Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme

2.407 Aufrufe

Veröffentlicht am

çevrimiçi probleme dayalı öğrenme

Veröffentlicht in: Internet
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

çEvrimiçi probleme dayalı öğrenme

 1. 1. ÇEVRİMİÇİ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME(PDÖ) UYGULAMA ÖRNEKLER HAZIRLAYAN Rojbin DÖĞER Fatma DEMİRLİ Sümeyye ASLAN 1
 2. 2. 2 21. Yüzyıl’da Nasıl Bir İnsana İhtiyaç Var?
 3. 3. 3
 4. 4. Giriş Günümüzde öğretme ortamlarında ve öğrenci profillerinde oldukça önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler;  Motivasyonu düşük  Aynı anda birden çok işi yapmaya çalışan 4
 5. 5. 5  Dinlemekten ve pasif olmaktan çabuk sıkılan  Aktif olmayı seven  Teknoloji ve internet ile iç içe olan yeni bir nesil yetişmektedir.  Buna bağlı olarak öğrenme ortamları düzenlenirken öğrencilerin bu özellikleri de dikkate alınmalıdır.
 6. 6. 6  Dolayısıyla daha çok öğrenciyi merkeze alan teknoloji ve gerçek yaşam alanları ile bunlara bağlı paydaşları kullanan yeni nesil öğrenme ortamları karşımıza çıkmaktadır.  Öğrenme ortamlarındaki bu değişimin uzaktan eğitim faaliyetlerine gerektiği gibi yansıması için alternatif yaklaşımlar içine girilmelidir.
 7. 7. 7 Bu yansıma, web 2.0 web 3.0, zeki web gibi yeni nesil web teknolojilerinden yararlanılması ve www’nun etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Yüz yüze öğretimde de çevrimiçi ortamın esnek ve çekici yapısından öğretme-öğrenme etkinliklerinde yararlanılması gerekmektedir.
 8. 8. Eğitimde internet ve çevrimiçi ortam uygulamaları ile ilgili temel kavramlar  Günümüzde yeni öğrenme yaklaşımları ile özellikle yapılandırmacı yaklaşımla büyük bir uyum içinde olan teknolojilerin başında internet gelmektedir. 8 Neden internet öğrenme ortamlarında kullanılan teknolojilerin başında?
 9. 9. 9 İnternete bağlı teknolojilerin zamandan ve mekandan bağımsız olması Esnek ve çekici öğrenme araçları sunması Öğrenmeyi bireyselleştirmesi Birden fazla duyuya ve zeka türüne hitap ederek öğrenme çevresini zenginleştirmesi
 10. 10. Diğer kavramlar 10 İnternet tabanlı eğitim Web, e-posta, telnet, ftp vb. servislerden bir veya bir kaçının kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir eğitim kastedilmektedir
 11. 11. 11  İnternet destekli eğitim Yüz yüze verilen eğitimin internet teknolojileri Desteklenmesi ile gerçekleştirilen eğitimdir.
 12. 12. 12 E-Öğrenme Elektronik araçlara dayalı olarak yapılan eğitimler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda e-öğrenme; internet, intranet ve diğer ağlar, mobil teknolojileri ile yardımı gerçekleştirilen eğitimleri ifade eder.
 13. 13. 13 Çevrimiçi öğrenme İnternet teknolojilerinin, eğitim etkinliklerinde İletişim kurma ve işbirliği sağlama amacıyla kullanılmasına dayanan öğretme ve öğrenme yaklaşımıdır
 14. 14. 14 Çevrimiçi öğrenme, e-öğrenmenin bir öğrenme yöntemine vurgu yapan anlamının aksine daha çok ortama ve teknolojiye vurgu yapan bir anlama sahip olması nedeniyle; çevrimiçi öğrenme kavramından çok çevrimiçi öğrenme çevreleri anlamı kullanılmaktadır
 15. 15. 15  Öğrenme, gerçek dünya ortamlarında ve gerçek dünyanın problemleri ile mümkün olmaktadır.  Bu gerekçeler kuramsal temelleri, “okuldaki eğitim hayata hazırlık değil, «hayatın bizzat kendisi olmalıdır» diyen John Dewey’in araştırmalarına dayandırılan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) yöntemini ön plana çıkartmaktadır.
