IN DE WERELD ZOALS WIJ DIE KENNEN VERSCHIJNT
ALLES IN EEN BEPAALDE VORM, OMDAT DAT EIGEN IS
AAN DE MATERIE, EN AAN ONS HAN...
IN DIT BOEKJE LAAT IK AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN
ZIEN HOE DE UITSTRALING VAN DE AMSTERDAMSE
BLOEMENMARKT ZICH VERHOUDT TO...
ZEG HET MET BLOEMEN. IEDEREEN WEET WAT DAT
BETEKENT.BLOEMEN ZIJN EEN GROOT PLEZIER OM NAAR
TE KIJKEN, OM AAN TE RUIKEN EN ...
NIEUWMARKT
DAPPERT MARKT
WATERLOO PLEIN
LOCTIE BLOEMENMARKT
DE BLOEMENMARKT WORDT OP DE
KAART AANGEGEVEN MET EEN STER.
DAT BETEKENT DAT ZIJ VOOR DE
TOERIST BEZIEN...
DE MARK T LIGT NAAST EEN
VOETGANGERS ZONE DIE DEEL UT
MAAKT VAN EEN BELANGRIJKE
WINKEL ADER IN DE STAD. DEZE
ADER BEGINT B...
DE SINGEL, WANT ZO HEET
DE GRACHT WAAR DE MARKT
ZICH AAN BEVIND, HEEFT
LETTERLIJK TWEE GEZICHTEN.
EEN IS DIE VAN ‘DE KALE
KANT’, DE ACHTERKANT VAN
DE MARKT EN TWEE IS DIE
VAN ‘DE COMMERCIËLE
KANT’ DE MARKT ZELF.
DE ACHTERKANT IS MET RECHT EEN
KALE KANT WANT ER IS OP DE EERSTE
PLAATS GEEN BLOEMETJE TE
BEKENNEN! EN DAT IS ERGENS TOCH
...
KIJKEND NAAR HET DAKPROFIEL EN
DE VERTICALE LIJN IN DE FAÇADE, LIJKT
DE VERSCHIJNING VAN DE ACHTERKANT
VAN DE MARKT, GROTE...
DIEZELFDE GELIJKENIS
BLIJKT ZICH NIET ALLEEN
BIJ TWEE KRAAMPJES VOOR
TE DOEN, MAAR IS IN EEN
HELE RIJ ZICHTBAAR.
ALHOEWEL JE KAN AFVRAGEN HOE
CONSEQUENT DIT CONCEPT EIGENLIJK IS.
NIET IEDER KRAAMPJE IS VOORZIEN VAN
EEN PUNTDAK, EN ALLE...
MISSCHIEN WAS HET WEL ZO DAT
DE STALLETJES IETS MOESTEN
TOEVOEGEN AAN HET IMAGO VAN
EEN PAAR GEBOUWEN DIE JUIST IN
DIT KAR...
LATEN WE BIJ DE NIEUWSTE AANWINST VAN
DEZE MARKT BEGINNEN, OM VERVOLGENS
TE ZIEN WAT ER ZOAL OP DEZE MARKT WORDT
VERKOCHT ...
DE UITSTRALING VAN HET DOORSNEE
STALLETJE OP DEZE BLOEMENMARKT
WORDT BEPAALD DOOR EEN OPTELSOM
VAN DE VOLGENDE ZAKEN:
DE A...
DIT STALLETJE IS NIEUW IN HAAR OPZET.
EEN HOOG PLAFOND MET GROTE LAMPEN
MARKEREN HET INTERIEUR, DAT DUIDELIJK
EEN INDUSTRI...
WAT OPVALT IS, DAT DE STRAAT NIET BREED IS
EN DAT ZE EEN GRAUWE SLUIER HEEFT NET ZOALS
DE STALLETJES DAT HEBBEN. DE STALLE...
ALS IN EEN MASSA TUIN WORDEN DE
PLANTJES OP EEN EFFICIËNTE MANIER
GEËXPOSEERD VOOR DE VERKOOP. DOOR
HET FUNCTIONELE MAAR A...
JE KUNT HIER
ZAADJES EN
BLO E M B O L L E N
K O P E N
EN EEN TULP
VAN HOUT IN
A L L E R L E I
K L E U R E N .
PLASTIEK BLOEMEN EN
HOUTEN KLOMPEN
BLIJKEN HIER TOCH
ECHT EEN ‘MUST.....
MET RECHT MAG WORDEN GEZEGD DAT
MEN ER WEL ALLES AAN DOET OM DE
VERSCHIJNING VAN HET STALLETJE ZO
AANLOKKELIJK MOGELIJK TE...
AAN ZOWEL DE
VOOR, ALS OOK
AAN DE ZIJKANT...
ER ZIJN OOK ANDERE OPVATTINGEN
OVER DE VERSIERING VAN EEN
STALLETJE. DEZE IS WAARSCHIJNLIJK
ONGEVRAAGD EROP GEZET. JE KUNT...
