Manuel María

Reme Rbm
Reme RbmXunta de Galicia
Equipo de Dinamización da Lingua Galega
Ceip ponte dos brozos – arteixo
Curso 2013 -2014
Manuel María
Eu son Manuel María.
Nascín o ano 29, o 6 de Outono,
en Outeiro de Rei da Terra Chá.
Son dunha casta rexa de labregos
fideles a sua terra i ó seu Deus.
…………..
...e ando de vagar o meu camiño,
e pídolles as cousas sua tenrura
i os homes pídolles verdade

Carnet de Identidade , Documentos personaes, 1958
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
nace en outeiro de rei, na terra
chA (Lugo) no ano 1929. Os primeiros
anos

en

Outeiro

transcorren,

na

de

Rei

a

vida

tranquilidade

dos

xogos da infancia cos seus irmáns,
Terra cha
a terra cha somentes é:
un povo aquí, outro acolá,
mil arbres, monte raso,
un ceio chumbo e tráxico
no que andan as aves a voar.
O resto é soedá.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014

Terra Cha, 1954
manuel maría, O poeta chairego
Ti sabes, Outeiro, que eu son Hortas
e recoñécesme por teu, aínda que
non me ames e me trates como alleo.
A miña caste ten os seus ancestros
no teu chao e torneada foi
coa terra túa, moura e xenerosa.
Feito son da laxe coa que os avós
ergueron a casa en que nacín.
Proclámome irmao dos castiñeiros,
das xestas, dos toxos, dos camelios,
das abidueiras, teixos e carballos,
pois alumounos a mesma luz grisenta,
iguales choivas nos luíron
e un idéntico vento conferiunos
o alto don da vida e o da palabra.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014

Ritual para unha tribo capital de concello (1986)
manuel maría, O poeta chairego
En

1942

trasladase

a

Lugo

para

estudar o bacharelato e aquí comeza a
súa

precoz

carreira

literaria

participando, á idade de 20 anos, no ciclo
de

conferencias

lucenses”.
para

Esta

entrar

“Jóvenes

valores

conferencia

servElle

en

contacto

cos

integrantes da tertulia do café Méndez
Nüñez (Pimentel, Fole, CUNQUEIRO...) que o
poñen en contacto coa realidade galega,
tanto interior como do exilio.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
en 1950 publícase o seu primeiro poemario, Muiñeiro
de brétemas, que é o primeiro libro publicado en
galego trala guerra civil e marca a aparición dunha
nova corrente poética na lírica galega: a Escola da
Tebra.
En 1958 instálase en Monforte como Procurador
dos Tribunais e ao ano seguinte casa con Saleta Goi.

Entre 1959 e 1963 mantén relación cos intelectuais de Ourense (Vicente
Risco, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas,...) e asiste ás primeiras reunións
para reorganizar o nacionalismo galego.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, o poeta chairego
Nos anos sesenta e setenta participa na reorganización política, na
clandestinidade, dos partidos nacionalistas, e atende os chamamentos e
peticións que lle chegan de todas as organizacións que, ao longo e ancho do
país, andan a traballar pola recuperación cultural: desde impartir
conferencias ou recitar poemas a presentar á Nova Canción Galega.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, o poeta chairego
A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo
cos novos tempos: ensaio, narrativa, teatro... sen abandonar
o cultivo da poesía.
A súa creación evoluciona desde unha voz existencialista
ou pesimista cara ao compromiso social, canalizando unha
resposta nacionalista ao franquismo.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, o poeta chairego
EN 1975 presenta a súa renuncia como membro
correspondente da Real Academia Galega dada a total
ineficacia desta institución en defensa da lingua
galega.
anos máis tarde, O 15 de febreiro de 2003 ingresa
na Real Academia Galega co discurso A Terra Chá:
poesía e paisaxe.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
nos anos oitenta o poeta regresa a temas
de creación literaria como o amor e os eidos
Literarios. Aínda así, non renunciará en ningún
momento

ao

seu

nacionalismo galego.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

compromiso

activo

co
manuel maría, O poeta chairego
En 1998 Manuel María e Saleta trasladan a
súa residencia á cidade da Coruña, onde pasa os
seus últimos anos e onde manterá unha tertulia
no Kirs.

