LEKSİK M NASI OLMAYAN, AYRILIQDA CÜML ÜZVÜƏ Ə
OLMAYAN SÖZ QRUPLARINA KÖM KÇİ NİTQ HİSS L RİƏ Ə Ə
DEYİLİR.
BUNLAR B Zİ XÜSU...
İSMİN MÜXT LİF HALLARINA QOŞULARAQƏ
,MÜ YY N M NA ÇALARI M LƏ Ə Ə Ə Ə Ə
G TİR N KÖM KÇİ NİTQ HİSS SİNƏ Ə Ə Ə Ə
QOŞMA DEYİL...
AŞAĞIDAKILAR BİR-BİRİL SİNONİMDİR:Ə
 KİMİ-T K,KİMİ-D K-CAN(A, ),Ə Ə Ə
 VV L-QABAQ,BAŞQA-SAVAYI,Ə Ə
 SARI-T R F-DOĞRU,QE...
CÜML ÜZVÜL Rİ V YA CÜML L R ARASINDA LAQƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə
YARADIR V ONLARI QRAMMATİK C H TD N BİR-Ə Ə Ə Ə
BİRİN BAĞLAYIRƏ .
 ...
 S B B:ÇÜNKİ ,ONA GÖR Kİ,BUNA GÖR D .Ə Ə Ə Ə Ə
 Ş RT: G R ,H RGAH,İNDİ Kİ ,MADAM Kİ.Ə Ə Ə Ə
 GÜZ ŞD:H RÇ ND,H RÇ ND Kİ ...
SÖZL RİN V CÜML L RİN T SİR GÜCÜNÜ ARTIRAN KNİTQƏ Ə Ə Ə Ə
HİSS SİNƏ Ə DATƏ DEYİLİR.
DATLARIN M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:...
DATLARDAN - MI,SANA, S N ,CA,CE SÖZL R BİTİŞİKƏ Ə Ə Ə Ə
Ş KİLD YAZILIRƏ Ə
 -MI(Mİ) SUAL DATI DA,D İL İŞL NDİKD ONLARDANƏ ...
DANIŞANIN İFAD ETDİYİ FİKR MÜNASİB TİNİƏ Ə Ə
BİLDİR N SÖZL RƏ Ə Ə MODAL SÖZL RƏ DEYİLİR.
M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə Ə
...
 SAD -DEM K ,M NC V S.Ə Ə Ə Ə Ə
 MÜR KK B-AYRI YAZILANLARƏ Ə
HAMISI.
GÖRÜNÜR ,DEY S N ,DEM LİƏ Ə Ə
V S FEL KİMİ İŞL NİR ...
DANIŞANIN HİSS V H Y CANINI,QORXU V YA SEVİNCİNİƏ Ə Ə Ə
BİLDİR N KNİTQ HİSS SİN NİDA DEYİLİR.Ə Ə Ə
NİDA İFAD ÇİSİ OLDUĞU H...
CÜMLNİN VV LİND G L N NİDALARDAN SONRA VERGÜL,Ə Ə Ə Ə Ə
ORTASINDA G L N NİDALARIN H R İKİ T R FİNDƏ Ə Ə Ə Ə Ə
VERGÜL,SONUN...
T QDİM ETDİƏ
Əməli yazı nümunələri
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Əməli yazı nümunələri

5.966 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Automobil
 • Als Erste(r) kommentieren

Əməli yazı nümunələri

 1. 1. LEKSİK M NASI OLMAYAN, AYRILIQDA CÜML ÜZVÜƏ Ə OLMAYAN SÖZ QRUPLARINA KÖM KÇİ NİTQ HİSS L RİƏ Ə Ə DEYİLİR. BUNLAR B Zİ XÜSUSİYY TL RİN GÖR SASLARDANƏ Ə Ə Ə Ə Ə F RQL NİRƏ Ə :  LEKSİK M NASI OLMUR.Ə  AYRILIQDA CÜML ÜZVÜ KİMİ İŞL NMİR .Ə Ə  MÜST QİL SUALA CAVAB VERMİR (QOŞMA İSTİSNA).Ə  Ş KİLÇİ Q BUL ETMİR V D YİŞMİR.Ə Ə Ə Ə KÖM KÇİ NİTQ HİSS L RİNİN QRAMMATİK M NASI OLUR.Ə Ə Ə Ə AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə
 2. 2. İSMİN MÜXT LİF HALLARINA QOŞULARAQƏ ,MÜ YY N M NA ÇALARI M LƏ Ə Ə Ə Ə Ə G TİR N KÖM KÇİ NİTQ HİSS SİNƏ Ə Ə Ə Ə QOŞMA DEYİLİR. SAS N İSİML R ,M SD RL RƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə QOŞULUR.  QOŞMALAR İSMİN DÖRD HALINDA OLAN SÖZL R QOŞULURƏ Ə :  ADLIQ HAL:Q D R ,KİMİ,T K ,ÜÇÜN, İL (LA,L ).Ə Ə Ə Ə Ə  YİY LİK HAL:Q D R, KİMİ ,T K ,ÜÇÜNƏ Ə Ə Ə ,İL (LA,L ).Ə Ə  YÖNLÜK HAL:Q D R , KİMİ,D K ,CAN (AƏ Ə Ə , ),T R F ,QARŞI ,SARI ,GÖR , SAS N ,AİD.Ə Ə Ə Ə Ə Ə
 3. 3. AŞAĞIDAKILAR BİR-BİRİL SİNONİMDİR:Ə  KİMİ-T K,KİMİ-D K-CAN(A, ),Ə Ə Ə  VV L-QABAQ,BAŞQA-SAVAYI,Ə Ə  SARI-T R F-DOĞRU,QEYRİ-ÖZG ,Ə Ə Ə  QOŞMALAR QOŞULDUĞU SÖZL RL BİRLİKDƏ Ə Ə CÜML ÜZVÜ OLUR.Ə BAŞQA NİTQ HİSS L Rİ İL ORTAQ İŞL N NƏ Ə Ə Ə Ə QOŞMALAR VAR.