DE ARCHITECTUUR BESTAAT
UIT EEN VORM DIE TE
ASSOCIËREN IS MET EEN
DOORSNEE OPBERG SCHUUR
OF INDUSTRIE K AS.
DETAILS ZEGGEN VEEL OVER DE
HEERSENDE MENTALITEIT. HET
GEBRUIK VAN DE STALLETJES
BLIJKT VOORAL VAN ECONOMISCHE
EN PRAKTISC...
HET GEHEIM VAN MATERIAAL SCHUILT IN
DE WERKING ERVAN...
HOUT HEEF T EEN HELE ANDERE
UITSTRALING ALS BIJVOORBEELD
KUNSTSTOF...
GLAS IS EEN MATERIAAL DAT MET NAME
WORDT GEBRUIKT OM HET LICHT ZO
OPTIMAAL MOGELIJK TE BENUTTEN, MAAR
OOK OM HET SPEL WAT ...
DEZE STAL HEEFT HET EF-
FECT VAN HET SPANNENDE
GLUURGAATJE TE WILLEN
INTRODUCEREN. HET HAD
NATUURLIJK ERG LEUK
GEWEEST ALS...
STILLE KRACHT
ALS GEEN ANDERE STAD VERSTAAT AMSTERDAM DE KUNST
MENIG TOERIST VOLLEDIG IN TE PAKKEN, DEZE VERLAAT DE
STAD D...
AMSTERDAM KENT EEN GROTE
BEWEGELIJKHEID. DEZE BEWEGELIJKHEID
IS KARAKTERISTIEK EN IS VERBONDEN
MET DIE ELEMENTEN DIE BELAN...
KARAKTERISTIEK IS OOK DE SCHEVE
GEVEL, DIE IN EEN RIJ VAN SCHEVE
GEVELS STAAT. DAARIN PRALEN
SCHEVE KOZIJNEN DIE HUN EIGEN...
KLEINE DETAILS MAKEN DE GROTE DETAILS.
DIT HOEKHUIS LIJKT EEN ROMMELTJE, DAT IS
HET OOK, MAAR IEDER DETAIL IS ALS EEN
KLEI...
EEN ANDER ELEMENT IS DE ENTREE. DEZE IS
NATUURLIJK WEER NERGENS HETZELFDE, MAAR
DELEN WEL HETZELDE KARAKTER; EEN TRAPJE
ME...
EEN ANDER ASPEKT WAARIN OOK VEEL
RITME ZIT IS DE DAKLIJN. DEZE IS
OFWEL TRAPSGEWIJS, PUNTSGEWIJS
OF KLOKSGEWIJS. ZE HEBBEN...
HEEL OPVALLEND IS HET MATERIAAL
WAARUIT DE GEVEL IS OPGEBOUWD.
BAKSTEEN. DE EEN IS NOG LEVENDIGER
DAN DE ANDER OMDAT DE ST...
UIT VOORGAAND BEELDMATERIAAL BLEEK DAT DE BLOEMENMARKT ZICH KENMERKT
DOOR EEN ‘ARCHITECTUUR’ DIE BESTAAT UIT EEN REEKS KAS...
WAT DOET DE
VERSCHIJNINGSVORM
MET DE
BELEVING?
WANNEER JE ZO LANGS DE SINGEL LOOPT
EN JE HET TERRASJE BEZOEKT DIE AAN DE
KALE KANT IS GESITUEERD, VALT HET OP
DAT HET UIT...
WANNEER HET DONKER IS GAAT DE OMGEVING
HEEL ANDERS SPREKEN. DUISTERNIS MAAKT
DE DINGEN STIL. ZE TRANSFORMEERT DE DAG
REALI...
EEN ILUSIE DIE TOCH WORDT
DOORBROKEN DOOR EEN
RAUWE VERSCHIJNING VAN HET
BLOEMEN STALLETJE, DIE STIL
OP DE LEOR LIJKT TE L...
WANNEER JE BEKIJKT WAAR ER ALTIJD OVERAL
GRAFFITTIE VERSCHIJNT, IS HET OPMERKELIJK
TE ZIEN DAT DAT ALTIJD DIE PLAATSEN ZIJ...
DE CONCLUSIE IS DEZE DAT DE BLOEMENMARKT
IN HAAR VORMGEVING FUNCTIONEERT, MAAR IN HAAR
HOEDANIGHEID NIET PAST IN HET STRAA...