Manuel María falece o 8 de setembro de 2004 na
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

Coruña.
Muiñeiro de brétemas. Colección Benito Soto.Pontevedra, 1950
Terra Cha. Ediciones Celta. Lugo, 1954
Documentos personaes. Ediciones Celta. Lugo, 1958
Mar Maior. Galaxia. Vigo, 1963
Os soños na gaiola. Cartonaxes Anmi. Lugo, 1968
Versos para cantar en feiras e romaxes. Edicións Patronato da Cultura Galega. Montevideo, 1969
Versos para un país de minifundios. Edicións Nós. Bos Aires, 1969
Cancións do lusco ao fusco. Edicións Xistral. Monforte, 1970
Odes dun tempo de paz e de alegria. Razão Actual: Porto, 1972.
Barriga verde. Vigo: Castrelos, 1973.
Cantos rodados para alleados e colonizados. Monforte de Lemos: Xistral, 1976.
Poemas ó outono. Monforte de Lemos: Xistral, 1977.
Poemas para construír unha patria. Santiago de Compostela: AN-PG, 1977.
As rúas do vento ceibe. Monforte de Lemos: Xistral, 1979.
Brétemas do muiñeiro e poema da neboa aferrollada. Monforte de Lemos: Xistral, 1980.
Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela. Monforte de Lemos: Xistral, 1981.
Versos do lume e do vagalume. Ourense: Galiza Editora, 1982
Poemas da labarada estremecida. Monforte de Lemos: Xistral, 1985.
As lúcidas lúas do outono. A Coruña: Vía Láctea, 1988.
Homenaxe ao regato do Cepelo. Ed. do autor, 1990.
Antoloxía poética. A Coruña: Espiral Maior, 1993.
Poemas a Compostela. Santiago de Compostela: El Correo Gallego, 1993.
O Miño, canle de luz e néboa. A Coruña: Espiral Maior, 1996.
Antoloxía poética. Vigo: AS-PG/A Nosa Terra, 1997.
Sonetos á casa de Hortas. A Coruña: Espiral Maior, 1997.
Obra poética completa I (1950-1979) e II (1981-2000). A Coruña: Espiral Maior, 2001.
Elexías á miña vida pequeniña. Vilalba: Instituto de Estudos Chairegos, 2004.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego

Galiza somos nós,
a xente máis a fala,
se buscas Galiza,
en ti tes que atopala.
Galicia

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
A terra faise en tí,
Saleta, sotileza,
chama apaixonada
e transparente,
levidade de neve,
torrente e forza
de seiva poderosa,
música de vento
entre abelairas,
raio máxio de lua,
murmurio de regueiro,
flor de cerdeira
ou pinga de orballo
emocionada, tremando
sobor do pálido rubor
da rosa namorada.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

Os Lonxes do Solpor, 1993
manuel maría, O poeta chairego
ROSAS
SEMPRE a rosa. Sempre:
a forma,
a cor,
o recendo,
a luz,
a perfección da rosa.
Prefiro a rosa vermella.
E amo a rosa branca
porque, cando lle digo
simplementes: ROSA,
entrecerra os ollos,
treme
e ruborece.
A luz resuscitada (1984)
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego
A fala
O idioma é a chave
coa que abrimos o mundo:
o salouco máis feble,
o pesar máis profundo.

O idioma é a patria,
a esencia máis nosa,
a creación común
meirande e poderosa.

O
o
o
a

O idioma é a forza
que nos xungue e sostén.
¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!

idioma é a vida,
coitelo da dor,
murmurio do vento,
palabra de amor.

O idioma é o tempo,
é a voz dos avós
e ese breve ronsel
que deixaremos nós.
O idioma é un herdo,
patrimonio do pobo,
maxicamente vello,
eternamente novo.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

O
o
a
a

Renunciar ao idioma
é ser mudo e morrer.
¡Precisamos a lingua
se queremos vencer!

idioma é o amor,
latexo, a verdade,
fonte da que agroma
máis forte irmandade.

