Presentatie Het Nieuwe Werkoverleg februari 2015

Ruben van der Laan
Ruben van der LaanMeeting guru
Alieke	
  van	
  der	
  Wijk	
  (alieke@hetnieuwewerkoverleg.nl)	
  	
  
Henk	
  van	
  der	
  Steen	
  (henk@hetnieuwewerkoverleg.nl)	
  
Ruben	
  van	
  der	
  Laan	
  (ruben@hetnieuwewerkoverleg.nl)	
  
Het	
  Nieuwe	
  Werkoverleg	
  
Het	
  concept	
  
De	
  uitdaging	
  
Breng	
  het	
  overleg	
  naar	
  
de	
  21ste	
  eeuw	
  
De	
  uitdaging	
  
 
20ste	
  eeuw 	
   	
   	
   	
   	
   	
  21ste	
  eeuw	
  
Hiërarchie	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  Verbinding	
  &	
  betrokkenheid	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  	
  
Top	
  down	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  Bo?om	
  up	
  	
  
	
  
Deuren	
  dicht:	
  Kennis	
  is	
  macht 	
   	
   	
  Open	
  deuren:	
  kennis	
  delen	
   	
   	
   	
  	
  
BureaucraDsche	
  processen 	
   	
   	
   	
  Flexibel	
  &	
  lean	
  
	
  	
  
How	
  overleggen	
  we	
  efficiënt? 	
   	
   	
  Hoe	
  overleggen	
  we	
  effecDef? 	
  	
  
De	
  uitdaging	
  
Het	
  werkoverleg	
  
Het	
  werkoverleg	
  
Staat	
  centraal	
  in	
  de	
  
organisaDe	
  
Is	
  broedplaats	
  	
  
en	
  spiegel	
  
van	
  je	
  cultuur	
  
Het	
  werkoverleg	
  
Transparant	
  
Resultaatgericht	
  
KlanCocus	
  
Excellence	
  
Samenwerken	
  
CompeHHef	
  
Humor	
  
Flexibiliteit	
  
Komt	
  de	
  gewenste	
  cultuur	
  
van	
  je	
  team	
  terug	
  in	
  je	
  
overleggen?	
  	
  
En	
  vice-­‐versa?	
  
De	
  vraag	
  
Het	
  ideale	
  werkoverleg	
  
Het	
  ideale	
  werkoverleg	
  
Verbinding	
  
Energie	
  
InspiraDe	
  
Plezier	
  
Resultaten	
  
InformaDe	
  
Betrokkenheid	
  Zorgt	
  voor:	
  
Verbinding	
  
Betrokkenheid	
  
Resultaat	
  	
  
Het	
  pad	
  ernaar	
  toe	
  
Analyseren	
  
Oude	
  rituelen	
  en	
  
dogma’s	
  
Nooit	
  ‘af’	
  
Experimenteren	
  
Vergaderverhalen	
  
is	
  een	
  verandertraject	
  	
  
Het	
  pad	
  ernaar	
  toe	
  
Wat	
  karakteriseert	
  het	
  
pad	
  er	
  naar	
  toe?	
  
Analyseren	
  
Oude	
  rituelen	
  en	
  
dogma’s	
  
Nooit	
  ‘af’	
  
Experimenteren	
  
Vergaderverhalen	
  
Ontwerp	
  een	
  (*jdelijke?)	
  
structuur	
  	
  
Kies	
  werkvormen	
  en	
  	
  
maak	
  (*jdelijke?)	
  afspraken	
  
Van	
  voorzi=en	
  naar	
  faciliteren	
  
Zo	
  creëer	
  je	
  
verbinding	
  
rondom	
  de	
  
waarden	
  die	
  je	
  
wilt	
  uitdragen	
  
	
  
OrganisaDe	
  Team	
  Individu	
  
Dit	
  pad	
  pakt	
  het	
  overleg	
  aan	
  op	
  3	
  niveaus	
  
09-­‐09-­‐2014,	
  Het	
  Nieuwe	
  
Werkoverleg	
  
Hoe	
  doe	
  je	
  dat?	
  
Hoe	
  doe	
  je	
  dat?	
  