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip

1.171 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
1.171
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
7
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Scriptie bloemenmarkt amsterdam gerrit rietveld academie renee van gennip

 1. 1. IN DE WERELD ZOALS WIJ DIE KENNEN VERSCHIJNT ALLES IN EEN BEPAALDE VORM, OMDAT DAT EIGEN IS AAN DE MATERIE, EN AAN ONS HANDELEN. EEN BOOM GROEIT EN KRIJGT ZIJN VORM, EEN HUIS WORDT GEBOUWD EN HEEFT DAN EEN VORM, EEN INSPIRATIE WORDT UITGEWERKT IN EEN IDEE EN VIND ZIJN VORM IN DE WERKELIJKHEID. ZO ZIJN ER LEGIO VOORBEELDEN TE NOEMEN, EN BIJ ALLE VOORBEELDEN KUN JE ZEGGEN, DE VORM KOMT ERGENS VANDAAN. GEEN ENKELE VORM ONTSTAAT ZOMAAR, OMDAT DUS ACHTER IEDERE VORM EEN CONCEPT SCHUIL GAAT. HIER KUN JE NOG VEEL DIEPER OP DOOR GAAN, WAT NIET MIJN BEDOELING IS. MIJN INTERESSE GAAT UIT NAAR DE VERSCHIJNINGSVORM, EN WAT ZIJ AAN INVLOED HEEFT: OP DE OMGEVING EN OP DE BELEVING.
 2. 2. IN DIT BOEKJE LAAT IK AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN ZIEN HOE DE UITSTRALING VAN DE AMSTERDAMSE BLOEMENMARKT ZICH VERHOUDT TOT DE UITSTRALING VAN DE OUDE STAD. DOORMIDDEL VAN FOTOGRAFIE ZIJN ASPECTEN VASTGELEGD ALS MATERIAAL, DETAILS EN GEBRUIK. ER IS EEN TOTAAL SFEERBEELD ONTSTAAN VAN DE MARKT EN VAN DE OUDE STAD. IN DIT SFEERBEELD WORDEN DE DETAILS UITGELICHT EN MET ELKAAR VERGELEKEN. DOOR DIT TE DOEN KOM JE TOT DE ESSENTIE VAN DE UITSTRALING VAN ZOWEL DE MARKT ALS DE OUDE STAD. DUIDELIJK WORDT HOE DE BELEVING ZICH VERHOUDT TEN OPZICHTE VAN DEZE TWEE ESSENTIES. DOOR HET MAKEN VAN BEPAALDE CONCLUSIES WORDT EEN DUIDELIJK STANDPUNT INGENOMEN TEN OPZICHTE VAN DE MARKT E N DE OUDE STAD.
 3. 3. ZEG HET MET BLOEMEN. IEDEREEN WEET WAT DAT BETEKENT.BLOEMEN ZIJN EEN GROOT PLEZIER OM NAAR TE KIJKEN, OM AAN TE RUIKEN EN TE SCHIKKEN. ZE FLEUREN JE OP EN MAKEN JE BLIJ.BLOEMEN WORDEN OVERAL VERKOCHT, MEESTAL OP DE MARKT OF IN EEN BLOEMEN STALLETJE. DAAR IS VERDER NOOIT IETS SPECIAALS MEE. TODAT JE EEN MARKT TEGENKOMT DIE EEN PERMANENT KARAKTER HEEFT, EN WAAR ALLEEN MAAR BLOEMEN EN PLANTEN WORDEN VERKOCHT. DAN GA JE NADENKEN OVER HET WEZEN VAN EEN MARKT, DIE ALTIJD TIJDELIJK VAN AARD IS DOORDAT DE STAND OFWEL UIT EEN TENT OF PARASOL BESTAAT EN S’AVONDS WEER WORDT OPGEBROKEN. WAT BETEKENT HET WANNEER EEN MARKT EEN PERMANENT KARAKTER KRIJGT? MOET ZIJ DAN NOG STEEDS UIT EEN TENT BESTAAN? OF GA JE ER EEN DOOSJE VAN MAKEN? EIGENLIJK ZOU HET DAN WEL VAN ALLES KUNNEN ZIJN!.. ALS ONTWERPER ZOU IK ZEGGEN, IETS DAT BIJ DE OMGEVING PAST EN DUIDELIJK EEN LINK LATEN ZIEN MET WAT ER WORDT VERKOCHT.
 4. 4. NIEUWMARKT
 5. 5. DAPPERT MARKT
 6. 6. WATERLOO PLEIN
 7. 7. LOCTIE BLOEMENMARKT DE BLOEMENMARKT WORDT OP DE KAART AANGEGEVEN MET EEN STER. DAT BETEKENT DAT ZIJ VOOR DE TOERIST BEZIENSWAARDIG IS. DE BLOEMENMARKT IS GESITUEERD IN HET CENTRUM VAN DE STAD. DAT BETEKENT DAT ZE DAAR EEN RELATIE MEE HEEFT. WAT MAAKT DE MARKT ZO BEZIENSWAARDIG? WAT IS HAAR RELATIE MET DE STAD?
