Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1

24.165 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • !!!!
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1

 1. 1. Човекът, животните и растенията не могат да съществуват без въздух и вода.
 2. 2. Водата и въздухът могат дабъдат замърсени, ако във тяхпопадат вредни газове илиотровни вещества.
 3. 3. Основните замърсители наводата са отпдъците, които сехвърлят безразборно. Водатаможе да разтвори вредни илиотровни вещества.
 4. 4. Дъждовете разтварят някоиотровни вещества и ги отнасят вреките и морето.
 5. 5. Водата, която се използва вдомовете, фабриките,заводите и фермите сезамърсява и е отпадъчна.Попадне ли във воднитебасейни, тя ги замърсява.
 6. 6. Разлетите нефтени петна водятдо катастрофа в районите,където са попаднали. Умиратвсички растения и животни.
 7. 7. За да се опази водата чиста, сесъздават закони, строят сепречиствателни станции.Отпадъчнте води преди да бъдатпуснати във водните басейни,преминават през пречиствателнистанции, където се отделятзамърсителите.
 8. 8. За живота на земята е нуженчист въздух.
 9. 9. Със своята дейност човекзамърсява въздуха.1. Изгорелите газове от превозните средства са един от основните замърсители.2. Отпадъчните газове при изгаряне на горива, за да работят машините във фабриките и заводите.3. Отпадъчните газове и частици при изгаряне на горива за добиване на електроенергия4. Изгарянето на горива за отопление на
 10. 10. За да остане въздухът чист се строятпречиствателни станции, които даулавят вредните газове и частици,замърсяващи въздуха. Поставят сеспециални филтри към комините назаводите, които улавят и задържатвредните частици. Филтри сепоставят и на автомобилите, коитоспират вредните газове.Ученитеизмислят нови горива, които неотделят вредни газове.
 11. 11. Огромно значение за чистотатана въздуха и водата иматзелените пояси – горите,парковете. Колкото по-голямаплощ заемат, толкова въздухъте по-чист. Затова казваме, чегорите са белите дробове нанашата родина.
 12. 12. Нека да пазимприродата!

×