Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
<ul><li>Què vol dir treballar per competències? </li></ul>Ramon Grau Setembre 2009
<ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Orientar la feina cap a les competències </li></ul>Què vol dir treballar p...
<ul><li>Les competències són sistemes de reflexió i acció: </li></ul><ul><li>conjunts d’elements cognitius que fem servir ...
<ul><li>Les competències són sistemes de reflexió i acció: </li></ul><ul><li>conjunts d’elements cognitius que fem servir ...
<ul><li>Les competències són sistemes de reflexió i acció: </li></ul><ul><li>conjunts d’elements cognitius que fem servir ...
<ul><li>DESECO ( DE finició i SE lecció de CO mpetències) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>pel benestar personal, soci...
<ul><li>us interactiu dels </li></ul><ul><li>estris intel·lectuals </li></ul>interacció en grups heterogenis actuació aut...
<ul><li>us interactiu dels </li></ul><ul><li>estris intel·lectuals </li></ul>Competències bàsiques interacció en grups he...
<ul><li>1. Fer classe </li></ul><ul><li>2. Prendre decisions en una reunió </li></ul><ul><li>3. Preparar un material nou...
Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Funcionament i interacció amb altres
Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Funcionament i interacció amb altres Fer ...
Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Presa de decisions en una reunió (depart...
Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Funcionament i interacció amb altres Prep...
<ul><li>Usar estris intel·lectuals de manera interactiva </li></ul>usar interactivament el llenguatge, els símbols i els t...
<ul><li>Usar estris intel·lectuals de manera interactiva </li></ul>usar interactivament el llenguatge, els símbols i els t...
5 preguntes per pensar en fer feina orientada a les competències (... i a l’aprenentatge) Orientar la feina cap a les com...
Primera És possible contextualitzar els aprenentatges? Podem emmarcar els aprenentatges en situacions reals o versemblant...
Segona Podem orientar la feina cap a l’auton omia de  l’alumnat? Com cedir gradualment a l’alumnat certs graus de llibert...
Ter cera Es pot augmentar la inte racció entre l’alumnat? Com estimular la cooperació, com dinamitzar l’activitat de grups...
Quarta Es poden projectar els aprenentages? Es poden fer servir? Com aplicar el que sap i ha aprés l’alumne per trobar...
Cinquena És possible tr ansformar l’avaluació? Com anar més enllà de la qualificació? Com fer prendre consciència als nois...
+ una Es possible incloure totes les  respostes en un  context digital? Com introduir l’alumnat als entorns de treball v...
Orientar la feina cap a les competències Podem pensar en plantejar a l’alumnat tasques autèntiques : Tenen naturalesa de ...
Orientar la feina cap a les competències Podem pensar en plantejar a l’alumnat tasques autèntiques : Tenen naturalesa de ...
Visió tradicional Un pas cap a les competències Orientar la feina cap a les competències
Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITI...
Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITI...
Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITI...
Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITI...
Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITI...
contextualitzar autonomia de l’alumnat interacció entre l’alumnat transformar l’avaluació fer servir els aprenentages Un p...
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències contextualitzar
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències interacció entre l’alumnat
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències fer servir els aprenentages
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències autonomia de l’alumnat
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències A DOCUMENT DE TREBALL PER AL GRUP A. TR...
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències B DOCUMENT DE TREBALL PER AL GRUP B. TR...
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències C DOCUMENT DE TREBALL PER AL GRUP C. TR...
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències Graelles que ompliran els especialistes...
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
Orientar la feina cap a les competències MODEL DIDÀCTIC Un pas cap al treball de les competències Pla més o menys estructu...
Orientar la feina cap a les competències continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió ...
Orientar la feina cap a les competències continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió ...
Gestió de l’aula Gestió centralitzada (Ensenyament centrat en el professor Gestió autònoma (Ensenyament centrat en l’activ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Què vol dir treballar per competències?

9.496 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Què vol dir treballar per competències?

 1. 1. <ul><li>Què vol dir treballar per competències? </li></ul>Ramon Grau Setembre 2009
 2. 2. <ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Orientar la feina cap a les competències </li></ul>Què vol dir treballar per competències?
