Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
LEKSİK M NASI OLMAYAN, AYRILIQDA CÜML ÜZVÜƏ Ə
OLMAYAN SÖZ QRUPLARINA KÖM KÇİ NİTQ HİSS L RİƏ Ə Ə
DEYİLİR.
BUNLAR B Zİ XÜSU...
İSMİN MÜXT LİF HALLARINA QOŞULARAQƏ
,MÜ YY N M NA ÇALARI M LƏ Ə Ə Ə Ə Ə
G TİR N KÖM KÇİ NİTQ HİSS SİNƏ Ə Ə Ə Ə
QOŞMA DEYİL...
AŞAĞIDAKILAR BİR-BİRİL SİNONİMDİR:Ə
 KİMİ-T K,KİMİ-D K-CAN(A, ),Ə Ə Ə
 VV L-QABAQ,BAŞQA-SAVAYI,Ə Ə
 SARI-T R F-DOĞRU,QE...
CÜML ÜZVÜL Rİ V YA CÜML L R ARASINDA LAQƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə
YARADIR V ONLARI QRAMMATİK C H TD N BİR-Ə Ə Ə Ə
BİRİN BAĞLAYIRƏ .
 ...
 S B B:ÇÜNKİ ,ONA GÖR Kİ,BUNA GÖR D .Ə Ə Ə Ə Ə
 Ş RT: G R ,H RGAH,İNDİ Kİ ,MADAM Kİ.Ə Ə Ə Ə
 GÜZ ŞD:H RÇ ND,H RÇ ND Kİ ...
SÖZL RİN V CÜML L RİN T SİR GÜCÜNÜ ARTIRAN KNİTQƏ Ə Ə Ə Ə
HİSS SİNƏ Ə DATƏ DEYİLİR.
DATLARIN M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:...
DATLARDAN - MI,SANA, S N ,CA,CE SÖZL R BİTİŞİKƏ Ə Ə Ə Ə
Ş KİLD YAZILIRƏ Ə
 -MI(Mİ) SUAL DATI DA,D İL İŞL NDİKD ONLARDANƏ ...
DANIŞANIN İFAD ETDİYİ FİKR MÜNASİB TİNİƏ Ə Ə
BİLDİR N SÖZL RƏ Ə Ə MODAL SÖZL RƏ DEYİLİR.
M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə Ə
...
 SAD -DEM K ,M NC V S.Ə Ə Ə Ə Ə
 MÜR KK B-AYRI YAZILANLARƏ Ə
HAMISI.
GÖRÜNÜR ,DEY S N ,DEM LİƏ Ə Ə
V S FEL KİMİ İŞL NİR ...
DANIŞANIN HİSS V H Y CANINI,QORXU V YA SEVİNCİNİƏ Ə Ə Ə
BİLDİR N KNİTQ HİSS SİN NİDA DEYİLİR.Ə Ə Ə
NİDA İFAD ÇİSİ OLDUĞU H...
CÜMLNİN VV LİND G L N NİDALARDAN SONRA VERGÜL,Ə Ə Ə Ə Ə
ORTASINDA G L N NİDALARIN H R İKİ T R FİNDƏ Ə Ə Ə Ə Ə
VERGÜL,SONUN...
T QDİM ETDİƏ
Əməli yazı nümunələri
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Əməli yazı nümunələri

6.176 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Automobil
 • Als Erste(r) kommentieren

Əməli yazı nümunələri

 1. 1. LEKSİK M NASI OLMAYAN, AYRILIQDA CÜML ÜZVÜƏ Ə OLMAYAN SÖZ QRUPLARINA KÖM KÇİ NİTQ HİSS L RİƏ Ə Ə DEYİLİR. BUNLAR B Zİ XÜSUSİYY TL RİN GÖR SASLARDANƏ Ə Ə Ə Ə Ə F RQL NİRƏ Ə :  LEKSİK M NASI OLMUR.Ə  AYRILIQDA CÜML ÜZVÜ KİMİ İŞL NMİR .Ə Ə  MÜST QİL SUALA CAVAB VERMİR (QOŞMA İSTİSNA).Ə  Ş KİLÇİ Q BUL ETMİR V D YİŞMİR.Ə Ə Ə Ə KÖM KÇİ NİTQ HİSS L RİNİN QRAMMATİK M NASI OLUR.Ə Ə Ə Ə AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə
 2. 2. İSMİN MÜXT LİF HALLARINA QOŞULARAQƏ ,MÜ YY N M NA ÇALARI M LƏ Ə Ə Ə Ə Ə G TİR N KÖM KÇİ NİTQ HİSS SİNƏ Ə Ə Ə Ə QOŞMA DEYİLİR. SAS N İSİML R ,M SD RL RƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə QOŞULUR.  QOŞMALAR İSMİN DÖRD HALINDA OLAN SÖZL R QOŞULURƏ Ə :  ADLIQ HAL:Q D R ,KİMİ,T K ,ÜÇÜN, İL (LA,L ).Ə Ə Ə Ə Ə  YİY LİK HAL:Q D R, KİMİ ,T K ,ÜÇÜNƏ Ə Ə Ə ,İL (LA,L ).Ə Ə  YÖNLÜK HAL:Q D R , KİMİ,D K ,CAN (AƏ Ə Ə , ),T R F ,QARŞI ,SARI ,GÖR , SAS N ,AİD.Ə Ə Ə Ə Ə Ə
 3. 3. AŞAĞIDAKILAR BİR-BİRİL SİNONİMDİR:Ə  KİMİ-T K,KİMİ-D K-CAN(A, ),Ə Ə Ə  VV L-QABAQ,BAŞQA-SAVAYI,Ə Ə  SARI-T R F-DOĞRU,QEYRİ-ÖZG ,Ə Ə Ə  QOŞMALAR QOŞULDUĞU SÖZL RL BİRLİKDƏ Ə Ə CÜML ÜZVÜ OLUR.Ə BAŞQA NİTQ HİSS L Rİ İL ORTAQ İŞL N NƏ Ə Ə Ə Ə QOŞMALAR VAR.
