Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Os conflictos

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Señales
Señales
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Os conflictos

  1. 1.  Qué son os conflictos?  Cando e onde teñen lugar?  Como se manifestan?  Por que son producidos?  Prevención.
  2. 2. Os conflictos defínense como un enfrontamento entre dúas ou máis partes con ideas contrapostas.
  3. 3.  Teñen lugar cando os individuos que interveñen neste presentan ideas opostas, polo que cada un defende a súa idea descartando a outra e non logran negociar, polo tanto entran nunha situación de desacordo.
  4. 4.  Maniféstanse con diferentes actos como pelexas, discusiones, berros, insultos, enfrentamentos entre países que poden chegar a guerras... Xa pensamos que detrás de estas accións hai un conflicto que as xenéra.
  5. 5. o Factores culturais: Representan a suma de todos os mitos, simbolos, valores e ideas que serven para xustificar a violencia ou a paz. Factores estructurais: Son aqueles que inmortalizan as desigualdades, a explotación... Factores de comportamiento: Son producto dos factores culturais e estructurais e se materializan con conductas agresivas (fisicas ou verbais) o polo contrario en comportamentos de dialogo favorecendo o respecto e o entendemento.
  6. 6.  Para previr os conflictos, as partes enfrontadas deben buscar unha solución de maneira que esten de acordo. A actitude que estes deben ter ao escoller a solucción debe ser empática e deben saber como mediar ao tomar a decisión.

×