Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora        Tema 6:       Rotari ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora       Ciljevi ove sesije  •    ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraDoing Good in the WorldP.E.T.S. –Sesija 6:...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  Kakvog to boljeg sveta?        ...
ROTARY INTERNATIONAL        ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      Kako se Finansira Rotary      ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora   Upravo zbog ovoga  Podrška Rotary F...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora  Every Rotarian, Every      YearP...
ROTARY INTERNATIONAL           ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Izvori sredstava za grantove iprograme...
ROTARY INTERNATIONAL            ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraThe Permanent Fund: zadužbinski   fo...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      Šta nismo obradili? 1. Polio ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraGrantovi i programi Rotary    fondacij...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Grantovi i programi Rotary  fondacije (...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCiljevi (nove) Fondacije (ili gde     ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Klupski Rotary Foundation     Komite...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora     Kvalifikacija klubova• Potpisuju...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraVremenski okvir Future Vision     Pla...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraBenefiti od Future Vision Plan-a• Pojednos...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora       Dva tipa Grantova• Distriktni...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Još jednom podsećanje na Areas of    ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraFuture Vision Plan Životni Vek    2010...
ROTARY INTERNATIONAL         ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora          Vaš zadatak  2.    ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora      Future Vision Resursi• Posetit...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora               Resursi   ...
ROTARY INTERNATIONAL          ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora         HVALA NA PAŽNJI     ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Rotary fondacija - oliver lepori - P.E.T.S.

