SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 23
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Българско възраждане
XVIII – XIX век

Възраждането – новото
време на българите
Човекът и
обществото
4 клас
Издателство
“Булвест 2000”

Изготвил:
Росица Милева
НУ “Илия Р.
Блъсков”
Да си припомним!

Кой период от българската история
наричаме СРЕДНОВЕКОВИЕ?
край

начало
 

 

Първо българско царство

681 г.

Б ъ л г а р с к о

Византийско
владичество

1018 г.

Второ българско
царство

1187 г.

1396 г.

с р е д н о в е к о в и е

Линия на времето
Върху нея се изобразява времето в историята, като се разделя на
равни части по десетилетия и векове.
1. Българите под османска власт

След завоюването на българските земи от
османците българите били изцяло откъснати от
останалите европейски страни. Те живеели сред
завоеватели с други обичаи и традиции.
В първите три века от чуждото владичество
те се борели само за своето съществуване.

ВЪПРОС: Кой бил най-тежкият
данък за българите?
Но те
постигнали найважното –
оцелели като
отделен народ.
Кое според вас
помогнало на
българите да се
съхранят като народ?

Постепенно
българите
започнали да
изгубват
спомена за
миналото си.
Нямали свои
свещеници и не
можели точно
да спазват
всички
християнски
обичаи.
2. XVIII –ти век е началото на новото
време за българските земи.
През него станали много промени.
Българите
започнали да
напредват
много в
занаятите и
търговията,
да опознават
отново
европейските
земи и бързо
да се
просвещават.

Гайтанджийска работилница
Пробудило се желанието им да знаят за своето минало.
Започнали да се обединяват с идеята, че трябва да
възстановят независимата си църква и държава, за да имат
достойно място сред останалите европейски държави.

1396г.
 

ХV – XVII век
Борба за
съществуване и
оцеляване

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ
XVIII век
1762г.

1878 г.

XIX век

Нова просвета
Самостоятелна
Паисий Хилендарски
История славянобългарска църква
Освобождение

Това време на борба за нова просвета,
самостоятелна църква и за национално
освобождение се нарича Българско възраждане.
ЗАДАЧА: Определете продължителността на Българското
възраждане.
3. Началото
Паисий Хилендарски
1722 - 1773
Пръв народен будител,
монах. Роден в Банско.
През 1762г. написал и
сам разпространявал
книгата си “История
славянобългарска”.
Голямата обич на Паисий към „българския род и
отечество“ го накарали да издири и събере в една
книга сведения за миналото на българите.
Като припомнил
на българите
славното им
минало и имената
на българските
царе, той ги
призовавал да се
стремят към
просвета и своя
църква и държава.
„От целия славянски род най-славни били
българите; първо те са се нарекли царе;
първи те са имали патриарх; първи те са се
кръстили; най-много земя те са завладели;
Така от целия славянски род та били найсилни и почитани. “
Из “История славянобългарска”
Второто голямо
дело на
Паисий било,
че разнасял
книгата си из
българските
земи, четял я
на хората и
поръчвал да я
преписват, за
да не изчезне.
Оригинални страници от "История
Славянобългарска" .
Библиотека на Атонския манастир
"Св. Георги"
Българската светиня
на Атон - манастир
“Св. Георги”
/Зографски манастир”/

Хилендарският
манастир с килията
на Паисий


Паисий имал много последователи. Пръв продължил делото му
Софроний Врачански. Двамата се срещнали през 1764 г. в Котел.

Софроний Врачански
1739 - 1813

Котленски препис на Историята

Рожденото му име е Стойко Владиславов. В началото е учител и
свещеник, през 1794 г. е ръкоположен за Врачански епископ.
Преписал “История славянобългарска” само 3 години след
написването й.
„Неделник”
на Софроний Врачански –
Първата печатна книга
на новобългарски език.