 3. 3. <ul><li>Les competències són sistemes de reflexió i acció: </li></ul><ul><li>conjunts d’elements cognitius que fem servir per analitzar, discriminar, interpretar i prendre decisions , </li></ul><ul><li>estris cognitius per comprendre el món (des de la seva visió física a la més espiritual) i intervenir-hi. </li></ul>Competències bàsiques
 4. 4. <ul><li>Les competències són sistemes de reflexió i acció: </li></ul><ul><li>conjunts d’elements cognitius que fem servir per analitzar, discriminar, interpretar i prendre decisions , </li></ul><ul><li>estris cognitius per comprendre el món (des de la seva visió física a la més espiritual) i intervenir-hi. </li></ul>Competències bàsiques coneixements habilitats, destreses actituds, valors, motivacions
 5. 5. <ul><li>Les competències són sistemes de reflexió i acció: </li></ul><ul><li>conjunts d’elements cognitius que fem servir per analitzar, discriminar, interpretar i prendre decisions , </li></ul><ul><li>estris cognitius per comprendre el món (des de la seva visió física a la més espiritual) i intervenir-hi. </li></ul>Competències bàsiques
 6. 6. <ul><li>DESECO ( DE finició i SE lecció de CO mpetències) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>pel benestar personal, social i econòmic </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>OCDE, (1997-2003) http://www.deseco.admin.ch / </li></ul></ul></ul></ul></ul>1. Competència per usar interactivament els estris intel·lectuals necessaris per a la societat del segle XXI. 2. Competència per actuar de forma autònoma, per desenvolupar la identitat personal. 3. Competència per interactuar en grups heterogenis. Competències bàsiques
 7. 7. <ul><li>us interactiu dels </li></ul><ul><li>estris intel·lectuals </li></ul>interacció en grups heterogenis actuació autònoma Competències bàsiques
 8. 8. <ul><li>us interactiu dels </li></ul><ul><li>estris intel·lectuals </li></ul>Competències bàsiques interacció en grups heterogenis actuació autònoma rxb
 9. 9. <ul><li>1. Fer classe </li></ul><ul><li>2. Prendre decisions en una reunió </li></ul><ul><li>3. Preparar un material nou per a l’alumnat </li></ul>Exemples de contextos on el professorat mobilitza les competències bàsiques Competències bàsiques
 10. 10. Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Funcionament i interacció amb altres
 11. 11. Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Funcionament i interacció amb altres Fer classe
 12. 12. Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Presa de decisions en una reunió (departament, nivell ...) Funcionament i interacció amb altres
 13. 13. Competències bàsiques Actuació autònoma Ús interactiu dels estris intel·lectuals Funcionament i interacció amb altres Preparar material nou per a l’alumnat
 14. 14. <ul><li>Usar estris intel·lectuals de manera interactiva </li></ul>usar interactivament el llenguatge, els símbols i els textos usar interactivament el coneixement i la informació usar interactivament la tecnologia Competències bàsiques Interactuar en grups heterogenis relacionar-se bé amb els altres cooperar i treballar en equip manejar i resoldre conflictes Actuar de manera autònoma situar-se i actuar en el context social planejar i dur a terme projectes personals afirmar els propis drets, identificar interessos, límits i necessitats DESECO
 15. 15. <ul><li>Usar estris intel·lectuals de manera interactiva </li></ul>usar interactivament el llenguatge, els símbols i els textos usar interactivament el coneixement i la informació usar interactivament la tecnologia Competències bàsiques Interactuar en grups heterogenis relacionar-se bé amb els altres cooperar i treballar en equip manejar i resoldre conflictes Actuar de manera autònoma situar-se i actuar en el context social planejar i dur a terme projectes personals afirmar els propis drets, identificar interessos, límits i necessitats Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competència matemàtica Tractament de la informació i competència digital Competència artística i cultural Competència d’aprendre a aprendre Competència d’autonomia i iniciativa personal Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic Competència social i ciutadana DESECO DEPARTAMENT EDUCACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA
 16. 16. 5 preguntes per pensar en fer feina orientada a les competències (... i a l’aprenentatge) Orientar la feina cap a les competències
 17. 17. Primera És possible contextualitzar els aprenentatges? Podem emmarcar els aprenentatges en situacions reals o versemblants, a partir d’un problema o una qüestió rellevant, una situació d’actualitat, un conflicte, una polèmica social, un encàrrec, un servei? Els continguts prendran sentit per tal de resoldre el problema, trobar una resposta, formar criteris per opinar o situar-se. Els aprenentatges no es limiten a simples abstraccions de significats. En tant que els problemes, els conflictes provenen de l’entorn real, l’institut s’ajusta a la vida, a la societat, l’aprenentatge deixa de ser acadèmic, augmenta la seva rellevància i es torna funcional. Té sentit pels alumnes el que aprenen? Ho aprenen?
