Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hrm 3 A Beheer Leidingeven

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Quinn
Quinn
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Ähnlich wie Hrm 3 A Beheer Leidingeven (20)

Anzeige
Anzeige

Hrm 3 A Beheer Leidingeven

 1. 1. Beheer Management & Motivatie Leiderschap “ Dingen gedaan krijgen met mensen’
 2. 2. De clou? Hoe krijg ik commitment?
 3. 3. Beheer concepten & instrumenten Management Leiderschap & Authoriteit Functie ontwerp Resultaatgericht leiderschap Psychologisch contract / match Motivatie Belonen Teambuilding Coaching Interne communicatie Cultuur Gezondheid, veiligheid en welzijn Waardering & feedback Ontwikkeling Uitstroom Beheer Instroom Strategisch HRM
 4. 4. Interventies & Concepten <ul><li>Introductie & mentoraat: inwerken </li></ul><ul><li>Performancemanagement </li></ul><ul><li>Motivatiemanagement </li></ul><ul><li>Stijl van leidinggeven </li></ul><ul><li>Medewerkerstevredenheid </li></ul><ul><li>Flexibele werktijden </li></ul><ul><li>Belonen </li></ul><ul><li>Verzuimmanagement </li></ul><ul><li>Taakstellende gesprekken </li></ul><ul><li>Waarderingssystemen </li></ul>
 5. 5. Resultaatgericht Leidinggeven Visies op leidinggeven & Management
 6. 6. Opdracht 1: Effectief & Ineffectief gedrag <ul><li>Herinneringen & Ervaringen met goede en slechte managers </li></ul><ul><li>Succesvol gedrag </li></ul><ul><li>Ineffectief gedrag </li></ul>
 7. 7. Opdracht 2 Eisen in een advertentie <ul><li>Stel een competentieprofiel samen van de ‘gemiddelde’ leidinggevende </li></ul><ul><ul><li>Kennis </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoonlijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaring </li></ul></ul><ul><ul><li>(reflectie: wat is competentie / taak & relatie / resultaatgerichtheid) </li></ul></ul>
 8. 8. Model 1: Taak & Sfeer <ul><li>gedrag gericht op de taakuitvoering </li></ul><ul><ul><li>plant tijd, plaats en hoeveelheden </li></ul></ul><ul><ul><li>geeft duidelijkheid over resultaatgebieden & resultaatomschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>eist nauwkeurige uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>geeft duidelijke instructies </li></ul></ul><ul><ul><li>controleert het werk </li></ul></ul><ul><ul><li>staat op uitvoering van regels en procedures </li></ul></ul><ul><li>gedrag gericht op mensen </li></ul><ul><ul><li>respecteert de mensen als individuen </li></ul></ul><ul><ul><li>is attent & heeft empathie </li></ul></ul><ul><ul><li>geeft ruimte aan eigen beslissingen </li></ul></ul><ul><ul><li>vertrouwt op zijn mensen </li></ul></ul><ul><ul><li>is vriendelijk & bevestigend </li></ul></ul>
 9. 9. Situationeel Leiderschap <ul><li>Opdracht geven </li></ul><ul><ul><li>instructie </li></ul></ul><ul><ul><li>Directe supervisie </li></ul></ul><ul><li>Verkopen </li></ul><ul><ul><li>Motiveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Luisteren & overtuigen </li></ul></ul><ul><li>Participatie </li></ul><ul><ul><li>stimuleren </li></ul></ul><ul><ul><li>bemoedigen </li></ul></ul><ul><li>Delegeren </li></ul><ul><ul><li>Overdragen van verantwoordelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ It’s up to you’ </li></ul></ul><ul><li>>> Taak- & Mensgericht </li></ul>+ R e l a t i e - - Taak + Participatie Verkopen Delegeren Opdracht
 10. 10. Situationeel Leiderschap
 11. 11. Model 1+: Taak & Sfeer & Transformationeel <ul><li>gedrag gericht op verandering & ontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>heeft ideeën over een nieuwe aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>legt nadruk op verbetering & groei </li></ul></ul><ul><ul><li>initieert nieuwe projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>experimenteert met nieuwe werkwijzen </li></ul></ul><ul><ul><li>denkt hardop na over de toekomst </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimuleert reflectie en beweging </li></ul></ul>
 12. 12. Opdracht 3 <ul><li>Quinn - Zelfbeoordelingstest Managementrollen </li></ul><ul><li>Uitleg van het model Quinn </li></ul><ul><li>Nabespreking: </li></ul><ul><li>> relateer de resultaten van deze test aan je loopbaan ambities </li></ul><ul><li>> welke rollen passen bij welke functies </li></ul>
 13. 13. Model 2: Quinn Vaardigheden & Rollen
 14. 14. Model 3: Resultaatgericht leidinggeven <ul><li>Taakstellend gesprek </li></ul><ul><ul><li>Resultaat vaststellen </li></ul></ul><ul><ul><li>SMART omschrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Commitment verwerven </li></ul></ul><ul><li>Functioneringgesprek </li></ul><ul><ul><li>Coaching </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe gaat het? </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventueel feedback </li></ul></ul><ul><li>Waarderingsgesprek </li></ul><ul><ul><li>Gelukt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback op wat en hoe </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarderen & belonen </li></ul></ul>1. Wat moet ik doen? 2. Hoe gaat het? 3. En; gelukt?
