Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
İSLAM’IN UNUTULAN ŞARTI 
Abdullah Reha Nazlı
İmtihanın amacı... 
"Biz insanların hangisi daha güzel işler yapacağını deneyelim diye yeryüzündeki her 
şeyi dünyanın ken...
"...Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa; iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette 
hiçbir şeyi ortak koşmasın." Kehf 110 
"....
"Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir 
topluluk bulunsun..." Ali İmran 94 
"Sen af yolunu tut, iyili...
"...Siz hayır işlerinde yarışın..." Bakara 148 
"...iyi işlerde birbirinizle yarışın..." Maide 48 
Toplu olarak iyilik...
"Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa 
aleyhinedir..." Fussilet 46 
"Kim iyi bir işe aracılık ed...
“Size ne oluyor ki göklerin ve yerin mirasının (tek başına) 
Allah'a ait olduğunu gördüğünüz halde neden Allah yolunda 
ha...
"...Size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın..." Bakara 
254 
"O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının....
İyilik nedir, iyilik kime yapılır... 
"...(gerçek iyilik) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ...
Hak... 
“Namazı sürekli kılanlar ve malları üzerinde isteyen ve istemeyen yoksulun hak 
sahibi olduğunu kabul edenler (cez...
İsteyene de... 
"'Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz' denildiğinde kafirler 
müminlere dediler ki;...
İstemeyene de... 
"(Yapacağınız hayırlar) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde 
kazan için dolaşamayan f...
İyilik için ne harcanmalı... 
"...iyilik için ne harcayacaklarını soranlara şöyle de; ihtiyaç fazlasını..." Bakara 219 
"S...
"Verdiğinizin kat kat fazlasını geri ödemesi için Allah'a güzel bir 
borç verecek yok mu?..." Bakara 245 
"Eğer Allah'a öd...
“De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden 
de) kısar. Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun ...
"Nice canlı var ki rızkını taşımıyor. Onlara da size de rızık veren 
Allah'tır..." Ankebut 60 
"...fakirlik korkusuyla çoc...
Adab... 
"Mallarını Allah yolunda harcayıp da başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var 
ya; onların Allah k...
"...(iman edip iyi işler yaptığında) de ki: ben buna karşılık sizden 
akrabalık sevgisi dışında bir ücret istemiyorum..." ...
İslam’ın zarifliği... 
"İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda 
göç edenlere (b...
"Kim haksızlık eder de sonra işlediği kötülük yerine iyilik 
yaparsa, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet 
sahi...
"Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de 
kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandır...
“(Onlar, o kimselerdir ki, geceleyin namaz kılmak için) 
yataklarından kalkarlar; Rablerine, azabından korkarak ve 
rahmet...
Cehennem sebebi... 
"(Cezalandırılacaklar çünkü) Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi." Hakka 34 
"Kendilerine 'Sizi bu cehenn...
"Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu 
insanların mallarını haksız yoldan yerler ve Allah yolun...
“Ki onlar (Allah'ın nimetleri üzerinde) cimrilik edip başkalarına 
da cimrice davranmayı tavsiye ederler! Ve sırtını (bu h...
Kimler cehennemden kurtulacak... 
"(İnsanlar cezalandırılacak) İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç..." Tin 6 
...
Kimler cennete girecek... 
"...(eğer emrolunanları yaparsanız) Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir 
şekild...
Kimler cennete girecek... 
“Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları 
ve nim...
Kimler cennete girecek... 
"Ancak sabredip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir 
mükaf...
Kimler cennete girecek... 
"...güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz." Yusuf 56 
"İman edip iyi işler yapanların köt...
Kimler cennete girecek... 
"İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?" Rahman 60 
“İşte, yaptıklarının iyisini kab...
Kimler cennete girecek... 
“....inanıp doğru ve yararlı işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükafat vaad 
etmiştir...
Kur’an’a göre gerçek müminler... 
"...kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan..." Enfal 3 
"...kö...
İyi ve kötü arasındaki fark... 
"Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir 
köle ile katımızdan kendisin...
Kıyaslama... 
“Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk 
çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız...
Kıyaslama... 
“Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk 
çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız...
"Çünkü Allah sakınanlar ve güzel amel 
edenlerle beraberdir." Nahl 128
"...Her kim gönüllü bir iyilik yaparsa 
şüphesiz Allah kabul eder..." Bakara 158
"Onlar, kendileri canları çekmesine rağmen 
yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler." 