Experimenteren	
  
Evalueren	
  
…En	
  dat	
  volhouden	
  
VergaderBrigade	
  
En	
  dat	
  kan	
  met	
  deze	
  tools	
  
VergaderLab	
  
De	
  Nieuwe	
  Voorzi?er	
  
En	
  veel	
  meer......	
  
 
Intern	
  ‘veranderteam’,	
  ca	
  6	
  leden	
  
	
  
Direct	
  experimenteren,	
  maakt	
  analyses,	
  doet	
  intervenDes	
  
	
  
Zelforganiserend,	
  maatwerk	
  leertraject	
  
	
  
4	
  a	
  5	
  dagen,	
  doorloopDjd	
  minimaal	
  6	
  maanden	
  
	
  
Een	
  Vergaderbrigade	
  	
  
Een	
  Vergaderlab	
  	
  
 Inspirerende	
  voorbeelden:	
  
Emesa	
  is	
  opgedeeld	
  in	
   ,	
  we	
  noemen	
  ze	
  cirkels.	
  	
  
Zo’n	
  cirkel	
  overlegt	
   met	
  elkaar.	
  	
  
Er	
  wordt	
   ,	
  we	
  houden	
  elkaar	
  op	
  de	
  hoogte.	
  	
  
Het	
  gaat	
  alleen	
  om	
  wat	
  je	
   en	
   	
  gaat	
  
doen.	
  
Op	
  deze	
  manier	
  hoor	
  je	
  slechts	
  wat	
  écht	
  belangrijk	
  is.	
  	
  
	
  
	
  
is	
  er	
  een	
  werkoverleg.	
  We	
  hebben	
   .	
  	
  
Het	
  is	
   om	
  punten	
  in	
  te	
  brengen	
  die	
  je	
  vandaag	
  van	
  je	
  
werk	
  houden	
  en	
  die	
  je	
  niet	
  zelf	
  kunt	
  oplossen.	
  	
  
Soms	
  duurt	
  zo’n	
   .	
  	
  
Het	
  RIVM	
  gaat	
  naar	
  ‘Anders	
  Werken’,	
  een	
  vorm	
  van	
  HNW.	
  Het	
  hoofd	
  
van	
  een	
  onderzoeksafdeling	
  hee^	
  last	
  van	
  een	
  werokoverleg	
  waar	
  ze	
  
aan	
  moet	
  sleuren	
  en	
  zoekt	
  naar	
  manieren	
  om,	
  in	
  deze	
  nieuwe	
  Hjd	
  en	
  
context,	
  de	
  onderlinge	
  cohesie	
  te	
  versterken	
  en	
  gezamenlijk	
  de	
  
strategie	
  vorm	
  te	
  geven.	
  	
  
	
  
Gezamenlijk	
  besluiten	
  ze	
  het	
  werkoverleg	
  oude	
  sHjl	
  geheel	
  af	
  te	
  
schaffen	
  en	
  er	
  het	
  volgende	
  voor	
  in	
  de	
  plaats	
  te	
  gaan	
  doen:	
  
1.  Een	
  wekelijkse	
  scrum,	
  voor	
  lopende	
  zaken	
  en	
  verbinding	
  
2.  InformaHe	
  uitwisselen	
  via	
  een	
  digitaal	
  plaCorm	
  
3.  Eenmaal	
  per	
  drie	
  maanden	
  een	
  middag	
  strategie-­‐overleg	
  
	
  
	
  
09-­‐09-­‐2014,	
  Het	
  Nieuwe	
  
Werkoverleg	
  
De	
  Concorde	
  group	
  is	
  hard	
  gegroeid,	
  gaat	
  naar	
  ‘Het	
  Nieuwe	
  Samenwerken’	
  en	
  
zoekt	
  naar	
  mogelijkheden	
  voor	
  ondersteuning.	
  Vanuit	
  de	
  gedachte	
  dat	
  het	
  
werkoverleg	
  de	
  spiegel	
  en	
  broedplaats	
  van	
  cultuur	
  is,	
  stellen	
  ze	
  een	
  
Vergaderbrigade	
  in.	
  
