Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Práce s elektronickými informační zdroji pro Sdružená uměnovědná studia

94 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentace pro předmět Uměnovědný proseminář.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Práce s elektronickými informační zdroji pro Sdružená uměnovědná studia

 1. 1. Práce s elektronickými informačními zdroji pro Sdružená uměnovědná studia Ústřední knihovna FF MU Jarní semestr 2018
 2. 2. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem + doporučené zdroje v závěru prezentace
 3. 3. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 4. 4. Uveďte téma otázkou · pomáhá při nalezení dalšího úhlu pohledu · ujasnění našich znalostí o tématu Definování tématu a požadavku: CO hledat? Příklad téma: archetypy v díle J. R. R. Tolkiena Jaké knihy napsal? V jakém žánru psal? …
 5. 5. Připravte si klíčová slova · pojmy charakterizující obsah informace (tématu, textu) · využijte synonyma · nadřazené a podřazené pojmy pro případ, že budete chtít dotaz rozšířit nebo zúžit · asociace (související pojmy) Definování tématu a požadavku: CO hledat? Příklad téma: archetypy v díle J. R. R. Tolkiena rozšíření: archetypy v žánru fantasy zúžení: archetypy v trilogii Pán prstenů
 6. 6. Příklad téma: archetypy v díle J. R. R. Tolkiena · klíčová slova nebo slovní spojení archetypy, J. R. R. Tolkien · synonyma archetypální postavy · nadřazené a podřazené pojmy fantasy literatura, trilogie Pán prstenů · asociace mýty, pohádky, symboly Definování tématu a požadavku: CO hledat?
 7. 7. Téma: 2. Nadřazené pojmy Podřazené pojmy Související slova Klíčová slova nebo slovní spojení 1. 3. AND AND OR OR OR Synonyma Pro přípravu klíčových slov můžete využít tabulku…
 8. 8. …nebo třeba myšlenkovou mapu.
 9. 9. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 10. 10. 1. Volně dostupné na internetu ∙ elektronické katalogy knihoven: Aleph MU ∙ digitální knihovny: Europeana ∙ oborové brány a portály: JIB ART ∙ zdroje s otevřeným přístupem a šedá literatura ∙ Google Scholar Druhy elektronických informační zdrojů Volba zdroje: KDE hledat? Zdroje informací dostupné v elektronické podobě (dnes nejčastěji online).
 11. 11. Příklad: steampunková móda v českém prostředí Vyhledávač Google Scholar nabízí možnost propojení s knihovními zdroji: Nastavení > Knihovní odkazy > hledat Masaryk University
 12. 12. · mnoho kvalitních i nedůvěryhodných informací ověřovat, posuzovat, hodnotit Zdroj: Internet C.R.A.A.P. test · Currency · Relevance · Authority · Accuracy · Purpose O.D.P.A.D. · Odpovědnost · Důležitost · Přesnost · Aktuálnost · Důvod Odbočka
 13. 13. • Kdo je autorem textu? Je odborníkem v dané oblasti? • Jde o oficiální zdroj? Odpovědnost Authority • Odpovídá informace na mou otázku, řeší můj problém? • Komu je text určen? • Má odpovídající úroveň? Důležitost Relevance • Odkud informace pochází? • Podporují ji důkazy a/nebo jiné zdroje? • Nejsou v textu gramatické a další chyby? Přesnost Accuracy • Vyžaduje můj obor aktuální zdroje? • Kdy byla informace publikována, případně aktualizována? Aktuálnost Currency • Jaký je záměr autora? • Jde o názor nebo fakta? Je text zaujatý nebo objektivní? Důvod Purpose
 14. 14. Druhy elektronických informační zdrojů Volba zdroje: KDE hledat? 2. Placené ∙ databáze odborných článků, e-knih a dalších typů dokumentů 1. Volně dostupné na internetu ∙ elektronické katalogy knihoven: Aleph MU ∙ digitální knihovny: Europeana ∙ oborové brány a portály: JIB ART ∙ zdroje s otevřeným přístupem a šedá literatura ∙ Google Scholar Přístup díky MU.
 15. 15. Liší se zaměřením, typem obsahu, rozhraním Nabízí podobné možnosti a způsoby používání: ∙ prohlížení – listování, rejstříky ∙ vyhledávání – jednoduché nebo pokročilé ∙ třídění a filtrování výsledků vyhledávání Databáze V kontextu vyhledávání zdrojů. Volba zdroje: KDE hledat?
