Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Аутор: Данијела Ружичић, независни економски аналитичар
Текст објављен у дневним новинама Правда и потом пренет на велики ...
4. Fibernet d.o.o., Podgorica непознато
5. TS:net bv, Amsterdam 100%
6. HD-win d.o.o., Beograd 51%
Као што можемо видети и...
Свега приливи готовине 136.585.245
Готовина на почетку обрачунског периода 15.878.596
Готовина на крају обрачунског период...
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину
у (000) динара
Телеком Теленор Vip
Приливи готовине из пословних
активности
134.978.253 4...
Са друге стране, овде је очито у питању на делу озбиљан притисак да се прода ''Телеком
Србија''. На основу свих показатеља...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Национални и стратешки ресурси немају цену

Анализа пословања компаније ''Телеком Србија'' за 2014-у годину. У тексту указано на непостојање економских оправдања за продају једног од најважнијег државног и стратешког ресурса. Годинама уназад бројне генерације су улагале у област телекомуникација и сходно томе, као и постојању безброј других аргумената лично ову продају сматрам као један од најбруталних економских злочина!

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Национални и стратешки ресурси немају цену

  1. 1. Аутор: Данијела Ружичић, независни економски аналитичар Текст објављен у дневним новинама Правда и потом пренет на велики број интернет портала. Ускоро нова анализа са званичним подацима за 2014-у годину. Аутор се позива на потпуну заштиту ауторских права у складу са дефинисаним Законом!!! НАЦИОНАЛНИ И СТРАТЕШКИ РЕСУРСИ НЕМАЈУ ЦЕНУ ''Телеком Србија'' нема цену, јер нешто што нема цену не може бити на тржишту. Сви заступници продаје у суштини покушавају да нам пласирају наивну ''визију'' развоја наше привреде и значаја продаје националних ресурса. Сувише је наивно томе веровати. Да бисмо говорили о развоју наше привреде, најпре морамо да говоримо о њеном опстанку. Српска економија мора поново да оживи, па тек онда да говоримо о њеном развоју. Економске мере не дају резултате, што јасно указује да је економска политика лоша, има највиши степен општости, неразумљива је, нетранспарентна и изабрана је да иде путем којим нема повратка. Aко нешто не даје адекватне резултате, одмах се мења! Сада да кренемо са анализом ''Телекома Србија''а.д. 1. ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА Табела број 1. Власничка струтура ''Телекома Србија'' а.д. 1. Република Србија 58.11% 2. Телеком Србија 20% 3. Грађани Републике Србије 14.95% 4. Запослени и бивши запослени 6.94% УКУПНО 100% Табела број 2. Зависна привредна друштва – приказан удео власништва ''Телекома Србија''а.д. 1. Телеком Српске а.д. Бања Лука 65% 2. Mtel d.o.o., Podgorica 51% 3. Telus a.d., Beograd 100%
  2. 2. 4. Fibernet d.o.o., Podgorica непознато 5. TS:net bv, Amsterdam 100% 6. HD-win d.o.o., Beograd 51% Као што можемо видети из табеле број 2., не ради се само о најављеној продаји ''Телекома Србија'' а.д. Београд, већ и великог дела зависних привредних друштава у ком ''Телеком Србија'' Београд има удео у власништву. Моћници ове "транзиције" у плићаку наводног "плурализма" привидно демократског друштвеног процеса, ни сами изгледа нису свесни вредности и профитабилности компаније ''Телеком Србија''. Чини ми се, на први поглед, да нам је свима јасно да одређене политичке структуре у нашој држави не пружају сигурност, будући да пре свега делују у смислу сопствене политичке профитабилности, а не профитабилности државних ресурса. Када је реч о успешности пословања ''Телекома Србија'' а.д., користиће се одговарајући изабрани показатељи који ће нам омогућити да измеримо и анализирамо успешност пословања предузећа посматрано са различитих аспеката пословања, али да том приликом имамо увид у целокупно пословање предузећа. Чињеница је да коначну оцену успешности компаније чине показатељи њеног финансијског стања! Подаци који су коришћени су из 2013. године на основу консолидованих финансијских извештаја, доступних у регистру финансијских извештаја у оквиру Агенције за привредне регистре. Табела број 3: Кључни финансијски показатељи из биланса успеха (у 000 динара) Пословни приходи 116.681.997 Пословни расходи 94.956.271 Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 19.871.508 Пословни добитак 21.725.726 Добитак из редовног пословања пре опорезивања 18.112.233 Добитак пре опорезивања 18.107.569 Нето добитак 15.699.672 Нето добитак који припада мањинским улагачима 1.424.156 Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 14.275.516 Табела број 4. Кључни финансијски показатељи новчаних токова (у 000 динара) Приливи готовине из пословнихактивности 134.978.253 Приливи готовине из активности инвестирања 1.606.992
