Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken

R. Zandbergen
R. ZandbergenAdviseur Het Nieuwe Werken um RuZCo
Professionalisering van de P&O'er
    binnen de Bouw (T/PPO)

     Het Nieuwe Werken

               19 april 2012


Ruud Zandbergen
Wat gaan we doen?

      
      
      
Wat is Het Nieuwe Werken?       Definitie? Ach...
Verwachting?
•  Het nieuwe werken is: efficiënt werken

•  Het nieuwe werken is: beter communiceren

•  Het nieuwe werken is: beter samenwerken

•  Het nieuwe werken is: meer tot stand brengen

•  Het nieuwe werken is: jezelf meer ontwikkelen

•  Het nieuwe werken is: sturen op output

•  Het nieuwe werken is: voor iedereen

•  Het nieuwe werken is: altijd, overal, met elk device

•  Het nieuwe werken is: verantwoord werken

•  Het nieuwe werken is: prettig werken
Recente artikelen
•  "Het Nieuwe Werken vertoont scheuren"

•  "Door het flexwerken mis ik mijn collega's"

•  "HR werpt drempel op voor Het Nieuwe Werken"

•  "Het Nieuwe Werken minder goed dan gedacht"

•  "Balans tussen werk en privé: bestaat dat wel?"

•  "Een techno-burnout van Het Nieuwe Werken?"

•  "Het Nieuwe Werken bezorgt werknemers een dubbel gevoel"

•  "Lunchpauze vaak overgeslagen door Het Nieuwe Werken"

•  "Juridisch mijnenveld HNW wordt onderschat! Maak afspraken."

•  "Het nieuwe werken bestaat niet..."
HNW - Wat levert het u op?
         Hogere      Productiviteit: +10 tot 40%
       effectiviteit
                  Reistijd:  -5 tot -30%
Slagkracht

        Lagere     Kantooroppervlak: -15 tot -50%
        kosten    ICT-kosten per werkplek: -5 tot -25%       Verbonden        Verzuim: -2 tot -20%
       medewerkers

Veerkracht

       Geïnspireerde  Aantrek/behoud talent: +5 tot +15%
       sollicitanten
HNW – Wat merkt u o.a. ?
•  Controle & aanwezigheid  • Ik krijg vertrouwen en
                geef commitment
•  Kantoor, 9 – 5
               • Werk waar ik het meest
•  Maandag – vrijdag
                productief ben
•  Stuck @ desk
               • Werk wanneer ik kan/wil
•  Standaard desktop
               • Hoe ik het beste werk
•  Vervoersproblematiek
               • Ik ben betrokken,
•  Stress           volwassen en
                gerespecteerd
• ...
               • ...
Het Nieuwe Werken kent
 meerdere invalshoeken  Mens  Organisatie  Omgeving  Middelen
Fysieke werkomgeving
Fysieke werkomgeving
Het Nieuwe Werken, binnen
   uw fysieke omgeving
• Het kantoor wordt een plek om te landen, te ontmoeten,
 geconcentreerd te werken, maar bovenal om samen te
 werken.
• Iedereen kan overal en altijd werken.
• Inrichting versterkt gedragsverandering
• Er wordt ook buiten kantoor gewerkt; thuis, onderweg, bij
 McDonalds, op een terras of smart working center.
Overleggen
Concentreren
Open
Brainstormen
Presenteren
Vergaderen
Ontmoeten
Fysieke omgevingsfactoren
Het Duurzame Nieuwe Werken,
binnen uw fysieke omgeving

Inrichting versterkt gedragsverandering

Iedereen kan overal en altijd werken.
Het kantoor wordt een plek om te landen, te ontmoeten,

geconcentreerd te werken, maar bovenal om  samen te
werken.
ICT middelen

 Slimmer ontmoeten

 Slimmer vergaderen

Slimmer communiceren
Tijd- en plaatsonafhankelijk
Communicatie
• Instant Messaging
• VoIP
• Video Conferencing
Samenwerking


      • Presentaties
       op afstand


      • Samen
       documenten
       bewerken
Mobiel
• E-mail
• Voicemail
• Agenda
• Business
 Applicaties
• Internet
Bouwbedrijf 2.0
Social media
                    Web 2.0

•  RSS     •  Flickr       •  Tags, Tag cloud
•  Hyves    •  Delicious      •  Podcast/Vodcast
•  Blog    •  Ning        •  Skype
•  WikipediA  •  Twitter       •  Social Bookmarking
•  LinkedIn  •  Wiki        •  Mashups
•  YouTube   •  Social Networking  •  Chat
Voorbeelden (social) 2.0 tools
  binnen de organisatie
De werkstijl bepaalt …
            Welke mentale
            begeleiding
            (HRM)
 Welke facilitaire
 voorzieningen
 (Inrichting)                          Welke scenario’s
                                 (Organisatie)
Welke werkuitrusting
    (ICT)                         Welke technische infrastructuur
                                     (ICT)