İnsan 8
"...Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten 
sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. 
Allah'ın yeryüzü g...
"Allah rızasını kazanmak ve ruhlarındaki 
cömertliği kuvvetlendirmek için 
mallarını hayra harcayanların durumu; 
bir tepe...
“...(dini yalanlamak şöyle olur ki) yetimi itip kakar, 
yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun şu 
namaz kılanlara...
"İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma." 
Müddessir 6
"...yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu 
yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, 
haram helal demeden mirası yiyorsunuz,...
“Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve 
gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, 
kendilerine göç edip gelenleri sev...
"Herhangi birinize ölüm gelip de 'Rabbim! Beni 
birazcık daha yaşatsan da sadaka verip iyilerden 
olsam' demenizden önce (...
"İman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, 
işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır." 
Beyyine 7
"...kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan 
bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz 
rızıktan gizli açık harca...
“Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve 
şerefin hepsi Allah'ındır. O'na ancak güzel sözler 
yükselir (ula...
"Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş 
nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık 
gününde yakını olan bir yetimi ...
"Sonra iman edenlerden; birbirlerine sabrı 
tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı 
öğütleyenlerden olmaktır. İşte bun...
“O kimselerdir ki; Rablerine itaate icabet ederler, 
namazı dosdoğru kılarlar, işlerini kendi 
aralarında danışma ile hall...
"(Cezalandırılacaklar) yalnız iman 
edip de iyi işler yapanlar 
müsterna, bunlar da ne kadar 
az!..." Sad 25
Dua... 
"...Ey Rabbim! Beni gerek bana gerekse ana 
babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut 
olacağın iyi işler yapmay...
abdullah.us
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

İslam'ın Unutulan Şartı

1.214 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

İslam'ın Unutulan Şartı

 1. 1. İSLAM’IN UNUTULAN ŞARTI Abdullah Reha Nazlı
 2. 2. İmtihanın amacı... "Biz insanların hangisi daha güzel işler yapacağını deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendisine mahsus bir zinet yaptık." Kehf 7 "O, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır." Mülk 2 "O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş'ı su üstünde iken gökleri ve yeri altı evrede yaratandır..." Hud 7 "Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm'ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vâdetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır." Nur 55
 3. 3. "...Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa; iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın." Kehf 110 "...Temiz olan şeylerden yeyin, güzel işler yapın..." Mü'minun 51 "...Her kim gönüllü bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder..." Bakara 158 Tavsiye...
 4. 4. "Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun..." Ali İmran 94 "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." Araf 199 "Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki; bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ama tevbe eden, iman eden ve iyi davranışlarda bulunan kimseler hariçtir..." Meryem 59-61 Toplumun ferahı için...
 5. 5. "...Siz hayır işlerinde yarışın..." Bakara 148 "...iyi işlerde birbirinizle yarışın..." Maide 48 Toplu olarak iyilik...
 6. 6. "Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir..." Fussilet 46 "Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da o işten payı olur. Allah herşeyin karşılığını vericidir." Nisa 85 Uyarı...
 7. 7. “Size ne oluyor ki göklerin ve yerin mirasının (tek başına) Allah'a ait olduğunu gördüğünüz halde neden Allah yolunda harcamazsınız? ...“ Hadid 10 "Güzel işleri çokça, hiçbir sınır gözetmeden yap ve onların düzenli akışına derin bir anlam kazandır. Ve (böylece ey müminler) doğru ve yararlı işler yapınız, çünkü Ben bütün yaptıklarınızı görürüm." Sebe 11 Toplu emir...
 8. 8. "...Size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın..." Bakara 254 "O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak (iyilik yapmak amacıyla) harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir." Teğabün 16 Emir...