	
  
Er	
  is	
  een	
  (veel)	
  groter	
  ‘vergaderbewustzijn’	
  bij	
  collega’s	
  ontstaan,	
  
vergaderingen	
  zijn	
  korter,	
  leuker	
  en	
  effecHever,	
  de	
  Vergaderbrigade	
  wordt	
  
gevraagd	
  om	
  overleggen	
  te	
  verbeteren,	
  ze	
  hebben	
  een	
  Vergaderlab	
  ingericht	
  
en	
  geven	
  zelf	
  workshops	
  voor	
  collega’s.	
  
	
  
Het	
  team	
  OK-­‐assistenten	
  binnen	
  de	
  Bergman	
  Clinics	
  krijgt	
  
De	
  reden	
  is	
  dat	
  de	
  OK-­‐
assistenten	
  in	
  wisseldiensten	
  werken	
  en	
  dat	
  er	
  veel	
  part-­‐Hmers	
  tussen	
  
zicen.	
  
	
  	
  
De	
  leider	
  van	
  het	
  team	
  nodigt	
  nu	
  alle	
  deelnemers	
  
thuis	
  bij	
  haar	
  uit.	
  Dat	
  gebeurt	
  in	
  de	
  avond.	
  	
  	
  
	
  
	
  Daarna	
  gaat	
  iedereen	
   en	
  wordt	
  op	
  
informele	
  manier	
  de	
  discussie	
  voortgezet.	
  	
  
No	
  macer	
  what	
  Hme	
  it	
  is,	
  wake	
  me,	
  even	
  if	
  it’s	
  
in	
  the	
  middle	
  of	
  a	
  Cabinet	
  meeHng.	
  
	
  
	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  Ronald	
  Reagan	
  	
  
Voor	
  vragen:	
  	
  
Alieke	
  van	
  der	
  Wijk	
  (alieke@hetnieuwewerkoverleg.nl)	
  	
  
Henk	
  van	
  der	
  Steen	
  (henk@hetnieuwewerkoverleg.nl)	
  
Ruben	
  van	
  der	
  Laan	
  (ruben@hetnieuwewerkoverleg.nl)	
  
Het	
  Nieuwe	
  Werkoverleg	
  
Bedankt!	
  
1 von 26

Recomendados

10 nieuwe tips voor een topoverleg von
10 nieuwe tips voor een topoverleg10 nieuwe tips voor een topoverleg
10 nieuwe tips voor een topoverlegRuben van der Laan
6.9K views18 Folien
10 tips voor een topoverleg von
10 tips voor een topoverleg10 tips voor een topoverleg
10 tips voor een topoverlegRuben van der Laan
8K views18 Folien
Vergadertechnieken essentie in 3 slides en 6 tips op #hautekiet radio 1 door ... von
Vergadertechnieken essentie in 3 slides en 6 tips op #hautekiet radio 1 door ...Vergadertechnieken essentie in 3 slides en 6 tips op #hautekiet radio 1 door ...
Vergadertechnieken essentie in 3 slides en 6 tips op #hautekiet radio 1 door ...Pascal Van Loo
1K views5 Folien
Workshop oplossingsgericht vergaderen von
Workshop oplossingsgericht vergaderenWorkshop oplossingsgericht vergaderen
Workshop oplossingsgericht vergaderenIPROFS
1.3K views15 Folien
Advertorial Lezing Yolanda Eijgensteijn von
Advertorial Lezing Yolanda EijgensteijnAdvertorial Lezing Yolanda Eijgensteijn
Advertorial Lezing Yolanda EijgensteijnNatasja Verkooijen
67 views1 Folie
Flyer leiding geven met LEF von
Flyer leiding geven met LEFFlyer leiding geven met LEF
Flyer leiding geven met LEFJacqueline Hospers
214 views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Krachtig Vergaderen von
Krachtig VergaderenKrachtig Vergaderen
Krachtig VergaderenPatrick Jordens
6K views84 Folien
Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10 von
Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10
Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10Glenn van der Burg
212 views53 Folien
Effectief vergaderen von
Effectief vergaderenEffectief vergaderen
Effectief vergaderenHerman Post
4.4K views15 Folien
Implementatie von
ImplementatieImplementatie
Implementatiemichielrutjes
151 views18 Folien
Effectief Vergaderen & Onderhandelen von
Effectief Vergaderen & OnderhandelenEffectief Vergaderen & Onderhandelen
Effectief Vergaderen & OnderhandelenASW
1.5K views39 Folien
En...actie - Improvisatie & de kracht van de actie von
En...actie - Improvisatie & de kracht van de actieEn...actie - Improvisatie & de kracht van de actie
En...actie - Improvisatie & de kracht van de actienew shoes today
381 views2 Folien

