Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Iluzionet dhe halucinacionet

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Psikologji pp-permbledhje
Psikologji pp-permbledhje
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Iluzionet dhe halucinacionet

 1. 1. Art Pllana dhe Ardita Thaqi
 2. 2.  Iluzionet optike: janë perceptime të deformuara apo të shtrembëruara të realitetit që tërheqin në mënyrë të veҫantë vëmendjen tonë.  Me fjalë të tjera, iluzioni është një konceptim dhe keqinterpretim i stimujve të jashtëm sensorë, duke u dhënë atyre një kuptim tjetër.  Studuesit theksojnë se përgjithësisht, ne mund të dallojmë tre grupe iluzionesh:
 3. 3. 1. Grupi I: Iluzione qe shkaktohen nga proprocionet e caktuara të ngacmimeve, të cilat quhen iluzione shqisore. 2. Grupi II: Iluzionet që shkaktohen nga ndjenja, dëshira dhe shpresat e individit këto quhen iluzione operative apo te veprimit. 3. Grupi III: Iluzionet që lidhen me ҫrregullime të të menduarit, ndryshe quhen diluzione, pasi janë të lidhura me shkaqe patologjike.
 4. 4. Shkaqet fizike,  Jane renditja dhe raporti qe kane trupat fizike ne sfondin e caktuar te tyre. Shkaqet psikike,  Jane shkaqe te perceptimeve te gabuara.  Faktoret te ketille jane: ndjenjat, mungesa e pervojes dhe e dijenise, pergaditja e njeriut per te pritur trupin ose dukurine e caktuar etj.
 5. 5. ILUZIONI MYLLER Kur krahët janë kthyer nga brenda vija duket më e shkurtër sesa kur krahët janë kthyer nga jashtë. Për arsye se krahët që largohen nga horizontalja kanë prirje të shkaktojnë një iluzion të thellësise, ne e perceptojmë këtë vijë si më të gjatë.
 6. 6. Dy vijat vertikale konverguese ka mundësi të interpretohen si dy vija paralele që largohen në distancë, ashtu siҫ duken shinat e hekurudhës. Dy vijat horizontale kanë gjatësi të barabarta por per arsye të prespektivës lineare ne priremi ta përceptojmë vijën e sipërme më të gjatë, me që sfondi e bëjnë atë që të duket si më larg nesh.
 7. 7. 1. Crregullimet mendore. 1) Ndikimet mjekesore. 2) Shkaqet biokimike dhe gjenetike. 3) Pijet, stresi etj.
 8. 8.  Halucinacionet definohen si:  Eksperienca sensulale (shqisore) qe nuk shkaktohen nga stimuj te jashtem aktuale (te vertete).  Përjetim i objekteve dhe dukurive, të cilat nuk veprojnë në shqisat e njeriut (nuk egzistojnë ngacmues të jashtëm). Halucinacionet shpesh përbëjnë simptoma të një sëmdunjeje mendore, sic eshte:  Skizofrenia: klasifikimi (psikoze)
 9. 9. Halucinacionet Auditive  Personat te cilet mund të dëgjojnë ndonjë zë që nuk ekziston kane te bejne me: (Halucinacione auditive) Halucinacionet vizive  Personat te cilet mund te shohin diqka qe nuk ekziston kane te bejne me: (Halucinacione vizive)
 10. 10.  Cka jane iluzionet?  Ndarja (grupet) dhe llojet e tyre?  Faktoret qe ndikjojne tek iluzionet?  Cka ishin Halucinacionet?  Faktoret apo shkaktaret e saj?  Llojet e halucinacioneve?
 11. 11.  Google (Wikipedia)  Youtube  Dokumentare psikologjike  Libra psikologjike

×