Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Projectes Formació Dgsi

  1. Projectes de formació de la Direcció General de la Societat de la Informació Jornada sobre innovació, reptes i bones pràctiques en la formació en TIC Citilab Cornellà, 10 de desembre de 2007
  2. Projectes de formació de la DG de la Societat de la Informació Territori TIC PimesTic.cat FTIC Acreditació de Competències en TIC Màster de Dinamitzadors en TIC (Formació Biblioteques) Formació en TIC
  3. Màster de dinamització de la SIC
  4. 1r postgrau: febrer - desembre 2008 2on postgrau: febrer - desembre 2009 Màster de dinamització de la SIC Més informació a www.xarxa365.cat Un cop superat el procés global d’avaluació, la UOC lliurarà un diploma de màster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement als participants que acreditin una titulació universitària legalitzada a Espanya. Si no es té aquesta titulació, s’expedirà un certificat en dinamització de la societat de la informació i el coneixement . Destinataris : dinamitzadors de la Xarxa de telecentres de Catalunya. 40 places en la 1a edició. L’STSI becarà als dinamitzadors. Inscripcions fins al 15 de gener!
  5. Pla PIMESTIC Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per l’STSI i el CIDEM, per promoure l'ús eficient de les TIC a les empreses catalanes, amb l’objectiu de millorar la seva productivitat i competitivitat.
  6. Pla PIMESTIC L’execució del Pla es realitzarà amb la col·laboració estreta dels agents territorials i amb la implicació directa dels agents econòmics sectorials i les institucions públiques locals. Alguns dels col·laboradors del Pla: En PI MES TIC.cat tots podem participar !! SECTORS EMPRESARIALS AGENTS TERRITORIAL Ajuntaments Consells comarcals Cambres de comerç Centre Difusió Tecn. Xarxa Telecentres ... Patronals Agrupacions empresarials Associacions professionals Agents prescriptors ...
  7. Moltes gràcies desembre de 2007
Anzeige