Was ist angesagt?(16)

Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10 von Glenn van der Burg
Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10
Hnw voor osr glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10
Glenn van der Burg212 views
Effectief vergaderen von Herman Post
Effectief vergaderenEffectief vergaderen
Effectief vergaderen
Herman Post4.4K views
Effectief Vergaderen & Onderhandelen von ASW
Effectief Vergaderen & OnderhandelenEffectief Vergaderen & Onderhandelen
Effectief Vergaderen & Onderhandelen
ASW1.5K views
En...actie - Improvisatie & de kracht van de actie von new shoes today
En...actie - Improvisatie & de kracht van de actieEn...actie - Improvisatie & de kracht van de actie
En...actie - Improvisatie & de kracht van de actie
new shoes today381 views
Het nieuwe werken: weinig regels, veel afspraken von Veerle Verspille
Het nieuwe werken: weinig regels, veel afsprakenHet nieuwe werken: weinig regels, veel afspraken
Het nieuwe werken: weinig regels, veel afspraken
Veerle Verspille3.3K views
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen von Anne Claire Baas
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen10 GRATIS tips voor effectief vergaderen
10 GRATIS tips voor effectief vergaderen
Anne Claire Baas522 views
Hnw intro glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10 von Glenn van der Burg
Hnw intro glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10Hnw intro glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10
Hnw intro glenn van der burg mvo nederland 2010 11-10
Glenn van der Burg445 views
Slim Vergaderen von c-dynamics
Slim VergaderenSlim Vergaderen
Slim Vergaderen
c-dynamics1.3K views
Blended Learning @DenkProducties von Hans Janssen
Blended Learning @DenkProductiesBlended Learning @DenkProducties
Blended Learning @DenkProducties
Hans Janssen529 views
Uitnodiging paradoxale sessie 15 06-10 von Proven Partners
Uitnodiging paradoxale sessie 15 06-10Uitnodiging paradoxale sessie 15 06-10
Uitnodiging paradoxale sessie 15 06-10
Proven Partners504 views

Similar a Presentatie Het Nieuwe Werkoverleg februari 2015

Utrecht introductie intervisie management ondersteuners von
Utrecht introductie intervisie management ondersteunersUtrecht introductie intervisie management ondersteuners
Utrecht introductie intervisie management ondersteunerskiki voncken
121 views1 Folie
Ga eens scrummen von
Ga eens scrummenGa eens scrummen
Ga eens scrummenFrederik Smit
945 views3 Folien
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1) von
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)Amanda Jansen
396 views25 Folien
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiseren von
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiserenLeo van de Vorst over Het nieuwe organiseren
Leo van de Vorst over Het nieuwe organiserenWOW! Het kan anders
408 views36 Folien
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders von
Het nieuwe organiseren  wow - het kan andersHet nieuwe organiseren  wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren wow - het kan andersLeo van de Vorst
581 views36 Folien
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ... von
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...edevoogd
207 views19 Folien

Similar a Presentatie Het Nieuwe Werkoverleg februari 2015(20)