 18. 18. Segona Podem orientar la feina cap a l’auton omia de l’alumnat? Com cedir gradualment a l’alumnat certs graus de llibertat, com desenvolupar la capacitat de planificar processos, de decidir en relació als recursos i a les accions que cal fer per aprendre? Pot opinar l’alumnat sobre el que vol aprendre? L’alumnat hauria d’assumir algunes de les responsabilitats que tradicionalment han correspost al professorat. Planificar recerques, escollir fonts d’informació, superar obstacles imprevistos, decidir sobre el format dels productes finals, avaluar resultats … Tot això lligat a aspectes reflexius sobre el contingut (què faig, perquè) i el procés (què se’m demana, què necessito, què he de fer, on puc trobar el que em fa falta). Els professors prenem decisions sobre què ensenyar, com fer-ho, què farà servir, quant temps, com qualificar .... Els alumnes, prenen alguna decisió (a part d’escoltar, o no)? Orientar la feina cap a les competències
 19. 19. Ter cera Es pot augmentar la inte racció entre l’alumnat? Com estimular la cooperació, com dinamitzar l’activitat de grups de treball, on es doni un diàleg entre iguals, on hi hagi dubtes i debat, on es reclami al professor per superar obstacles, on el professor pugui plantejar noves preguntes? S’hauria de fer servir menys el diàleg basat en pregunta-resposta i organitzar més temps de classe per a preguntes dels alumnes, informes individuals i confeccionats en grup, diàleg veritable i discussió general. Si l’aprenentatge requereix de la verbalització, per prendre consciència de que se sap i per ajudar a reelaborar el coneixement, cal estimular la feina dels petits grups. També perquè obliga a col·laborar, discrepar, dubtar, saber escoltar-se i enriquir-se amb la feina dels demés, contribuint ells mateixos a l’aprenentatge dels demés.
 20. 20. Quarta Es poden projectar els aprenentages? Es poden fer servir? Com aplicar el que sap i ha aprés l’alumne per trobar respostes a problemes o entendre noves situacions, com connectar els aprenentatges amb la presa de decisions o la creativitat? Cal fomentar l’abstracció conceptual, sens dubte és un procés clau de l’aprenentatge. Però l’abstració no servirà per res si no es lliga amb la realitat. Hauríem de fer servir contextos reals per utilitzar els raonaments, els significats apresos, analitzant-ne els resultats. Cal una aplicació reflexiva del que s’ha aprés per tal d’ajustar i posar a prova l’aprenentatge. És senzillament una forma de fer-nos destres en el seu maneig. El coneixement hauria de ser valuós perquè és útil, perquè es fa servir per explicar o opnar sobre el que passa al món, no per canviar-lo per notes. Orientar la feina cap a les competències
 21. 21. Cinquena És possible tr ansformar l’avaluació? Com anar més enllà de la qualificació? Com fer prendre consciència als nois i noies del que saben? Com reflexionar conjuntament amb ells sobre els aprenentatges, com transferir als alumnes la capacitat d’analitzar les dificultats, de situar-se en elles i superar-les? Hauríem de poder debatre sobre els punts de vista inicials en relació al problema, conflicte o situació, hauríem de tenir presents, i compartir al llarg de la unitat, els objectius d’aprenentatge. Hauríem de compartir els objectes i criteris d’avaluació i vetllar perquè l’alumnat els faci seus, hauríem de promoure reflexions sobre graus d’aprenentatge i dificultats en el seu procés. Orientar la feina cap a les competències
 22. 22. + una Es possible incloure totes les respostes en un context digital? Com introduir l’alumnat als entorns de treball virtuals? Quin ús farem de la xarxa com a font d’informació i com afavorirem la transformació en coneixement? Com usarem els entorns digitals i els aplicatius multimèdia per promoure aprenentatges? El nostre alumnat es troba immers en un context saturat de tecnologies de la informació comunicació: missatgeria instantània, videojocs, vídeos a la xarxa, xats, telèfons cel·lulars ... elements absolutament absents a les aules. Caldria evitar la dissociació entre la vida i l’escola. Estem formant els nois i noies en les competències que necessitaran per viure (o sobreviure) en aquest segle?” Orientar la feina cap a les competències
 23. 23. Orientar la feina cap a les competències Podem pensar en plantejar a l’alumnat tasques autèntiques : Tenen naturalesa de problema, polèmica, servei ... (reflexió i acció) Contextualitzades a la vida real, en entorns quotidians o coneguts (rellevància i funcionalitat) Estimulen el pensament crític (raonar, justificar, avaluar, crear) Mobilitzen de forma integrada coneixements, habilitats, actituds, motivacions (construir respostes, judicis, opinions ...)