Въпрос: Защо, след като
преписал два пъти
книгата, Софроний я
сложил на най-святото
място в черквата –

олтара?
“Житие и страдание грешнаго Софрония”
4.Манастирите – места на
книжовен и духовен живот




Манастирите също допринесли за прехода на
българите към новото време.
При завладяването на българските земи османците
разрушили много манастири. Но в годините на
чуждото владичество ролята на тези духовни
огнища нараснала още повече.
ПРИПОМНЕТЕ СИ! Къде
започнал и къде завършил
книгата си Паисий
Хилендарски?


В манастирите монасите поддържали църковния
живот и християнския дух. Там те опазвали старите
книги и документи и помагали да се запази
грамотността сред българите.

Да си
припомним!
Кой е основател
на Рилския
манастир? През
кой век станало
това?
В края на ХV век с помощта на руската православна църква
започва съживяването на манастира. От началото на ХIX
век с дарения на богати българи той е възстановен отново и
е достроен.


Най-старата запазена до
нас постройка е каменната
кула, издигната от местния
феодал севастократор
Хрелю през 1334 – 1335 г.



Архитект е майстор Петър
Иванович, който работи по
черквата „Рождество
Богородично“ между 1834
и 1837 г.
Стенописите са завършени през 1846 г. и са
дело на много майстори, но само Захарий
Зограф се е подписал под рисунките си.
Днес в манастира се съхраняват ценни български
писмени паметници – около 250 ръкописа от XI –
XIX век, 9000 старопечатни издания, нотира.

Шестоднев" от Йоан Екзарх Български.
Препис от ХV в.

Глобус,
изработен от
Неофит Рилски
БАЧКОВСКИ МАНАСТИР
Основан през 1083 г. от
грузинците Григорий
Бакуриани и Абазий.
Троянски ставропигиален манастир 
„Успение Богородично“ е  основан
не по-късно от края на 16 век.
Трети по големина в България.
Дряновски манастир
Средновековната обител “св. Арахангел
Михаил” е основана по времето на цар
Калоян. На днешното място е
възстановен през 1845 г. В него са
намирали убежище Васил Левски, Матей
Преображенски, четата на поп Харитон.

Наблизо е пещерата Бачо
Киро.
План на урока:
1. Животът на българите под османска власт – борба
за оцеляване.
2. Начало на промените през XVIII век:
а/ напредък в занаятите и търговията;
б/ стремеж към просвета;
в/ Българското възраждане: характерни
особености.
3. Началото – 1762 г., „История славянобългарска“ ;
Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.
4. Манастирите – места на книжовен и духовен живот.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Български владетели
Български владетелиБългарски владетели
Български владетелиDani Parvanova
 
симеон I велики
симеон I великисимеон I велики
симеон I великиIva Todorova
 
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестТайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Симеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбецСимеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбецkoletka pavlova
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвестVeska Petrova
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Ден на будителите - 1 ноември
Ден на будителите - 1 ноемвриДен на будителите - 1 ноември
Ден на будителите - 1 ноемвриsouhs
 
Светът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българиСветът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българиIliana Ilieva-Dabova
 
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАСВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАСRCRusse
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
3 март- Освобождението на България
3 март- Освобождението на България3 март- Освобождението на България
3 март- Освобождението на БългарияDaniel Petkov
 
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
100 godini nezavisima Bulgaria
100 godini nezavisima Bulgaria100 godini nezavisima Bulgaria
100 godini nezavisima BulgariaPoli Rangelova
 
Съединението на България
Съединението на БългарияСъединението на България
Съединението на БългарияTheMagy21
 

Was ist angesagt? (20)

Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Български владетели
Български владетелиБългарски владетели
Български владетели
 
симеон I велики
симеон I великисимеон I велики
симеон I велики
 
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, БулвестТайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
Тайните на времето в историята - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Симеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбецСимеон Велики-владетелят книголюбец
Симеон Велики-владетелят книголюбец
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
 
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, БулвестЗалезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Залезът на Второто българско царство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Ден на будителите - 1 ноември
Ден на будителите - 1 ноемвриДен на будителите - 1 ноември
Ден на будителите - 1 ноември
 
Светът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българиСветът на възрожденските българи
Светът на възрожденските българи
 