Obra poética completa I. (A Coruña: Espiral Maior)
manuel maría, O poeta chairego
o povo que deixa perder a sua palabra
creada, herdada, usada, revelada,
aquela que lle é propia e singular,
a que é unicamente sua,
está empobrecendo ó mundo
e perpetrando o seu propio xenocidio.
Ese povo vil
ollará aniquilada a sua lembranza
e o seu nome indigno
borrárase, sen máis, do universo:
hai agresiós á beleza e ó espíritu
que a vida non tolera nen perdoa.

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

Os Lonxes do Solpor, 1993
manuel maría, O poeta chairego
A palabra é a única chave que abre
a nosa intimidade e pon, á luz
do sol e do luar,
a choída soedade máis escura.
A palabra nomea e crea as cousas,
pon orde no mundo
e harmoniza toda a creación.
Cando prostituímos a palabra
estamos invocando ao demoníaco.
E se deixamos morrer unha palabra
o universo enteiro
dóese de orfandade e desamparo.
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014

As lúcidas lúas do Outono (1988)
manuel maría, O poeta chairego
De amor e cantería:
http://vimeo.com/65628157

Andei todos os camiños:
http://www.youtube.com/watch?v=a8Y-umH-_2Q
EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
manuel maría, O poeta chairego

http://www.manuelmaria.com/portada.htm

http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=ManFern%E1

http://www.realacademiagalega.org/plenario?p_p_id=ManageChairs_WAR_ragportal&p_p_lifecycle=0&
p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_ManageChairs_WAR_ragportal_action=showAcademic&id=1034

http://www.galiciaespallada.com.ar/manuel_maria_ponte.htm
http://www.ivoox.com/a-voz-do-poeta-manuel-maria-3-de-audios-mp3_rf_

EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo
xaneiro 2014
1 von 20

Recomendados

Manuel María. A Terra Cha von
Manuel María. A Terra ChaManuel María. A Terra Cha
Manuel María. A Terra Chamonadela
6.7K views132 Folien
Canto á Terra Cha. Manuel María von
Canto á Terra Cha. Manuel MaríaCanto á Terra Cha. Manuel María
Canto á Terra Cha. Manuel Maríamonadela
2.8K views27 Folien
Manuel Maria-2016: vida e obra von
Manuel Maria-2016: vida e obraManuel Maria-2016: vida e obra
Manuel Maria-2016: vida e obramonadela
16.3K views89 Folien
Manuel María: a natureza, as plantas von
Manuel María: a natureza, as plantasManuel María: a natureza, as plantas
Manuel María: a natureza, as plantasmonadela
12.9K views37 Folien
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996) von
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)monadela
10.2K views55 Folien
Manuel María: a natureza, os animais von
Manuel María: a natureza, os animais Manuel María: a natureza, os animais
Manuel María: a natureza, os animais monadela
12.2K views33 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Manuel María: a natureza, o tempo von
Manuel María: a natureza, o tempoManuel María: a natureza, o tempo
Manuel María: a natureza, o tempomonadela
2.1K views48 Folien
Xohana Torres, natureza de illa von
Xohana Torres, natureza de illaXohana Torres, natureza de illa
Xohana Torres, natureza de illaXenza
713 views57 Folien
UD de Rosalía de Castro von
UD de Rosalía de CastroUD de Rosalía de Castro
UD de Rosalía de CastroBelén Mariño
3.3K views10 Folien
Manuel María: as plantas von
Manuel María: as plantasManuel María: as plantas
Manuel María: as plantasbiblioteca escolar milladoiro malpica
903 views34 Folien
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1... von
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...Román Landín
10.7K views16 Folien
Día das Letras Galegas von
Día das Letras GalegasDía das Letras Galegas
Día das Letras Galegasfontexeriabib
418 views25 Folien

Was ist angesagt?(20)