            Welke kennis en werkafspraken (HRM)
Organisaties veranderen
          Van gesloten naar open structuur
• Strategisch samenwerken in flexibele netwerken
• Optimaal gebruik van competenties in het netwerk
• Meer in touch met de buitenwereld
Vier generaties
Baby Boomers
1945 – 1955   Lost generation
Bevlogen     1955 – 1970
Bomvol idealen  Bruggen bouwen  Pragmatische
         Relativeren    generatie
                  1970 – 1985
                  Internationale   Generatie Y
                  ervaring      1985 – 1995
                  Resultaatgerichte  Natuurlijke
                  samenwerking    netwerkers.
                            Overleg en
                            onderhandelen
"Papa, dit lijkt bol.com wel,
maar je kunt de boeken hier
    aanraken!".

Jeroen de Haas, 7 jaar op boekenafdeling Bijenkorf.
Een menigte weet meer dan
een specialist
Het slimste jongetje van de
klas is iedereen
De massa weet het (bijna)
altijd beter
Succesfactor is de mens
  ICT tools en omgeving faciliteren maar ….


 Het is de mens die het moet DOEN
Samenwerken     Netwerken      Kennisdelen
Wat zien we gebeuren?
‘uitvoerend werken binnen een  ‘zelfsturend werken in een
   besloten omgeving’       open omgeving’
Aandachtsgebieden
                 Vertrouwen &
                Open communicatie
                              HRM Strategie
    Resultaatgericht                    & Beleid
      werken
                 Team
Werknemer
                          Organisatie
       Leidinggevende                Organisatie
                               klimaat
                Situationeel
   Bewustwording /      leidinggeven
   empowerment
Wat vraagt dit van de werknemer?
• Zelfsturing en initiatief nemen
• Weten wat je toegevoegde waarde is
• Eigen verantwoordelijkheid
• Jezelf zichtbaar maken
• Kennis van ICT middelen en sociale media
• Zelforganiserend vermogen
• Van 'one size fits all' naar individuele behoefte en stijl van werken
• Netwerken en samenwerken!                                 Individu
Wat vraagt dit van de leidinggevende?

• Output gericht managen
• Vertrouwen geven
• Verantwoordelijkheid beleggen
• Situationeel leidinggeven
• Coachen en inspireren
• Mensen verbinden
• Leiderschap
                 Leidinggevende
Wat vraagt dit van een afdeling?
• Samen verantwoordelijkheid voor eindresultaat
• Samen afspraken maken
• Vertrouwen in collega’s
• Feedback geven en krijgen
• Elkaar durven aanspreken
• Kennis willen halen en brengen
• Kennis is macht loslaten!
                         Team
Spanningsveld ARBO en HNW
•  Verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden (veilige en gezonde werkplek)

•  Verantwoordelijk voor de inrichting van de thuiswerkplek volgens ergonomische
  principes

•  Inventarisatie, evaluatie en voorlichting over arbeidsrisico’s

•  Maatregelen om deze risico’s te beperken•  Werk/Privé balans

•  24/7 bereikbaar/beschikbaar

•  De Derde Werkplek•  (Recent Wetsvoorstel Thuiswerken)
Verandertraject met HNW
gedachtegoed vergt integrale aanpak
   Mens  Organisatie  Omgeving  Middelen
Verandertraject
   Stap 4:
                 Stap 1: Bewustwording
   Blijven leren: Meer winst
                 Zijn we klaar voor Het
   behalen uit Het Nieuwe
                 Nieuwe Werken?
   Werken
Stap 3:               Stap 2:
Implementeren Het Nieuwe       Klaar maken voor Het
Werken > Integrale aanpak!      Nieuwe Werken
Sleutels voor succesvolle verandering
•  Gestructureerd invoering.

•  Zelf regie voeren.

•  Duidelijk uitgangspunten en doelstellingen, het “Visiedocument”

•  Betrokkenheid van het kader en medewerkers

•  "Ambassadeurs" van uw eigen organisatie.

•  Gemeenschappelijk draagvlak.

•  Meet & optimalisatietool.

•  Communicatie.

•  Iteraties.