 9. 9. İyilik nedir, iyilik kime yapılır... "...(gerçek iyilik) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcamak, namaz kılmaz, zekat vermek..." "...Maldan harcayacağınız şey; ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır..." Bakara 215 "...(mallarınızdan yapacağınız yardımlar) yoksullara, düşkünlere, (yardımları dağıtan) memurlara, gönülleri (İslam'a) ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olana, yolda kalanlara..." Tevbe 60 "...yetimleri alıp yetiştirmek bırakmaktan hayırlıdır. Onlarla birlikte yaşarsanız; onlar sizin kardeşinizdir..." Bakara 220
 10. 10. Hak... “Namazı sürekli kılanlar ve malları üzerinde isteyen ve istemeyen yoksulun hak sahibi olduğunu kabul edenler (cezalandırılacak olanalar gibi değildirler)“ Mearic 24-25 “O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için bu, en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.“ Rum 38 "Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma." İsra 26
 11. 11. İsteyene de... "'Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz' denildiğinde kafirler müminlere dediler ki; 'Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız?'..." Yasin 47 "Öyleyse sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Ve rabbinin nimetini minnet ve şükranla an" Duha 9-11
 12. 12. İstemeyene de... "(Yapacağınız hayırlar) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazan için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler; iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tnaırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir." Bakara 273
 13. 13. İyilik için ne harcanmalı... "...iyilik için ne harcayacaklarını soranlara şöyle de; ihtiyaç fazlasını..." Bakara 219 "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz, bununla birlikte nelerden vazgeçtiğinizi Allah hakkıyla bilir." Ali İmran 92 "...Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın..." Bakara 267
 14. 14. "Verdiğinizin kat kat fazlasını geri ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek yok mu?..." Bakara 245 "Eğer Allah'a ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir." Teğabün 17 "Kim Allah'a güzel bir borç verecek olursa, Allah'da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükafatı da vardır." Hadid 11 Allah’a borç vermek...
 15. 15. “De ki: Rabbim, kullarından dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar. Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.“ Sebe 39 "...kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir." Şura 23 Hayra ne harcasanız...
 16. 16. "Nice canlı var ki rızkını taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah'tır..." Ankebut 60 "...fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veririz..." "...Siz hayra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır." Sebe 39 "...(Allah zaten) sizden mallarınızı (tamamen sarfetmenizi) istemez." Muhammed 36 Allah’ın güvencesi...
 17. 17. Adab... "Mallarını Allah yolunda harcayıp da başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya; onların Allah katında mükafatları vardır..." Bakara 262 "Güzel söz ve bağışlama; arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur." Bakara 263 "...başa kakıp inciterek, yaptığınız iyiliği boşa çıkarmayın. Böylelerinin iyiliği; üzerine toprak bulunan kayaya benzer, yağmur yağtığında çıplak kalır..." Bakara 264 "Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne ala! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple günahlarınızı örter, o yapmakta olduklarınızı bilendir." Bakara 271 "...Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın..." Bakara 267
 18. 18. "...(iman edip iyi işler yaptığında) de ki: ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisi dışında bir ücret istemiyorum..." Şura 23 "Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz, sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz." İnsan 9 Karşılık beklemeden...
 19. 19. İslam’ın zarifliği... "İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (bir suç işledi diye) (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler, (onları) bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir." Nur 22 "Yemin ettiniz diye Allah'ı iyilik yapmaya, O'ndan sakınmaya ve insanların aralarını düzeltmeye engel kılmayın..." Bakara 224 "Eğer Rabbinden umduğunda bir rahmet için onların yüzüne bakamıyorsan (iyilik yapacak durumda olmadığın için onlardan uzak duruyorsan), hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle." İsra 28
 20. 20. "Kim haksızlık eder de sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim." Neml 11 "...iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır." Hud 114 Günahların affı...
 21. 21. "Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır..." En'am 160 "...kimi dilersem azaba uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım." Araf 156 “İşte iman edip de yaraşıklı işler yapmış olan kimselere gelince. Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. işte apaçık kurtuluş odur.“ Casiye 30 İyiliğin karşılığı...
 22. 22. “(Onlar, o kimselerdir ki, geceleyin namaz kılmak için) yataklarından kalkarlar; Rablerine, azabından korkarak ve rahmetinden ümidvar olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da (hayır yollarına) harcalar.“ Secde 1 Gerçek müslümanlar...
 23. 23. Cehennem sebebi... "(Cezalandırılacaklar çünkü) Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi." Hakka 34 "Kendilerine 'Sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir?' denildiğinde 'Biz ne salat edenlerden idik ne de yoksulları doyururduk..." Müddessir 43-44
 24. 24. "Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yoldan yerler ve Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!." Tevbe 34 "Temizlenmek üzereye malını hayra veren iyiler ondan (ateşten) uzak tutulurlar." Leyl 17,18 Mal biriktirme...
