23. 23 Blogi i wortale • Kilka przykładów – Info-blog http://www.infopoint.pl/wordpress/ – Infobrokering i prawo http://infoiprawo.blogspot.com/ – Infobrokerka http://www.infobrokerka.pl/ – Infobrokerstwo.pl http://www.infobrokerstwo.pl/ – Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering http://sabinacisek.blogspot.com/ – Rynek informacji http://rynekinformacji.pl/ – Blogi o infobrokeringu, wyszukiwaniu informacji i obszarach pokrewnych http://sabinacisek.blogspot.com/2014/12/blogi-o- infobrokeringu-wyszukiwaniu.html
 24. 24. PERSPEKTYWY Infobrokering (brokering informacji) 24
 25. 25. 25 Integracja środowiska profesjonalistów informacji, konwergencja usług • analitycy informacji, • brokerzy informacji (infobrokerzy), • firmy badawcze, • firmy doradcze, • ośrodki informacji (np. przy instytutach naukowo-badawczych), • specjaliści białego wywiadu, • specjaliści wywiadu biznesowego (konkurencyjnego, rynkowego, strategicznego), • specjaliści zarządzania informacją, • specjaliści zarządzania wiedzą (infobrokerzy systemowi), • także, po części – bibliotekarze i archiwiści
 26. 26. 26 Integracja środowiska profesjonalistów informacji, konwergencja usług • Co łączy wszystkich tych profesjonalistów informacji? • Cel działania – udzielają odpowiedzi na konkretne pytanie indywidualnego klienta – zajmują się zaspokajaniem, odpłatnie i na zlecenie, zindywidualizowanych potrzeb informacyjnych klientów
 27. 27. WYBRANA LITERATURA PRZEDMIOTU Infobrokering (brokering informacji) 27
 28. 28. 28 Wybrana literatura przedmiotu • Bates, Mary Ellen (2010). FAQs About the Independent Info Pro Business. http://www.batesinfo.com/coaching/entrepreneur_FAQ.html • Boruszewski, Jarosław (2012). Jakość i wiarygodność informacji w infobrokerstwie. Lingua ac Communitas, Vol. 22, s. 241-250. http://www.lingua.amu.edu.pl/Lingua_22/13_Jaroslaw%20Boruszewski.pdf • Bulletin of the American Society for Information Science (1995), Vol. 21, No. 3. http://www.asis.org/Bulletin/Feb-95/ (numer poświęcony infobrokerstwu) • Cisek, Sabina (2007). Broker informacji: istota zawodu. http://hdl.handle.net/10760/10880, http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/10880/1/Cisek_broker_informacji_istota.pdf • Cisek, Sabina (2009). Infobrokering w praktyce: zasady wyszukiwania informacji w Internecie. http://hdl.handle.net/10760/18457 • Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta (red.) (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer. • Hrabiec-Hojda, Patrycja (2013). Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera. Bibliotheca Nostra, nr 1, s. 87−95. http://www.sbc.org.pl/Content/72732/bn_1_2013.pdf • Kowalska, Małgorzata (2011). Kształcenie infobrokerów w Toruniu. Folia Torunensia, t. 11. http://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/419/Infobrokerzy.pdf
 29. 29. 29 Wybrana literatura przedmiotu cd. • Kustra, Karolina (2013). Kształcenie brokerów informacji w Polsce. Infotezy, Vol. 3, No. 1. http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/view/62/172 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2013). Krajowy standard kompetencji zawodowych Broker informacji (researcher) (262204). Dostęp w serwisie http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/ • Nizioł, Karolina (2010). Infobrokering w Polsce. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 4, s. 3-1. [pełny tekst na stronie http://www.ptin.org.pl/, zakładka PTINT] • Szczepańska, Barbara (2002). Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości. Biuletyn EBIB nr 11 (40). http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/szczepanska.php • Walczak-Niewiadomska, Jadwiga; Czapnik, Grzegorz; Gruszka, Zbigniew (2013). Brokerstwo informacyjne w Polsce – przegląd publikacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, nr 17, s. 217-232. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2334/13- walczak.pdf?sequence=1 • Więcej publikacji dotyczących infobrokeringu – zob. blog Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering

×