 4. 4. CÜML ÜZVÜL Rİ V YA CÜML L R ARASINDA LAQƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə YARADIR V ONLARI QRAMMATİK C H TD N BİR-Ə Ə Ə Ə BİRİN BAĞLAYIRƏ .  CÜML D Kİ V ZİF SİN GÖR İKİ YER BÖLÜNÜR:Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə  TABESİZLİK  TABELİLİK TABESİZLİYİN M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR :Ə Ə  BİRL ŞDİRM :V ,İL (LA,L ).Ə Ə Ə Ə Ə  QARŞLAŞDIRMA:AMMA ,ANCAQ ,LAKİN .  BÖLÜŞDÜRM :YA ,YA DA ,GAH ,GAHƏ DA,İST RS ,İST RS D .Ə Ə Ə Ə Ə  İŞTİRAK :H M ,H M D ,H M D Kİ, HABELƏ Ə Ə Ə Ə Ə ,H TTA ,H MÇİNİN .Ə Ə  İNKARLIQ:N ,N D ,N D Kİ.Ə Ə Ə Ə Ə  AYDINLAŞDIRMA:Y Nİ ,Y Nİ Kİ ,M S L N.Ə Ə Ə Ə Ə
 5. 5.  S B B:ÇÜNKİ ,ONA GÖR Kİ,BUNA GÖR D .Ə Ə Ə Ə Ə  Ş RT: G R ,H RGAH,İNDİ Kİ ,MADAM Kİ.Ə Ə Ə Ə  GÜZ ŞD:H RÇ ND,H RÇ ND Kİ V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  AYDINLAŞDIRMA:Kİ ,BEL Kİ.Ə BAĞLAYICILAR QURULUŞCA NÖVL Rİ:Ə  SAD :V ,İL ,ANCAQ,LAKİN V S.Ə Ə Ə Ə  MÜR KK B:HALBUKİ,HABEL ,H RGAH V S.Ə Ə Ə Ə Ə QEYD:Kİ BAĞLAYICISI H MİŞ MÜR KK BƏ Ə Ə Ə CÜML NİN T RKİB HİSS L RİNİ BİR-BİRİNƏ Ə Ə Ə Ə BAĞLAYIR.
 6. 6. SÖZL RİN V CÜML L RİN T SİR GÜCÜNÜ ARTIRAN KNİTQƏ Ə Ə Ə Ə HİSS SİNƏ Ə DATƏ DEYİLİR. DATLARIN M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə Ə Ə  QÜV TL NDİRİCİ:ARTIQ,AXI, N,LAP,DAHA,DA,D ,BEL V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  D QİQL ŞDİRİCİ:EL , SL,M HZ.Ə Ə Ə Ə Ə  M HDUDLAŞDIRICI:ANCAQ,YALNIZ,T KC ,T K,BİRC , V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  SUAL:B S,M G R, Y Nİ V S.Ə Ə Ə Ə Ə  MR:Dİ,QOY,G L,G LİN,GÖR,GÖRÜN,BAX,QOYSANA.Ə Ə Ə  ARZU:KAŞ,KAŞ Kİ,T Kİ,BARI,G R K.Ə Ə Ə  T SDİQ V İNKAR:B Lİ,H ,YOX,XEYR,HEÇ V S.Ə Ə Ə Ə Ə DATLARDAN SONRA QRAMMATİK PRİNSİB GÖR VERGÜLƏ Ə Ə QOYULMUR,LAKİN T SDİQ V İNKAR DATLARINDANƏ Ə Ə SONRA VERGÜL QOYULUR. QEYD: Kİ DATINDAN SONRA HEÇ VAXT VERGÜL QOYULMUR.Ə
 7. 7. DATLARDAN - MI,SANA, S N ,CA,CE SÖZL R BİTİŞİKƏ Ə Ə Ə Ə Ş KİLD YAZILIRƏ Ə  -MI(Mİ) SUAL DATI DA,D İL İŞL NDİKD ONLARDANƏ Ə Ə Ə Ə AYRI YAZILIR.M S L N:S N D Mİ GEDİRS N.Ə Ə Ə Ə Ə Ə QALAN DATLAR SÖZL RD N AYRI YAZILIRƏ Ə Ə . BAŞQA NİTQ HİSS L Rİ İL ORTAQ OLAN DATLAR DAƏ Ə Ə Ə VAR.