Utrecht introductie intervisie management ondersteuners von kiki voncken
Utrecht introductie intervisie management ondersteunersUtrecht introductie intervisie management ondersteuners
Utrecht introductie intervisie management ondersteuners
kiki voncken121 views
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1) von Amanda Jansen
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)
Hnw serious amt capelleadijssel rg 0912 (1)
Amanda Jansen396 views
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders von Leo van de Vorst
Het nieuwe organiseren  wow - het kan andersHet nieuwe organiseren  wow - het kan anders
Het nieuwe organiseren wow - het kan anders
Leo van de Vorst581 views
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ... von edevoogd
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
2010 09 19 Presentatie Veranderen, Leiderschap En Medewerkers Voor Benchmark ...
edevoogd207 views
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure von Gert Veenhoven
Systematisch Creatief  ondernemingsbrochureSystematisch Creatief  ondernemingsbrochure
Systematisch Creatief ondernemingsbrochure
Gert Veenhoven469 views
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers von Xavier Huysmans
Voor gelukkigere en effectievere medewerkersVoor gelukkigere en effectievere medewerkers
Voor gelukkigere en effectievere medewerkers
Xavier Huysmans846 views
Proces Innovatie Door QUBE incl Factor 4 Index Onderzoek Companies Need To ... von Albert Kooijman
Proces Innovatie Door QUBE incl Factor 4 Index Onderzoek  Companies Need To ...Proces Innovatie Door QUBE incl Factor 4 Index Onderzoek  Companies Need To ...
Proces Innovatie Door QUBE incl Factor 4 Index Onderzoek Companies Need To ...
Albert Kooijman302 views
Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie von Huib Koeleman
Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie
Dialoog & digiloog, suggesties voor interne communicatie
Huib Koeleman7.4K views
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart von Pieter Rop
Rc Mensontwikkeling Digitale MenukaartRc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Rc Mensontwikkeling Digitale Menukaart
Pieter Rop935 views
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends von Anneke Dekkers
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerendsWorkshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Workshop van trainingsvraag naar organisatiecoaching, eva beerends
Anneke Dekkers608 views
Verandercommunicatie: 5+2 kleuren voor interne communicatie bij verandering von Huib Koeleman
Verandercommunicatie: 5+2 kleuren voor interne communicatie bij veranderingVerandercommunicatie: 5+2 kleuren voor interne communicatie bij verandering
Verandercommunicatie: 5+2 kleuren voor interne communicatie bij verandering
Huib Koeleman11.7K views

