Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Svenska Betongföreningen(20)

Anzeige

Inledning, Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group, Betongforskningsrådets ordförande.pdf

  1. Ett nätverk av betongkunskap Ett nätverk av betongkunskap Svenska Betongföreningens forskningsråd Webbinarium: Betongens roll i samhällets klimatanpassning
  2. Ett nätverk av betongkunskap Ett nätverk av betongkunskap • Vi verkar för den svenska betongteknikens utveckling • Oberoende förening med både enskilda och korporativa medlemmar (företag, högskolor och myndigheter) • Grundades 1912 Betongföreningen - ett nätverk av betongkunskap
  3. Ett nätverk av betongkunskap Exempel på vad vi gör ▪ Arrangerar branschdagar, exempelvis Betongdagen ▪ Genomför medlemsresor till olika resmål ▪ Anordnar föredrag, studiebesök och diskussioner ▪ Initierar och ger ut rapporter inom betongteknik och design ▪ Främjar tillkomsten av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer
  4. Ett nätverk av betongkunskap Pågående projekt ▪ Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande ▪ Revidering av Betongrapport nr 11, Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206 ▪ Guide för reduktion av betongkonstruktioners klimatpåverkan ▪ Nystartad kommitté: Exposure Resistance Classes (Eurocode 2)
  5. Ett nätverk av betongkunskap Ett nätverk av betongkunskap Vi fokuserar på att: ▪ främja svensk och nordisk forskning och innovation ▪ formulera utmaningar inom betongforskningen ▪ omvärldsbevaka ▪ möjliggöra samverkan mellan forskningsutförare ▪ föra dialog med forskningsfinansiärer ▪ kommunicera forskningsbehov och resultat Betongforskningsrådet Forumet för betongforskning till nytta för det svenska samhällsbyggandet
  6. Ett nätverk av betongkunskap Betong – problem eller lösning ? https://www.theguardian.com/cities/series/guardian-concrete-week https://www.bbc.com/news/science-environment-46455844
  7. Ett nätverk av betongkunskap Cement – produktion & utsläpp • Global cement- & fossilbaserad energiproduktion • Andel av globala utsläpp (2017) Andrew (2019):Global CO2 emissions from cement production, 1928–2018 https://doi.org/10.5194/essd-11- 1675-2019 McKinsey & Company
  8. Ett nätverk av betongkunskap Växthusgaser - påverkan 420 ppm
  9. Ett nätverk av betongkunskap Betongens möjligheter • Minskad klimatpåverkan • Anpassning & resilliens https://gccassociation.org/concretefuture/our-path-to-net-zero/ Global Cement and Concrete Association
  10. Ett nätverk av betongkunskap Betongens roll i samhällets klimatanpassning 13.10 Trafikverket & klimatanpassningen, Johan Silfwerbrand, KTH 13.30 Risk Assessment of Climate Change Impacts to Built Infrastructure – Identification, Analysis, and Treatment of Climate Change Risks to Bridges - Amro Nasr, LTH 13.50 Paus 14.00 Boverket & klimatanpassningen - Oskar Larsson Ivanov, Boverket 14.15 Förstudie om betong, klimatanpassning & infrastrukturen - Johan Silfwerbrand, KTH 14.35 Diskussion 15.00 Avslutning
Anzeige