 8. 8. DE MARK T LIGT NAAST EEN VOETGANGERS ZONE DIE DEEL UT MAAKT VAN EEN BELANGRIJKE WINKEL ADER IN DE STAD. DEZE ADER BEGINT BIJ HET STATION EN GAAT VIA DE DAM DE KALVERSTRAAT IN. AAN HET EIND DAARVAN SPLITST DEZE ADER ZICH IN TWEE, EEN GEDEELTE GAAT VIA DE MUNT NAAR HET REMBRANDPLEIN, DE ANDER GAAT VIA HET KONINGSPLEIN RICHTING LEIDSEPLEIN EN VONDELPARK. DE BLOEMENMARKT IS DE ATTRACTIE DIE DE MUNT EN HET KONIGSPLEIN MET ELKAAR VERBIND.HET KONINGSPLEIN
 9. 9. DE SINGEL, WANT ZO HEET DE GRACHT WAAR DE MARKT ZICH AAN BEVIND, HEEFT LETTERLIJK TWEE GEZICHTEN.
 10. 10. EEN IS DIE VAN ‘DE KALE KANT’, DE ACHTERKANT VAN DE MARKT EN TWEE IS DIE VAN ‘DE COMMERCIËLE KANT’ DE MARKT ZELF.
 11. 11. DE ACHTERKANT IS MET RECHT EEN KALE KANT WANT ER IS OP DE EERSTE PLAATS GEEN BLOEMETJE TE BEKENNEN! EN DAT IS ERGENS TOCH EEN BEETJE VREEMD ALS DE VOORKANT EEN BLOEMENMARKT BLIJKT TE ZIJN.
 12. 12. KIJKEND NAAR HET DAKPROFIEL EN DE VERTICALE LIJN IN DE FAÇADE, LIJKT DE VERSCHIJNING VAN DE ACHTERKANT VAN DE MARKT, GROTE GELIJKENIS TE KENNEN MET HET PROFIEL VAN DE ACHTERLIGGENDE PANDEN. ZOU DAT SOMS DE BEDOELING ZIJN?
 13. 13. DIEZELFDE GELIJKENIS BLIJKT ZICH NIET ALLEEN BIJ TWEE KRAAMPJES VOOR TE DOEN, MAAR IS IN EEN HELE RIJ ZICHTBAAR.
 14. 14. ALHOEWEL JE KAN AFVRAGEN HOE CONSEQUENT DIT CONCEPT EIGENLIJK IS. NIET IEDER KRAAMPJE IS VOORZIEN VAN EEN PUNTDAK, EN ALLEEN DE VERTICALE LIJN ALS BASIS VOOR ENIGE KARAKTERISTIEKE GELIJKENIS LIJKT OOK EEN BEETJE KARIG. EEN RELEVANTE VRAAG ALS ‘WAAROM DIT KRAAMPJE DAN OOGT ALS EEN INDUSTRIËLE OPBERGKEET?!’ TERWIJL JE HET EIGENLIJK HEBT OVER EEN BLOEMENMARKT OP EEN PLEK ALS DEZE IN EEN STAD ALS AMSTERDAM, LIJKT MIJNS INZIENS WEL OP Z’N PLAATS.
 15. 15. MISSCHIEN WAS HET WEL ZO DAT DE STALLETJES IETS MOESTEN TOEVOEGEN AAN HET IMAGO VAN EEN PAAR GEBOUWEN DIE JUIST IN DIT KARAKTERISTIEKE DEEL VAN AMSTERDAM ZIJN GEBOUWD??
 16. 16. LATEN WE BIJ DE NIEUWSTE AANWINST VAN DEZE MARKT BEGINNEN, OM VERVOLGENS TE ZIEN WAT ER ZOAL OP DEZE MARKT WORDT VERKOCHT EN HOE DEZE WORDT GEBRUIKT. HET EERSTE STALLETJE OP DE HOEK BIJ HET KONINGSPLEIN. VOLGENS DE STATISTIEKEN BLIJKT DEZE MARKT JAARLIJKS BIJZONDER VEEL AANDACHT TE TREKKEN VAN DE TOERIST, TERWIJL DE GEMIDDELDE AMSTERDAMMER ZIJN BLOEMEN, VANWEGE DE PRIJS, LIEVER ERGENS ANDERS KOOPT...
 17. 17. DE UITSTRALING VAN HET DOORSNEE STALLETJE OP DEZE BLOEMENMARKT WORDT BEPAALD DOOR EEN OPTELSOM VAN DE VOLGENDE ZAKEN: DE ARCHITECTUUR , HET MATERIAAL, DE DETAILS, HET GEBRUIK EN DE LIGGING. EEN VOOR EEN ZULLEN DEZE ZAKEN WORDEN UIT GELICHT EN BESCHREVEN.
 18. 18. DIT STALLETJE IS NIEUW IN HAAR OPZET. EEN HOOG PLAFOND MET GROTE LAMPEN MARKEREN HET INTERIEUR, DAT DUIDELIJK EEN INDUSTRIEEL KARAKTER VOOR OGEN HEEFT. DIT IS OOK HET ENIGE STALLETJE VAN DE MARKT WAAR JE KUNT ZIEN DAT ER IS NAGEDACHT OVER HET IDEE BLOEM EN HOE DEZE OP EEN AANGENAME MANIER TE EXPOSEREN. HET GEBRUIK UIT ZICH DUS IN EEN RUIMETELIJKE OPZET WAARIN DE BLOEM ALS EEN DECOR ELEMENT FUNCTIONEERT.