 4. 4. CÜML ÜZVÜL Rİ V YA CÜML L R ARASINDA LAQƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə YARADIR V ONLARI QRAMMATİK C H TD N BİR-Ə Ə Ə Ə BİRİN BAĞLAYIRƏ .  CÜML D Kİ V ZİF SİN GÖR İKİ YER BÖLÜNÜR:Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə  TABESİZLİK  TABELİLİK TABESİZLİYİN M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR :Ə Ə  BİRL ŞDİRM :V ,İL (LA,L ).Ə Ə Ə Ə Ə  QARŞLAŞDIRMA:AMMA ,ANCAQ ,LAKİN .  BÖLÜŞDÜRM :YA ,YA DA ,GAH ,GAHƏ DA,İST RS ,İST RS D .Ə Ə Ə Ə Ə  İŞTİRAK :H M ,H M D ,H M D Kİ, HABELƏ Ə Ə Ə Ə Ə ,H TTA ,H MÇİNİN .Ə Ə  İNKARLIQ:N ,N D ,N D Kİ.Ə Ə Ə Ə Ə  AYDINLAŞDIRMA:Y Nİ ,Y Nİ Kİ ,M S L N.Ə Ə Ə Ə Ə
 5. 5.  S B B:ÇÜNKİ ,ONA GÖR Kİ,BUNA GÖR D .Ə Ə Ə Ə Ə  Ş RT: G R ,H RGAH,İNDİ Kİ ,MADAM Kİ.Ə Ə Ə Ə  GÜZ ŞD:H RÇ ND,H RÇ ND Kİ V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  AYDINLAŞDIRMA:Kİ ,BEL Kİ.Ə BAĞLAYICILAR QURULUŞCA NÖVL Rİ:Ə  SAD :V ,İL ,ANCAQ,LAKİN V S.Ə Ə Ə Ə  MÜR KK B:HALBUKİ,HABEL ,H RGAH V S.Ə Ə Ə Ə Ə QEYD:Kİ BAĞLAYICISI H MİŞ MÜR KK BƏ Ə Ə Ə CÜML NİN T RKİB HİSS L RİNİ BİR-BİRİNƏ Ə Ə Ə Ə BAĞLAYIR.
 6. 6. SÖZL RİN V CÜML L RİN T SİR GÜCÜNÜ ARTIRAN KNİTQƏ Ə Ə Ə Ə HİSS SİNƏ Ə DATƏ DEYİLİR. DATLARIN M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə Ə Ə  QÜV TL NDİRİCİ:ARTIQ,AXI, N,LAP,DAHA,DA,D ,BEL V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  D QİQL ŞDİRİCİ:EL , SL,M HZ.Ə Ə Ə Ə Ə  M HDUDLAŞDIRICI:ANCAQ,YALNIZ,T KC ,T K,BİRC , V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  SUAL:B S,M G R, Y Nİ V S.Ə Ə Ə Ə Ə  MR:Dİ,QOY,G L,G LİN,GÖR,GÖRÜN,BAX,QOYSANA.Ə Ə Ə  ARZU:KAŞ,KAŞ Kİ,T Kİ,BARI,G R K.Ə Ə Ə  T SDİQ V İNKAR:B Lİ,H ,YOX,XEYR,HEÇ V S.Ə Ə Ə Ə Ə DATLARDAN SONRA QRAMMATİK PRİNSİB GÖR VERGÜLƏ Ə Ə QOYULMUR,LAKİN T SDİQ V İNKAR DATLARINDANƏ Ə Ə SONRA VERGÜL QOYULUR. QEYD: Kİ DATINDAN SONRA HEÇ VAXT VERGÜL QOYULMUR.Ə
 7. 7. DATLARDAN - MI,SANA, S N ,CA,CE SÖZL R BİTİŞİKƏ Ə Ə Ə Ə Ş KİLD YAZILIRƏ Ə  -MI(Mİ) SUAL DATI DA,D İL İŞL NDİKD ONLARDANƏ Ə Ə Ə Ə AYRI YAZILIR.M S L N:S N D Mİ GEDİRS N.Ə Ə Ə Ə Ə Ə QALAN DATLAR SÖZL RD N AYRI YAZILIRƏ Ə Ə . BAŞQA NİTQ HİSS L Rİ İL ORTAQ OLAN DATLAR DAƏ Ə Ə Ə VAR.