 24. 24. Orientar la feina cap a les competències Podem pensar en plantejar a l’alumnat tasques autèntiques : Tenen naturalesa de problema, polèmica, servei ... (reflexió i acció) Contextualitzades a la vida real, en entorns quotidians o coneguts (rellevància i funcionalitat) Estimulen el pensament crític (raonar, justificar, avaluar, crear) Mobilitzen de forma integrada coneixements, habilitats, actituds, motivacions (construir respostes, judicis, opinions ...) ... en situacions de cooperació amb altres ... en un context d’autonomia on cal prendre decisions ... en un entorn digital
 25. 25. Visió tradicional Un pas cap a les competències Orientar la feina cap a les competències
 26. 26. Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITIU ORIENTAT A OBJECTIUS DISCIPLINARIS)
 27. 27. Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITIU ORIENTAT A OBJECTIUS DISCIPLINARIS)
 28. 28. Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITIU ORIENTAT A OBJECTIUS DISCIPLINARIS)
 29. 29. Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITIU ORIENTAT A OBJECTIUS DISCIPLINARIS)
 30. 30. Una visió tradicional ... Orientar la feina cap a les competències LECTURES/EXPLICACIONS + ACTIVITATS DE REFORÇ (DISPOSITIU ORIENTAT A OBJECTIUS DISCIPLINARIS)
 31. 31. contextualitzar autonomia de l’alumnat interacció entre l’alumnat transformar l’avaluació fer servir els aprenentages Un pas cap al treball de les competències Orientar la feina cap a les competències
 32. 32. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències contextualitzar
 33. 33. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
 34. 34. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències interacció entre l’alumnat
 35. 35. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències fer servir els aprenentages
 36. 36. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències autonomia de l’alumnat
 37. 37. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències A DOCUMENT DE TREBALL PER AL GRUP A. TREBALL TRANSVERSAL DE COMPRENSIÓ ESCRITA I LECTURA DE GRÀFICS I APLICACIÓ DE PERCENTATGES
 38. 38. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències B DOCUMENT DE TREBALL PER AL GRUP B. TREBALL TRANSVERSAL DE COMPRENSIÓ ESCRITA I LECTURA DE GRÀFICS I APLICACIÓ DE PERCENTATGES
 39. 39. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències C DOCUMENT DE TREBALL PER AL GRUP C. TREBALL TRANSVERSAL DE COMPRENSIÓ ESCRITA I LECTURA DE GRÀFICS I APLICACIÓ DE PERCENTATGES
 40. 40. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències Graelles que ompliran els especialistes al grup d’experts i que haurà d’omplir posteriorment cada component del grup a partir de la seva explicació Formulari d'aprenentatge
 41. 41. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
 42. 42. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
 43. 43. Orientar la feina cap a les competències Un pas cap al treball de les competències
 44. 44. Orientar la feina cap a les competències MODEL DIDÀCTIC Un pas cap al treball de les competències Pla més o menys estructurat que guia la nostra acció a l’aula
 45. 45. Orientar la feina cap a les competències continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) gestió autònoma MODEL DIDÀCTIC Un pas cap al treball de les competències Pla més o menys estructurat que guia la nostra acció a l’aula
 46. 46. Orientar la feina cap a les competències continguts estratègies d’ensenyament estratègies d’aprenentatge avaluació gestió de l’aula enfocament formal enfocament aplicat metodologies expositives metodologies interactives retenir informació coneixement estratègic usar el coneixement avaluació psicomètrica avaluació formadora gestió centralitzada (treball individual, treball en grup) gestió autònoma MODEL DIDÀCTIC No és el mateix orientar la feina cap a objectius disciplinaris que enfocar l’acció docent cap a les competències Potser calgui fer algun retoc en algun elements del nostre model didàctic Un pas cap al treball de les competències Pla més o menys estructurat que guia la nostra acció a l’aula
 47. 47. Gestió de l’aula Gestió centralitzada (Ensenyament centrat en el professor Gestió autònoma (Ensenyament centrat en l’activitat de l’alumne) La major part de la feina se centra en activitats dirigides a tot el grup (explicacions, exemplificacions, ...) i en el treball individual (lectures, exercicis ...) El treball en grup és esporàdic i acostuma a ser de curta durada, normalment per aplicar aprenentatges anteriors. L’aprenentatge d’un individu és independent del de la resta d’alumnes, el dispositiu pedagògic s’orienta cap a l’aprenentatge individual El treball s’estructura en grups de 3 a 5 alumnes que s’organitzen per resoldre individual i conjuntament les tasques que es proposen. Es treballa en el context de grup (de col·laboració, cooperatiu). Les explicacions generals són puntuals, la interacció amb el docent es fa en el marc del grup de treball S’alterna el treball individual amb el col·lectiu. Sempre hi ha una fase de comunicació on es promou la interacció i l’aprenentatge dels companys del grup La classe és fonamentalment magistral, se centra en l’activitat del professor que controla contingut, tasques, espai i temps. Aprenentatge basat en problemes, treball per projectes, estudi de casos, debats, que requereixen treball cooperatiu. En aquestes tasques els grups decideixen sobre els recursos, els espais, les accions, ... Orientar la feina cap a les competències Per exemple, canvis en la ... Un pas cap al treball de les competències … faciliten la interacció entre l’alumnat, el treball autònom, la contextualtzació

×