  3. 3. Свега приливи готовине 136.585.245 Готовина на почетку обрачунског периода 15.878.596 Готовина на крају обрачунског периода 8.333.961 Табела број 5: Кључни финансијки показатељи из биланса стања (у 000 динара) Капитал 143.093.095 Резерве 21.699.883 Нераспоређени добитак 18.450.634 Откупљене сопствене акције 16.502.510 Дугорочне обавезе 28.177.343 Краткорочне обавезе 64.001.208 Табела број 6: Додатни податак (у 000 динара) Трошкови амортизације и резервисања 25.378.409 УПОРЕДНА АНАЛИЗА СА КОМПАНИЈАМА ''ТЕЛЕНОР'' д.о.о и ''VIP mobile'' д.о.о. УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip Пословни приходи 116.681.997 44.887.381 22.616.128 Пословни расходи 94.956.271 31.721.840 22.295.369 Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 19.871.508 3.237.279 2.271.259 Пословни добитак 21.725.726 13.165.541 320.759 Губитак из редовног пословања пре опорезивања - - 1.849.660 Добитак из редовног пословања пре опорезивања 18.112.233 13.079.095 - Добитак пре опорезивања 18.107.569 13.079.095 - Нето добитак/ губитак 15.699.672 11.155.759 -1.051.675 Нето добитак који припада мањинским улагачима 1.424.156 42.995 - Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 14.275.516 11.112.764 -
  4. 4. УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip Приливи готовине из пословних активности 134.978.253 43.587.633 19.677.767 Приливи готовине из активности инвестирања 1.606.992 86.693 33.677 Свега приливи готовине 136.585.245 43.674.326 19.711.444 Готовина на почетку обрачунског периода 15.878.596 2.312.849 786.705 Готовина на крају обрачунског периода 8.333.961 2.034.913 763.054 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip Капитал 143.093.095 32.917.643 6.211.328 Резерве 21.699.883 - Губитак изнад висине капитала - - 47.769.386 Нераспоређени добитак 18.450.634 18.558.543 - Откупљене сопствене акције 16.502.510 - - Дугорочне обавезе 28.177.343 8.665.035 80.553.272 Краткорочне обавезе 64.001.208 8.255.531 5.863.368 Додатни подаци (у 000 динара) УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip Трошкови амортизације и резервисања 25.378.409 3.810.846 4.728.963 УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину Телеком Теленор Vip Број запослених 9.073 1.095 958 УМЕСТО ЗАКЉУЧКА Као што народна изрека каже ''свако наводи на своју воденицу''. Тиме хоћу да укажем на укупан број запослених у компанији ''Телеком Србија'', где видимо драстично већи број од остале две компаније. Јасно је свима да постоји вишак запослених. Како би ''Телеком Србија'' била још ефикаснија и успешнија компанија, неопходна је хитна рационализација и систематизација радних места. Ту одговорност сноси менаџмент компаније.
  5. 5. Са друге стране, овде је очито у питању на делу озбиљан притисак да се прода ''Телеком Србија''. На основу свих показатеља и упоредне анализе видимо јасно да је ''Телеком Србија'' и даље доминантна компанија у сектору Телекомуникација на нашем тржишту. Али овде приказане чињенице не могу да се мењају, да се замене и да се каже да није тако. Поражавајућа је ''најава'' продаје ''Телекома Србије'' за све нас грађане Србије. Сваки пут када се у јавности нађу чињенице, појединци никада на то нису имали одговор, већ су углавном бежали од било каквог одговора. Влада Републике Србије би требала врло опрезно и боље да се сналази у ситуацији када добија позитивне оцене и препоруке од стране Међународних организација и Влада других држава. Зашто? Привреда Србије која се карактерише високом незапосленошћу, високим јавним дугом, ниским или скоро малим инвестицијама, високим каматама од стране банака, високом корупцијом, неповољним амбијентом за настајање малих предузећа и развоја предузетништва где све то заједно никако не може изазвати позитиван економски оптимизам.

×