 16. 16. Problem Nedir?  Problem: bireyin karşılaştığı güçlükler, içinden çıkılmaz gibi görünen durumlardır.  John Dewey problemi, insan zihnini karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey olarak tanımlamaktadır. Problem, bu şekilde, zihni karıştıran ve inancı belirsizleştiren şeyler olarak alındığında problemin çözümü, belirsizliklerin ortadan kaldırılması demek olur. 16
 17. 17. PROBLEME DAYALI ÖĞRENME  Probleme dayalı öğrenme yöntemi geleneksel eğitimden farklı olarak öğrencinin aktif olarak öğrenme-öğretme sürecine katılımını sağlamaktadır.  Öğrenme gerçek hayattaki kadar karmaşık bir problem ile başlar  Öğrenciler bireysel veya grup halinde çalışırlar  Grup çalışması yapabilme ve sosyal becerilerin gelişmesini sağlar 17
 18. 18. 18 öğretmen öğrenci Geleneksel eğitim
 19. 19. 19 öğretmen öğrenci PDÖ
 20. 20.  Konuları öğrenciye vermek yerine problemi çözmek için gerekli bilgiler araştırılarak edinilir  Gerçek hayat problemleri ile çok daha önceden yüz yüze gelmeyi sağlar  Öğretmenin rehberlik görevi vardır  Probleme dayalı öğrenme yaklaşımında sırasıyla izlenmesi gereken aşamalar vardır. Bu aşamaları söyle sıralayabiliriz. 20
 21. 21. 21 1. Problemin farkına varma 2. Problemi tanımlama 3. Probleme yönelik geçici çözüm önerileri üretme 4. Veri toplama 5. Veri analizi 6. Çözüme ulaşma
 22. 22. ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ÇEVRELERİ  Çevrimiçi öğrenme, daha çok yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına bağlı olarak;  İnternetin zaman ve mekan bağımsızlığı  Bireyin kendi öğrenmesini amaçlamada  Esnek, çekici ve etkileşimli olanaklar ile öğreticilerin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile işe koşmalarını sağlar. 22
 23. 23. 23 Gelişen teknoloji, eğitimde yapılandırmacı yaklaşım ile yaşanan değişim ve dönüşüm öğrenci ve öğretici rollerinin yeniden tasarlanmasına sebep olmuştur.
 24. 24. Öğrenci Rolleri  Kendi öğrenmelerinden sorumludurlar.  Teknolojiden haberdar olmalıdırlar.  Araştırmacı olmalıdırlar.  Problem çözücü olmalıdırlar 24
 25. 25. 25  Teknolojiden kaynaklanabilecek iletişim problemlerini giderebilmek için teknik kullanıma hakim olmalıdırlar.  Öğrenciler bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeli ve gerektiğinde bunu kullanabilmelidir.
 26. 26. 26 Öğretici Rolleri ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL KÜLTÜR KONU ALANI BİLGİSİ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ
 27. 27. 27  Yapılan araştırmalara göre çevrimiçi eğitimde 21 tane öğretmen rolü tanımlanmaktadır.  Psikolog  Öğretici  Öğretim tasarımcısı  Teknoloji uzmanı  Teknisyen  İçerik tasarımcısı
 28. 28. 28  Yönetici  Site eğitmeni  Editör  Grafik tasarımcısı  Sosyalleşme uzmanı  Danışman  Araştırmacı…
 29. 29. 29 13. Lider 14. Materyal üretici 13. Sistem uzmanı 14. Proje yöneticisi 15. İletişim uzmanı 16. Motivasyon sağlayıcı 17. Uzaktan eğitim uzmanı 18. Ölçme değerlendirme uzmanı
 30. 30. 30 EĞİTİMDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ÇEVRELERİNDEN FARKLI ŞEKİLDE YARARLANILABİLİR Mİ ?
 31. 31. 31 ELBETTE Kİ YARARLANI-LABİLİ.. HADİ BAKALIM BUNLAR NE İMİŞ..
 32. 32. 1) YÜZYÜZE EĞİTİMDE DERS DIŞI DESTEK MATERYALİ OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ÇEVRELERİNİ KULLANMA  Böyle bir eğitimde öğretici dersini yüz yüze gerçekleştirir.  Daha sonra öğrencilere belirli sınırlılıklar içinde kaynak bulma konusunda öğrencileri yönlendirir. 32
 33. 33. 33 • Ve öğrenci kendi isteği ile internete yönelir.
