Anzeige

Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidig

11. Mar 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Aralin 25 presentation Kasaysayan ng daigidig

 1. Aralin 25: Ang Rebolusyon Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
 2. Presentasyon nila: *John Ericsson C. Sagario *Ismarry Catacte *Ponylyn Echavez *Herra Pamplona
 3. Ang Rebolusyong Siyentipiko At Ang Bagong Pagtingin Sa Kalikasan
 4. “Ang daigdig ang sentro ng kalawakan at ang ibang mga heavenly body ay umiikot dito sa pabilog na pagkilos.” - Ptolemy
 5. Geocentric View: Nagtataguyod ng paniniwalang Kristiyano na dinisenyo ng Diyos ang kalawakan para sa mga tao.
 6. Ambag ni Aristotle sa Teorya ni Ptolemy
 7. “Malaki ang pagkakaiba ng komposisyon ng mga bagay na matatagpuan sa kalangitan at sa daigdig.” - Aristotle
 8. Makabagong Pagtingin sa Kalawakan
 9. “Hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito.” - Nicolaus Copernicus
 10. Ang kanyang mga ideya ay isinulat niya sa kanyang akdang “On The Revolution of The Heavenly Spheres”
 11. Ang teorya ni Copernicus ay kinilala bilang heliocentric view sa kalawakan.
 12. Noong 1609, nakaimbento si Galileo Galilei ng teleskopyo na ginamit niya sa pag-aaral ng kalawakan
 13. Ang mga obserbasyon niya sa kalawakan ay inilathala niya sa kanyang aklat na “Dialogue Concerning the Two Chief World Systems” noong 1632.
 14. Sir Isaac Newton Natuklasan niya ang law of gravity bilang paliwanag sa paggalaw ng mga planeta.
 15. Iba pang Pag-unlad sa Agham Pangkalik -asan
 16. Natural Science Tumtukoy sa pag-aaral ng pisikal na daigdig at ang mga pangyayari rito.
 17. Andreas Vesalius Ang nanguna sa pag-aaral ng anatomiya ng tao sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bangkay at kalansay, isang pagsasanay na ipinagbabawa sa kanyang panahon.
 18. William Harvery Isang doktor na nakatuklas at nakapagpaliwanag sa sirkulasyon ng dugo at mga bagay na may kinalaman sa puso sa pamamagitan ng pag-aaral ng puso ng mga hayop.
 19. Antoni Van Leeuwenhoek Nakatuklas sa daigdig ng mga single-celled na organismo sa pamamagitan ng microscope.
 20. Carolus Linnaeus Isang botanistang Swedish na nanguna sa pag- aaral ng mga halaman at hayop. Ang akdang inilathala niya noong 1753 ay nakapagpaunlad ng sistema ng pagpapangalan at pagkaklasipika ng mga halaman at hayop.
 21. Ang Panahon Ng Enlightenment
 22. Enlightenment Binubuo ng mga iskolar na nagtangkang iahon ang mga Europeo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katuwiran at pamayani ng pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages.
 23. Mga Pananaw Ukol sa Pamahalaan
 24. Thomas Hobbes Ang kanyang ideyang politikal ay makikita sa kayang akdang “Leviathan (1651)” kung saan tinalakay niya ang kalikasan ng tao at ng estado.
Anzeige