Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Uloge i odgovornosti - Dejan Cikara - P.E.T.S.

710 Aufrufe

Veröffentlicht am

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Uloge i odgovornosti - Dejan Cikara - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora PETS - PRESIDENT ELECT TRENING SEMINAR SESIJA 1.ULOGE I ODGOVORNOSTI Dejan Čikara RK Beograd Stari - GradPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 1/14
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora CILJ I TEME OVE SESIJE• Definisanje uloge i odgovornosti predsednika kluba• Utvrditi kako se kao president-elect pripremate za funkciju predsednika kluba• Sprovođenje plana rada klupskog rukovodstva PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 2/14
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora USPEŠNI ROTARI KLUBOVIUspešni su oni Rotari klubovi koji mogu da:• Održe postojeći broj članova, odnosno prošire klupsko članstvo.• Uspešno implementiraju projekte koji se odnose na potrebe njihove zajednice i zajednice drugih zemalja.• Podrže Rotari fondaciju svojim uključivanjem u progra- me i novčanim doprinosom.• Potstaknu razvoj novih Rotari lidera, sposobnih da služe u Rotariju i iznad nivoa kluba.PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 3/14
 4. 4. Uspešni klubovi su sposobni da Održe Realizuju Stvaraju lidere Doniraju Rotari i uspešne koji prelaze Fondacijuuvećaju projekte klupski nivočlanstvo Efikasna klupska administracija Pet avenija služenja PRIJATELJSTVO !!!
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora KAO PREDSEDNIK ELECT...• Kako se budete pripremili u periodu kada ste Predsednik Elect u mnogome će odrediti kako ćete raditi kada preuzmete rukovođenje klubom 01. 07. 2012. godine.• Dobro proučite Club President’s Manual, Statut i Pravilnik kluba.• Pregledajte i inovirajte postojeće dugoročne klupske ciljeve i postavite par godišnjih ciljeva koje ćete ostvariti tokom vašeg mandata. Za to koristite Planning Guide for Effective Rotary Clubs.• Dostavite svoj plan DGE, direktno ili preko ADG-a, pre 30. 06. 2009. godine.• Imenujte predsednike klupskih komiteta i sa njima održite bar jedan sastanak.• Obezbedite da vaš rukovodeći tim učestvuje na Skupštini distrikta i Distriktnoj konferenciji. PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 5/14
 6. 6. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora VAŠA GODINA KAO PREDSEDNIK KLUBA• Predsednik vodi sastanke kluba.• Procenite ciljeve vašeg kluba.• Uverite se svaki klupski odbor ima plan za godinu dana.• Pripremajte i ohrabrujte učešće članova na klupskim i distriktnim sastancima.• Sarađujte sa klupskim i distriktnim liderima radi osiguranja kontinuiteta u radu kluba.• Obezbedite da klub sledi Youth Protection policies Rotari Internacionala. (RCP 2.110.1) PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 6/14
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPLAN KLUPSKOG RUKOVODSTVA (Club Leadership Plan)Svrha ovog plana je jačanje Rotarija na klupskom nivou. Planpruža administrativni okvir za rad efikasnog klubaKlupsko rukovodstvo mora da:• Pokaže kontinuitet i konsenzus u realizaciji projekata, donošenju odluka i postavljanju ciljeva,• Ima u svom sastavu više dobro obučenih lidera,• Poveća učešće članstva u radu kluba i• Poseduje strateški plan dа vodi i usmerаvа rаd klubа. PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 7/14
 8. 8. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora IMPLEMENTACIJA PLANA (Implementation of Club Leadership Plan)Koraci u sprovođenju plana su:• Izraditi dugoročni plan koji uključuje elemente na kojima počiva uspešan klub.• Postaviti godišnje ciljeve koristeći Planning Guide for Effective Clubs. Godišnji plan mora biti u harmoniji sa dugoročnim planom. • Članovi kluba treba da budu uključeni u izradu plana i budu informisani o toku njegove realizacije.• Obezbediti dobru komunikaciju između predsednika kluba, upravnog odbora, predsednika klupskih komiteta i odbora, guvernera distrikta, ADG-a i distriktnih komiteta.• Izmeniti i dopuniti klupski pravilnik (Bulaws) kako bi odražavao stvarnu strukturu klupskih komiteta i uloge, odnosno odgovornosti klupskih lidera.• Pružiti mogućnost da se pojača zajedništvo među članovima kluba.PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 8/14
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 9/14
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora BEST PRACTICES Zbirka saveta “Best Practies” iz brošure Be a Vibrant Club ima za cilj da ojača klubove i da u njihov rad implementira prvi prioritet Strateškog plana RI: Motivišite članove da sprovedu nove ideje povećaju vitalnost kluba. “Best Practies” uključuje: • Razvoj dugoročnih ciljeva, • Postavljanje godišnjih ciljeve koji podržavaju dugoročne ciljeve, • Svi članovi su uključeni i informisani, • Efikasnu komunikacija članovima kluba i distriktnih lidera, • Obezbeđenje kontinuiteta u rukovođenju • Prilagođavanje Bulaws-a poslovanju kluba, • Pružiti priliku svim članovima i aktivno ih uključiti u rad kluba. • Organizovati redovnu obuku, • Formiranje odbora koji podržavaju operativne potrebe vašeg kluba, uključujući: članstvo, odnosi sa javnošću, projekte i Rotari fondacijuPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 10/14
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSIPETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 11/14
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSIOsnovni priručnici za rad klupskog rukovodstva čine:Club President’s Manual 222-enClub Secretary’s Manual 229-enClub Treasurer’s Manual 220-enClub Administration Committee Manual 226A-enClub Membership Committee Manual 226B-enClub Public Relations Committee Manual 226C-enClub Service Projects Committee Manual 226D-enFuture Vision Edition of the Club RotaryFoundation Committee Manual 226E-FV-enPlanning Guide for Effective Clubs 862-en PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 12/14
 13. 13. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSI ZA IZRADU PLANA KLUPSKOG RUKOVODSTVAClub Leadership Plan(priručnik 245-EN-810) Strategic Plan (priručnik 1211-EN) PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 13/14
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora DA PONOVIMO CILJ OVE SESIJE BIO JE...• Definisanje uloge i odgovornosti predsednika kluba• Utvrditi kako se kao president-elect pripremate za funkciju predsednika kluba• Sprovođenje plana rada klupskog rukovodstva PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara 14/14
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Dragi prijatelji,predsednici i sekretari Rotari klubova Srbije u 2012-2013 godinihvala na pažnji! PETS-Session 1: Role and Responsibilities – D. Čikara

×