 25. 25. “Ki onlar (Allah'ın nimetleri üzerinde) cimrilik edip başkalarına da cimrice davranmayı tavsiye ederler! Ve sırtını (bu hakikate) çevirenler (bilsin ki) Allah kendi kendine yeterlidir, bütün övgülere layıktır!” Hadid 24 Cimrilik...
 26. 26. Kimler cehennemden kurtulacak... "(İnsanlar cezalandırılacak) İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç..." Tin 6 “Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.“ Taha 82 "Allah, iman edip iyi işler yapanların tevbesini kabul eder, lütfundan onlara fazlasını verir..." Şura 26 "O halde onlara şiddetli azabı haber ver, yalnız iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç, onlar için kesintisiz bir ödül vardır." İnşikak 25 “Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (iyilik için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.“ Fatır 29 “(Cehenneme gönderilecektir çünkü) Allah'a inanmıyordu ve yoksulu yedirmeye teşvik etmiyordu.“ Hakka 34 “Buna karşılık, inanıp da dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyan kimseye gelince: böyle birinin, haksızlığa uğramaktan ya da (hak ettiği karşılıktan) yoksun bırakılmaktan korkmasına hiçbir sebep yoktur.“ Taha 112 "Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa biz de onu en zor hazırlarız. Düştüğü zaman malı kendisine hiç fayda vermez." Leyl 8,9,10,11 "Gerçek şu ki, insan ziyandadır. Fakat, iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç." Asr 2-3
 27. 27. Kimler cennete girecek... "...(eğer emrolunanları yaparsanız) Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşlığını verir..." Hud 3 "...İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız." Yusuf 22 “O, böylece, inanan ve iyi işler yapanları ödüllendirir, onlar için mağfiret ve muhteşem bir rızık vardır.” Sebe 4 “İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet konakları vardır.“ Secde 19 "Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarfedenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır..." Bakara 274 “İman edip iyi işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir.“ Talak 11
 28. 28. Kimler cennete girecek... “Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.“ Lokman 8 “O, böylece, inanan ve iyi işler yapanları ödüllendirir, onlar için mağfiret ve muhteşem bir rızık vardır.” Sebe 4 “Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. (Ancak) kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter, onu (ve benzerlerini), içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.“ Teğabun 9 “Kim iyilik eden biri olarak yüzünü Allah'a teslim ederse o en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah'a varır.“ 22 "Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır." Hadid 18
 29. 29. Kimler cennete girecek... "Ancak sabredip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır." Hud 11 "Sabırlı ol! Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez." Hud 115 "Artık kim (iyilik için) harcar ve sakınırsa en güzeli de tasdik ederse biz onu en kolaya hazırlarız." Leyl 5,6,7 “İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.“ Rum 15 “Yaptıkları şeyler başlarına gelirken zalimlerin, korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.“ Şura 22 “O müşrikler ki, zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir mükâfat vardır.“ Fussilet 7, 8
 30. 30. Kimler cennete girecek... "...güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz." Yusuf 56 "İman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeli ile karşılık veriririz." Ankebut 7 "...iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir." Ankebut 58 "...Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatları verilecektir." Zümer 35 "...Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez." Yusuf 90 "Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz." Nahl 97 "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda) harcayarak ahiret yurdunu iste, ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan etiği gibi sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bogunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez." Kasas 77
 31. 31. Kimler cennete girecek... "İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?" Rahman 60 “İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu, kendilerine verilen doğru bir sözdür.“ Ahkaf 16 “İman edip doğru ve yararlı işler yapan ve Rableri tarafından Muhammed'e indirilen hakikate inanmış olanlar ise (Allah'ın rahmetine erişeceklerdir.) Allah onların (geçmişte işledikleri) kötü fiillerini silecek ve kalplerini sükuna kavuşturacaktır.“ Muhammed 2 “Gerçek şu ki, Allah, iman edip yararlı ve doğru işler yapanları içinden ırmakların geçtiği bahçelere koyacaktır; hakikati inkara şartlanmış olanlar ise, (bu dünyadaki) hayatlarından zevk alıp hayvanlar gibi yiyip içseler de (öteki dünyada) yerleri ateş olacaktır.” 12