Manuel María: a natureza, o tempo von monadela
Manuel María: a natureza, o tempoManuel María: a natureza, o tempo
Manuel María: a natureza, o tempo
monadela2.1K views
Xohana Torres, natureza de illa von Xenza
Xohana Torres, natureza de illaXohana Torres, natureza de illa
Xohana Torres, natureza de illa
Xenza713 views
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1... von Román Landín
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
Román Landín10.7K views
Rosalía de Castro von bibliolois
Rosalía de Castro Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
bibliolois2.4K views
Literatura Popular von roimelo
Literatura PopularLiteratura Popular
Literatura Popular
roimelo5K views
Literaturas peninsulares na idade media von Marlou
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade media
Marlou209 views
A literatura medieval von anagagon
A literatura medievalA literatura medieval
A literatura medieval
anagagon17.6K views
Os días das letras galegas von fontexeriabib
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegas
fontexeriabib491 views
Rosalía von xenevra
RosalíaRosalía
Rosalía
xenevra3.3K views
Dossier Zapatiños para Díaz Castro von 2naFronteira
Dossier Zapatiños para Díaz CastroDossier Zapatiños para Díaz Castro
Dossier Zapatiños para Díaz Castro
2naFronteira352 views

Destacado

Carlos casares von
Carlos casaresCarlos casares
Carlos casaresNatalia Sánchez
1.5K views16 Folien
Conto con pictogramas: Lolo anda en bicicleta von
Conto con pictogramas: Lolo anda en bicicletaConto con pictogramas: Lolo anda en bicicleta
Conto con pictogramas: Lolo anda en bicicletaAnxoPictogramas Anxo
2.2K views8 Folien
Biografía de Carlos Casares en pictogramas von
Biografía de Carlos Casares en pictogramasBiografía de Carlos Casares en pictogramas
Biografía de Carlos Casares en pictogramasAnxoPictogramas Anxo
914 views2 Folien
Manuel María "os soños na gaiola" von
Manuel María "os soños na gaiola"Manuel María "os soños na gaiola"
Manuel María "os soños na gaiola"mauel siaba lestón
1.5K views6 Folien
Galicia - Manuel María von
Galicia - Manuel MaríaGalicia - Manuel María
Galicia - Manuel Maríamandacarallo
5K views12 Folien
Biografía de Carlos Casares von
Biografía de Carlos CasaresBiografía de Carlos Casares
Biografía de Carlos Casareslaclasedemiriam
531 views6 Folien

Destacado(7)

Similar a Manuel María

Uxío novoneyra definitivo von
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivoAna Moreda
3.4K views30 Folien
Uxío Novoneira (por Carla Noya) von
Uxío Novoneira (por Carla Noya)Uxío Novoneira (por Carla Noya)
Uxío Novoneira (por Carla Noya)Marlou
420 views20 Folien
Manuel María. Letras Galegas. 2016 von
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016Marlou
3.1K views38 Folien
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivas von
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivasMª Victoria Moreno en 25 diapositivas
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivastudense
696 views27 Folien
Manuel maría ilustracións bases von
Manuel maría  ilustracións basesManuel maría  ilustracións bases
Manuel maría ilustracións basesReme Rbm
498 views3 Folien
Uxío novoneyra von
Uxío novoneyraUxío novoneyra
Uxío novoneyraceipdecastrelo
324 views34 Folien

Similar a Manuel María(20)

Uxío novoneyra definitivo von Ana Moreda
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivo
Ana Moreda3.4K views
Uxío Novoneira (por Carla Noya) von Marlou
Uxío Novoneira (por Carla Noya)Uxío Novoneira (por Carla Noya)
Uxío Novoneira (por Carla Noya)
Marlou420 views
Manuel María. Letras Galegas. 2016 von Marlou
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016
Marlou3.1K views
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivas von tudense
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivasMª Victoria Moreno en 25 diapositivas
Mª Victoria Moreno en 25 diapositivas
tudense696 views
Manuel maría ilustracións bases von Reme Rbm
Manuel maría  ilustracións basesManuel maría  ilustracións bases
Manuel maría ilustracións bases
Reme Rbm498 views
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial) von Marlou
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)
Marlou506 views
Manuel María von Xenza
Manuel MaríaManuel María
Manuel María
Xenza1.2K views
Escrita contemporanea5 von cigformacion
Escrita contemporanea5Escrita contemporanea5
Escrita contemporanea5
cigformacion1.1K views
Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010 von cenlf
Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010
Unidades didácticas uxío novoneyra.maio 2010
cenlf502 views
DÍPTICO MANUEL MARÍA von Fiz
DÍPTICO MANUEL MARÍADÍPTICO MANUEL MARÍA
DÍPTICO MANUEL MARÍA
Fiz1.4K views
Manuel María von xistina
Manuel MaríaManuel María
Manuel María
xistina632 views
Díaz castro. letras galegas 2014 von Marlou
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014
Marlou4K views