 16. 16. Podle obsahu ∙ plnotextové: Art & Humanities Full Text ∙ bibliografické: Art Index Retrospective 1929–1984 ∙ abstraktové: ARTbibliographies Modern ∙ citační: SCOPUS ∙ faktografické: Oxford Art Online + obraz, audio, video Podle zaměření ∙ multioborové: JSTOR ∙ oborové: Art Source Typy databází Volba zdroje: KDE hledat? Často najdeme více typů obsahu v jedné databázi.
 17. 17. Portál EIZ · ezdroje.muni.cz · přehled všech zdrojů podle abecedy, fakult, oborů · obor Umění · aktuální informace o zkušebních přístupech Vzdálený přístup odkudkoliv · pomocí instalace OpenVPN aplikace · přihlášením přes EZproxy nebo Shibboleth · odkazy na Portále · nefunguje pro všechny zdroje Základní informace o EIZ na MU Volba zdroje: KDE hledat?
 18. 18. EBSCO Discovery · discovery.muni.cz · zahrnuje většinu e-zdrojů a knihovní katalog · služba Full Text Finder · Seznam dostupných časopisů a e-knih na MU Společný vyhledávač Volba zdroje: KDE hledat?
 19. 19. EBSCO Discovery tutoriál od Knihovny univerzitního kampusu Příklad: archetypy ve fantasy literatuře
 20. 20. Úplně dole na stránce možnost Omezit výsledky. Stejné možnosti máme i po zadání dotazu v zobrazení výsledků.
 21. 21. Volba zdroje: KDE hledat? KDE hledat? Ptejte se · Jaký typ dokumentu potřebuji? · článek, e-kniha, slovníkové heslo, artefakt, … · Z jakého oboru? · společný vyhledávač · multioborová x oborová databáze · V jakém jazyce? Příklad: art brut · odlišné typy výsledků vyhledávání v citační databázi SCOPUS (záznamy odborných článků) a ve zdroji Oxford Art Online (encyklopedické informace)
 22. 22. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 23. 23. JAK hledat? Ptejte se · Nabízí databáze možnosti pokročilého vyhledávání? · Můžu využít řízený slovník? · Jaké operátory a zástupné znaky můžu použít? · Můžu omezit vyhledávání? · časově, geograficky, jazykově, full text, … · Podle jakého kritéria jsou výsledky seřazené? · Jaké jsou možnosti personalizace? · ukládání výsledků, generování citací, … Podívejte se na nápovědu nebo tutoriál. Seznámení se systémem: JAK hledat?
 24. 24. Příklad: estetika street artu – Banksy
 25. 25. Práce s řízeným slovníkem, který je možné prohledávat a procházet (podle abecedy).
 26. 26. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 27. 27. " " [uvozovky] označují přesnou frázi Vyhledávání frází Příklady ∙ "art brut" ∙ "Nesnesitelná lehkost bytí" ∙ "To be, or not to be, that is the question" Zadání vyhledávacího dotazu
 28. 28. Logické operátory určují vztahy mezi vyhledávanými termíny OR NOTAND Příklady ∙ Lord of the Rings AND review ∙ review OR criticism ∙ book NOT movie Zadání vyhledávacího dotazu
 29. 29. * [hvězdička] ? [otazník] nahrazují jeden nebo více znaků Truncation: krácení na slovní kořen Wild Cards: zástupné znaky Zástupné znaky Příklady ∙ archetyp* ∙ filo?ofie = filosofie i filozofie ∙ ?ampus = kampus i campus Liší se podle databáze. Zadání vyhledávacího dotazu
 30. 30. Zadání vyhledávacího dotazu Čím začít? Rešeršní strategie Stavební kameny: spojování klíčových slov pomocí operátoru OR do dílčích dotazů, které spojíme operátorem AND Rostoucí perla: postupné rozšiřování dotazu, začneme od nejužšího pojmu Osekávání: postupné zpřesňování dotazu, začneme široce a postupně přidáváme omezení a filtry
 31. 31. Příklad: art brut – strategie osekávání
 32. 32. Velké množství výsledků, které můžeme pomocí zpřesňování dotazu snížit.
 33. 33. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 34. 34. Ptejte se · Týká se dokument mého tématu? · Přináší pro mě nové informace? · Je dostatečně odborný? Projděte přehled výsledků · název · klíčová slova/tematická hesla · abstrakt/anotace Prolistujte dokument · úvod a závěr · grafy · obsah, rejstříky · použité zdroje Zhodnocení výsledků Záleží na účelu: získání přehledu X napsaní seminární práce. Skenování textu očima: hledáme spojení jako „zabývá se“, „cílem je“, …
 35. 35. Uložení vybraných výsledků do Složky (dočasné, po vytvoření účtu trvalé), kde s nimi můžeme dále pracovat.
