Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Oració 4 oct

  1. 1. L’ORACIÓ Dilluns, 4 d’octubre
  2. 2. El SN. Activitat 1 <ul><li>Separa els següents sintagmes nominals en determinant, nucli i complement. </li></ul><ul><li>1r: el noi capcot de la cua del cine </li></ul><ul><li>2n: una noia pèl-roja amb la mirada trista </li></ul><ul><li>3r: Barcelona, capital de Catalunya </li></ul><ul><li>4t: els meus dos pobres gossos </li></ul><ul><li>5è: ell </li></ul><ul><li>6è: qui </li></ul>
  3. 3. El SN. Activitat 2 <ul><li>Quins dels sintagmes anteriors té més d’un complement? </li></ul><ul><li>Quin dels sintagmes anteriors té més d’un determinant? </li></ul><ul><li>Quin té un sintagma nominal com a CN? </li></ul><ul><li>Quins sintagmes nominals estan formats per un pronom? </li></ul><ul><li>Quins sintagmes nominals no tenen ni un determinant? </li></ul><ul><li>Quins SN no tenen cap complement? </li></ul>
  4. 4. EL SV. Activitat 1 <ul><li>Separa els següents sintagmes verbals en especificador, nucli i complement. </li></ul><ul><li>1r: regalaré un viatge a la Lluna als meus pares per Nadal </li></ul><ul><li>2n: busca una noia pèl-roja amb la mirada trista </li></ul><ul><li>3r: no és la capital de Catalunya </li></ul><ul><li>4t: he venut la jaqueta de segona mà a la veïna </li></ul><ul><li>5è: m’han robat </li></ul><ul><li>6è: els busquen </li></ul>
  5. 5. EL SV. Activitat 2 <ul><li>Quins dels sintagmes verbals anteriors té més d’un complement? </li></ul><ul><li>Quin dels sintagmes verbals anteriors té especificador? </li></ul><ul><li>Quins sintagmes verbals estan formats només pel nucli? </li></ul><ul><li>Quins sintagmes verbals no tenen ni un especificador? </li></ul><ul><li>Quins SV no tenen cap complement? </li></ul>
  6. 6. Exemple ORACIÓ Neva han pujat encara més Els preus dels pisos Menges massa va ser molt emocionant El partit d’ahir arriba a casa per vacances L’alegria s’ha fos Una bombeta fa molt bona olor Aquella flor lila Predicat Subjecte +
  7. 7. Activitat 1 <ul><li>Analitza els SN (subj.) de les frases anteriors. </li></ul><ul><ul><li>Recorda que has d’assenyalar-hi el NUCLI, que serà un NOM, i els possibles especificadors (determinants) i complements (CN) que hi puguis trobar. </li></ul></ul><ul><li>Analitza els SV (pred.) de les frases anteriors. </li></ul><ul><ul><li>Recorda que has d’assenyalar-hi el NUCLI, que serà un VERB, i els possibles especificadors (advervis) i complements (CV) que hi puguis trobar. </li></ul></ul>
  8. 8. Activitat 2 <ul><li>Digues quins dels subjectes anteriors són animats i quins són inanimats. </li></ul><ul><li>Tots els subjectes anteriors fan coses? </li></ul><ul><li>I si no les fan, què passa? </li></ul><ul><li>Tots els verbs indiquen acció o moviment? Quins sí, i quins no? </li></ul>
  9. 9. Activitat final <ul><li>1r: escriu un SN que tingui les següents característiques: </li></ul><ul><ul><li>Det + det + N + CN </li></ul></ul><ul><ul><li>N </li></ul></ul><ul><ul><li>N + CN </li></ul></ul><ul><ul><li>Det + N + CN + CN </li></ul></ul><ul><li>2n: escriu un SV que tingui les característiques següents: </li></ul><ul><ul><li>Un VERB i dos CV </li></ul></ul><ul><ul><li>Un especificador, un VERB i tres CV </li></ul></ul><ul><ul><li>Un nucli </li></ul></ul><ul><li>3r: Analitza la següent oració: </li></ul><ul><ul><li>Separa subjecte i predicat amb dues línies verticals II </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitza les parts del Subjecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitza les parts del Predicat </li></ul></ul><ul><ul><li>“ El meu germà petit va comprar quatre mobles nous a l’Ikea, ahir a la tarda ” </li></ul></ul>

×