 19. 19. WAT OPVALT IS, DAT DE STRAAT NIET BREED IS EN DAT ZE EEN GRAUWE SLUIER HEEFT NET ZOALS DE STALLETJES DAT HEBBEN. DE STALLETJES VOOR ZO VER JE HIER KAN ZIEN HEBBEN EEN SOBERE VORMGEVING WAARAAN JE KAN ZIEN DAT DEZE VORMGEVING ER EIGENLIJK NIET TOE DOET. TWEE GEBOUWEN AAN HET EINDE VAN DE MARKT VALLEN OP DOOR HUN GROOT FORMAAT, EN VOEGEN DOOR HUN HOOGTE EN KALE UITDRUKKING EEN EXTRA GRAUWE SLUIER AAN HET MARKT TAFREELTJE TOE. DE BLOEMEN ZIJN KLEURIG EN TALRIJK AANWEZIG .
 20. 20. ALS IN EEN MASSA TUIN WORDEN DE PLANTJES OP EEN EFFICIËNTE MANIER GEËXPOSEERD VOOR DE VERKOOP. DOOR HET FUNCTIONELE MAAR ARMOEDIGE KARAKTER VAN HET STALLETJE VERGEET JE DAT JE BOODSCHAPPEN DOET IN HET FRAAIE ARTISTIEKE HART VAN AMSTERDAM.
 21. 21. JE KUNT HIER ZAADJES EN BLO E M B O L L E N K O P E N
 22. 22. EN EEN TULP VAN HOUT IN A L L E R L E I K L E U R E N .
 23. 23. PLASTIEK BLOEMEN EN HOUTEN KLOMPEN BLIJKEN HIER TOCH ECHT EEN ‘MUST.....
 24. 24. MET RECHT MAG WORDEN GEZEGD DAT MEN ER WEL ALLES AAN DOET OM DE VERSCHIJNING VAN HET STALLETJE ZO AANLOKKELIJK MOGELIJK TE MAKEN EN BLIJVEN OOK HIER DE KARAKTERISTIEKEN VAN HET ORANJE ERFGOED NIET BUITEN BEELD...
 25. 25. AAN ZOWEL DE VOOR, ALS OOK AAN DE ZIJKANT...
 26. 26. ER ZIJN OOK ANDERE OPVATTINGEN OVER DE VERSIERING VAN EEN STALLETJE. DEZE IS WAARSCHIJNLIJK ONGEVRAAGD EROP GEZET. JE KUNT JE AFVRAGEN OF HET STALLETJE DIT NODIG HEEFT, OF DAT HET STALLETJE HIER MISSCHIEN TOE UITNODIGD....
 27. 27. DE ARCHITECTUUR BESTAAT UIT EEN VORM DIE TE ASSOCIËREN IS MET EEN DOORSNEE OPBERG SCHUUR OF INDUSTRIE K AS.
 28. 28. DETAILS ZEGGEN VEEL OVER DE HEERSENDE MENTALITEIT. HET GEBRUIK VAN DE STALLETJES BLIJKT VOORAL VAN ECONOMISCHE EN PRAKTISCHE BETEKENIS. DAARBIJ ECHTER HEERST ER HIER EEN MENTALITEIT VAN WAT KAN ONS HET EIGENLIJK SCHELEN! NIET DIREKT NATUURLIJK, MAAR ZO VAN DE ACHTERKANT. DE PLEK DAAR WAAR BLIJKBAAR NIET DIRECT EEN BLOEMETJE BIJ IS GEMOEID, WORDT METEEN AFGEDAAN EN VERGETEN. DETAIL VRAGEN ALS HOE ZIT EEN DEUR IN DE GEVEL, HOE WORDT EEN HEMELWATER AFVOER PIJP BEVESTIGD, HOE WORDT ER NAGEDACHT OVER WAT TE DOEN MET TRANSPARANTES EN HOE HOU JE UBERHAUPT IETS WIT? ZIJN ZOMAAR EEN GREEP.
 29. 29. HET GEHEIM VAN MATERIAAL SCHUILT IN DE WERKING ERVAN... HOUT HEEF T EEN HELE ANDERE UITSTRALING ALS BIJVOORBEELD KUNSTSTOF. HOUT LEEFT, HET ADEMT EN BEWEEGT. WANNEER HOUT BIJVOORBEELD OUD WORDT DRAAGT ZE HAAR OUDERDOM MET TROTS, ZE OOGT NIET VIEZIG MAAR JUIST DOORLEEF T. HOUT HEEF T VEERKRACHT EN HARMONIEERT MET DE ATMOSFEER. KUNSTOF IS GENIAAL BEDACHT, MAAR HET LEEFT NIET, HET ADEMT NIET EN BLIJFT ALTIJD HETZELFDE WANT ZE VERGAAT NIET. ZE IS STIJF, EN HOE OUDER ZE WORDT HOE VIEZER, HAAR DOFFE UITSTRALING WORDT NIET OPGENOMEN IN DE ATMOSFEER MAAR KETST ER JUIST TEGEN AF. KUNSTOF IS HET MATERIAAL BIJ UITSTEK DAT AFSTOOT IN PLAATS VAN AANTREKT.