•  Maatwerk.
Relativeren
En nu u weer...
Discussie a.d.h.v. stellingen

   1. Waarom EENS
   2. Waarom ONEENS
   3. Tegenstellingen/knelpunten
   4. Hoe oplossen
Stelling


• Het Nieuwe Werken is voor ons
 niet nodig.
Stelling


• Door meer buiten kantoor te
 werken, verliezen we het
 contact met elkaar.
Stelling


• Managers zijn grote obstakels
 voor Het Nieuwe Werken.
Stelling


• Onze medewerkers hebben
 onvoldoende ICT middelen om
 Het Nieuwe Werken toe te passen.
Stelling


• Het Nieuwe Werken is alleen
 bedoeld om kosten te besparen.
Tenslotte (Tips )
•  Neem de tijd!
•  Ontwikkel een visie wat Het Nieuwe Werken voor jou organisatie kan toevoegen
•  Bepaal de doelstellingen die Het Nieuwe Werken moet opleveren
•  Betrek mensen zo vroeg mogelijk bij het verandertraject
•  De managers hebben een cruciale rol in het verandertraject
•  Zorg dat mensen verleid worden om op een andere manier te werken
•  Zorg dat de verschillende behoefte en werkstijlen ruimte krijgen
•  Weet waar mogelijke knelpunten zitten (kennis, gedrag, cultuur, processen,
  organisatiestructuur, ICT en omgeving)
•  Stel een integraal verandertraject op met één coördinator
•  Zorg dat je weet wat je wilt en blijf sturen
•  Zorg dat netwerken en samenwerken meerwaarde biedt
•  Zorg dat iedereen bereikbaar en vindbaar is
•  Maak goed gebruik van interactieve ICT toepassingen
•  Werken wordt alleen maar leuker als jezelf meer aan het stuur kan staan.
  Hiervoor moet je uitzoeken hoe je wilt sturen en waar je naar toe wilt.
Gewoon DOEN !
“Change isn’t made by asking permission.
 Change is made by asking forgiveness, later.”

           Seth Godin
Professionalisering van de P&O'er
    binnen de Bouw (T/PPO)

     Het Nieuwe Werken

               19 april 2012


Ruud Zandbergen
1 von 54

Recomendados

HNW - Politie Kennemerland von
HNW - Politie KennemerlandHNW - Politie Kennemerland
HNW - Politie KennemerlandR. Zandbergen
904 views47 Folien
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe Werken von
Netwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe WerkenNetwerk Bestuurssecretarissenin de Zorg - Het Nieuwe Werken
Netwerk Bestuurssecretarissen in de Zorg - Het Nieuwe WerkenR. Zandbergen
601 views52 Folien
Het Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel von
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielHet Nieuwe Werken - Gemeente Littenseradiel
Het Nieuwe Werken - Gemeente LittenseradielR. Zandbergen
622 views43 Folien
E hrm en het nieuwe werken microsoft 5 okt von
E hrm en het nieuwe werken microsoft 5 oktE hrm en het nieuwe werken microsoft 5 okt
E hrm en het nieuwe werken microsoft 5 oktDBS
615 views80 Folien
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & Company von
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & CompanyHet nieuwe werken ontrafeld | Bright & Company
Het nieuwe werken ontrafeld | Bright & CompanyRuurd Baane
1.9K views20 Folien
Niek den tex von
Niek den texNiek den tex
Niek den texwebboek
864 views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken? von
Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken?Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken?
Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken?Strategy on Demand
499 views29 Folien
Gastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactie von
Gastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactieGastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactie
Gastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactieUmanID
310 views50 Folien
Hr live proforma beurs von
Hr live proforma beursHr live proforma beurs
Hr live proforma beursRichard Hulshof
324 views35 Folien
Het nieuwe werken presentatie algemeen von
Het nieuwe werken presentatie algemeenHet nieuwe werken presentatie algemeen
Het nieuwe werken presentatie algemeenLeo van de Vorst
493 views34 Folien
Whitepaper het nieuwe werken v2 c von
Whitepaper het nieuwe werken v2 cWhitepaper het nieuwe werken v2 c
Whitepaper het nieuwe werken v2 cRicoh Nederland
384 views6 Folien
Propositie hnw jan 2012 von
Propositie hnw jan 2012Propositie hnw jan 2012
Propositie hnw jan 2012Thijs Edelkoort
243 views11 Folien

Was ist angesagt?(20)

Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken? von Strategy on Demand
Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken?Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken?
Bent u al klaar voor het nieuwe talent en het nieuwe werken?
Strategy on Demand499 views
Gastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactie von UmanID
Gastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactieGastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactie
Gastcollege over arbeidsrelaties en -satisfactie
UmanID310 views
Het nieuwe werken presentatie algemeen von Leo van de Vorst
Het nieuwe werken presentatie algemeenHet nieuwe werken presentatie algemeen
Het nieuwe werken presentatie algemeen
Leo van de Vorst493 views
Het Nieuwe Werken, wat is dat? von Arjan Hooiveld
Het Nieuwe Werken, wat is dat?Het Nieuwe Werken, wat is dat?
Het Nieuwe Werken, wat is dat?
Arjan Hooiveld1.1K views
MÖBIUS presentatie: Het Nieuwe Werken von MÖBIUS
MÖBIUS presentatie: Het Nieuwe WerkenMÖBIUS presentatie: Het Nieuwe Werken
MÖBIUS presentatie: Het Nieuwe Werken
MÖBIUS768 views
Presentatie Het Nieuwe Werken von Jan Joost Flim
Presentatie Het Nieuwe WerkenPresentatie Het Nieuwe Werken
Presentatie Het Nieuwe Werken
Jan Joost Flim1.1K views
Duurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe Werken von Isabel De Clercq
Duurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe WerkenDuurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe Werken
Duurzaam inzetten van mensen en Het Nieuwe Werken
Isabel De Clercq2K views
NWoW @Msft 011111 von Paul Crone
NWoW @Msft 011111NWoW @Msft 011111
NWoW @Msft 011111
Paul Crone334 views
Het Nieuwe Werken von Aad Hoek
Het Nieuwe WerkenHet Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken
Aad Hoek790 views
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk von adviceselect
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
Inzetbaarheid: gelukkig in je werk
adviceselect510 views
Wat Betekent Het Nieuwe Werken Voor Uw Organsiatie. DaaD Consultancy (06 - 26... von Diane Dros
Wat Betekent Het Nieuwe Werken Voor Uw Organsiatie. DaaD Consultancy (06 - 26...Wat Betekent Het Nieuwe Werken Voor Uw Organsiatie. DaaD Consultancy (06 - 26...
Wat Betekent Het Nieuwe Werken Voor Uw Organsiatie. DaaD Consultancy (06 - 26...
Diane Dros638 views
Klaar Voor De Wereld Van Nu En Straks? von Han Oei
Klaar Voor De Wereld Van Nu En Straks?Klaar Voor De Wereld Van Nu En Straks?
Klaar Voor De Wereld Van Nu En Straks?
Han Oei8.9K views
GeniusU werkboek april 2015 von Liane Duit
GeniusU werkboek april 2015GeniusU werkboek april 2015
GeniusU werkboek april 2015
Liane Duit592 views

Destacado

Workshop 2 - Leiderschap in de bouw von
Workshop 2 - Leiderschap in de bouwWorkshop 2 - Leiderschap in de bouw
Workshop 2 - Leiderschap in de bouwHogeschool Utrecht
982 views30 Folien
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD von
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDWONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDAvans Hogeschool
335 views38 Folien
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda von
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda20110203 presentatie nieuwe werven bam breda
20110203 presentatie nieuwe werven bam bredaMonika Heldoorn
603 views101 Folien
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra von
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infraVoorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infraAvans Hogeschool
1.7K views84 Folien
NBM bouw tom willemen presentatie 140130 von
NBM bouw tom willemen presentatie 140130NBM bouw tom willemen presentatie 140130
NBM bouw tom willemen presentatie 140130Nieuwe Business Modellen
1.4K views36 Folien
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans von
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur HeijmansFEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur HeijmansFlevum
886 views49 Folien

Destacado(9)

WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD von Avans Hogeschool
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELDWONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
WONEN EN (VER)BOUWEN IN EEN VERANDERENDE WERELD
Avans Hogeschool335 views
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda von Monika Heldoorn
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda20110203 presentatie nieuwe werven bam breda
20110203 presentatie nieuwe werven bam breda
Monika Heldoorn603 views
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra von Avans Hogeschool
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infraVoorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra
Voorlichtingspresentatie opleidingen bouw & infra
Avans Hogeschool1.7K views
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans von Flevum
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur HeijmansFEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans
FEX - 140415 - Innovatiekracht - Case heijmans - Auteur Heijmans
Flevum886 views
Ketensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woord von Ferry van Wilgenburg
Ketensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woordKetensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woord
Ketensamenwerking in de bouw; de praktijk aan het woord
Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015 von Jo Horn
Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015
Ketensamenwerking; voorwaarden voor succes 2015
Jo Horn1.3K views
Kỹ năng đàm phán von guest3c41775
Kỹ năng đàm phánKỹ năng đàm phán
Kỹ năng đàm phán
guest3c4177541.9K views

Similar a Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken

Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012 von
Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012
Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012Rosan Gompers
373 views16 Folien
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v... von
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...iiacongres
336 views38 Folien
HR & Quality, Quality & HR von
HR & Quality, Quality & HRHR & Quality, Quality & HR
HR & Quality, Quality & HRVlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
393 views10 Folien
Het nieuwe werken von
Het nieuwe werkenHet nieuwe werken
Het nieuwe werkenProven Workspace
441 views49 Folien
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1) von
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)Amanda Jansen
396 views25 Folien
Het nieuwe werken bij de raad leiderschap von
Het nieuwe werken bij de raad leiderschapHet nieuwe werken bij de raad leiderschap
Het nieuwe werken bij de raad leiderschapJan Iedema
337 views26 Folien