 15. 15. Model 4 Organiseren & leidinggeven <ul><li>Richten </li></ul><ul><li>= effectief; doen we de juiste dingen? </li></ul><ul><ul><li>Visie & Missie </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategie & Doelen bepalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Neuzen dezelfde kant op </li></ul></ul><ul><ul><li>Communiceren & Inspireren </li></ul></ul><ul><li>Inrichten </li></ul><ul><li>= efficiënt; doen we het slim? </li></ul><ul><ul><li>Structuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen & Middelen & stroomschema’s </li></ul></ul><ul><li>Verrichten </li></ul><ul><li>= flexibel; doen we het creatief? </li></ul><ul><ul><li>Cultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie, wat, waar & wanneer </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaatgericht leidinggeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Motiveren & waarderen </li></ul></ul>
 16. 16. Model 5 Spiritueel Leidinggeven <ul><li>Andere; diepere aandachtsgebieden in management </li></ul><ul><li>Filosofisch </li></ul><ul><ul><li>Het goede, ware en het schone </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechtvaardigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijsheid </li></ul></ul><ul><li>Levensloop en waarden / Zingeving </li></ul><ul><li>Religieus </li></ul><ul><ul><li>Geloof, hoop en Liefde </li></ul></ul><ul><ul><li>Naastenliefde </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg voor de schepping </li></ul></ul><ul><li>Spiritueel </li></ul><ul><ul><li>Meditatie / Mindfullness / Zen </li></ul></ul><ul><ul><li>Dankbaarheid </li></ul></ul>
 17. 17. Opdrachten 4 & 5 <ul><li>4: Zoek je eigen aansprekend managementmodel </li></ul><ul><li>5: DAS-test </li></ul><ul><ul><li>Stap 1: kopieer </li></ul></ul><ul><ul><li>Stap 2: maak hem over jezelf (=zelfbeeld) </li></ul></ul><ul><ul><li>Stap 3: laat hem door een bekende maken </li></ul></ul>
 18. 18. Alternatieve modellen <ul><li>Situationeel leidinggeven </li></ul><ul><li>Performance management </li></ul><ul><li>De Deming cirkel </li></ul><ul><li>Just-in-Time </li></ul><ul><li>Verandermanagement </li></ul><ul><li>Coaching </li></ul><ul><li>7 Effectieve eigenschappen van een leidinggevende; Stephen Covey </li></ul>
 19. 19. Bronnen van macht/invloed Positie Persoonlijk Beloningsmacht ‘ Lijn’ Legitiem ‘ Rol’ Connecties Beschikking over Informatie & Middelen Referenties Netwerken Deskundigheid Charisma Overtuigingskracht ‘ Fysiek’
 20. 20. Taakvolwassenheid ‘Willing & Able’ matrix + K U N N E N - - WILLEN + Instructie Motiveren Trainen Delegeren
 21. 21. Situationeel leiderschap
 22. 22. De ‘7 Habits’ van Covey SAMENWERKEN
 23. 23. 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP
 24. 24. Zeven ‘deugden’ van excellente leiders <ul><li>Overwinning op jezelf </li></ul><ul><li>> wees proactief </li></ul><ul><li>> begin met het resultaat voor ogen </li></ul><ul><li>> begin met de belangrijkste dingen </li></ul><ul><li>Overwinning op je omgeving </li></ul><ul><li>> denk in win-win </li></ul><ul><li>> probeer eerst de ander te begrijpen </li></ul><ul><li>> zoek naar de synergie </li></ul><ul><li>Vernieuwen </li></ul><ul><li>> zoek voortdurend naar verbetering </li></ul>
 25. 25. Gewoontevorming: Deugden Doen & Doen & Doen
 26. 26. De 8ste eigenschap van Covey
 27. 27. De twee peilers van leiderschap <ul><li>Integraal instrumentarium: Model Quinn </li></ul><ul><ul><li>Visie </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat / oplossingsgericht </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>HRM </li></ul></ul><ul><li>Grondhouding: ? </li></ul><ul><ul><li>Servant Leadership </li></ul></ul><ul><ul><li>Leary </li></ul></ul><ul><ul><li>Empowerment </li></ul></ul><ul><ul><li>Positief </li></ul></ul>
 28. 28. De Tien kenmerken van Servant Leadership <ul><li>De 4 elementen van de ' radar ' zijn: </li></ul><ul><li>Luisteren; open staan voor wat gezegd en juist niet gezegd wordt </li></ul><ul><li>Aanvoelen / empathie; (h)erken mensen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid </li></ul><ul><li>Doorgronden; let scherp op, bezie situaties in en vanuit hun totaliteit </li></ul><ul><li>Vooruitzien; gespitst zijn op lange termijn consequenties van beslissingen. </li></ul><ul><li>De 4 elementen van de 'stuwkracht ' zijn: </li></ul><ul><li>Visie vormen; de grote lijnen naar de toekomst ontdekken, inspirerend maar praktisch; </li></ul><ul><li>Overdragen; mensen stimuleren om vrijwillig (maar niet vrijblijvend!) mee te werken aan de gemeenschappelijke toekomst; </li></ul><ul><li>Relaties bouwen; help mensen heel te worden, in harmonie met zichzelf en met anderen; </li></ul><ul><li>Beheren / stewardship; en werken aan duurzame harmonie tussen mens, organisatie en maatschappij. </li></ul>Radar en stuwkracht zijn wederzijds zowel onmisbaar als versterkend. En ze zijn beide altijd gericht op: de ontplooiing van mensen het bouwen aan 'community'

×