 32. 32. Kimler cennete girecek... “....inanıp doğru ve yararlı işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.” Fetih 29 “(Cennettekiler dünyada iken) sahip oldukları her şeyden, (yardım) isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay (ayırırlardı).“ Zariyat 19 “ Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size verdiği mallardan başkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve (Allah yolunda) sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat göreceklerdir.“ Hadid 7
 33. 33. Kur’an’a göre gerçek müminler... "...kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan..." Enfal 3 "...kötülüğü iyilikle savmalarıdır..." Rad 2 "Onlara sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar." Kasas 54 "...bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah da güzel davranışlarda bulunanları sever." Ali İmran 34
 34. 34. İyi ve kötü arasındaki fark... "Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı?..." Nahl 75 "...kim Rabbine günahkar olarak varırsa cehennem sırf onun içindir. Kim de iyi davranışlarda bulunmuş bir mü'min olarak ona varırsa işte üstün dereceler sırf onlar içindir." Ta'ha 74-75
 35. 35. Kıyaslama... “Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?“ Sad 28 “İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanların (iyiliklerini) kabul eder de kendi bol nimetinden, geniş ihsanından onlara artırır. Kâfirlere gelince: Onlar için çok çetin bir azâb vardır.“ Şura 26 "Sonra iman edenlerden; birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir." Beled 17,18 "Yoksa kötülük işleyenler ile; ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini inanıp iyi ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar." Casiye 21 "Kör ile gören, inanıp iyi amel yapan ile kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz." Mü'min 58
 36. 36. Kıyaslama... “Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?“ Sad 28 “İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanların (iyiliklerini) kabul eder de kendi bol nimetinden, geniş ihsanından onlara artırır. Kâfirlere gelince: Onlar için çok çetin bir azâb vardır.“ Şura 26 "Yoksa kötülük işleyenler ile; ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini inanıp iyi ameller işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar." Casiye 21 "Kör ile gören, inanıp iyi amel yapan ile kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz." Mü'min 58
 37. 37. "Çünkü Allah sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir." Nahl 128
 38. 38. "...Her kim gönüllü bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder..." Bakara 158
 39. 39. "Onlar, kendileri canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler." İnsan 8
 40. 40. "...Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenir." Zümer 10
 41. 41. "Allah rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra harcayanların durumu; bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer. Üzerine yağan yağmurlarla iki kat ürün vermiştir, bol yağmur yağmasa bile yine de ürün verir..." Bakara 265
 42. 42. “...(dini yalanlamak şöyle olur ki) yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara ki; onlar namazı ciddi olarak anlamazlar, onların namazları görünüşten ibarettir (manadan uzaktır). Ve (onlar) en ufacık hayrı da engellerler...” Maun 2-7
 43. 43. "İyilik yapmayı kendine kazanç aracı kılma." Müddessir 6
 44. 44. "...yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, haram helal demeden mirası yiyorsunuz, malı aşırı biçimde seviyorsunuz." Fecr 17,18,19,20
 45. 45. “Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.“ Haşr 9
 46. 46. "Herhangi birinize ölüm gelip de 'Rabbim! Beni birazcık daha yaşatsan da sadaka verip iyilerden olsam' demenizden önce (şimdi hayattayken) size verdiğimiz rızıktan (Allah için) harcayın." Münafikun 10
 47. 47. "İman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır." Beyyine 7
 48. 48. "...kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık harcasınlar." İbrahim 31
 49. 49. “Kim izzet ve şeref istiyor idiyse, bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. O'na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah'a salih ameller (iyi işler) ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur.“ Fatır 10
 50. 50. "Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır." Beled 11,12,13,14,15,16
 51. 51. "Sonra iman edenlerden; birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir." Beled 17,18
 52. 52. “O kimselerdir ki; Rablerine itaate icabet ederler, namazı dosdoğru kılarlar, işlerini kendi aralarında danışma ile hallederler, kendilerine verdiğimiz rızıktan iyilik için harcalarlar...” Şura 38
 53. 53. "(Cezalandırılacaklar) yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müsterna, bunlar da ne kadar az!..." Sad 25
 54. 54. Dua... "...Ey Rabbim! Beni gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat." Neml 19 "...Rabbim, bana ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım." Ahkaf 15
 55. 55. abdullah.us

×