Similar a Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken(20)

Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012 von Rosan Gompers
Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012
Leerervaringen De Kunst van HNW NewCompanyCreations juni 2012
Rosan Gompers373 views
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v... von iiacongres
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...
Iia experience fg michiel willemse leiding geven aan verandering in werken v...
iiacongres336 views
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1) von Amanda Jansen
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)
Amanda Jansen396 views
Het nieuwe werken bij de raad leiderschap von Jan Iedema
Het nieuwe werken bij de raad leiderschapHet nieuwe werken bij de raad leiderschap
Het nieuwe werken bij de raad leiderschap
Jan Iedema337 views
Social Media Impact On Organizations, Km And Hrm Slideshare von Yvette Pasman
Social Media Impact On Organizations, Km And Hrm SlideshareSocial Media Impact On Organizations, Km And Hrm Slideshare
Social Media Impact On Organizations, Km And Hrm Slideshare
Yvette Pasman445 views
Wat betekent Het Nieuwe Werken voor mijn organisatie? von Arjan Hooiveld
Wat betekent Het Nieuwe Werken voor mijn organisatie?Wat betekent Het Nieuwe Werken voor mijn organisatie?
Wat betekent Het Nieuwe Werken voor mijn organisatie?
Arjan Hooiveld1.5K views
Het nieuwe werken - 25 maart 2010 von slenskens
Het nieuwe werken - 25 maart 2010Het nieuwe werken - 25 maart 2010
Het nieuwe werken - 25 maart 2010
slenskens257 views
Waarderende benadering of appreciative inquiry von HRwijs
Waarderende benadering of appreciative inquiryWaarderende benadering of appreciative inquiry
Waarderende benadering of appreciative inquiry
HRwijs2K views
Het Nieuwe Werken, 30 jaar oud en nog steeds actueel. von Maarten Emons
Het Nieuwe Werken, 30 jaar oud en nog steeds actueel.Het Nieuwe Werken, 30 jaar oud en nog steeds actueel.
Het Nieuwe Werken, 30 jaar oud en nog steeds actueel.
Maarten Emons426 views
Multigeneration workplace von Sparked
Multigeneration workplaceMultigeneration workplace
Multigeneration workplace
Sparked367 views
Boekpresentatie De Kunst van Het Nieuwe Werken 31 mei 2011 von Rosan Gompers
Boekpresentatie De Kunst van Het Nieuwe Werken 31 mei 2011Boekpresentatie De Kunst van Het Nieuwe Werken 31 mei 2011
Boekpresentatie De Kunst van Het Nieuwe Werken 31 mei 2011
Rosan Gompers351 views
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final) von R. Zandbergen
Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)Ahrend  diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
Ahrend diane dros - hrm (cultuur & organisatie) (final)
R. Zandbergen460 views
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377 von Diane Dros
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Het Nieuwe Werken Gedrags- & cultuurscan. DaaD Consultancy 06 - 2625 2377
Diane Dros472 views
Presentatie open innovatie festival Hoorn HNW von Proven Workspace
Presentatie open innovatie festival Hoorn HNWPresentatie open innovatie festival Hoorn HNW
Presentatie open innovatie festival Hoorn HNW
Proven Workspace485 views
Online werken aan talent von meurshrm_nl
Online werken aan talentOnline werken aan talent
Online werken aan talent
meurshrm_nl636 views
Iia experience fg michiel willemse het geheim van hnw versie 1.0 von iiacongres
Iia experience fg michiel willemse het geheim van hnw versie 1.0Iia experience fg michiel willemse het geheim van hnw versie 1.0
Iia experience fg michiel willemse het geheim van hnw versie 1.0
iiacongres258 views

Más de R. Zandbergen

Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk von
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en PraktijkCongres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en PraktijkR. Zandbergen
1.2K views32 Folien
Workshop Het Nieuwe Werken en ICT von
Workshop Het Nieuwe Werken en ICTWorkshop Het Nieuwe Werken en ICT
Workshop Het Nieuwe Werken en ICTR. Zandbergen
347 views1 Folie
Vrienden van Verburgh - Over Sociale Media von
Vrienden van Verburgh - Over Sociale MediaVrienden van Verburgh - Over Sociale Media
Vrienden van Verburgh - Over Sociale MediaR. Zandbergen
432 views61 Folien
Westland Adviesgroep - Social Media von
Westland Adviesgroep - Social MediaWestland Adviesgroep - Social Media
Westland Adviesgroep - Social MediaR. Zandbergen
388 views60 Folien
Introductie Scrum von
Introductie ScrumIntroductie Scrum
Introductie ScrumR. Zandbergen
734 views54 Folien
Social Media en personal branding von
Social Media en personal brandingSocial Media en personal branding
Social Media en personal brandingR. Zandbergen
269 views58 Folien

