Anzeige

Glasni 1

Teacher um School
4. Nov 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Glasni 1

 1. Гласни звуковеГласни звукове Урок за обобщениеУрок за обобщение По буквара на издателство “Просвета” Росица Милева
 2. Ти го галиш със ръчица и с усмихнато лице, а пък майка му – овчица, те дарява със млекце. Горни са два и долни са два – четири! Леви са два и десни са два – още четири! Улучиш ли в единия, ти си победителят!
 3. Гладно, голо, хилаво сираче, а го гледай цяла къща влачи! В алена хралупа бяло стадо хрупа!
 4. Бодльо по треви и тръни, вейнал кърпа във ръчица, може, без да се препъне, да играе ръченица. Уж е едноуха, уж е еднокрака, а ушила два кожуха – за мен и за кака…
 5. Да си припомним гласните звукове: Кои гласни са широки и кои – тесни? Защо ги наричаме така?
 6. Отделете звуковете в думите. Оцветете гласните вОтделете звуковете в думите. Оцветете гласните в червеночервено
 7. Съставете изречение по схемата:Съставете изречение по схемата: Да опитаме да съставим сами изречения.
 8. Да разгледаме картинките: Защо плаче Меца? От какво е болката й? Какво прави вълкът? Успява ли да помогне на Меца? Защо?
 9. Как се чувства Вълчо? Кого вика на помощ? Как Лиса се опитва да помогне? Защо не успява?
 10. Какво прави Ежко? Спасява ли Меца от болката? Защо? Кой успява да помогне на Меца? Как?
 11. Да прочетем изреченията към всяка от картинките?Да прочетем изреченията към всяка от картинките? Какво изразява всяко от тях?
 12. Задави се МецаЗадави се Меца От Ран БосилекОт Ран Босилек
 13. Вие много учихте и така сполучихте: всички гласни звукове изучихте! За старанието голямо получавате БРАВО!!! С обич: Росица Милева
Anzeige