 30. 30. GLAS IS EEN MATERIAAL DAT MET NAME WORDT GEBRUIKT OM HET LICHT ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE BENUTTEN, MAAR OOK OM HET SPEL WAT JE MET TRANSPARANTIES KUNT SPELEN, TE GEBRUIKEN VOOR INTERESSANTE EFFECTEN. WAT JE HIER ZIET IS EEN SOORT VITRINE. HET VERSCHIL MET EEN ECHTE VITRINE IS DAT HETGEEN WAT ER DAN WORDT GEEXPOSEERD ER ZO BIJSTAAT, DAT HET JOU ENTHOUSIASMEERT EN INPAKT. HIER WORDT GEKOZEN VOOR EEN VOGEL VERSCHRIKKER TACTIEK MET DE BOODCHAP ‘GA JE EIGEN BLOEMEN MAAR KWEKEN!’
 31. 31. DEZE STAL HEEFT HET EF- FECT VAN HET SPANNENDE GLUURGAATJE TE WILLEN INTRODUCEREN. HET HAD NATUURLIJK ERG LEUK GEWEEST ALS JE ENIGE AANWIJZING KRIJGT WANNEER JE ALS BUITENSTAANDER AAN DE ANDERE KANT VAN DE GRACHT STAAT, EN NOG NIET WEET DAT HET DE BLOEMENMARKT IS DIE JE PROBEERT TE ONTCIJFEREN...
 32. 32. STILLE KRACHT ALS GEEN ANDERE STAD VERSTAAT AMSTERDAM DE KUNST MENIG TOERIST VOLLEDIG IN TE PAKKEN, DEZE VERLAAT DE STAD DAN OOK IN EEN SFEER VAN VERRUKKING EN BELOOF T PLECHTIG WEER EENS TERUG TE KOMEN . NIET ALLEEN BEZOEKERS BELEVEN DEZE BEVANGENHEID, MENIG NEDERLANDER BEGINT TE BLOZEN BIJ DE EERSTE AANBLIK VAN EEN GRACHTENPAND. SCHEEL VAN JALOEZIE STAREN ZE NAAR HET NAAMBORDJE VAN DE BEWONER, DIE DAN WEL EEN ZEER BIJZONDERE MOET ZIJN… DE AMSTERDAMMER ZELF FIETST MEESTAL MET EEN OPGEWEKT HUMEUR , ALS HIJ TENMINSTE NIET ZIJN HOOFD VOL HEEFT, DOOR DE SMALLE STRAATJES VAN DE BINNENSTAD. HIJ ZAL NIET DOORHEBBEN DAT HET BL I J E G E V O E L D E S T I L L E K R A C H T I S V A N D E ARCHITECTUUR DIE ONBEWUST OP HEM INWERKT.
 33. 33. AMSTERDAM KENT EEN GROTE BEWEGELIJKHEID. DEZE BEWEGELIJKHEID IS KARAKTERISTIEK EN IS VERBONDEN MET DIE ELEMENTEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE UITSTRALING VAN AMSTERDAM. OP HET GEHELE GROND GEBIED, IN HET STRAATBEELD, EN IN DE GEVELS.
 34. 34. KARAKTERISTIEK IS OOK DE SCHEVE GEVEL, DIE IN EEN RIJ VAN SCHEVE GEVELS STAAT. DAARIN PRALEN SCHEVE KOZIJNEN DIE HUN EIGEN DANSJE DANSEN. HET TYPISCHE AMSTERDAMSE HUISJE HEEFT ZIJN EIGEN RITME, EN SLUIT GEENSZINS AAN BIJ HET RITME VAN DE BUURMAN. HET ENIGE RITME DAT ZE DELEN IS HET A-RITMISCHE DUET, DAT MET ALLE STEMMEN BIJ ELKAAR ALS HET MEEST PR ACHTIGE MUZIK ALE RITME KLINK T.