Más de R. Zandbergen(20)

Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk von R. Zandbergen
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en PraktijkCongres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
Congres Het Nieuwe Werken, Wetenschap en Praktijk
R. Zandbergen1.2K views
Workshop Het Nieuwe Werken en ICT von R. Zandbergen
Workshop Het Nieuwe Werken en ICTWorkshop Het Nieuwe Werken en ICT
Workshop Het Nieuwe Werken en ICT
R. Zandbergen347 views
Vrienden van Verburgh - Over Sociale Media von R. Zandbergen
Vrienden van Verburgh - Over Sociale MediaVrienden van Verburgh - Over Sociale Media
Vrienden van Verburgh - Over Sociale Media
R. Zandbergen432 views
Westland Adviesgroep - Social Media von R. Zandbergen
Westland Adviesgroep - Social MediaWestland Adviesgroep - Social Media
Westland Adviesgroep - Social Media
R. Zandbergen388 views
Social Media en personal branding von R. Zandbergen
Social Media en personal brandingSocial Media en personal branding
Social Media en personal branding
R. Zandbergen269 views
New Way of Work and Aglile/Scrum von R. Zandbergen
New Way of Work and Aglile/ScrumNew Way of Work and Aglile/Scrum
New Way of Work and Aglile/Scrum
R. Zandbergen538 views
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen? von R. Zandbergen
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
Masterclass Cultuur & Transitie Management - Hoe begin ik morgen?
R. Zandbergen682 views
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final) von R. Zandbergen
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
Gemeente Beverwijk workshop digitaliseren 5 juli 2011 (final)
R. Zandbergen510 views
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final) von R. Zandbergen
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
Gemeente beverwijk workshop flexwerken 5 juli 2011 (final)
R. Zandbergen548 views
Gemeente Haarlem - Week van HNW von R. Zandbergen
Gemeente Haarlem - Week van HNWGemeente Haarlem - Week van HNW
Gemeente Haarlem - Week van HNW
R. Zandbergen546 views
Corferentie - Het Nieuwe Werken von R. Zandbergen
Corferentie - Het Nieuwe WerkenCorferentie - Het Nieuwe Werken
Corferentie - Het Nieuwe Werken
R. Zandbergen348 views
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ von R. Zandbergen
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZGemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
Gemeente 's-Hertogenbosch - Team AmSZ
R. Zandbergen957 views
Provincie Noord-Brabant Open Podium von R. Zandbergen
Provincie Noord-Brabant Open PodiumProvincie Noord-Brabant Open Podium
Provincie Noord-Brabant Open Podium
R. Zandbergen371 views
Ahrend ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final) von R. Zandbergen
Ahrend  ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)Ahrend  ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
Ahrend ruud zandbergen - ict (virtueel technologie) (final)
R. Zandbergen412 views
Ahrend roel van der palen - inrichten (fysieke omgeving) (final) von R. Zandbergen
Ahrend  roel van der palen - inrichten (fysieke omgeving) (final)Ahrend  roel van der palen - inrichten (fysieke omgeving) (final)
Ahrend roel van der palen - inrichten (fysieke omgeving) (final)
R. Zandbergen666 views
Congres Web 2.0 Stadsdeel Amsterdam Noord von R. Zandbergen
Congres Web 2.0 Stadsdeel Amsterdam NoordCongres Web 2.0 Stadsdeel Amsterdam Noord
Congres Web 2.0 Stadsdeel Amsterdam Noord
R. Zandbergen283 views
People International Workconference On Social & E Inclusion von R. Zandbergen
People International Workconference On Social & E InclusionPeople International Workconference On Social & E Inclusion
People International Workconference On Social & E Inclusion
R. Zandbergen326 views

Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw - Het Nieuwe Werken

 • 1. Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw (T/PPO) Het Nieuwe Werken 19 april 2012 Ruud Zandbergen
 • 2. Wat gaan we doen?      
 • 3. Wat is Het Nieuwe Werken? Definitie? Ach...
 • 4. Verwachting? • Het nieuwe werken is: efficiënt werken • Het nieuwe werken is: beter communiceren • Het nieuwe werken is: beter samenwerken • Het nieuwe werken is: meer tot stand brengen • Het nieuwe werken is: jezelf meer ontwikkelen • Het nieuwe werken is: sturen op output • Het nieuwe werken is: voor iedereen • Het nieuwe werken is: altijd, overal, met elk device • Het nieuwe werken is: verantwoord werken • Het nieuwe werken is: prettig werken
 • 5. Recente artikelen • "Het Nieuwe Werken vertoont scheuren" • "Door het flexwerken mis ik mijn collega's" • "HR werpt drempel op voor Het Nieuwe Werken" • "Het Nieuwe Werken minder goed dan gedacht" • "Balans tussen werk en privé: bestaat dat wel?" • "Een techno-burnout van Het Nieuwe Werken?" • "Het Nieuwe Werken bezorgt werknemers een dubbel gevoel" • "Lunchpauze vaak overgeslagen door Het Nieuwe Werken" • "Juridisch mijnenveld HNW wordt onderschat! Maak afspraken." • "Het nieuwe werken bestaat niet..."
 • 6. HNW - Wat levert het u op? Hogere Productiviteit: +10 tot 40% effectiviteit Reistijd: -5 tot -30% Slagkracht Lagere Kantooroppervlak: -15 tot -50% kosten ICT-kosten per werkplek: -5 tot -25% Verbonden Verzuim: -2 tot -20% medewerkers Veerkracht Geïnspireerde Aantrek/behoud talent: +5 tot +15% sollicitanten
 • 7. HNW – Wat merkt u o.a. ? • Controle & aanwezigheid • Ik krijg vertrouwen en geef commitment • Kantoor, 9 – 5 • Werk waar ik het meest • Maandag – vrijdag productief ben • Stuck @ desk • Werk wanneer ik kan/wil • Standaard desktop • Hoe ik het beste werk • Vervoersproblematiek • Ik ben betrokken, • Stress volwassen en gerespecteerd • ... • ...
 • 8. Het Nieuwe Werken kent meerdere invalshoeken Mens Organisatie Omgeving Middelen
 • 11. Het Nieuwe Werken, binnen uw fysieke omgeving • Het kantoor wordt een plek om te landen, te ontmoeten, geconcentreerd te werken, maar bovenal om samen te werken. • Iedereen kan overal en altijd werken. • Inrichting versterkt gedragsverandering • Er wordt ook buiten kantoor gewerkt; thuis, onderweg, bij McDonalds, op een terras of smart working center.
 • 14. Open
 • 20. Het Duurzame Nieuwe Werken, binnen uw fysieke omgeving Inrichting versterkt gedragsverandering Iedereen kan overal en altijd werken. Het kantoor wordt een plek om te landen, te ontmoeten, geconcentreerd te werken, maar bovenal om samen te werken.
 • 21. ICT middelen Slimmer ontmoeten Slimmer vergaderen Slimmer communiceren
 • 23. Communicatie • Instant Messaging • VoIP • Video Conferencing
 • 24. Samenwerking • Presentaties op afstand • Samen documenten bewerken
 • 25. Mobiel • E-mail • Voicemail • Agenda • Business Applicaties • Internet
 • 27. Social media Web 2.0 • RSS • Flickr • Tags, Tag cloud • Hyves • Delicious • Podcast/Vodcast • Blog • Ning • Skype • WikipediA • Twitter • Social Bookmarking • LinkedIn • Wiki • Mashups • YouTube • Social Networking • Chat
 • 28. Voorbeelden (social) 2.0 tools binnen de organisatie
 • 29. De werkstijl bepaalt … Welke mentale begeleiding (HRM) Welke facilitaire voorzieningen (Inrichting) Welke scenario’s (Organisatie) Welke werkuitrusting (ICT) Welke technische infrastructuur (ICT) Welke kennis en werkafspraken (HRM)
 • 30. Organisaties veranderen Van gesloten naar open structuur • Strategisch samenwerken in flexibele netwerken • Optimaal gebruik van competenties in het netwerk • Meer in touch met de buitenwereld
 • 31. Vier generaties Baby Boomers 1945 – 1955 Lost generation Bevlogen 1955 – 1970 Bomvol idealen Bruggen bouwen Pragmatische Relativeren generatie 1970 – 1985 Internationale Generatie Y ervaring 1985 – 1995 Resultaatgerichte Natuurlijke samenwerking netwerkers. Overleg en onderhandelen
 • 32. "Papa, dit lijkt bol.com wel, maar je kunt de boeken hier aanraken!". Jeroen de Haas, 7 jaar op boekenafdeling Bijenkorf.
 • 33. Een menigte weet meer dan een specialist Het slimste jongetje van de klas is iedereen De massa weet het (bijna) altijd beter