 34. 34. 2) EĞİTİMDE BELİRLİ BÖLÜMLERİ YÜZ YÜZE BELİRLİ BÖLÜMLERİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRME  Yüz yüze eğitim ve çevrimiçi eğitimin harmanlamasıyla oluşturulur.  Bielawski ve Metcalf (2003) harmanlanmış eğitimi: öğretici merkezli eğitimle-yüz yüze ile bazı çevrimiçi öğrenme aktivitelerinin harmanlamasıyla oluşturulan eğitimlerdir diyerek harmanlamış eğitimi tanımlanmışlardır. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36 Harmanlanmış eğitimde temel amaç;  Eğitimde öğrenme olanaklarının zenginleştirilmesi  Etkileşim olanaklarının arttırılmasıdır.
 37. 37. 37
 38. 38. DERSİN TAMAMINI ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞTİRME  Öğrenme ortamlarının çevrimiçi ortama doğru yönelmesi için daha fazla teknik bilgi, alt yapı ve uzmanlık gerektirmektedir.  Bu bağlamda karşımıza eğitimlerin tamamen çevrimiçi ortamda gerçekleştirildiği e-öğrenme uygulamaları çıkmaktadır.  Çok yönlü bir çalışma gerektirir. Bu yüzden öğreticilere bu konuda mutlaka bir kuramsal desteğin sağlanması lazım. 38
 39. 39. 39  Bu anlamda e-öğrenme uygulamaları gerçekleştirilirken aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır; 1. Sunucu 2. Alanadı 3. Teknik yardım ve destek 4. Gerekli yönetim yazılımları(sanal sınıflar, öğrenme yönetim sistemleri)
 40. 40. ÇEVRİMİÇİ DERS GELİŞTİRME Çevrimiçi ders geliştirme yeterlilikleri, 1. Çevrimiçi ortamda benimsenecek öğretme-öğrenme yaklaşımına yönelik beceriler 2. Çevrimiçi ders geliştirme yazılımı kullanma becerilerini kapsamaktadır. 40
 41. 41. 41  Bu iki yeterlilik alanındaki becerileri kazanan öğretici;  öğretimini gerçekleştireceği konuya ilişkin olarak ,hangi kazanımları hangi yöntem ve tekniklerle hangi öğretme-öğrenme etkinliğinde, hangi teknolojik araçLarı kullanarak gerçekleştireceğine kolaylıkla karar verebilir ve uygulanabilir.
 42. 42. Çevrimiçi ders geliştirme yazılımının seçilmesi Çevrimiçi ortamda belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek farklı türlerde yazılım vardır Bunlardan en önemlileri şunlardır:  öğrenme yönetim sistemi  Öğrenme içerik yönetim sistemi  Sanal sınıf yazılımları  Bilgi yönetim yazılımları  Ölçme değerlendirme yazılımları  Çok fonksiyonlu tümleşik yazılımlardır. 42
 43. 43. 43  Bu bağlamda yukarıda belirtilen içerik sunma ölçme değerlendirme , sınıf yönetimi , sesli görüntülü iletişim vb. özelliklerin tamamını içeren pek çok özelliğin bir arada bulunduğu yazılımlar öğrenme yönetim sistemleri olarak adlandırılmaktadır.
 44. 44. 44
 45. 45. Öğrenme Yönetim Sistemleri(ÖYS) Nedir ?  Eğitimde içeriğin paylaşılması ve yönetilmesi için “Öğrenme Yönetim Sistemleri” (ÖYS) yazılımları geliştirilmiştir.  ÖYS ağ üzerinden eş zamanlı olmayan öğrenme materyali sunma,  Sunulan öğrenme materyalini değişik biçimlerde paylaşma ve tartışma, 45
 46. 46.  Derslere kayıt olma, ödevler alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin dönüt sağlama,  Diğer bir ifadeyle ÖYS internetin kullandığı tüm imkânları kullanarak farklı mekânlarda yer alan öğrencilere ve öğretim elemanlarına eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan yöntemlerle eğitim ortamında buluşma imkânı sağlar (Karaman vd., 2010).  E öğrenme ile etkin bir içerik için bir ÖYS de olması gereken bazı özellikler var. Bu özellikler; 46
 47. 47. 1. Arşivleme ve dosya yönetimi 2. Hızlı içerik yaratabilme, ekleyebilme 3. Eğitici ve öğrencileri yetkilendirme 4. Diğer içerik oluşturma araçlarını destekleme 5. Uyarlanabilir öğrenme desteği 6. Dinamik içerik oluşturabilme 7. Uygun maliyet 8. Kolay kullanılabilirlik 9. Sürekli geliştirilebilirlik 47