 35. 35. KLEINE DETAILS MAKEN DE GROTE DETAILS. DIT HOEKHUIS LIJKT EEN ROMMELTJE, DAT IS HET OOK, MAAR IEDER DETAIL IS ALS EEN KLEIN KUSTWERKJE ZOALS ZE NIET MEER WORDEN GEMAAKT. WANNEER JE ER OP GAAT LETTEN STA JE OP EEN GEGEVEN MOMENT PAF VAN ALLE KLEINE DETAILS DIE MET ZOVEEL AANDACHT ZIJN GEMAAKT, MAAR DIE JE ZO SNEL OVER HET HOOFD ZIET. HET ZIJN JUIST DEZE KLEINE DETAILS AAN EEN GEVEL OF AAN EEN DAK, DIE EEN EXTRA TOEVOEGING GEVEN AAN DE SFEER EN DE BELEVING. ZOUDEN AL DEZE KLEINE KNEUTERIGE EN PEUTERIGE ELEMENTEN ER NIET ZIJN DAN VERWORDT HET STRAAT BEELD TOT IETS GEWOONS, IETS SAAI’S EN RAAK JE NIET MEER VERRAST OF VERTEDERT. EN ALS JE DAT TOCH NOOIT WERD OF WAS...DAN MOET JE MAAR EENS GOED KIJKEN!
 36. 36. EEN ANDER ELEMENT IS DE ENTREE. DEZE IS NATUURLIJK WEER NERGENS HETZELFDE, MAAR DELEN WEL HETZELDE KARAKTER; EEN TRAPJE MET EEN ELEGANT HEKJE EN EEN FLINKE DEUR. DAAR WAAR MEN DESTIJDS NIET VEEL GELD HAD VOOR BOMBASTISCHE ENTREES, EN MEN SLECHTS EEN KELDER BEWOONDE OF EEN ANDER KOT, EEN DEUR WAS ER ALTIJD HOEVEEL JE OOK MOEST WRINGEN EN BUKKEN!
 37. 37. EEN ANDER ASPEKT WAARIN OOK VEEL RITME ZIT IS DE DAKLIJN. DEZE IS OFWEL TRAPSGEWIJS, PUNTSGEWIJS OF KLOKSGEWIJS. ZE HEBBEN VRIJWEL EENZELFDE MAATVERHOUDING EN VELEN ZIJN VERSIERD MET VERSCHILLENDE ORNAMENTIEK. JE ZIET DAT ER EENZELFDE HOOGTE WORDT GEHANDHAAFT, MAAR MET NAME LANGS DE GRACHTEN IS DAARIN NOGAL EENS VARIATIE ZICHTBAAR. OOK SLUIT HET ENE DAK NOOIT AAN OP DIE VAN DE BUURMAN, DIE MOET MAAR ZIEN WAAR DAT HIJ OPHOUD. EN WAT JE OOK HEBT, MET NAME BIJ DE HOEKPANDEN, DAT ER VAN DIE DAK RAMEN OF KAPELLEN ZIJN GEBOUWD DIE WILLEKEURIG ALS EEN SOORT KELK UIT HET PAND ZIJN ONTSPROTEN.
 38. 38. HEEL OPVALLEND IS HET MATERIAAL WAARUIT DE GEVEL IS OPGEBOUWD. BAKSTEEN. DE EEN IS NOG LEVENDIGER DAN DE ANDER OMDAT DE STENEN VAN DESTIJDS IN STRUCTUUR EN KLEUR MEER VARIATIE HEBBEN EN NIET ZOALS ZE NU WORDEN GEBAKKEN UIT EEN DEZELFDE KLEUR BESTAAN. SOMMIGE GEVELS ZIJN GEVERFD IN EEN AARDE TINT DAT VERREWEG ALTIJD ERG CHIC OF/EN OPWEKKEND STAAT. EEN ANDER ASPEKT AAN DE GEVEL IS HET BALKON. VRIJWEL ALTIJD IN DE STIJL VAN HET ORNAMENT, WAARDOOR HET EEN SIERAAD VOOR DE GEVEL WORDT.
 39. 39. UIT VOORGAAND BEELDMATERIAAL BLEEK DAT DE BLOEMENMARKT ZICH KENMERKT DOOR EEN ‘ARCHITECTUUR’ DIE BESTAAT UIT EEN REEKS KASSEN. WANNEER JE LANGS DE KALE KANT LOOPT ZIE JE NIET WAT ER WORDT VERKOCHT, HET ENIGE DAT JE ZIET IS EEN BEPAALD SOORT HOUDING NAAR DE OMGEVING TOE DIE ALLES IS BEHALVE VRIENDELIJK. VERDER ZIJN ER NIEUWE STALLETJES BIJ GEKOMEN MAAR IN WEZEN VERSCHILLEN DEZE NIET MET DE AL BESTAANDE GRAUWE SLUIER. DE VERKOOP IS VOORAL GERICHT OP HET TOERISME, EN ER IS WEINIG AANDACHT VOOR DE BLOEM ALS WEZEN OP ZICHZELF. HET OUDE AMSTERDAM KENMERKT ZICH DOOR EEN DYNAMISCHE KNEUTERIGHEID. DEZE KNEUTERIGHEID WORDT VEROORZAAKT DOOR VERSCHILLENDE ASPEKTEN. TEN EERSTE ZIJN VERREWEG DE MEESTE PANDJES VERZAKT EN STAAN ZE SCHEEF, DE KOZIJNEN DE DEURPOSTEN DE FACADES ZIJN BIJNA ALLEMAAL VERZAKT. DE MAATVERHOUDING VAN DE ARCHITECTUUR IS ERG MENSELIJK, JE VOELD JE NIET KLEIN MAAR AANGENAAM. ER ZIJN VEEL ORNAMENTEN AANWEZIG DIE BLIJK GEVEN VAN EEN GROTE LIEFDE VOOR DETAIL, IETS WAT WE IN DEZE TIJD OP DEZE MANIER NIET MEER KENNEN. HET DANSENDE RITME IS IETS WAT IK ALS LAATSTE WIL NOEMEN OM ZO HET BEELD VAN HET KNEUTERIGE WAT DUIDELIJKER TOE TE LICHTEN.