Más de Reme Rbm

U.D.DÍA DA PAZ von
U.D.DÍA DA PAZU.D.DÍA DA PAZ
U.D.DÍA DA PAZReme Rbm
936 views21 Folien
O apalpador ud von
O apalpador udO apalpador ud
O apalpador udReme Rbm
780 views21 Folien
A verdadeira historia de carapuchiña von
A verdadeira historia de carapuchiña A verdadeira historia de carapuchiña
A verdadeira historia de carapuchiña Reme Rbm
577 views2 Folien
Fátima a prehistoria (3) von
Fátima  a prehistoria (3)Fátima  a prehistoria (3)
Fátima a prehistoria (3)Reme Rbm
936 views2 Folien
Castro da penouqueira maria (3) von
Castro da penouqueira maria (3)Castro da penouqueira maria (3)
Castro da penouqueira maria (3)Reme Rbm
1.3K views1 Folie
CastroGalán - Nicole- 4ºB von
CastroGalán - Nicole- 4ºBCastroGalán - Nicole- 4ºB
CastroGalán - Nicole- 4ºBReme Rbm
328 views2 Folien

Más de Reme Rbm(7)

U.D.DÍA DA PAZ von Reme Rbm
U.D.DÍA DA PAZU.D.DÍA DA PAZ
U.D.DÍA DA PAZ
Reme Rbm936 views
O apalpador ud von Reme Rbm
O apalpador udO apalpador ud
O apalpador ud
Reme Rbm780 views
A verdadeira historia de carapuchiña von Reme Rbm
A verdadeira historia de carapuchiña A verdadeira historia de carapuchiña
A verdadeira historia de carapuchiña
Reme Rbm577 views
Fátima a prehistoria (3) von Reme Rbm
Fátima  a prehistoria (3)Fátima  a prehistoria (3)
Fátima a prehistoria (3)
Reme Rbm936 views
Castro da penouqueira maria (3) von Reme Rbm
Castro da penouqueira maria (3)Castro da penouqueira maria (3)
Castro da penouqueira maria (3)
Reme Rbm1.3K views
CastroGalán - Nicole- 4ºB von Reme Rbm
CastroGalán - Nicole- 4ºBCastroGalán - Nicole- 4ºB
CastroGalán - Nicole- 4ºB
Reme Rbm328 views
Cómo usar la carpeta de fotos von Reme Rbm
Cómo usar la carpeta de fotosCómo usar la carpeta de fotos
Cómo usar la carpeta de fotos
Reme Rbm345 views