 8. 8. DANIŞANIN İFAD ETDİYİ FİKR MÜNASİB TİNİƏ Ə Ə BİLDİR N SÖZL RƏ Ə Ə MODAL SÖZL RƏ DEYİLİR. M NACA AŞAĞIDAKI NÖVL Rİ VAR:Ə Ə  T SDİQ BİLDİR N: LB TT (Kİ),DOĞRUDAN (DA),H QİQ T N,Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə SÖZSÜZ,Ş KSİZ V S.Ə Ə  GÜMAN V ŞÜBH BİLDİR N:OLSUNƏ Ə Ə Kİ,Y GİN,GÖRÜNÜR,DEY S N,B LK , GÜMAN Kİ V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə  N TİC VƏ Ə Ə ÜMUMİL ŞDİRM :DEM Lİ,YAXŞI,DEM K,XÜLAS ,BEL LİKL ,BİR SÖZLƏ Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə V S.Ə  FİKRİN M NB YİNİ B:M NC ,S NC ,BİZC , FİKRİMİZC V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə  SIRA V ARDICILLIQ:BİRİNCİSİ, VV LA,İKİNCİSİ V S.Ə Ə Ə Ə  T SSÜF BİLDİR NL R:HEYİF Kİ, FSUS Kİ V S.ƏƏ Ə Ə Ə Ə  B NZ TM V MÜQAYİS B:SANKİ,EL BİL(Kİ) V S.Ə Ə Ə Ə Ə Ə Ə
 9. 9.  SAD -DEM K ,M NC V S.Ə Ə Ə Ə Ə  MÜR KK B-AYRI YAZILANLARƏ Ə HAMISI. GÖRÜNÜR ,DEY S N ,DEM LİƏ Ə Ə V S FEL KİMİ İŞL NİR .Ə Ə XÜLAS SÖZÜ H M MODALƏ Ə SÖZ,H M D İSİM KİMİ İŞL NİRƏ Ə Ə .
 10. 10. DANIŞANIN HİSS V H Y CANINI,QORXU V YA SEVİNCİNİƏ Ə Ə Ə BİLDİR N KNİTQ HİSS SİN NİDA DEYİLİR.Ə Ə Ə NİDA İFAD ÇİSİ OLDUĞU HİSSL RİN ADINIƏ Ə BİLDİRM YİB,ONLARIN SİQNALLARI KİMİ MEYDANA ÇIXIR.Ə BİR NEÇ QRUPA BÖLM K OLAR:Ə Ə  QORXU ,NARAHATLIQ B:VAY,OY,OX,V S.Ə  ŞADLIQ,SEVİNC B:PAHO ,B H-B H,BIY,OHO,OXQAY,AL M VƏ Ə Ə Ə S.  Q M,K D R B : OF,AH,VAY,EY,OX,OY V S.Ə Ə Ə Ə  MÜRACİ T B : HAYDI,MARŞ,T RP N,BAŞLADIQ,ALO V S.Ə Ə Ə Ə  T CCÜB B: YOXA ,B S,BEL ,YOX,BİR, AY S Nİ V S.ƏƏ Ə Ə Ə Ə  NİDALAR DİLD SÖZ YARADICILIĞINDA DAƏ İŞTİRAK EDİR.(AH Ç KM K,AHIN DAĞLARA)Ə Ə
 11. 11. CÜMLNİN VV LİND G L N NİDALARDAN SONRA VERGÜL,Ə Ə Ə Ə Ə ORTASINDA G L N NİDALARIN H R İKİ T R FİNDƏ Ə Ə Ə Ə Ə VERGÜL,SONUNDA G L N NİDALARDAN VV LƏ Ə Ə Ə VERGÜL,SONRA İS NİDA V YA ÜÇ NÖQT QOYULUR.Ə Ə Ə ÇAĞIRIŞ BİLDİR N A,AY,EY NİDALARINDAN SONRA VERGÜLƏ QOYULMUR.
 12. 12. T QDİM ETDİƏ

×