 40. 40. WAT DOET DE VERSCHIJNINGSVORM MET DE BELEVING?
 41. 41. WANNEER JE ZO LANGS DE SINGEL LOOPT EN JE HET TERRASJE BEZOEKT DIE AAN DE KALE KANT IS GESITUEERD, VALT HET OP DAT HET UITZICHT NIET BEPAALD ROMANTISCH IS. NIET DAT DAT PERSE MOET WANNEER JE EEN PINTJE DRINKT, MAAR JE DRINKT ER DAN AL GAUW EEN PAAR TEVEEL ALS HET ENIGE UITZICHT DAT JE HEBT GELIJK IS AAN HET KARAKTER VAN DE FOTO HIERNAAST...
 42. 42. WANNEER HET DONKER IS GAAT DE OMGEVING HEEL ANDERS SPREKEN. DUISTERNIS MAAKT DE DINGEN STIL. ZE TRANSFORMEERT DE DAG REALITEIT TOT EEN NIEUWE REALITEIT, DINGEN ZIJN NIET MEER ZO ZICHTBAAR, VORMEN VERVORMEN OF VERDWIJNEN IN HET NIETS. DE ROL VAN VERLICHTING IS DIE VAN OP HET DE- COR. NATUURLIJK MOET HET DUIDELIJK ZIJN DAT JE GENOEG LICHT HEBT ZODAT JE NIET PARDOES IN HET WATER STAPT, MAAR TEGELIJKERTIJD ZIE JE OOK DAT DE SFEER VAN HET LICHT EEN WERELD VAN ILUSIE SCHEPT...
 43. 43. EEN ILUSIE DIE TOCH WORDT DOORBROKEN DOOR EEN RAUWE VERSCHIJNING VAN HET BLOEMEN STALLETJE, DIE STIL OP DE LEOR LIJKT TE LIGGEN IN HET HOLST VAN DE NACHT...
 44. 44. WANNEER JE BEKIJKT WAAR ER ALTIJD OVERAL GRAFFITTIE VERSCHIJNT, IS HET OPMERKELIJK TE ZIEN DAT DAT ALTIJD DIE PLAATSEN ZIJN WAAR HET MINST RESPECT VOOR HET OPPERVLAK BESTAAT. DIE OPPERVLAKTEN VIND JE IN DELEN VAN DE STAD DIE AAN HUN LOT ZIJN OVERGELATEN. WANNEER JE IETS AAN Z’N LOT OVERLAAT BETEKENT DAT NIETS MEER DAN DAT ER GEEN AANDACHT WORDT BESTEED AAN HET ONDERHOUD VAN DE UITSTRALING VAN HETOPPERVLAK IN KWESTIE. MET ANDERE WOORDEN, HET FEIT DAT ER HIER OP DE MARKT GRAFFITTIE AANWEZIG IS BETEKENT EIGENLIJK DAT DE OMGEVING ER OM VRAAGT. ER ZIJN DUSDANIG VEEL OPPERVLAKTEN AANWEZIG WAAR GEEN AANDACHT AAN WORDT BESTEED.
 45. 45. DE CONCLUSIE IS DEZE DAT DE BLOEMENMARKT IN HAAR VORMGEVING FUNCTIONEERT, MAAR IN HAAR HOEDANIGHEID NIET PAST IN HET STRAAT BEELD VAN DE OUDE STAD. HAAR UITSTRALING IS TE ARMOEDIG EN TE ONVERZORGD. ER IS TE WEINIG OOG VOOR HET DETAIL OM DEZE IN HET KARAKTER VAN DE STAD TE DOEN PASSEN. BOVENDIEN IS DE VORMGEVING TE DOODS DOOR HET MATERIAAL WAARVAN ZE IS GEMAAKT EN TE KAAL DOOR DE SAAIE VORMEN WAARUIT ZE BESTAAT. OOK IS ER IN DE VORMGEVING GEEN AFFINITEIT MET DE OMGEVING. HET IS NAMELIJK ZO DAT ZE ZO’N DOMINANTE STEMPEL DRUKT OP DE OMGEVING DAT DE OMGEVING NIET MEER SPREEKT. ZE WORDT VERDRUKT DOOR DE GRAUWE SLUIER DIE MET ZIJN SOMBERHEID DE MEESTE AANDACHT OPEIST.

×