Presentatie Het Nieuwe Werkoverleg februari 2015

 • 1. Alieke  van  der  Wijk  (alieke@hetnieuwewerkoverleg.nl)     Henk  van  der  Steen  (henk@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Ruben  van  der  Laan  (ruben@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Het  Nieuwe  Werkoverleg   Het  concept  
 • 3. Breng  het  overleg  naar   de  21ste  eeuw   De  uitdaging  
 • 4.   20ste  eeuw            21ste  eeuw   Hiërarchie                  Verbinding  &  betrokkenheid                           Top  down                  Bo?om  up       Deuren  dicht:  Kennis  is  macht      Open  deuren:  kennis  delen           BureaucraDsche  processen        Flexibel  &  lean       How  overleggen  we  efficiënt?      Hoe  overleggen  we  effecDef?     De  uitdaging  
 • 6. Het  werkoverleg   Staat  centraal  in  de   organisaDe  
 • 7. Is  broedplaats     en  spiegel   van  je  cultuur   Het  werkoverleg  
 • 8. Transparant   Resultaatgericht   KlanCocus   Excellence   Samenwerken   CompeHHef   Humor   Flexibiliteit   Komt  de  gewenste  cultuur   van  je  team  terug  in  je   overleggen?     En  vice-­‐versa?   De  vraag  
 • 10. Het  ideale  werkoverleg   Verbinding   Energie   InspiraDe   Plezier   Resultaten   InformaDe   Betrokkenheid  Zorgt  voor:   Verbinding   Betrokkenheid   Resultaat    
 • 11. Het  pad  ernaar  toe  
 • 12. Analyseren   Oude  rituelen  en   dogma’s   Nooit  ‘af’   Experimenteren   Vergaderverhalen   is  een  verandertraject     Het  pad  ernaar  toe  
 • 13. Wat  karakteriseert  het   pad  er  naar  toe?   Analyseren   Oude  rituelen  en   dogma’s   Nooit  ‘af’   Experimenteren   Vergaderverhalen  
 • 14. Ontwerp  een  (*jdelijke?)   structuur     Kies  werkvormen  en     maak  (*jdelijke?)  afspraken   Van  voorzi=en  naar  faciliteren   Zo  creëer  je   verbinding   rondom  de   waarden  die  je   wilt  uitdragen     OrganisaDe  Team  Individu   Dit  pad  pakt  het  overleg  aan  op  3  niveaus   09-­‐09-­‐2014,  Het  Nieuwe   Werkoverleg  
 • 15. Hoe  doe  je  dat?  
 • 16. Hoe  doe  je  dat?   Experimenteren   Evalueren   …En  dat  volhouden  
 • 17. VergaderBrigade   En  dat  kan  met  deze  tools   VergaderLab   De  Nieuwe  Voorzi?er   En  veel  meer......  
 • 18.   Intern  ‘veranderteam’,  ca  6  leden     Direct  experimenteren,  maakt  analyses,  doet  intervenDes     Zelforganiserend,  maatwerk  leertraject     4  a  5  dagen,  doorloopDjd  minimaal  6  maanden     Een  Vergaderbrigade    
 • 21. Emesa  is  opgedeeld  in   ,  we  noemen  ze  cirkels.     Zo’n  cirkel  overlegt   met  elkaar.     Er  wordt   ,  we  houden  elkaar  op  de  hoogte.     Het  gaat  alleen  om  wat  je   en    gaat   doen.   Op  deze  manier  hoor  je  slechts  wat  écht  belangrijk  is.         is  er  een  werkoverleg.  We  hebben   .     Het  is   om  punten  in  te  brengen  die  je  vandaag  van  je   werk  houden  en  die  je  niet  zelf  kunt  oplossen.     Soms  duurt  zo’n   .    
 • 22. Het  RIVM  gaat  naar  ‘Anders  Werken’,  een  vorm  van  HNW.  Het  hoofd   van  een  onderzoeksafdeling  hee^  last  van  een  werokoverleg  waar  ze   aan  moet  sleuren  en  zoekt  naar  manieren  om,  in  deze  nieuwe  Hjd  en   context,  de  onderlinge  cohesie  te  versterken  en  gezamenlijk  de   strategie  vorm  te  geven.       Gezamenlijk  besluiten  ze  het  werkoverleg  oude  sHjl  geheel  af  te   schaffen  en  er  het  volgende  voor  in  de  plaats  te  gaan  doen:   1.  Een  wekelijkse  scrum,  voor  lopende  zaken  en  verbinding   2.  InformaHe  uitwisselen  via  een  digitaal  plaCorm   3.  Eenmaal  per  drie  maanden  een  middag  strategie-­‐overleg       09-­‐09-­‐2014,  Het  Nieuwe   Werkoverleg  
 • 23. De  Concorde  group  is  hard  gegroeid,  gaat  naar  ‘Het  Nieuwe  Samenwerken’  en   zoekt  naar  mogelijkheden  voor  ondersteuning.  Vanuit  de  gedachte  dat  het   werkoverleg  de  spiegel  en  broedplaats  van  cultuur  is,  stellen  ze  een   Vergaderbrigade  in.     Er  is  een  (veel)  groter  ‘vergaderbewustzijn’  bij  collega’s  ontstaan,   vergaderingen  zijn  korter,  leuker  en  effecHever,  de  Vergaderbrigade  wordt   gevraagd  om  overleggen  te  verbeteren,  ze  hebben  een  Vergaderlab  ingericht   en  geven  zelf  workshops  voor  collega’s.    
 • 24. Het  team  OK-­‐assistenten  binnen  de  Bergman  Clinics  krijgt   De  reden  is  dat  de  OK-­‐ assistenten  in  wisseldiensten  werken  en  dat  er  veel  part-­‐Hmers  tussen   zicen.       De  leider  van  het  team  nodigt  nu  alle  deelnemers   thuis  bij  haar  uit.  Dat  gebeurt  in  de  avond.          Daarna  gaat  iedereen   en  wordt  op   informele  manier  de  discussie  voortgezet.    
 • 25. No  macer  what  Hme  it  is,  wake  me,  even  if  it’s   in  the  middle  of  a  Cabinet  meeHng.                  Ronald  Reagan    
 • 26. Voor  vragen:     Alieke  van  der  Wijk  (alieke@hetnieuwewerkoverleg.nl)     Henk  van  der  Steen  (henk@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Ruben  van  der  Laan  (ruben@hetnieuwewerkoverleg.nl)   Het  Nieuwe  Werkoverleg   Bedankt!