 8. 8. DANIŞANIN İFAD ETDİYİ FİKR MÜNASİB TİNİƏ Ə Ə BİLDİR N SÖZL RƏ Ə Ə MODAL SÖZL RƏ DEYİLİR. M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə Ə  T SDİQ BİLDİR N: LB TT (Kİ),DOĞRUDAN (DA),H QİQ T N,Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə SÖZSÜZ,Ş KSİZ V S.Ə Ə  GÜMAN V ŞÜBH BİLDİR N:OLSUNƏ Ə Ə Kİ,Y GİN,GÖRÜNÜR,DEY S N,B LK , GÜMAN Kİ V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  N TİC VƏ Ə Ə ÜMUMİL ŞDİRM :DEM Lİ,YAXŞI,DEM K,XÜLAS ,BEL LİKL ,BİR SÖZLƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə V S.Ə  FİKRİN M NB YİNİ B:M NC ,S NC ,BİZC , FİKRİMİZC V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə  SIRA V ARDICILLIQ:BİRİNCİSİ, VV LA,İKİNCİSİ V S.Ə Ə Ə Ə  T SSÜF BİLDİR NL R:HEYİF Kİ, FSUS Kİ V S.ƏƏ Ə Ə Ə Ə  B NZ TM V MÜQAYİS B:SANKİ,EL BİL(Kİ) V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə
 9. 9.  SAD -DEM K ,M NC V S.Ə Ə Ə Ə Ə  MÜR KK B-AYRI YAZILANLARƏ Ə HAMISI. GÖRÜNÜR ,DEY S N ,DEM LİƏ Ə Ə V S FEL KİMİ İŞL NİR .Ə Ə XÜLAS SÖZÜ H M MODALƏ Ə SÖZ,H M D İSİM KİMİ İŞL NİRƏ Ə Ə .
 10. 10. DANIŞANIN HİSS V H Y CANINI,QORXU V YA SEVİNCİNİƏ Ə Ə Ə BİLDİR N KNİTQ HİSS SİN NİDA DEYİLİR.Ə Ə Ə NİDA İFAD ÇİSİ OLDUĞU HİSSL RİN ADINIƏ Ə BİLDİRM YİB,ONLARIN SİQNALLARI KİMİ MEYDANA ÇIXIR.Ə BİR NEÇ QRUPA BÖLM K OLAR:Ə Ə  QORXU ,NARAHATLIQ B:VAY,OY,OX,V S.Ə  ŞADLIQ,SEVİNC B:PAHO ,B H-B H,BIY,OHO,OXQAY,AL M VƏ Ə Ə Ə S.  Q M,K D R B : OF,AH,VAY,EY,OX,OY V S.Ə Ə Ə Ə  MÜRACİ T B : HAYDI,MARŞ,T RP N,BAŞLADIQ,ALO V S.Ə Ə Ə Ə  T CCÜB B: YOXA ,B S,BEL ,YOX,BİR, AY S Nİ V S.ƏƏ Ə Ə Ə Ə  NİDALAR DİLD SÖZ YARADICILIĞINDA DAƏ İŞTİRAK EDİR.(AH Ç KM K,AHIN DAĞLARA)Ə Ə
 11. 11. CÜMLNİN VV LİND G L N NİDALARDAN SONRA VERGÜL,Ə Ə Ə Ə Ə ORTASINDA G L N NİDALARIN H R İKİ T R FİNDƏ Ə Ə Ə Ə Ə VERGÜL,SONUNDA G L N NİDALARDAN VV LƏ Ə Ə Ə VERGÜL,SONRA İS NİDA V YA ÜÇ NÖQT QOYULUR.Ə Ə Ə ÇAĞIRIŞ BİLDİR N A,AY,EY NİDALARINDAN SONRA VERGÜLƏ QOYULMUR.
 12. 12. T QDİM ETDİƏ

×