 36. 36. Export záznamů ve Složce do formátu RIS > nahrání RIS souboru do citačního manažeru > jednoduchá správa citací v práci.
 37. 37. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 38. 38. Příliš mnoho výsledků? Zpřesnění dotazu ∙ nepoužívejte obecné pojmy ∙ vhodný je operátor AND nebo NOT ∙ "nebojte se frází" ∙ použijte pokročilé vyhledávání ∙ filtrujte výsledky Málo výsledků? Zobecnění dotazu ∙ použijte nadřazené pojmy, synonyma ∙ vhodný je operátor OR a zástupné znaky * ? ∙ "vyhněte se frázím" ∙ neomezujte vyhledávání ∙ nahlédněte do nápovědy, FAQ Úprava a upřesnění dotazu
 39. 39. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 40. 40. Nemohu se dostat k plnému textu! Výběr relevantních výsledků Využijte Full Text Finder · automaticky kontroluje dostupnost ve zdrojích MU Podívejte se na Seznam časopisů a e-knih na MU Vyzkoušejte volně dostupné zdroje · vyhledávač Google Scholar · databáze Google Books · Open Access zdroje: DOAJ, EZB Ověření dostupnosti; nemusí být dostupná všechna čísla.
 41. 41. Nemohu se dostat k plnému textu! Výběr relevantních výsledků Je časopis dostupný v tištěné podobě? · katalog Aleph pro knihovny MU · JIB pro katalogy českých knihoven Pokud ano: Meziknihovní výpůjční služby · Ústřední knihovna z knihoven na území ČR (mimo Brno) · MZK ze zahraničí Pokud vše selže… · zakoupení článku (kolem $30 )
 42. 42. Citační manažery Průběžné ukládání nalezených záznamů · usnadní práci s bibliografickými citacemi · přidávání poznámek, dokumentů, sdílení, třídění · export přímo z katalogu/databáze jedním kliknutím nebo pomocí RIS souboru · generování seznamu (MS Word, BibTEX, …) · např. EndNote Basic, Zotero, CitacePRO · podporují různé citační styly · doplňky do prohlížečů, online i desktopové aplikace Výběr relevantních výsledků
 43. 43. Příklad: CitacePRO Série videonávodů Zjednodušte si citování s CitacePRO
 44. 44. Definování tématu a požadavku: CO hledat? Volba zdroje: KDE hledat? Seznámení se systémem: JAK hledat? Zadání vyhledávacího dotazu Zhodnocení výsledků Úprava a upřesnění dotazu Výběr relevantních výsledků Práce s textem
 45. 45. Doporučené databáze pro obor Sdružená uměnovědná studia
 46. 46. Oborové databáze na platformě EBSCO · Art Index Retrospective 1929–1984 Bibliografické záznamy článků, které v letech 1929–84 vyšly v některém z více než 390 vybraných časopisů z oblasti umění a jeho historie. · Art Source Databáze plných textů časopisů a knih z oblasti umění a architektury. Dostupné jsou také umělecké reprodukce a videa. Pokročilé vyhledávání v EBSCO.
 47. 47. Oborové databáze na platformě ProQuest Central (1) · Art & Humanities Full Text Plné texty doplňující dále uvedené bibliografické databáze. · ARTbibliographies Modern 1974–současnost Bibliografické záznamy a abstrakty publikací o různých formách současného umění (textilní umění, graffiti, video art, ….). Zahrnuje články z časopisů, knihy, katalogy výstav, dizertace a další. · Avery Index to Architectural Periodicals 1934–současnost Bibliografické informace o článcích z oblastí architektury a designu z více než 2 800 časopisů, včetně životopisů předních architektů. U některých zdrojů sahá retrospektiva až do 18. století. · International Bibliography of Art 4. st. př. K–současnost Bibliografické záznamy publikací z oblasti historie výtvarného umění a materiální kultury – články z časopisů, knihy, konferenční materiály, katalogy.
 48. 48. Oborové databáze na platformě ProQuest Central (2) · Design and Applied Arts Index 1973–současnost Bibliografické záznamy článků z časopisů z oblasti designu (počítačového, grafického, produktového, interiérového, průmyslového) a užitého umění. Obsahuje také informace o více než 50 tisících designérů, studií a dílen. Pokročilé vyhledávání v ProQuest. · Screen Studies Collection Společné procházení několika databází z oblasti filmu a filmové vědy.