764 Aufrufe

Veröffentlicht am

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Rotary fondacija - oliver lepori - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Tema 6: Rotari FondacijaP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee 01/24
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Ciljevi ove sesije • Identifikacija strategija za promociju imidža Rotary-ja u lokalnoj zajednici. • Identifikacija grantova, programa i aktivnosti The Rotary Foundation. • Kako podržati programe Fondacije. • Rukovođenje klubom u uspostavljanju ciljeva Fondacije. • Shvatiti Future Vision Plan.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraDoing Good in the WorldP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 4. 4. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Kakvog to boljeg sveta? • Znamo • Znamo • Znamo • Znamo • Znamo • Znamo • Znamo • ? (dalje razvijanje otvorenih, uređenih a ne diskriminatornih trgovinskih i finansijskih sistema)P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Kako se Finansira Rotary Fondacija? DistrictDoprinosi Designated FinansirRotarijanaca Fund (DDF) anje SHARE F. program a TRF World Fund Zarade od Investicija
 6. 6. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Upravo zbog ovoga Podrška Rotary Fondaciji je jedan od četiri stuba nosača efikasnog kluba u tzv. Club Leadership Plan-u. Očekuje se od svakog kluba da uspostavi komitet za Rotary fondaciju koji će razviti i implementirati plan podrške fondaciji kroz učešće u programima fondacije i finansijske donacije. Takođe, od klubova se očekuje da postave/imenuju predsedavajućeg klupskog komiteta za RI fondaciju kao i onoliko predsedavajućih podkomitetima koliko je to srazmerno veličini kluba odnosno njegovim akcijama. U svakom trenutku možete kontaktirati distriktnog Guvernera ili rukovodioca distriktnog komiteta TRF za sve informacije i načine kako podržati fondaciju.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Every Rotarian, Every YearP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 8. 8. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Izvori sredstava za grantove iprograme Rotary fondacije (EREY) Velikodušni prilozi svakog rotarijanca finansiraju međunarodne projekte koji unapređuju misiju TRF. Svaka donacija/doprinos ide u fond koji se koristi za quality Rotary projects. Pružimo podršku ovim projektima i Make a contribution today. Inicijativa Every Rotarian, Every Year (EREY) poziva sve članove Rotary klubova da finansijski pomognu godišnji cilj koji Rotary fondacija postavi svake godine. Cilj 2011-12: Worldwide EREY fundraising goal (Annual Fund goal) je US$104 million. Namenite svoj poklon - Designating your gift Možete svoj Annual Fund gift da uputite u SHARE, the World Fund, na specifičnu oblast vašeg interesovanja. SHARE je primarni izvor finansiranja programa TRF. To je takođe jedini namenski godišnji RI fond koji generiše finansije za DDF Ako se pitate kako sad to? Pa tako što RI upućuje namenski sredstva u DDF za aktivnosti u kojima planira da učestvuje (Group Study Exchange, Matching Grant...). Donacije u World Fund omogućavaju sa druge strane da se obezbedi iznos za odobrene grantove. Kroz World Fund, Poverenici (Trustees) TRF mogu da alociraju sredstva tamo gde su najpotrebnija. Donaicje u Areas of focus omogućavaju fondaciji da postigne potrebne iznose za finansiranje kritičnih humanitarnih potreba.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraThe Permanent Fund: zadužbinski fond Rotary fondacije Pozivamo vas da napravite poklon koji će trajati duže od našeg životnog veka: donaciju TRF zadužbini – Permanentnom fondu (the Permanent Fund). Ovaj fond omogućuje svima nama pojedincima da udružimo naše poklone i skromne doprinose u jednu značajnu silu koja kao takva može da se suprotstavi najvećim potrebama budućih generacija na ovoj planeti. Inicijalni cilj od 200 miliona US$ u Permanent Fund –u je postignut 2005, šest godina pre zakazanog roka. Ovo je ohrabrilo Rotarijance i fondaciju da postave novi, ambiciozniji cilj od 1 milijarde US$ do 2025. U jednoj Rotary godini, oko 8 miliona US$ iz Permanent Fund –a je dostupno za programe Fondacije. Kako doniramo u permanentni fond? 10.Online uplatama – doprinosima 11.Pretplatom na publikacije RI-ja (Rotarian, Visions) i sl.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Šta nismo obradili? 1. Polio Plus (eradikcija poliomelitisa) Od kada je započet PolioPlus program 1985 godine, više od 2 milijarde dece je primilo oralnu polio vakcinu ali ovde nije kraj zadatka za Rotary: bolest još nije iskorenjena! 2. SHARE (Distriktno učešće – donacije tj. Distrikti sami biraju u kojim programima će učestvovati)P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraGrantovi i programi Rotary fondacijeP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Grantovi i programi Rotary fondacije (3 su major) –– Distriktni i Globalni grantovi (DDF!!!) –– Educational programs –– PolioPlus (Rotary Centri za Međunarodne Studije se takođe često citira među prva 3-4 major) Svaki program ima specifične kriterijume izbora i formulare za  aplikaciju koji su svi pojedinačno i zbirno dostupni u RI Catalog (019), od distriktnog TRF komiteta ili na www.rotary.org.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 13. 13. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraCiljevi (nove) Fondacije (ili gde to idemo?) • PolioPlus • Rotary Foundation District Grants • Rotary Foundation Global Grants • Fundraising (prikupljnje sredstava) • Member education (obuka članstva)P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Klupski Rotary Foundation Komitet• Resurs za pomoć postizanja svima namazajedničkog cilja u saradnji sa Fondacijom• Obrazuje Rotarijance u vezi sa TRF• Razvija planove podrške Rotary fondaciji kroz finansijske doprinose, participacijuklubova... u grantovima i programimaP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Kvalifikacija klubova• Potpisuju i prihvataju uslove iz klupskogMOU• Salju obavezno predstavnika (u zavisnosti odprograma jednog ili više) na distriktni TRFseminar.• Prate sva dodatna pravila i proceduredistrikta za kvalifikaciju.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 16. 16. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraVremenski okvir Future Vision Plan-a 2009-10 Kvalifikovacije distrikta i klubova Početak aplikacija za grantove 2010-12 Fondovi se dodeljuju aplikantima 2012-2013 Feed-back, analiza 2013 Početak primene novog sistemaP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 17. 17. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraBenefiti od Future Vision Plan-a• Pojednostavljen proces• Expanzija mogućnosti servisnih projekata• Izgradnja snažnijeg osećanja vlasništvameđu rotarijancima za svoju FONDACIJU• Povećanje uticaja samih grantova njihovomkoncentracijom oko areas of focusP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 18. 18. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Dva tipa Grantova• Distriktni grantovi kao blok grantovinamenjeni podršci manjim projektima lokalnoali i internacionalno.• Globalni grantovi podržavaju veće idugoročno održive projekte, sa visokimuticajem na jednu (ili više) areas od focus.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 19. 19. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Još jednom podsećanje na Areas of Focus • Peace and conflict prevention/resolution • Disease prevention and treatment • Water and sanitation • Maternal and child health • Basic education and literacy • Economic and community developmentP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 20. 20. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraFuture Vision Plan Životni Vek 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2010-11 011-12 2012-13P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 21. 21. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Vaš zadatak 2. Identifikujte strategije kojima ćete promovisati imidž Rotary-ja u vašoj zajednici. 3. Identifikujte grantove, programe i aktivnosti The Rotary Foundation-a. 4. Shvatite kako da podržite programe fondacije. 5. Vodite klub u uspostavljanju ciljeva Fondacije. 6. Shvatite Future Vision Plan.P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 22. 22. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Future Vision Resursi• Posetite: www.rotary.org/futurevision• Ili e-mail: futurevision@rotary.org contact.center@rotary.org newgrantspilot@rotary.org P.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 23. 23. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Resursi contact.center@rotary.orgP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee
 24. 24. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora HVALA NA PAŽNJI Oliver Lepori TRFC D2483 (PP Rotary Club Beograd Centar) M:063/483-545E-mail: oliver.lepori@gmail.comP.E.T.S. –Sesija 6: The Rotary Foundation – Oliver Lepori – TRF Committee

×