Anzeige

ANALISIS

7. Mar 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

ANALISIS

 1. ANÁLISE DOS RESULTADOS Enrique F. H. Nº8 AndréR. S. Nº22 Paula R.G. Nº24 Andrea V.A. Nº29
 2. 1º pregunta Neste gáfico, pódese observar que a resposta máis escollida polos enquisados é a primeira. Os enquisados sofren raramente conflictos na súa familia. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días Alumnos Respostas 1. Con qué frecuencia sofres conflictos no ámbito familiar? fi
 3.  2º PREGUNTA Esta gráfica nos ensina que no colexio, raramente os sofren. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días Alumnos Respostas 2. E no eido colexial? fi
 4.  3º PREGUNTA 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Pelexas Pasas del ou o evitas Acodes a un adulto O tentas solucionar por ti mesmo Alumnos Respostas 3. Cando se presenta un conflito ti... fi Cando se presenta un conflito , por desgraza , se pelexa en vez de solucionalo , e hai moita xente que ao velos , os evita.
 5.  4º PREGUNTA 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Na casa No colexio Na rúa Nos establecementos públicos Alumnos Respostas 4. Onde cres que se dan a maioría dos conflitos? fi A maioría dos conflitos dánse no colexio , despois na rúa , na casa e por ultimo nos establecementos públicos.
 6.  5º PREGUNTA 0 5 10 15 20 25 30 35 Nunca Unha vez Varias veces A miúdo Alumnos Respostas 5. Participaches dalgún xeito agresivo nalgún conflito? fi @s nen@s deste colexio participaron varias veces nun conflicto.
 7.  6º PREGUNTA 6. Algunha discusión che levou a separarte dalgunha persoa? Nunca Unha vez Varias veces A miúdo Como observamos neste gráfico , as discusións levaron a separarse á algunhas persoas algunha vez .
 8.  7º PREGUNTA 7. Cales cres que son os conflitos máis preocupantes? Entre países Entre compañeiros Entre familiares Entre razas Según os nenos /as deste colexio, os conflictos máis importantes son entre razas e , seguidamente , entre familiares.
 9.  8º PREGUNTA 8. Como soles manifestar os teus conflictos? Con golpes Con insultos De maneira asertiva De ningunha das anteriores A gran parte das persoas soen manifestar os conflitos con insultos e , moi poucas veces ,de maneira asertiva.
 10.  9º PREGUNTA 9. Pensas que en cada clase teñen que ter mediadores? Si No En cada clase teñen que haber mediadores según as persoas da nosa contorna.
 11.  10º PREGUNTA 10. Cres que os teus compañeir@s / familiares deberían de cambiar a súa forma de resolver os conflictos? Non Ás veces Si Os nosos familiares e compañeiros / as deberían de cambiar a súa forma de resolver conflitos.
 12.  1. CON QUE FRECUENCIA SOFRES CONFLITOS NO ÁMBITO FAMILIAR? CHICOS Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días CHICAS Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días Podemos observar que hay algunha diferenza na opinión dos chicos e das chicas , por exemplo , hay máis chicas que os sofreron raramente que chicos e hay máis chicos que os sofren cada semana
 13. 2.E NO EIDO COLEXIAL? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días CHICAS fi 0 5 10 15 20 Raramente Bastantes veces Cada semana Todos os días CHICOS fi No colexio , sufriron máis conflictos os chicos que as chicas , polo que se nota unha leve diferencia.
 14. 1ª PREGUNTA Xi fi HI Fi 1-Raramente 4141:84=0.5 41 2-Bastantes veces 1212:84=0.1 53 3-cada semana 1515:84=0.2 68 4-todos os días 1616:84=0.2 84 8484:84=1 Mo: Raramente Me:11 15 16 42 15+16/2=15,5 X: 2,1
 15. 2ª PREGUNTA Xi fi HI Fi 1-Raramente 3636:84=0.5 36 2-Bastantes veces 1313:84=0.1 49 3-cada semana 1919:84=0.2 68 4-todos os días 1616:84=0.2 84 8484:84=1 Mo: Raramente Me:13 16 19 36 16+19/2= 17,5 X:2,2
Anzeige