 48. 48. 48 Açık kaynak kodlu ÖYS platformlarından en yaygın olarak kullanılanı “MOODLE” (modular object oriented dynamic learning environment) isimli ÖYS yazılımıdır. MOODLE, esnek (modüler) nesne yönelimli dinamik öğrenme ortamı olarak çevrilebilir
 49. 49. 49
 50. 50. MOODLE NEDİR?  MOODLE, esnek(modüler) nesne yönelimli dinamik öğrenme ortamı olarak çevrilebilir.  Moodle açık kaynak kodlu ve geliştirilmeye açık, eğitimcilerin çevrim içi kurslar oluşturmalarına yardım etmek üzere tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir.  Moodle, tamamiyle ücretsizdir. 50
 51. 51. 51 ÇEVRİMİÇİ PDÖ ÖRNEĞİ
 52. 52. 52 ARAŞTIRMANIN AMACI  PDÖ uygulamalarında karşılaşılan güçlükleri en aza indirmek için, PDÖ yönteminin MOODLE ile desteklendiği bir ders dizaynı yapılarak, MOODLE destekli PDÖ yönteminin sağladığı avantajlar ve uygulama sonrası öğrencilerin PDÖ yöntemiyle çalışırken yararlandıkları MOODLE hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
 53. 53. 53 ÖRNEKLEM  Araştırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören ve Genel Kimya 2 dersini alan, toplam 42 birinci sınıf öğrencisi ve aynı üniversitenin Kimya Eğitimi Anabilim dalında görevli 5 öğretim elemanı oluşturmaktadır.
 54. 54. 54  MOODLE platformunun araştırmacılar tarafından kullanıma hazır hale getirilirken yapılanlar aşağıda özetlenmiştir
 55. 55. Derse kaynak ekleme MOODLE platformunun en önemli özelliklerinden biri derse kaynak eklemedir. Bir dosyayı, bir dokümanı paylaşmak ve aynı anda birden çok dosyayı kullanıcıya ulaştırmak gerektiğinde kullanılması kolaylık sağlamaktadır. Eklemeye imkân verilen en önemli özellikler;  Etiket ekleme,  Metin ekleme  Bir dosya/siteye bağlantı ekleme 55
 56. 56. Etiket ekleme  Ders içeriğini belirtmek Genel uyarılarda bulunmak 56
 57. 57. Metin ekleme  Her bir problem durumunda öğrencilere kazandırılması düşünülen kazanımlar 57
 58. 58. Dosya/siteye bağlantı ekleme  Problem durumları,  Çalışma yaprakları,  Okuma parçaları,  Ders planı gibi word veya pdf formatında hazırlanan dosyalar, videolar ve anketler öğrencilerle paylaşılmıştır. 58
 59. 59. Dosya/siteye bağlantı ekleme 59
 60. 60. Derse etkinlik ekleme  Dersi yapılandırmak için bu çalışmada forumlar, ödevler (tek dosya yükle) anketler ve sınav modülleri gibi etkinlik modüllerinden faydalanılmıştır. 60
 61. 61. Forum ekleme  Forum sayfaları öğrencilerin grup üyeleriyle, diğer gruplarla ve eğitim yönlendiricisiyle ders dışı çalışma sürecinde de devamlı etkileşim halinde olabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 61
 62. 62. Forum ekleme 62
 63. 63. Ödev ekleme (tek dosya yükleme)  Problem durumlarıyla ilgili gruplar hazırladıkları raporları eğitim yönlendiricisine göndermişlerdir. Eğitim yönlendiricisi de raporları değerlendirilerek öğrencilere geri dönüt sağlanır. 63
 64. 64. Ödev ekleme (tek dosya yükleme) 64
 65. 65. Ödev ekleme (tek dosya yükleme) 65
 66. 66. Anket ekleme  Katılımcılar için her bir sorunun tek tek cevaplandırılıp gönderilmesi zor olacağından BÖTE bölümünde görevli bir öğretim elemanının yardımıyla uygulamada kullanılan ölçekler asp.net yardımıyla hazırlanarak, MOODLE üzerinden sağlanan bir link ile katılımcıların erişimine sunulmuştur 66
 67. 67. Anket ekleme 67
 68. 68. Derse soru ekleme  Öğrencilerin sınavlara erişim zamanları düzenlenerek, hangi soruları doğru cevapladıklarını, hangi soruları yanlış cevapladıklarını, hangi sorudan kaç puan aldıklarını sınavı ne kadar sürede tamamladıkları belirlenmiştir. 68