Manuel María

 • 1. Equipo de Dinamización da Lingua Galega Ceip ponte dos brozos – arteixo Curso 2013 -2014
 • 2. Manuel María Eu son Manuel María. Nascín o ano 29, o 6 de Outono, en Outeiro de Rei da Terra Chá. Son dunha casta rexa de labregos fideles a sua terra i ó seu Deus. ………….. ...e ando de vagar o meu camiño, e pídolles as cousas sua tenrura i os homes pídolles verdade Carnet de Identidade , Documentos personaes, 1958 EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 3. manuel maría, O poeta chairego nace en outeiro de rei, na terra chA (Lugo) no ano 1929. Os primeiros anos en Outeiro transcorren, na de Rei a vida tranquilidade dos xogos da infancia cos seus irmáns, Terra cha a terra cha somentes é: un povo aquí, outro acolá, mil arbres, monte raso, un ceio chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedá. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Terra Cha, 1954
 • 4. manuel maría, O poeta chairego Ti sabes, Outeiro, que eu son Hortas e recoñécesme por teu, aínda que non me ames e me trates como alleo. A miña caste ten os seus ancestros no teu chao e torneada foi coa terra túa, moura e xenerosa. Feito son da laxe coa que os avós ergueron a casa en que nacín. Proclámome irmao dos castiñeiros, das xestas, dos toxos, dos camelios, das abidueiras, teixos e carballos, pois alumounos a mesma luz grisenta, iguales choivas nos luíron e un idéntico vento conferiunos o alto don da vida e o da palabra. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Ritual para unha tribo capital de concello (1986)
 • 5. manuel maría, O poeta chairego En 1942 trasladase a Lugo para estudar o bacharelato e aquí comeza a súa precoz carreira literaria participando, á idade de 20 anos, no ciclo de conferencias lucenses”. para Esta entrar “Jóvenes valores conferencia servElle en contacto cos integrantes da tertulia do café Méndez Nüñez (Pimentel, Fole, CUNQUEIRO...) que o poñen en contacto coa realidade galega, tanto interior como do exilio. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 6. manuel maría, O poeta chairego en 1950 publícase o seu primeiro poemario, Muiñeiro de brétemas, que é o primeiro libro publicado en galego trala guerra civil e marca a aparición dunha nova corrente poética na lírica galega: a Escola da Tebra. En 1958 instálase en Monforte como Procurador dos Tribunais e ao ano seguinte casa con Saleta Goi. Entre 1959 e 1963 mantén relación cos intelectuais de Ourense (Vicente Risco, Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas,...) e asiste ás primeiras reunións para reorganizar o nacionalismo galego. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 7. manuel maría, o poeta chairego Nos anos sesenta e setenta participa na reorganización política, na clandestinidade, dos partidos nacionalistas, e atende os chamamentos e peticións que lle chegan de todas as organizacións que, ao longo e ancho do país, andan a traballar pola recuperación cultural: desde impartir conferencias ou recitar poemas a presentar á Nova Canción Galega. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 8. manuel maría, o poeta chairego A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo cos novos tempos: ensaio, narrativa, teatro... sen abandonar o cultivo da poesía. A súa creación evoluciona desde unha voz existencialista ou pesimista cara ao compromiso social, canalizando unha resposta nacionalista ao franquismo. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 9. manuel maría, o poeta chairego EN 1975 presenta a súa renuncia como membro correspondente da Real Academia Galega dada a total ineficacia desta institución en defensa da lingua galega. anos máis tarde, O 15 de febreiro de 2003 ingresa na Real Academia Galega co discurso A Terra Chá: poesía e paisaxe. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 10. manuel maría, O poeta chairego nos anos oitenta o poeta regresa a temas de creación literaria como o amor e os eidos Literarios. Aínda así, non renunciará en ningún momento ao seu nacionalismo galego. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 compromiso activo co
 • 11. manuel maría, O poeta chairego En 1998 Manuel María e Saleta trasladan a súa residencia á cidade da Coruña, onde pasa os seus últimos anos e onde manterá unha tertulia no Kirs. Manuel María falece o 8 de setembro de 2004 na EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Coruña.