 • 34. Succesfactor is de mens ICT tools en omgeving faciliteren maar …. Het is de mens die het moet DOEN Samenwerken Netwerken Kennisdelen
 • 35. Wat zien we gebeuren? ‘uitvoerend werken binnen een ‘zelfsturend werken in een besloten omgeving’ open omgeving’
 • 36. Aandachtsgebieden Vertrouwen & Open communicatie HRM Strategie Resultaatgericht & Beleid werken Team Werknemer Organisatie Leidinggevende Organisatie klimaat Situationeel Bewustwording / leidinggeven empowerment
 • 37. Wat vraagt dit van de werknemer? • Zelfsturing en initiatief nemen • Weten wat je toegevoegde waarde is • Eigen verantwoordelijkheid • Jezelf zichtbaar maken • Kennis van ICT middelen en sociale media • Zelforganiserend vermogen • Van 'one size fits all' naar individuele behoefte en stijl van werken • Netwerken en samenwerken! Individu
 • 38. Wat vraagt dit van de leidinggevende? • Output gericht managen • Vertrouwen geven • Verantwoordelijkheid beleggen • Situationeel leidinggeven • Coachen en inspireren • Mensen verbinden • Leiderschap Leidinggevende
 • 39. Wat vraagt dit van een afdeling? • Samen verantwoordelijkheid voor eindresultaat • Samen afspraken maken • Vertrouwen in collega’s • Feedback geven en krijgen • Elkaar durven aanspreken • Kennis willen halen en brengen • Kennis is macht loslaten! Team
 • 40. Spanningsveld ARBO en HNW • Verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden (veilige en gezonde werkplek) • Verantwoordelijk voor de inrichting van de thuiswerkplek volgens ergonomische principes • Inventarisatie, evaluatie en voorlichting over arbeidsrisico’s • Maatregelen om deze risico’s te beperken • Werk/Privé balans • 24/7 bereikbaar/beschikbaar • De Derde Werkplek • (Recent Wetsvoorstel Thuiswerken)
 • 41. Verandertraject met HNW gedachtegoed vergt integrale aanpak Mens Organisatie Omgeving Middelen
 • 42. Verandertraject Stap 4: Stap 1: Bewustwording Blijven leren: Meer winst Zijn we klaar voor Het behalen uit Het Nieuwe Nieuwe Werken? Werken Stap 3: Stap 2: Implementeren Het Nieuwe Klaar maken voor Het Werken > Integrale aanpak! Nieuwe Werken
 • 43. Sleutels voor succesvolle verandering • Gestructureerd invoering. • Zelf regie voeren. • Duidelijk uitgangspunten en doelstellingen, het “Visiedocument” • Betrokkenheid van het kader en medewerkers • "Ambassadeurs" van uw eigen organisatie. • Gemeenschappelijk draagvlak. • Meet & optimalisatietool. • Communicatie. • Iteraties. • Maatwerk.
 • 45. En nu u weer...
 • 46. Discussie a.d.h.v. stellingen 1. Waarom EENS 2. Waarom ONEENS 3. Tegenstellingen/knelpunten 4. Hoe oplossen
 • 47. Stelling • Het Nieuwe Werken is voor ons niet nodig.
 • 48. Stelling • Door meer buiten kantoor te werken, verliezen we het contact met elkaar.
 • 49. Stelling • Managers zijn grote obstakels voor Het Nieuwe Werken.
 • 50. Stelling • Onze medewerkers hebben onvoldoende ICT middelen om Het Nieuwe Werken toe te passen.
 • 51. Stelling • Het Nieuwe Werken is alleen bedoeld om kosten te besparen.
 • 52. Tenslotte (Tips ) • Neem de tijd! • Ontwikkel een visie wat Het Nieuwe Werken voor jou organisatie kan toevoegen • Bepaal de doelstellingen die Het Nieuwe Werken moet opleveren • Betrek mensen zo vroeg mogelijk bij het verandertraject • De managers hebben een cruciale rol in het verandertraject • Zorg dat mensen verleid worden om op een andere manier te werken • Zorg dat de verschillende behoefte en werkstijlen ruimte krijgen • Weet waar mogelijke knelpunten zitten (kennis, gedrag, cultuur, processen, organisatiestructuur, ICT en omgeving) • Stel een integraal verandertraject op met één coördinator • Zorg dat je weet wat je wilt en blijf sturen • Zorg dat netwerken en samenwerken meerwaarde biedt • Zorg dat iedereen bereikbaar en vindbaar is • Maak goed gebruik van interactieve ICT toepassingen • Werken wordt alleen maar leuker als jezelf meer aan het stuur kan staan. Hiervoor moet je uitzoeken hoe je wilt sturen en waar je naar toe wilt.
 • 53. Gewoon DOEN ! “Change isn’t made by asking permission. Change is made by asking forgiveness, later.” Seth Godin
 • 54. Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw (T/PPO) Het Nieuwe Werken 19 april 2012 Ruud Zandbergen