 69. 69. Derse soru ekleme  Araştırmada, doğru-yanlış tipi sorular, her bir problem durumundan sonra öğrencilerin çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusu kapsamındaki kavramlarla ilgili öğrenme düzeylerini belirlemek ve öğrencilere süreç boyunca değerlendirilecekleri hissini vermek amacıyla tasarlanmıştır. 69
 70. 70. Derse soru ekleme 70
 71. 71. Derse giriş-çıkış raporlarını gösterme  Raporlar bölümünde öğrencilerin MOODLE platformunda yer alan problem durumları, okuma parçaları, çalışma yaprakları, forumlar, ders planı, araştırma raporu, videolar vb. etkinliklere katılım raporlarına erişilebilmektedir. Böylece öğrencilerin ders dışı çalışma sürecinde de bu etkinliklere katılma düzeyleri belirlenerek süreç boyunca değerlendirme imkânı sağlanmıştır. 71
 72. 72. Derse giriş-çıkış raporlarını gösterme 72
 73. 73. MOODLE hakkındaki öğrenci görüşlerini belirleme ölçeği  Öğrencilerin PDÖ sürecinde tanıştıkları MOODLE hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla; likert tipinde, tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum ve tamamen katılmıyorum şeklinde beş seçenek içeren bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçek, geçerlik çalışması için konu alanı uzmanları tarafından irdelenerek son halinde karar kılınmıştır. 73
 74. 74. Doküman İncelemesi  Doküman analizi kapsamında MOODLE yardımıyla, öğrencilerin okuma parçalarını kullanma sıklıkları incelenmiştir. Her bir problem durumuyla ilgili hazırlanan forum sayfalarında, grup üyeleriyle, diğer gruplarla ve eğitim yönlendiricisiyle girdikleri tartışmalar kayıt altına alınmıştır. 74
 75. 75. Öğrencilerin;  Web ortamında arama motorlarından problemin çözümüne yönelik bilgi edindim,  Eğitim yönlendiricisinin e-mail gibi iletişim araçlarıyla web ortamında anında geri bildirim vermesi beni güdüledi,  Web ortamındaki ders notlarından ve okuma parçalarından bilgi edinmekten zevk aldım, 75
 76. 76. Moodle’ın Olumlu Yönleri  Forum yol göstericiydi.  MOODLE üzerinden grup üyelerini değerlendirmek daha objektif oldu.  Hemen her zaman grubu toplamak zor olduğundan MOODLE üzerinden öğrencilerin takip edilmesi daha kolay oldu.  Yüz yüze olsa insanlar bilgi saklayabilirdi ama forum da değerlendirme olduğundan daha çok bilgi paylaşıldı. 76
 77. 77. 77  Her türlü sorularımızı MOODLE üzerinden rahatlıkla sorabilme imkânı bulduk.  Her an hocayı bulmak zordur ancak MOODLE üzerinden her zaman herkesle görüşme imkânın vardı.  İlk defa elektronik ortamda sınav olmak güzeldi.  MOODLE’daki okuma parçaları ilgi çekiciydi.  Herkes elinden geldiği kadar bilgilerini paylaştığı için forum öğretici oldu
 78. 78. Moodl’ın Olumsuz Yönleri  MOODLE’da erişim problemi vardı.  Forum da istenildiği gibi tartışma ortamı oluşmadı.  Not kaygısı taşıyan öğrencilerin paylaştıkları bilgiler tekrardan ibaretti.  Çevrimiçi yapılan sınavlarda sorulan soruların cevaplarının diğer öğrenciler tarafından alınması değerlendirme problemini oluşturdu.  MOODLE üzerindeki okuma parçaları sıkıcıydı.  Forum üzerinden yeterli geri dönüt sağlanamadı. 78
 79. 79. Kaynakça  Ahmet Kılınç, Probleme Dayalı Öğrenme, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:15, No.2, Ekim 2007.  Bülent Aksoy, Probleme Dayalı Öğrenme  Şirin Karadeniz, Probleme Dayalı Öğrenme  AÇIKGÖZ, Ü. Kamile. (2006). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. 8. Baskı  Yavuz TAŞKESENLİGİL ve Cemal TOSUN Probleme Dayalı Öğrenmede Moodle Kullanımı 79
 80. 80. 80 BİZİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ   

×