 • 12. Muiñeiro de brétemas. Colección Benito Soto.Pontevedra, 1950 Terra Cha. Ediciones Celta. Lugo, 1954 Documentos personaes. Ediciones Celta. Lugo, 1958 Mar Maior. Galaxia. Vigo, 1963 Os soños na gaiola. Cartonaxes Anmi. Lugo, 1968 Versos para cantar en feiras e romaxes. Edicións Patronato da Cultura Galega. Montevideo, 1969 Versos para un país de minifundios. Edicións Nós. Bos Aires, 1969 Cancións do lusco ao fusco. Edicións Xistral. Monforte, 1970 Odes dun tempo de paz e de alegria. Razão Actual: Porto, 1972. Barriga verde. Vigo: Castrelos, 1973. Cantos rodados para alleados e colonizados. Monforte de Lemos: Xistral, 1976. Poemas ó outono. Monforte de Lemos: Xistral, 1977. Poemas para construír unha patria. Santiago de Compostela: AN-PG, 1977. As rúas do vento ceibe. Monforte de Lemos: Xistral, 1979. Brétemas do muiñeiro e poema da neboa aferrollada. Monforte de Lemos: Xistral, 1980. Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamada Berenguela. Monforte de Lemos: Xistral, 1981. Versos do lume e do vagalume. Ourense: Galiza Editora, 1982 Poemas da labarada estremecida. Monforte de Lemos: Xistral, 1985. As lúcidas lúas do outono. A Coruña: Vía Láctea, 1988. Homenaxe ao regato do Cepelo. Ed. do autor, 1990. Antoloxía poética. A Coruña: Espiral Maior, 1993. Poemas a Compostela. Santiago de Compostela: El Correo Gallego, 1993. O Miño, canle de luz e néboa. A Coruña: Espiral Maior, 1996. Antoloxía poética. Vigo: AS-PG/A Nosa Terra, 1997. Sonetos á casa de Hortas. A Coruña: Espiral Maior, 1997. Obra poética completa I (1950-1979) e II (1981-2000). A Coruña: Espiral Maior, 2001. Elexías á miña vida pequeniña. Vilalba: Instituto de Estudos Chairegos, 2004. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 13. manuel maría, O poeta chairego Galiza somos nós, a xente máis a fala, se buscas Galiza, en ti tes que atopala. Galicia EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 14. manuel maría, O poeta chairego A terra faise en tí, Saleta, sotileza, chama apaixonada e transparente, levidade de neve, torrente e forza de seiva poderosa, música de vento entre abelairas, raio máxio de lua, murmurio de regueiro, flor de cerdeira ou pinga de orballo emocionada, tremando sobor do pálido rubor da rosa namorada. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Os Lonxes do Solpor, 1993
 • 15. manuel maría, O poeta chairego ROSAS SEMPRE a rosa. Sempre: a forma, a cor, o recendo, a luz, a perfección da rosa. Prefiro a rosa vermella. E amo a rosa branca porque, cando lle digo simplementes: ROSA, entrecerra os ollos, treme e ruborece. A luz resuscitada (1984) EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 16. manuel maría, O poeta chairego A fala O idioma é a chave coa que abrimos o mundo: o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común meirande e poderosa. O o o a O idioma é a forza que nos xungue e sostén. ¡Se perdemos a fala non seremos ninguén! idioma é a vida, coitelo da dor, murmurio do vento, palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós e ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do pobo, maxicamente vello, eternamente novo. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 O o a a Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. ¡Precisamos a lingua se queremos vencer! idioma é o amor, latexo, a verdade, fonte da que agroma máis forte irmandade. Obra poética completa I. (A Coruña: Espiral Maior)
 • 17. manuel maría, O poeta chairego o povo que deixa perder a sua palabra creada, herdada, usada, revelada, aquela que lle é propia e singular, a que é unicamente sua, está empobrecendo ó mundo e perpetrando o seu propio xenocidio. Ese povo vil ollará aniquilada a sua lembranza e o seu nome indigno borrárase, sen máis, do universo: hai agresiós á beleza e ó espíritu que a vida non tolera nen perdoa. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 Os Lonxes do Solpor, 1993
 • 18. manuel maría, O poeta chairego A palabra é a única chave que abre a nosa intimidade e pon, á luz do sol e do luar, a choída soedade máis escura. A palabra nomea e crea as cousas, pon orde no mundo e harmoniza toda a creación. Cando prostituímos a palabra estamos invocando ao demoníaco. E se deixamos morrer unha palabra o universo enteiro dóese de orfandade e desamparo. EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014 As lúcidas lúas do Outono (1988)
 • 19. manuel maría, O poeta chairego De amor e cantería: http://vimeo.com/65628157 Andei todos os camiños: http://www.youtube.com/watch?v=a8Y-umH-_2Q EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014
 • 20. manuel maría, O poeta chairego http://www.manuelmaria.com/portada.htm http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=ManFern%E1 http://www.realacademiagalega.org/plenario?p_p_id=ManageChairs_WAR_ragportal&p_p_lifecycle=0& p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_ManageChairs_WAR_ragportal_action=showAcademic&id=1034 http://www.galiciaespallada.com.ar/manuel_maria_ponte.htm http://www.ivoox.com/a-voz-do-poeta-manuel-maria-3-de-audios-mp3_rf_ EDLG - CEIP Ponte dos Brozos - Arteixo xaneiro 2014