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
 
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАСВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
ВСЕКИДНЕВИЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРИ - УРОК ЗА V КЛАС
 
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, БулвестЗлатният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
Златният век на българската книжнина - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Кирил и Методий
Кирил и МетодийКирил и Методий
Кирил и Методий
 
3 март- Освобождението на България
3 март- Освобождението на България3 март- Освобождението на България
3 март- Освобождението на България
 
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
 
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, БулвестВъзходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
Възходът на българското царство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Час по родолюбие
Час по родолюбиеЧас по родолюбие
Час по родолюбие
 
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, БулвестБългария - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест
 
100 godini nezavisima Bulgaria
100 godini nezavisima Bulgaria100 godini nezavisima Bulgaria
100 godini nezavisima Bulgaria
 
Съединението на България
Съединението на БългарияСъединението на България
Съединението на България
 

Andere mochten auch (11)

Bul vizantija
Bul vizantijaBul vizantija
Bul vizantija
 
Badni vecher
Badni vecherBadni vecher
Badni vecher
 
Grupirane
GrupiraneGrupirane
Grupirane
 
Beauty1
Beauty1Beauty1
Beauty1
 
Бременските музиканти
Бременските музикантиБременските музиканти
Бременските музиканти
 
марко
маркомарко
марко
 
Sound
SoundSound
Sound
 
Bulgaria 681- 831
Bulgaria 681- 831Bulgaria 681- 831
Bulgaria 681- 831
 
Zlaten vek
Zlaten vekZlaten vek
Zlaten vek
 
скритият дар
скритият дарскритият дар
скритият дар
 
Jivot bulgaria
Jivot bulgariaJivot bulgaria
Jivot bulgaria
 

Ähnlich wie Vazrajdane

Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Княз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстителКняз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстителkoletka pavlova
 
Борис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятБорис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятkoletka pavlova
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европаVаlentina Bikova
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българияDani Parvanova
 
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)Kaloyan Sredov
 
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"Богдана Иванова-Шишкова
 
народна библиотека „св
народна библиотека „свнародна библиотека „св
народна библиотека „свCvetelin Angelov
 
Great Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniGreat Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniNelly Tsvetkova
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
история
историяистория
историяwarrrikill
 
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиИстория Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиBorisAngelov4
 
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
 
виктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_i
виктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_iвиктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_i
виктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_isz2ou
 
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест 23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест Veska Petrova
 
Копривщица
Копривщица Копривщица
Копривщица Ina T
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, БулвестДа проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
българия на духа
българия на духабългария на духа
българия на духаDani Parvanova
 

Ähnlich wie Vazrajdane (20)

Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, БулвестНародни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
Народни будители - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Княз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстителКняз Борис I - покръстител
Княз Борис I - покръстител
 
Борис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителятБорис първи - покръстителят
Борис първи - покръстителят
 
българия част от християнска европа
българия част от християнска европабългария част от християнска европа
българия част от християнска европа
 
християнска българия
християнска българияхристиянска българия
християнска българия
 
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
Паисий Хилендарски (Paisii Hilendarski)
 
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас изд. "Булвест"
 
народна библиотека „св
народна библиотека „свнародна библиотека „св
народна библиотека „св
 
Great Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and ReniGreat Bulgarians by Natalia and Reni
Great Bulgarians by Natalia and Reni
 
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
 
история
историяистория
история
 
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий ХилендарскиИстория Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
История Славянобългарска св. Паисий Хилендарски
 
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
 
виктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_i
виктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_iвиктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_i
виктория тодорова петко_славейков_и_екзарх_антим_i
 
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест 23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
23. Движенията за нова просвета и за българска църква - 4 клас, ЧО, Булвест
 
Копривщица
Копривщица Копривщица
Копривщица
 
Hrist bulgaria
Hrist bulgariaHrist bulgaria
Hrist bulgaria
 
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
15. България - новата държава на Балканския полуостров - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, БулвестДа проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем миналото на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
българия на духа
българия на духабългария на духа
българия на духа
 

