Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Mercantilismo
Mercantilismo
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Mercantilism (20)

Anzeige

Mercantilism

 1. 1. • Isipin mo na ikaw ang nagmamay-ari ng maraming gintong iyan. Ano ang mararamdaman mo? Ano sa palagay mo ang kahalagahan ng pagmamay- ari ng maraming ginto? • Itala ang mga kapakipakinabang na maidudulot ng pagkakaroon ng isang tao ng maraming ginto.
 2. 2. Sa paglakas ng paggitnang-uri o bourgeosie kasabay na napalitan ng panibagong anyo ng sistemang pang- ekonomiya na kung saan ang mga ginto at pilak ang naging batayan sa pagpasok ng makabagong panahon.
 3. 3. PAGSILANG AT EPEKTO NG MERKANTILISMO
 4. 4.  Dahilan sa pag-unlad ng mga bayan at lungsod, ay ang paghina ng sistemang piyudlismo sa Europa.  Ang dating mga lupang pansakahan ay hindi na gaanong mainam pagtamnan kaya’t ang mga lupaing ito ay pinagtayuan ng mga industriya at plantasyon.  Nagdulot ito ng mabilis na pagbabago sa anyo ng ekonomiya sa Europa.  Ganoon pa man ay ninais ng mga mangangalakal mula sa iba’t ibang panig sa Europa ang makipagkalakalan at pag-ibayuhin ang ekonomiya sa bawat estado.
 5. 5.  Sa panahong ito, ay lumaganap sa kabuuan ng Europa ang paggamit ng salapi bilang batayan sa pagbili ng mga produkto tulad ng pagkain, damit, sandata, kagamitang hilaw, palamuti, handicraft at maging ang mga sangkap sa pagkain na unang ntuklasan ng mga taga-Europa noong panahon ng krusada.  Ang mga krusador ay nakatikim ng iba’t ibang klase ng sangkap na noon ay hindi madaling nabibili sa Europa.  Ang mga mangangalakal sa Venice at Genoa lamang ang may magandang ugnayan sa sultan ng Ehipto, kaya’t sila lamang ang nagkaroon ng kakayahan upang maipadala ang mga sangkap sa Mediterranean at ipagbili ito sa Europa sa mataas na halaga.
 6. 6.  Dahil hindi makapasok sa kalakalan ng pampalasa ang mga Portuges at mga Kastila, minarapat nilang humanap ng ibang ruta na kung saan may bansang maaring mapagkunan ng mga sangkap.  Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga mamumuhunan at pamahalaan kung saan ang mga mamumuhunan ay magpapaunlak ng pera samantalang ang pamahalaan ay magbibigay ng barko, tao at sandatahang lakas upang maprotektahan ang mga manlalakbay.  Ang ganitong kaayusan ay tinatawag na merkantilismo.  Pangunahing layunin ng pamahalaan sa mga estado sa Europa ang magkamal ng maraming ginto at pilak para sa kaban ng bayan.
 7. 7.  Ang kayamanan ng isang bansa ay nakabatay sa laki ng reserbang bullion o dami ng ginto at pilak.  Ang layuning ito ay nakamit sa pamamagitan ng kalakalan ng sangkap.
 8. 8. EPEKTO NG MERKANTILISMO
 9. 9. • Dumating ang panahon na kung saan ang mga bansang sumusunod sa sistemang merkantilismo ay higit na maaring iniluwas na produkto na galing sa kanilang industriya kaysa sa mga inangkat na produkto mula sa kanilang mga kolonya. • Sa ganitong kalagayan lalong umunlad at naging makapangyarihan ang mga estado sa Europa. • Ang mga kolonya ay nagkaroon ng pananaw na ang mga produktong galing sa Europa ay higit na mataas ang kalidad at binibili kahit mahal.
 10. 10. • Samantala, ang mga produkto ng mga kolonya ay nabibili sa murang halaga sapagkat kalimitan ay hilaw na materyales. • Dito sa panahon ng merkantilismo nagsimulang maging mayayaman at makapangyarihan ang mga bansa sa Europa.
 11. 11. SENTRO AT RUTA NG PANGANGALAKAL
 12. 12. • Tatlong ruta ang ginamit na daanang pangkalakalan noong panahon ng merkantilismo.
 13. 13. • Nasa pagitan ng silangang Dagat Mediterranean ang tatlong ruta. • Dumadaan sa Dagat Pula ang isang ruta. Ibinababa ang kalakal na karga ng bapor na mula sa India na malapit sa Dagat Pula. • Mula dito ay dinadala ang mga kalakal sa Nile at sa Alexandria at doon ipinagpapalit ang mga ito.
 14. 14. • Isang ruta naman sa Golpo ng Persia, patawid sa Tigris at Euphrates at patungo sa Damascus at Antioch pahilaga sa Dagat Itim.
 15. 15. • Pinakamahirap ang ikatlong ruta dahil sa lupa ito nagdadaan. • Nagsimula sa Tsina at Hilagang India, tumatawid ang caravan sa dagat Caspian at Dagat Itim. • Mula rito dinadala ang mga produkto sa Rusya o sa Kanlurang Europa patungo sa Constantinople.
 16. 16. • Paano naging hamon sa mga bourgeosie ang pagtuklas sa panibagong ruta? • Bakit noong panahong iyon, mahirap tahakin ang rutang kalupaan? Kung noong panahon ng merkantilismo, ikaw ay isang mangangalakal, mananatili ka ba sa kinagisnang ruta o maghanap ng ibang rutang tatahakin? Ilarawan ang iyong ruta sa mapang ipapakita sa inyo. Ipaliwanag din ang iyong dahilan.
 17. 17. MGA DAPAT TANDAAN
 18. 18. • Ang mga Europeo ay may malaking paniniwala na ang ginto at pilak ay makakatulong para sa kanilang adhikain na maging makapangyarihan at maunlad. • Ang merkantilismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na lumaganap sa Europa na naghahangad ng pagkakaroon ng maraming ginto at pilak bilang tanda ng kayamanan at kapangyarihan ng bansa. • Ang pera o salapi ay higit na naging mahalaga bilang pinagkukunan ng kapangyarihan sa panahong iyon kaysa lupa. • Ang mga bansang sumusunod sa sistemang merkantilismo ay higit na marami ang iniluluwas na produkto kaysa sa inaangkat na produkto mula sa kolonya ng bansa.
 19. 19. TAKDANG ARALIN 1. Anu-ano ang mga salik na naging daan upang maisilang ang monarkiyang nasyunal sa Europa? 2. Paano pinapatakbo ang isang bansa na nagtataglay ng ganitong uri ng pamahalaan?
 20. 20. THANK YOU FOR LISTENING

×