 49. 49. Multioborové plnotextové databáze · JSTOR Plné texty článků z více než 2 tisíc odborných časopisů, digitalizovaných od prvního čísla až po tzv. moving wall (obvykle 3–5 let od současnosti). Kolekce Art & Art History, Performing Arts, Music nebo Architecture. Další příklady · EBSCO Academic Search Ultimate · Sage Journals: Cultural studies, Music · Taylor & Francis Online: Arts & Humanities · Wiley Online Library – Journals: Art & Photography, Clothing & Fashion, Design & Graphic Design, Museum & Heritage Studies a Performing Arts & Music
 50. 50. E-knihy · Project Guttenberg Přes 56 tisíc digitalizovaných knih, které už nejsou chráněné autorským zákonem. · EBSCO eBooks Knihy z různých oborů včetně umění. MU má k dispozici eBook Collection & eBook Academic Collection. Knihy lze prohlížet online, stahovat (celé nebo části) nebo půjčovat. Podmínky se pro jednotlivé tituly liší. · ProQuest eBook Central Více oborů včetně umění. Prohlížení online, u některých titulů znemožněno kopírování nebo nastaven časový limit pro prohlížení.
 51. 51. Slovníky a encyklopedie · Music Online: Listening + Reference Databáze zaměřená především na etnomuzikologii a world music, vážnou hudbu a jazz. Obsahuje hudební ukázky, partitury, videa i odbornou referenční literaturu. · Oxford Art Online Zpřístupňuje několik encyklopedií z oblasti umění, včetně Grove Art Online – encyklopedie s 60 tisíci tematickými a biografickými hesly, obrázky a dalšími užitečnými informacemi. Dále obsahuje: Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. Dostupné pouze z počítačů v síti FF MU. Další příklady · Gale Virtual Reference Library · Brill Online – referenční příručky
 52. 52. Digitální knihovny · Digitalizovaný archiv časopisů v ČR V archivu jsou obsažené digitalizované noviny a časopisy od prvního čísla do roku 1989. Je možné vyhledávat podle bibliografických údajů. · Digitální knihovna FF MU Obsahuje plné texty vybraných časopisů, sborníků a knižních edicí vydávaných na Filozofické fakultě. · Manuscriptorium Digitální knihovna historických fondů, obsahuje digitalizované rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a další druhy dokumentů. · Europeana Digitální knihovna evropského kulturního dědictví – umělecká díla, artefakty, knihy a audio i video nahrávky. Obsahuje také tematické kolekce a online výstavy.
 53. 53. Elektronické katalogy knihoven · Knihovny.cz Jednoduše použitelný portál, který prohledává katalogy mnoha českých knihoven, včetně plných textů a obsahů dokumentů (pokud jsou k dispozici) a odborných databází. Pro některé knihovny (např. MZK) umožňuje přihlášení a spravování výpůjček a má mnoho dalších funkcí. · Souborný katalog MU · Katalog Moravské Galerie v Brně · Katalog Moravské zemské knihovny · Worldcat (souborný katalog více než 10 tisíc světových knihoven) Naskenované lístkové katalogy · Ústřední knihovna FF MU · MZK · RetrIS: Národní knihovna a další
 54. 54. Oborové brány a portály Další příklady · Oborová brána Umění a architektura (ART) · Rozcestník na stárnkách the Getty Research Institute · Doporučené zroje Ústavu dějin umění AV ČR · Přehledové zdroje v encyklopedii Oxford Art Online · abART Databáze informací o současném (především českém a slovenském) výtvarném umění. · Artlist Rozcestník současného českého umění (od 2. pol. 20. stol.), obsahuje informace o umělcích, teoreticích i prostorech. · Art Project Google ve spolupráci se světovými muzei zpřístupňuje obrázky uměleckých děl ve vysoké kvalitě.
 55. 55. Noviny a časopisy · Anopress Prohledává články a zprávy z vybraných českých novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních relací. U některých zdrojů retrospektivně až do roku 1996. Omezen měsíční objem stažených/zobrazených článků. · PressReader Plné texty novin a časopisů ze 100 zemí (např. Respekt, Guardian, Washington Post). K dispozici také mobilní aplikace a funkce čtení textů. Archiv obvykle zahrnuje poslední 3 měsíce.
 56. 56. Mgr. Pavla Minaříková minarikova@phil.muni.cz Referenční služby reference@phil.muni.cz facebook.com/knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU knihovna.phil.muni.cz Děkujeme! Icons by Freepik from www.flaticon.com Ptejte se kdykoliv

×