Mehr von Rosica Mileva

Mehr von Rosica Mileva (18)

Vtoro carstvo
Vtoro carstvoVtoro carstvo
Vtoro carstvo
 
Slav bulg
Slav bulgSlav bulg
Slav bulg
 
Glasni 1
Glasni 1Glasni 1
Glasni 1
 
C:\Fakepath\незнайко приятел на і б клас
C:\Fakepath\незнайко приятел на і б класC:\Fakepath\незнайко приятел на і б клас
C:\Fakepath\незнайко приятел на і б клас
 
Praznichen Kalendar na etnosite
Praznichen Kalendar na etnositePraznichen Kalendar na etnosite
Praznichen Kalendar na etnosite
 
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria  PraznikC:\Fakepath\Jelana Teritoria  Praznik
C:\Fakepath\Jelana Teritoria Praznik
 
C:\Fakepath\Martenici
C:\Fakepath\MarteniciC:\Fakepath\Martenici
C:\Fakepath\Martenici
 
Elha
ElhaElha
Elha
 
Halloween
HalloweenHalloween
Halloween
 
Buditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_RevolucioneriBuditeli_2_Revolucioneri
Buditeli_2_Revolucioneri
 
The day of the summer sun
The day of the summer sunThe day of the summer sun
The day of the summer sun
 
Nestinari
NestinariNestinari
Nestinari
 
Velikdenska prikazka
Velikdenska prikazkaVelikdenska prikazka
Velikdenska prikazka
 
Velikenski zaici
Velikenski zaiciVelikenski zaici
Velikenski zaici
 
Lazarki
LazarkiLazarki
Lazarki
 
Kukeri
KukeriKukeri
Kukeri
 
Christmas-in-Bulgaria
Christmas-in-BulgariaChristmas-in-Bulgaria
Christmas-in-Bulgaria
 
Christmas
ChristmasChristmas
Christmas
 

Vazrajdane

 • 1. Българско възраждане XVIII – XIX век Възраждането – новото време на българите Човекът и обществото 4 клас Издателство “Булвест 2000” Изготвил: Росица Милева НУ “Илия Р. Блъсков”
 • 2. Да си припомним! Кой период от българската история наричаме СРЕДНОВЕКОВИЕ? край начало     Първо българско царство 681 г. Б ъ л г а р с к о Византийско владичество 1018 г. Второ българско царство 1187 г. 1396 г. с р е д н о в е к о в и е Линия на времето Върху нея се изобразява времето в историята, като се разделя на равни части по десетилетия и векове.
 • 3. 1. Българите под османска власт След завоюването на българските земи от османците българите били изцяло откъснати от останалите европейски страни. Те живеели сред завоеватели с други обичаи и традиции.
 • 4. В първите три века от чуждото владичество те се борели само за своето съществуване. ВЪПРОС: Кой бил най-тежкият данък за българите?
 • 5. Но те постигнали найважното – оцелели като отделен народ. Кое според вас помогнало на българите да се съхранят като народ? Постепенно българите започнали да изгубват спомена за миналото си. Нямали свои свещеници и не можели точно да спазват всички християнски обичаи.
 • 6. 2. XVIII –ти век е началото на новото време за българските земи. През него станали много промени. Българите започнали да напредват много в занаятите и търговията, да опознават отново европейските земи и бързо да се просвещават. Гайтанджийска работилница
 • 7. Пробудило се желанието им да знаят за своето минало. Започнали да се обединяват с идеята, че трябва да възстановят независимата си църква и държава, за да имат достойно място сред останалите европейски държави. 1396г.   ХV – XVII век Борба за съществуване и оцеляване БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ XVIII век 1762г. 1878 г. XIX век Нова просвета Самостоятелна Паисий Хилендарски История славянобългарска църква Освобождение Това време на борба за нова просвета, самостоятелна църква и за национално освобождение се нарича Българско възраждане. ЗАДАЧА: Определете продължителността на Българското възраждане.
 • 8. 3. Началото Паисий Хилендарски 1722 - 1773 Пръв народен будител, монах. Роден в Банско. През 1762г. написал и сам разпространявал книгата си “История славянобългарска”.
 • 9. Голямата обич на Паисий към „българския род и отечество“ го накарали да издири и събере в една книга сведения за миналото на българите. Като припомнил на българите славното им минало и имената на българските царе, той ги призовавал да се стремят към просвета и своя църква и държава.
 • 10. „От целия славянски род най-славни били българите; първо те са се нарекли царе; първи те са имали патриарх; първи те са се кръстили; най-много земя те са завладели; Така от целия славянски род та били найсилни и почитани. “ Из “История славянобългарска”
 • 11. Второто голямо дело на Паисий било, че разнасял книгата си из българските земи, четял я на хората и поръчвал да я преписват, за да не изчезне. Оригинални страници от "История Славянобългарска" . Библиотека на Атонския манастир "Св. Георги"
 • 12. Българската светиня на Атон - манастир “Св. Георги” /Зографски манастир”/ Хилендарският манастир с килията на Паисий
 • 13.  Паисий имал много последователи. Пръв продължил делото му Софроний Врачански. Двамата се срещнали през 1764 г. в Котел. Софроний Врачански 1739 - 1813 Котленски препис на Историята Рожденото му име е Стойко Владиславов. В началото е учител и свещеник, през 1794 г. е ръкоположен за Врачански епископ. Преписал “История славянобългарска” само 3 години след написването й.
 • 14. „Неделник” на Софроний Врачански – Първата печатна книга на новобългарски език. Въпрос: Защо, след като преписал два пъти книгата, Софроний я сложил на най-святото място в черквата – олтара? “Житие и страдание грешнаго Софрония”
 • 15. 4.Манастирите – места на книжовен и духовен живот   Манастирите също допринесли за прехода на българите към новото време. При завладяването на българските земи османците разрушили много манастири. Но в годините на чуждото владичество ролята на тези духовни огнища нараснала още повече. ПРИПОМНЕТЕ СИ! Къде започнал и къде завършил книгата си Паисий Хилендарски?
 • 16.  В манастирите монасите поддържали църковния живот и християнския дух. Там те опазвали старите книги и документи и помагали да се запази грамотността сред българите. Да си припомним! Кой е основател на Рилския манастир? През кой век станало това? В края на ХV век с помощта на руската православна църква започва съживяването на манастира. От началото на ХIX век с дарения на богати българи той е възстановен отново и е достроен.
 • 17.  Най-старата запазена до нас постройка е каменната кула, издигната от местния феодал севастократор Хрелю през 1334 – 1335 г.  Архитект е майстор Петър Иванович, който работи по черквата „Рождество Богородично“ между 1834 и 1837 г.
 • 18. Стенописите са завършени през 1846 г. и са дело на много майстори, но само Захарий Зограф се е подписал под рисунките си.
 • 19. Днес в манастира се съхраняват ценни български писмени паметници – около 250 ръкописа от XI – XIX век, 9000 старопечатни издания, нотира. Шестоднев" от Йоан Екзарх Български. Препис от ХV в. Глобус, изработен от Неофит Рилски
 • 20. БАЧКОВСКИ МАНАСТИР Основан през 1083 г. от грузинците Григорий Бакуриани и Абазий.
 • 21. Троянски ставропигиален манастир  „Успение Богородично“ е  основан не по-късно от края на 16 век. Трети по големина в България.
 • 22. Дряновски манастир Средновековната обител “св. Арахангел Михаил” е основана по времето на цар Калоян. На днешното място е възстановен през 1845 г. В него са намирали убежище Васил Левски, Матей Преображенски, четата на поп Харитон. Наблизо е пещерата Бачо Киро.
 • 23. План на урока: 1. Животът на българите под османска власт – борба за оцеляване. 2. Начало на промените през XVIII век: а/ напредък в занаятите и търговията; б/ стремеж към просвета; в/ Българското възраждане: характерни особености. 3. Началото – 1762 г., „История славянобългарска“ ; Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. 4. Манастирите – места на книжовен и духовен живот.